Giáo án Toán 4 chương 4 bài 2: Phép cộng phân số

7 73 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2018, 17:31

BÀI PHÉP CỘNG PHÂN SỐ I Mục tiêu : * Giúp HS : + Nhận biết phép cộng hai phân số mẫu số + Biết cộng hai phân số mẫu số + Biết tính chất giao hốn phép cộng hai phân số + GDHS tính cẩn thận, xác II _Đồ dùng dạy học: + Mỗi HS chuẩn bị băng giấy hình chữ nhật có chiều dài 30 cm, chiều rộng 10 cm , bút màu III Hoạt động dạy – học Hoạt động GV Kiểm tra cũ: + Gọi HS lên bảng làm tập sau: 1.Trong phân số : ; ; ; 6 5 phân số bé 1? Đặt tính tính : a) 53867 + 49608 ; 18490 : 215 b) 864752 - 91846 ; 482 x 307 Dạy mới: GV giới thiệu Hoạt động :Thực hành băng giấy GV cho HS lấy băng giấy , hướng dẫn HS gấp đôi lần để chia băng giấy thành phần H Băng giấy chia thành phần nhau? Bạn Nam tô màu phần? Bạn Nam tô màu tiếp phần? Cho HS dùng bút màu tô phần giấy Hoạt động HS + HS lªn bảng làm , lớp làm nháp nhận xét + HS lắng nghe nhắc lại tên - HS thực theo hướng dẫn GV - Băng giấy chia thành phần nhau, Bạn Nam tô màu phần tô màu tiếp phần - HS dùng bút màu tô phần giấy giống bạn Nam Bạn Nam tô màu tất phần; giống bạn Nam: băng HS đọc : năm phần tám giấy Bạn Nam tô màu tất phần? Hãy đọc phân số số phần băng giấy bạn Nam tô màu GV kết luận Hoạt động 2: Cộng hai phân số mẫu số Kết phép tính - Yêu cầu HS dựa vàoviệc thực hành băng giấy để nêu kết - HS nhận thấy:mẫu số tổng mẫu số số hạng phép tính nhau; tử số tổng tử 8 số số hạng cộng lại( 5= 3+2) + = 8 H Em có nhận xét tử số mẫu số phân số tổng với tử số mẫu số phân số số - Vài HS nêu hạng? + Do đó, ta có phép cộng sau: 3+ + = = 8 8 - HS nhắc lại nhiều lần H Vậy muốn cộng hai phân số có - HS tính bảng , lớp làm vào mẫu số ta làm nào? nháp nhận xét +GV chốt ý ghi bảng + Yêu cầu HS tính: 10 + 5 + = =2 10 =2 + Hướng dẫn HS viết Hoạt động 3: Thực hành *Bài 1: Tính: -Gọi HS nhăùc lại cách cộng hai phân số mẫu số yêu cầu HS tự làm + GV nhắc HS nên rút gọn sau tính *Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu tập - Cho HS tự làm - GV nhận xét kết - u cầu HS phát biểu tính chất giao hốn phép cộng hai phân số *Bài 3: + GV u cầu HS đọc đề bài, tóm tắt tốn giải -2 HS nhắc ; HS tự làm , HS thực bảng, lớp nhận xét làm - HS đọc - HS làm vào vởû, em làm phiếu lớn để đính lên bảng - HS nhận xét sửa (nếu sai) HS đọc đề HS lên bảng tóm tắt giải, lớp giải vào nhận xét , thống kết + HS lắng nghe làm nhà + GV chấm vài , nhận xét 3.Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học dặn HS làm cho hoµn chØnh BÀI PHÉP CỘNG PHÂN SỐ (tiếp theo) I Mục tiêu + Giúp HS + Nhận biết phép cộng hai phân số khác mẫu số + biết cách thực phép cộng hai phân số khác mẫu số + Củng cố phép cộng hai phân số mẫu số II Đồ dùng dạy –học + Giải tập III Hoạt động dạy –học Hoạt động dạy Kiểm tra cũ: + GV gọi HS lên bảng làm làm thêm nhà kiểm tra nhà số em khác +Nêu cách cọng hai phân số mẫu số + Nhận xét ghi điểm Dạy : GV giới thiệu + Hoạt động + GV nêu ví dụ SGK + HS thực hành sách , đưa nhận xét -Hãy cắt lấy Hoạt động học - Lớp theo dõi nhận xét + HS lắng nghe nhắc lại + HS đọc + Lần lượt HS nêu cách lấy phần băng giấy + HS nêu băng giấy + Hai bạn lấy băn giấy + Mẫu số hai phân số - Hãy cắt lấy băng giấy thứ hai khác H- Hai lần cắt hết ? + Ta phải qui đồng mẫu số + Hoạt động Hướng dẫn HS thực phép cộng hai phân số + Hai em lên bảng thực phân số khác mẫu số quy đồng hai phan số + Gv nêu lại ví dụ cho HS nhận xét 1× 3 1× 2 = = ; = = mẫu số hai phân số ? 2× 3× + Vậy muốn thực hiên phép cộng + Cộng hai phân số hai phan số ta phải NTN ? + Hãy so sánh kết cách với cách dùng băng giấy để cộng + Muốn cộng hai phân số khác mẫ số ta phải ? Bà1: + Gọi HS đọc yêu cầu tập +HS sửa a) Qui đồng hai ph©n số ta có : 1 + = + = 6 + Muốn cộng hai phân số khác mẫu số phải qui đồng mẫu số hai phân số cộng hai phân số + HS đọc + HS tìm hiểu nêu cách qui đồng 2 × 3× = = ; = = 3 × 12 4 × 12 17 + = + = 12 12 12 + HS lên bảng thực , HS vào nhận xét Vậy Bài 2: + HS lắng nghe Yêu cầu HS đọc kĩ đề + HS nhận xét tử số mẫu số hai phân + Thực vào số + Thực theo yêu cầu Bài 3: HS đọc + Gọi HS đọc toán, lớp đọc thầm theo + Yêu cầu HS tìm hiểu nêu cách làm + Tìm hiểu đề + GV yêu cầu HS làm + Gv sửa cho điểm Củng cố, dặn dò: HS đọc lại ghi nhớ - phút + GV nhận xét tiết học, dặn HS chuẩn bị tiết sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 4 bài 2: Phép cộng phân số, Giáo án Toán 4 chương 4 bài 2: Phép cộng phân số

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn