Giáo án Toán 3 chương 2 bài 20: Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số

5 54 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2018, 10:23

Giáo án Tốn BÀI 20 : NHÂN SỐ CĨ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ MỘT CHỮ SỐ A mục tiêu Giúp học sinh:  Biết cách thực phép nhân số ba chữ số với số chữ số B Đồ dùng dạy học C Các hoạt động dạy học chủ yếu HOẠT ĐỢNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Kiểm tra cũ : + Gọi học sinh lên bảng làm + Học sinh lên bảng làm + Nhận xét, chữa cho điểm học sinh 2.Bài * Hoạt động 1: Hướng dẫn thực phép nhân số ba chữ số với số chữ số Mục tiêu: + Học sinh biết cách thực phép nhân số ba chữ số với số chữ số Cách tiếùn hành: * Phép nhân 123 x + Học sinh đọc phép nhân + Cả lớp đặt tính vào bảng con, học sinh lên bảng đặt tính + Viết lên bảng 123 x + Y/c học sinh đặt tính theo cột dọc + Khi thực phép nhân ta phải thực tính từ đâu? + Yêu cầu học sinh suy nghĩ để thực phép tính Giáo viên theo dõi giúp đỡ học sinh yếu + Ta bắt đầu tính từ hàng đơn vị sau đến hàng chục 123 x + nhân 6, viết 246 + nhân 4, viết + nhân 2, viết * Phép nhân 326 x Tiến hành tương tự với phép nhân 123 x = 246 Kết luận : + Khi thực phép nhân ta phải thực tính từ hàng đơn vị sau đến hàng chục * Hoạt động 2: Luyện tập Thực hành Mục tiêu: + HS biết cách thực phép + Học sinh lớp làm vào vở, học sinh lên nhân số ba chữ số với số bảng làm chữ số Cách tiếùn hành: * Bài 1: + Yêu cầu học sinh nêu y/c + Y/c học sinh tự làm + Học sinh làm vào vở, học sinh lên bảng làm + Y/c học sinh lên bảng trình bày cách tính + Nhận xét, chữa cho điểm học sinh + Học sinh lớp làm vào vở, học sinh lên bảng làm Tóm tắt: * Bài 2: chuyến : 116 người + học sinh nêu y/c chuyến : … người ? + Y/c học sinh tự làm + Nhận xét chữa cho điểm học sinh * Bài 3: + Gọi học sinh đọc đề tốn Giải: Cả chuyến máy bay chở số người là: 116 x = 348 (người) Đáp số: 348 người + Y/c học sinh làm - Hs lớp làm vào vở, hs lên bảng làm a) x : = 101 x = 101 x x = 707 b) x : = 107 x = 107 x x = 642 + Nhận xét, chữa cho điểm học sinh * Bài 4: + học sinh nêu yêu cầu + Y/c học sinh lớp tự làm + Gọi học sinh nêu cách tìm số bị chia chưa biết + Nhận xét chữa cho điểm Kết luận: Muốn tìm số bị chia chưa biết, ta lấy thương nhân với số chia * Hoạt động cuối: Củng cố, dặn dò + Về nhà làm + Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm tiết dạy : Tổ trưởng Ban giám hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 3 chương 2 bài 20: Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số, Giáo án Toán 3 chương 2 bài 20: Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn