Giáo án Toán 4 chương 4 bài 2: Phép cộng phân số

5 86 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2018, 17:35

Bài 1: PHÉP CỘNG PHÂN SỐ I MỤC TIÊU : Kiến thức: Nhận biết phép cộng hai phân số mẫu số Kĩ năng: Biết cộng hai phân số mẫu số Thái độ: Cẩn thận , xác thực tập * Buổi chiều : Rèn phép cộng hai phân số mẫu số II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mỗi HS chuẩn bị băng giấy hình chữ nhật có chiều dài 30 cm , chiều rộng 10 cm ; bút màu III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động : (1’) Hát Bài cũ : (3’) Luyện tập chung (tt) - Sửa tập nhà Bài : (27’) Phép cộng phân số a) Giới thiệu : Ghi tựa bảng b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : Thực hành băng giấy MT : HS nắm cách cộng hai phân số mẫu số PP : Trực quan , đàm thoại , giảng giải ĐDDH : - Mỗi HS chuẩn bị băng giấy hình chữ nhật có chiều dài 30 cm , chiều rộng 10 cm ; bút màu Hoạt động lớp - Lấy băng giấy , gấp đôi lần để chia băng giấy thành phần - Dùng bút màu tô phần giấy giống bạn Nam - Đọc phân số số phần băng giấy bạn Nam tô màu HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - Nêu câu hỏi : Băng giấy chia thành phần ? Bạn Nam tô màu phần ? Bạn Nam tô màu tiếp phần ? - Hỏi tiếp : Vậy bạn Nam tô màu tất phần ? - Kết luận : Bạn Nam tô màu băng giấy - Ta phải thực phép tính : + =? 8 Trên băng giấy , ta thấy bạn Nam tô màu băng giấy So sánh tử số phân số với tử số phân số Tử số phân số ; 8 - Phát biểu cách cộng hai phân số Ta có : = + Từ , ta có phép cộng sau : mẫu số SGK 3+ - em nhắc lại + = = 8 8 - Thực hành tính + =? 5 Hoạt động : Thực hành MT : HS làm tập PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành ĐDDH : SGK Hoạt động lớp - em phát biểu lại cách cộng hai phân số mẫu số - Tự làm vào , em nói cách làm kết - Nói cách làm kết , số em nhận xét kết - Phát biểu tính chất giao hoán phép cộng hai phân số - Đọc tốn , tóm tắt tốn - Nói cách làm kết - Nhận xét kết - Bài : - Bài : + Viết phép cộng bảng , cho HS tự làm + Kết luận : 2 + = + 7 7 - Bài : + Ghi giải bảng Củng cố : (3’) - Nêu lại cách cộng hai phân số mẫu số - Các nhóm cử đại diện thi đua cộng hai phân số mẫu số bảng Dặn dò : (1’) - Nhận xét tiết học * Buổi chiều : Rèn phép cộng hai phân số mẫu số - Làm tập tiết 114 sách BT - Ruùt kinh nghieäm: Bài : PHÉP CỘNG PHÂN SỐ (tt) I MỤC TIÊU : Kiến thức: Nhận biết phép cộng hai phân số khác mẫu số Kĩ năng: Biết cộng hai phân số khác mẫu số Thái độ: Cẩn thận , xác thực tập * Buổi chiều : Rèn phép cộng hai phân số khác mẫu số II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Phấn màu III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động : (1’) Hát Bài cũ : (3’) Phép cộng hai phân số - Sửa tập nhà Bài : (27’) Phép cộng hai phân số (tt) a) Giới thiệu : Ghi tựa bảng b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động : Cộng hai phân số khác mẫu số MT : HS nắm cách cộng hai phân số khác mẫu số PP : Trực quan , đàm thoại , giảng giải ĐDDH : - Phấn màu - Nêu ví dụ câu hỏi : Để tính số phần Hoạt động lớp - Ta làm tính cộng : 1 + =? băng giấy hai bạn lấy , ta làm ? - Hỏi : Làm cách để cộng phân số ? - Đây phép cộng phân số khác mẫu số nên phải quy đồng mẫu số hai phân số , thực cộng hai phân số mẫu số - Thực quy đồng cộng nháp - Nêu bước tiến hành cộng hai phân số khác mẫu số - Vài em nhắc lại Hoạt động : Thực hành MT : HS làm tập PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành ĐDDH : SGK Hoạt động lớp - Bài : - Nêu cách cộng phân số khác mẫu số - Tự làm vào - Nói cách làm kết - Bài : - Nhận xét kết + Ghi mẫu bảng - Ghi cách làm kết vào - Nhận xét mẫu số phân số - Tự làm vào - Bài : - Nói kết , nhận xét kết làm - Đọc tóm tắt tốn + Ghi giải bảng - Tự làm Sau nói cách làm kết Củng cố : (3’) - Nhận xét giải bạn - Nêu lại cách cộng hai phân số khác mẫu số - Các nhóm cử đại diện thi đua cộng hai phân số khác mẫu số bảng Dặn dò : (1’) - Nhận xét tiết học * Buổi chiều : Rèn phép cộng hai phân số khác mẫu số - Làm tập tiết 115 sách BT - Rút kinh nghiệm:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 4 bài 2: Phép cộng phân số, Giáo án Toán 4 chương 4 bài 2: Phép cộng phân số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn