Giáo án Toán 3 chương 2 bài 20: Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số

2 46 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2018, 10:23

GIÁO ÁN TOÁN CHƯƠNG 2: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 BÀI 20: NHÂN SỐ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ MỘT CHỮ SỐ I.Mục tiêu: Hs biết cách thực phép nhân ba chữ số với số chữ số II.Đồ dùng: Sgk-giáo án III.Hoạt động: 1.Bài cũ:2em 2.Bài mới:Giới thiệu Ví dụ 1: 123 x = ? Đọc phép tính, nhận xét Số (123) ba chữ số nhân với … Nêu cách đặt phép tính Nêu cách thực Từ phải sang trái em nêu – gv thực 123 X 246 Ví dụ 2: 326 x = ? hs nêu – gv thực 326 X Bài tập: Bài 1: Đọc yêu cầu 978 Nêu cách làm Hs nháp – em lên làm 341 X x x Làm bảng 212 110 x 203 x 682 639 848 550 609 Bài 2: Đặt tính tính Bài 3: Đọc đề - tìm hiểu 213 Mỗi em tự làm vào bảng Tìm cách – hs làm Chấm – chữa Giải: Số chuyến máy bay chở là: Bài 4: Đọc – tìm cách 116 x = 348 (người) Hs làm nháp – em trình bày Đáp số: 348 người a) x : = 101 b) x : = 107 x = 101 x x = 107 x x = 707 x = 642 3.Củng cố: nhắc lại nội dung 4.Tổng kết: nhận xét dặn dò
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 3 chương 2 bài 20: Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số, Giáo án Toán 3 chương 2 bài 20: Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn