Giáo án Toán 4 chương 4 bài 2: Phép cộng phân số

4 105 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2018, 17:33

BÀI Phép cộng phân số A Mục tiêu : Giúp H: - Nhận biết phép cộng hai phân số mẫu số - Biết cộng hai phân số mẫu số B Đồ dùng dạy - học: - H em chuẩn bị băng giấy HCN dài 30 cm, rộng 10 cm, bút màu; - G: Phiếu học tập C Các hoạt động dạy học: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH I Kiểm tra cũ: - H chữa bảng 5' 2H Bài trang 125 - H + G nhận xét, đánh giá II Bài Giới thiệu bài: - G dẫn dắt từ cũ 1' Thực hành băng giấy - G cho H lấy băng giấy, hướng dẫn 5' gấp đôi lần để chia băng giấy làm phần nhau, dùng bút màu tô phần phần băng giấy - H đọc phân số số phần tô màu + = - G KL: Cộng hai phân số mẫu số 5' * Quy tắc: - G nêu phép tính, hướng dẫn H so sánh tử số băng giấy từ rút cách cộng hai phân số 4 Thực hành: 17' * Bài 1: Cộng phân số a - H nhắc lại cách cộng 3H - H nêu VD thực b * Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm Tính chất giao hoán * Bài 3: Củng cố dặn dò: 2' Bài phần c, d ( 126) - H nêu yêu cầu tập - H dựa vào quy tắc để thực Làm chữa 4H - G lưu ý H thực nên rút gọn - G gợi ý cách làm, H làm vào vở, chữa 2H - G hướng dẫn H nhận biết T/C giao hoán - H làm theo nhóm ( 6N ) chữa - G chốt KQ: - H nhắc lại cách cộng phân số - G nhận xét tiết học, HD học nhà BÀI Phép cộng phân số ( Tiếp theo) A Mục tiêu : Giúp H: - Nhận biết phép cộng hai phân số khác mẫu số - Biết cộng hai phân số khác mẫu số B Đồ dùng dạy - học: - G: Phiếu học tập C Các hoạt động dạy học: NỘI DUNG I Kiểm tra cũ: 4' Bài 1( c, d) trang 126 II Bài Giới thiệu bài: 1' Cộng hai phân số khác mẫu số 8' + =? * Quy đồng M/S hai P/ S * Cộng hai P/S quy đồng MS Thực hành 20' * Bài 1: Tính a b * Bài 2: Tính theo mẫu a b CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - H nêu cách cộng hai phân số mẫu - H chữa bảng 2H - H + G nhận xét, đánh giá - G nêu VD dẫn dắt từ cũ - G hướng dẫn H nhận xét mẫu hai phân số - H quy đồng mẫu số, cộng hai phân số mẫu số - G nhắc lại cách làm - H nêu lại cách cộng hai phân số khác mâu số - G hướng dẫn cách trình bày - H tự làm vào vở, bảng 4H - G ghi tập mẫu lên bảng, cho H nhân xét mẫu hai phân số chọn 21 làm M/S chung, quy đồng * Bài 3: Tóm tắt: - Giờ đầu: quãng đường mẫu số P/S - H thực theo nhóm đôi, chữa 2H - G chốt: - Giờ sau: quãng đường - Cả hai giờ: quãng đường? Củng cố dặn dò: 2' Bài phần c, d ( 127) - H đọc tốn, tóm tắt tốn - H làm theo nhóm ( 6N ) chữa - G chốt KQ: - H nhắc lại cách cộng hai phân số khác mẫu số 2H - G nhận xét tiết học, HD học nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 4 bài 2: Phép cộng phân số, Giáo án Toán 4 chương 4 bài 2: Phép cộng phân số

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn