ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIÊU HÓA DƯỠNG CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU CUNG ĐẠM TRÊN HEO CON CAI SỮA VÀ HEO THỊT 40 – 50 KG

61 101 1
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2018, 01:58

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIÊU HÓA DƯỠNG CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU CUNG ĐẠM TRÊN HEO CON CAI SỮA HEO THỊT 40 50 KG Sinh viên thực : NGUYỄN XUÂN VIÊN Lớp : DH08TA Ngành : Chăn ni Niên khóa : 2008 2012 Tháng 8/2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y **************** NGUYỄN XUÂN VIÊN ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIÊU HÓA DƯỠNG CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU CUNG ĐẠM TRÊN HEO CON CAI SỮA HEO THỊT 40 50 KG Khóa luận đệ trình để đáp ứng theo yêu cầu cấp Kĩ sư chăn nuôi Giáo viên hướng dẫn TS DƯƠNG DUY ĐỒNG Tháng 8/2012 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Viên Tên luận văn: Đánh giá khả tiêu hóa dưỡng chất số nguyên liệu cung đạm heo cai sữa heo thịt 40 50 kg Đã hoàn thành theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày Giáo viên hướng dẫn TS Dương Duy Đồng ii LỜI CẢM ƠN Lời tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình sinh thành, dưỡng dục, chăm lo cho đến đường đại học Cảm ơn anh chị em người thân, bạn bè động viên giúp đỡ nhiều để tơi an tâm có sức khỏe để học tập rèn luyện đến hôm Xin chân thành cảm ơn  Ban giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh  Ban chủ nhiệm quý thầy cô khoa Chăn nuôi Thú y  Quý thầy cô môn Dinh dưỡng Gia súc Đã giảng dạy, truyền đạt kiến thức tạo điều kiện thuận lợi để thực tốt đề tài tốt nghiệp Cảm ơn thầy Dương Duy Đồng tận tình giúp đỡ hướng dẫn em suốt trình học tập thực đề tài tốt nghiệp Cảm ơn thầy Nguyễn Văn Hiệp, anh chị công nhân sinh viên trại thực nghiệm Khoa Chăn nuôi Thú y tạo điều kiện hỗ trợ nhiều trình em thực đề tài Cảm ơn cô Trần Thị Phương Dung, cô Nguyễn Thị Lộc, cô Nguyễn Thụy Đoan Trang hướng dẫn giúp đỡ suốt trình em thực tập môn Dinh dưỡng gia súc Cảm ơn toàn thể bạn lớp Cơng nghệ sản xuất thức ăn chăn ni khóa 2008 - 2012 đồng hành học tập, động viên giúp đỡ tơi hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài “Đánh giá khả tiêu hóa dưỡng chất số nguyên liệu cung đạm heo cai sữa heo thịt 40 50 kg” tiến hành trại thực nghiệm môn Dinh dưỡng gia súc khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, 15/02/2012 đến 07/07/2012, theo hai thí nghiệm Thí nghiệm xác định khả tiêu hóa dưỡng chất bốn nguyên liệu bột cá, khô dầu đậu nành, đậu nành ép đùn, Dabomb P heo cai sữa trọng lượng trung bình 24 kg, bố trí thí nghiệm theo kiểu bình phương Latinh gồm lơ, lơ đực thiến; Thí nghiệm heo thịt trọng lượng trung bình 43kg bố trí thí nghiệm theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên yếu tố lần lập lại ba nguyên liệu khô dầu đậu nành, đậu nành ép đùn, Dabomb P Kết thí nghiệm cho thấy TLTH protein bột cá heo cai sữa cao nguyên liệu lại Các thành phần dưỡng chất khác nguyên liệu có TLTH khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê Ngoại trừ giá trị lượng tiêu hóa biểu kiến đậu nành ép đùn bột cá khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê TLTH protein Dabomb P cao KDN đậu nành ép đùn, xơ ngược lại heo thịt chênh lệch khơng có ý nghĩa mặt thống kê, TLTH béo đậu nành ép đùn cao so với Dabomb P có ý nghĩa mặt thống kê TLTH protein, béo xơ Dabomb P, KDN đậu nành ép đùn heo thịt cao heo cai sữa ngược lại TLTH khống tổng số Từ khóa: tiêu hóa heo, nguyên liệu cung đạm iv MỤC LỤC TRANG TRANG TỰA .i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT LUẬN VĂN .iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ x DANH SÁCH CÁC HÌNH xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 2.1.2 Mục đích 2.1.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 lược vai trò chất dinh dưỡng thức ăn 2.1.1 Protein acid amin 2.1.2 Bột cá chăn nuôi 2.1.3 Đậu nành chăn nuôi 2.2 Các phương pháp chế biến đậu nành 11 2.2.1 Chế biến đậu nành nguyên dầu 11 2.2.2 Chế biến khô dầu nành 12 2.2.2.1 Đậu nành cao đạm (soy protein concentrate SPC) 12 2.2.2.2 Đậu nành ly trích (isolate soy protein ISP) 13 2.2.2.3 Đậu nành lên men (fermented soybean FSB) Chế phẩm Dabomb P 15 2.3 Đặc điểm sinh lý tiêu hóa heo .17 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Thời gian địa điểm 19 3.1.1 Thời gian 19 v 3.1.2Địa điểm .19 3.2 Nội dung nghiên cứu 19 3.3 Phương pháp nghiên cứu 19 3.3.1 Đối tượng vật liệu nghiên cứu 19 3.3.2 Bố trí thí nghiệm .20 3.3.3 Phương pháp tiến hành 20 3.4 Điều kiện thí nghiệm 22 3.4.1 Chuồng nuôi 22 3.4.2 Nước uống 22 3.4.3 Cách cho ăn vệ sinh 22 3.5 Phương pháp lấy mẫu 23 3.5.1 Mẫu thức ăn hỗn hợp hay nguyên liệu 23 3.5.2 Mẫu phân 23 3.5.3 Mẫu nước tiểu 23 3.6 Phương pháp xử lí mẫu 24 3.6.1 Mẫu phân 24 3.6.2 Mẫu nước tiểu 24 3.7 Chỉ tiêu theo dõi 24 3.8 Chỉ tiêu khảo sát 24 3.9 Chỉ tiêu phân tích 24 3.10 Phương pháp phân tích mẫu .24 3.10.1 Phân tích lượng thô thức ăn phân (Gross Energy GE) 24 3.10.2 Vật chất khô 25 3.10.3 Protein thô (Phương pháp Kjeldahl) .25 3.10.3 Béo thô (Phương pháp Soxhlet) 25 3.10.4 Xơ thô (Phương pháp Hennerberg Stohman) .26 3.10.5 Khoáng tổng số .26 3.11 Xử lý số liệu .26 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN .27 vi 4.1 Thành phần dinh dưỡng phần sở (KPCS) 27 4.2 Khả tiêu hóa dưỡng chất nguyên liệu heo cai sữa 27 4.2.1 Thành phần dưỡng chất nguyên liệu thí nghiệm (bột cá, Dabomb P, khô dầu đậu nành đậu nành ép đùn) 27 4.2.2 Thành phần dưỡng chất phần tương ứng loại nguyên liệu 28 4.2.3 Tỷ lệ tiêu hóa nguyên liệu heo cai sữa 30 4.3 Khả tiêu hóa dưỡng chất nguyên liệu heo thịt .33 4.4 So sánh đánh giá tỷ lệ tiêu hóa Dabomb - P, KDN đậu nành ép đùn heo cai sữa heo thịt 36 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Đề nghị 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO .40 PHỤ LỤC 43 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AOAC Association of Official Analytical Chemists BV Biological Value CF CP DDGS DE EE FAO FE FSB GE INRA ISP KDN KPCS KTS ME NIRS NRC SPC TLTH UE VCK VSV Crude Fiber Crude Protein Dried Distillers Grains with Solubles Digestible Energy Ether Extract Food and Agriculture Organization Feces Energy Fermented soybean Gross Energy National Institute for Agriculture Research Isolate soy protein Khơ đậu nành Khẩu phần sở Khống tổng số Metabolizable Energy Near Infrared Reflectance Spectroscopy National Research Council Soy protein concentrate Tỉ lệ tiêu hóa Urine Energy Vật chất khô Vi sinh vật viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Giá trị sinh học protein nguyên liệu cho trì tăng trưởng heo 7  Bảng 2.2 Hàm lượng acid amin số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 8  Bảng 2.3 Phân loại chất kháng dinh dưỡng đậu nành 10  Bảng 2.4 Thành phần dưỡng chất Dabomb P 16  Bảng 2.5 Hàm lượng chất kháng dinh dưỡng sản phẩm đậu nành 16  Bảng 2.6 Sự cân acid amin dựa theo lysine (Lys =100) heo thịt heo 18  Bảng 3.1 đồ bố trí thí nghiệm 20  Bảng 3.2 Thành phần nguyên liệu phần sở 21  Bảng 4.1 Thành phần dưỡng chất KPCS (%) (tính theo mẫu) 27  Bảng 4.2 Thành phần dưỡng chất nguyên liệu thí nghiệm 28  Bảng 4.3 Thành phần dưỡng chất phần A, B, C, D (tính theo mẫu) 28  Bảng 4.4 TLTH KPCS phần A, B, C, D (tính theo mẫu) 29  Bảng 4.5 Giá trị lượng KPCS phần A, B, C, D (tính theo mẫu) 29  Bảng 4.6 TLTH nguyên liệu bột cá, Dabomb P, khô dầu nành đậu nành ép đùn 30  Bảng 4.7 Giá trị lượng (Kcal/kg) nguyên liệu bột cá, Dabomb P, khô dầu nành đậu nành ép đùn 32  Bảng 4.8 TLTH phần E, F G (tính theo mẫu) 33  Bảng 4.9 Giá trị lượng (Kcal/kg) phần E, F G 33  Bảng 4.10 TLTH nguyên liệu Dabomb P, khô dầu nành đậu nành ép đùn heo thịt (tính theo mẫu) 34  Bảng 4.11 Giá trị lượng nguyên liệu Dabomb P, khô dầu nành đậu nành ép đùn 35  Bảng 4.12 TLTH dưỡng chất Dabomb - P, KDN đậu nành ép đùn heo cai sữa heo thịt 36  ix Đối với TLTH béo có chênh lệch đáng kể, đậu nành ép đùn cao (60,40 ± 18,38) gấp 1,75 lần Dabomb - P (34,56 ± 13,87) 5,59 lần KDN (10,19 ± 22,33) Sự khác biệt hồn tồn có ý nghĩa mặt thống kê với P 0,05 35 4.4 So sánh đánh giá tỷ lệ tiêu hóa Dabomb - P, KDN đậu nành ép đùn heo cai sữa heo thịt Bảng 4.12 TLTH dưỡng chất Dabomb - P, KDN đậu nành ép đùn heo cai sữa heo thịt Dabomb P KDN Đậu nành ép đùn Dưỡng chất HCS Thịt HCS Thịt HCS Thịt DE (Kcal) 3626 3936 3359 3681 4226 3992 ME (Kcal) 3505 3757 3338 3631 4208 3921 Protein (%) 71,91 92,26 69,40 81,38 60,36 76,44 Béo (%) 24,00 34,56 17,20 10,19 44,3 60,40 Xơ (%) 12,20 55,03 40,30 62,70 46,7 74,08 KTS (%) 46,60 48,73 49,20 44,00 56,2 47,61 HCS: Heo cai sữa; DE: lượng tiêu hóa biểu kiến; ME: lượng trao đổi Biểu đồ 4.5 Giá trị lượng nguyên liệu heo cai sữa heo thịt Kết cho thấy giá trị lượng tiêu hóa biểu kiến (DE) lượng trao đổi (ME) heo thịt heo cai sữa tương đương 36 Biểu đồ 4.6 TLTH dưỡng chất Dabomb P heo cai sữa heo thịt Biểu đồ 4.7 TLTH dưỡng chất KDN heo cai sữa heo thịt 37 Biểu đồ 4.8 TLTH dưỡng chất đậu nành ép đùn cai sữa heo thịt Qua Biểu đồ 4.6, 4.7 4.8 ta thấy TLTH hóa protein, béo xơ ba nguyên liệu cung đạm thực vật heo thịt (40 -50kg) cao so với heo cai sữa; Dabomb P TLTH béo có thấp heo cai sữa Vì hệ tiêu hóa heo thịt hồn chỉnh đặc biệt hệ thống nhung mao ruột, khả hấp thu heo thịt cao hơn, TLTH hàm lượng khống heo cai sữa cao nhu cầu heo cai sữa hoàn thiện hệ xương nên tỷ lệ tiêu hóa khống tổng số cao heo thịt 38 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Trong khuôn khổ thí nghiệm chúng tơi có kết luận đề nghị sau: Đối với heo cai sữa heo thịt tỷ lệ tiêu hóa protein bột cá Dabomb P tốt nguyên liệu lại khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê Giá trị lượng tiêu hóa biểu kiến (DE) lượng trao đổi Dabomb - P đậu nành ép đùn cao nguyên liệu lại Đặc biệt chênh lệch cao đậu nành ép đùn bột cá heo cai sữa có ý nghĩa mặt thống kê Ngược lại, heo thịt TLTH béo đậu nành ép đùn cao nguyên liệu lại có ý nghĩa với Dabomb P Đối với nguyên liệu cung đạm thực vật TLTH protein, béo xơ heo thịt cao heo cai sữa; giá trị lượng tiêu hóa tương đương 5.2 Đề nghị Có thể thay bột cá ba nguyên liệu cung đạm thực vật Dabomb P, KDN đậu nành ép đùn, Dabomb P phần heo cai sữa Tuy nhiên cần bổ sung cân đối acid amin giới hạn (lysine, methionine threonine) khoáng Tiến hành thí nghiệm tiêu hóa đánh giá khả tiêu hóa phần đậu nành lên men có cân đối acid amin giới hạn với phần sử dụng bột cá đạm cao heo cai sữathịt 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Hồ Lê Quỳnh Châu, Hồ Trung Thông, Vũ Chí Cương Đàm Văn Tiện, 02/2011 Đánh giá giá trị đinh dưỡng khô dầu đậu tương đậu tương nguyên sử dụng làm thức ăn nuôi gà thịt Khoa Chăn nuôi Thú y Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế, 102 Phùng Hưng Tp Huế Trần Thị Dân, 2004 Sinh sản heo nái sinh lý heo NXB Nơng Nghiệp Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Ý Đức, 07/2012 - Đậu nành: Giá trị dinh dưỡng, trị liệu, đăng trang Sức khỏe đời sống.12 (21/07/2012) Vũ Duy Giảng, 01/2001 Các chất kháng dinh dưỡng (antinutritional factors) thức ăn động vật nhai lại Trường ĐH Nông Nghiệp I - Hà Nội, Việt Nam Đỗ Quí Hai, Nguyễn Bá Lộc, Trần Thanh Phong, Cao Đăng Ngun Giáo Trình Hóa Sinh Nhà xuất đại học Huế Lê Thành Hải, 2011 Đánh giá khả tiêu hóa dưỡng chất hai loại khoai mì đắng heo phần thức ăn heo cai sữa có sử dụng Dabomb p Luận văn tốt nghiệp Kĩ sư Chăn nuôi, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Woo Young Jae, 2012 Bí nuôi heo khỏe suất cao (Nguyễn Ngọc Hải ctv dịch), NXB Thơng Tấn Bùi Đình Khiêm, 2011 Đánh giá khả thay đậu nành lên men cho bột cá đậu nành ép đùn thức ăn sau cai sữa Luận văn tốt nghiệp Kĩ sư Chăn nuôi, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Dương Thanh Liêm, Bùi Huy Như Phúc Dương Duy Đồng, 2006 Thức ăn dinh dưỡng động vật NXB Nông nghiệp 10 Dương Thanh Liêm, Trần Văn An Nguyễn Quang Thiệu, 2010 Độc chất học vệ sinh an tồn nơng sản thực phẩm NXB Nông nghiệp 11 Lê Đức Ngoan, Nguyễn Thị Hoa Lý, Dư Thị Thanh Hằng, 2004 Giáo trình thức ăn gia súc Trường đại học Nông lâm Huế, Thừa Thiên Huế 40 12 Lê Đức Ngoan, 2002 Giáo trình Dinh dưỡng gia súc NXB Nông Nghiệp 13 Nguyễn Phước Nhuận, Đỗ Hiếu Liêm, Huỳnh Thị Bạch Yến, 2007 Giáo trình sinh hóa học Phần trao đổi chất lượng NXB Nông Nghiệp 14 Nguyễn Phước Nhuận, Phan Thế Đồng, Lê Thị Phương Đông, Đỗ Hiếu Liêm, Đinh Thị Ngọc Loan, 2007 Giáo trình sinh hóa học Phần sinh hóa học tĩnh NXB Nơng Nghiệp 15 Võ Văn Ninh Hồ Mộng Hải, 2006 Nuôi heo thịt suất cao bệnh thông thường heo NXB Nơng Nghiệp 16 Hồng Thanh Sơn, 5/2009 Nguồn Sức khỏe đời sống Vai trò acid amin với sức khỏe (20/07/2012) 17 Nguyễn Thanh Vân, 2003 Thử nghiệm dùng sản phẩm Dabomb P thay bánh dầu đậu nành phần heo cai sữa từ 38 68 ngày tuổi Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Chăn nuôi, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Tài liệu tiếng nước ngồi 18 Basilisa, 2008 benefits of using soy protein concentrate in piglet feeds American Soybean Association-International Marketing Philippines 19 M Peisker, 2002 Manufacturing of soy protein concentrate for animal nutrition ADM Oelmuehlen Beteiligungsgesellschaft mbH, P.O Box 1129, 55001 Mainz, Germany 20 Sung Woo Kim and Eric van Heugten, 2010 Alternative Protein Source for Nursery Pigs NCSU Extension Swine Husbandry 2010 Website http://www.dairyvietnam.com/vn/Thuc-an-tho-xanh/Cac-chat-khang-dinhduong-antinutritional-factors-trong-thuc-an-cua-dong-vat-nhai-lai.html (15/07/2012) http://www.dinhduong.com.vn/story/vai-tro-cua-acid-amin-voi-suc-khoe 18/07/2012) http://www.thuvienso.vn/xem-tai-lieu/giao-trinh-cong-nghe-protein-1920.html 21/07/2012) 41 http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/bot-ca-va-dau-ca-chuong-1.806155.html (20/07/2.12) http://vi.wikipedia.org/wiki/Protein http://www.vcn.vnn.vn/PrintPreview.aspx?ID=12382 (15/07/2012) http://www.thuvienso.vn/xem-tai-lieu/giao-trinh-hoa-sinh- 1942.html(20/07/2012) 42 PHỤ LỤC Tỷ lệ tiêu hóa thành phần dưỡng chất bột cá (KPA), Dabomb P (KPB), KDN (KPC) đậu nành ép đùn (KPD) thí nghiệm heo cai sữa General Linear Model: CP NL versus Lập lại, Heo, Thí nghiệm Factor Lập lại Heo Thí nghiệm1 Type fixed fixed fixed Levels 4 Values 1, 2, 3, 1, 2, 3, KPA, KPB, KPC, KPD Analysis of Variance for CP NL, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Lập lại 639.2 639.2 213.1 0.70 0.587 Heo 932.0 962.4 320.8 1.05 0.437 Thí nghiệm 1019.3 1019.3 339.8 1.11 0.415 Error 1833.3 1833.3 305.6 Total 15 4423.9 S = 17.4801 R-Sq = 58.56% R-Sq(adj) = 0.00% Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence Giai đoạn KPA KPC KPB KPD N 4 4 Mean 82.4 73.3 67.9 60.4 Grouping A A A A Means that not share a letter are significantly different Tukey Simultaneous Tests Response Variable CP NL All Pairwise Comparisons among Levels of Thí nghiệm Thí nghiệm = KPA subtracted from: Giai đoạn KPB KPC KPD Difference of Means -14.47 -9.10 -22.07 Thí nghiệm = KPB SE of Difference 12.87 12.87 12.36 T-Value -1.125 -0.707 -1.785 Adjusted P-Value 0.6892 0.8908 0.3637 subtracted from: 43 Giai đoạn KPC KPD Difference of Means 5.374 -7.593 SE of Difference 14.27 12.87 T-Value 0.3766 -0.5902 Thí nghiệm = KPC subtracted from: Giai đoạn KPD SE of Difference 12.87 Difference of Means -12.97 T-Value -1.008 Adjusted P-Value 0.9802 0.9315 Adjusted P-Value 0.7513 General Linear Model: FAT NL versus Lập lại, Heo, Thí nghiệm Factor Lập lại Heo Thí nghiệm1 Type fixed fixed fixed Levels 4 Values 1, 2, 3, 1, 2, 3, KPA, KPB, KPC, KPD Analysis of Variance for FAT NL, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Lập lại 458 458 153 0.12 0.944 Heo 849 437 146 0.12 0.947 Thí nghiệm 1267 1267 422 0.34 0.799 Error 7479 7479 1246 Total 15 10053 S = 35.3056 R-Sq = 25.60% R-Sq(adj) = 0.00% Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence Giai đoạn KPA KPD KPB KPC N 4 4 Mean 48.2 44.3 42.2 23.6 Grouping A A A A Means that not share a letter are significantly different Tukey Simultaneous Tests Response Variable FAT NL All Pairwise Comparisons among Levels of Thí nghiệm Thí nghiệm = KPA subtracted from: Giai đoạn KPB KPC KPD Difference of Means -6.00 -24.63 -3.87 SE of Difference 25.98 25.98 24.96 T-Value -0.2307 -0.9479 -0.1550 Thí nghiệm = KPB subtracted from: Giai đoạn KPC SE of Difference 28.83 Difference of Means -18.64 T-Value -0.6465 Adjusted P-Value 0.9952 0.7820 0.9985 Adjusted P-Value 0.9131 44 KPD 2.12 25.98 0.0818 Thí nghiệm = KPC subtracted from: Giai đoạn KPD SE of Difference 25.98 Difference of Means 20.76 T-Value 0.7990 0.9998 Adjusted P-Value 0.8527 General Linear Model: XƠ NL versus Lập lại, Heo, Thí nghiệm Factor Lập lại Heo Thí nghiệm1 Type fixed fixed fixed Levels 4 Values 1, 2, 3, 1, 2, 3, KPA, KPB, KPC, KPD Analysis of Variance for XƠ NL, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Lập lại 12505.8 12505.8 4168.6 5.38 0.039 Heo 2786.7 1494.9 498.3 0.64 0.615 Thí nghiệm 3780.5 3780.5 1260.2 1.63 0.280 Error 4644.9 4644.9 774.1 Total 15 23717.9 S = 27.8234 R-Sq = 80.42% R-Sq(adj) = 51.04% Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence Giai đoạn KPA KPD KPC KPB N 4 4 Mean 61.2 46.7 33.1 19.4 Grouping A A A A Means that not share a letter are significantly different Tukey Simultaneous Tests Response Variable XƠ NL All Pairwise Comparisons among Levels of Thí nghiệm Thí nghiệm = KPA subtracted from: Giai đoạn KPB KPC KPD Difference of Means -41.87 -28.09 -14.50 SE of Difference 20.48 20.48 19.67 T-Value -2.045 -1.372 -0.737 Thí nghiệm = KPB subtracted from: Giai đoạn KPC KPD SE of Difference 22.72 20.48 Difference of Means 13.78 27.37 T-Value 0.6066 1.3365 Adjusted P-Value 0.2706 0.5572 0.8790 Adjusted P-Value 0.9263 0.5756 45 Thí nghiệm = KPC subtracted from: Giai đoạn KPD SE of Difference 20.48 Difference of Means 13.59 T-Value 0.6635 Adjusted P-Value 0.9071 General Linear Model: ASH NL versus Lập lại, Heo, Thí nghiệm Factor Lập lại Heo Thí nghiệm1 Type fixed fixed fixed Levels 4 Values 1, 2, 3, 1, 2, 3, KPA, KPB, KPC, KPD Analysis of Variance for ASH NL, using Adjusted SS for Tests Source DF Lập lại Heo Thí nghiệm Error Total 14 S = 19.4076 Seq SS 3093.7 4443.4 358.8 1883.3 9779.1 Adj SS Adj MS F P 3209.1 1069.7 2.84 0.145 4471.9 1490.6 3.96 0.086 358.8 119.6 0.32 0.813 1883.3 376.7 R-Sq = 80.74% R-Sq(adj) = 46.08% Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence Giai đoạn KPD KPA KPB KPC N 4 Mean 61.0 51.5 49.6 46.2 Grouping A A A A Means that not share a letter are significantly different Tukey Simultaneous Tests Response Variable ASH NL All Pairwise Comparisons among Levels of Thí nghiệm Thí nghiệm = KPA subtracted from: Giai đoạn KPB KPC KPD Difference of Means -1.841 -5.266 9.499 SE of Difference 14.56 14.56 16.09 T-Value -0.1265 -0.3618 0.5903 Thí nghiệm = KPB subtracted from: Giai đoạn KPC KPD SE of Difference 16.81 18.15 Difference of Means -3.425 11.341 Thí nghiệm = KPC Giai Difference T-Value -0.2038 0.6247 Adjusted P-Value 0.9992 0.9820 0.9308 Adjusted P-Value 0.9966 0.9198 subtracted from: SE of Adjusted 46 đoạn KPD of Means 14.77 Difference 15.34 T-Value 0.9624 P-Value 0.7756 General Linear Model: DE NL versus Lập lại, Heo, Thí nghiệm Factor Lập lại Heo Thí nghiệm1 Type fixed fixed fixed Levels 4 Values 1, 2, 3, 1, 2, 3, KPA, KPB, KPC, KPD Analysis of Variance for DE NL, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Lập lại 2343991 2343991 Heo 1818109 1676344 Thí nghiệm 5246583 5246583 Error 1641809 1641809 Total 15 11050492 S = 523.101 R-Sq = 85.14% Adj MS F P 781330 2.86 0.127 558781 2.04 0.210 1748861 6.39 0.027 273635 R-Sq(adj) = 62.86% Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence Giai đoạn KPD KPB KPC KPA N 4 4 Mean 4226.1 3505.3 3479.7 2593.8 Grouping A A B A B B Means that not share a letter are significantly different Tukey Simultaneous Tests Response Variable DE NL All Pairwise Comparisons among Levels of Thí nghiệm Thí nghiệm = KPA subtracted from: Giai đoạn KPB KPC KPD Difference of Means 911.6 885.9 1614.3 SE of Difference 385.0 385.0 369.9 Thí nghiệm = KPB subtracted from: Giai đoạn KPC KPD SE of Difference 427.1 385.0 Difference of Means -25.64 702.75 Adjusted P-Value 0.9999 0.3478 T-Value -0.06002 1.82536 Thí nghiệm = KPC subtracted from: Giai đoạn KPD SE of Difference 385.0 Difference of Means 728.4 Adjusted P-Value 0.1843 0.1996 0.0185 T-Value 2.368 2.301 4.364 T-Value 1.892 Adjusted P-Value 0.3226 47 General Linear Model: ME NL versus Lập lại, Heo, Giai đoạn Factor Lập lại Heo Giai đoạn Type fixed fixed fixed Levels 4 Values 1, 2, 3, 1, 2, 3, KPA, KPB, KPC, KPD Analysis of Variance for ME NL, using Adjusted SS for Tests Source Lập lại Heo Giai đoạn Error Total S = 545.212 DF 3 15 Seq SS 2590680 1866841 5706948 1783534 11948003 Adj SS 2590680 1815048 5706948 1783534 R-Sq = 85.07% Adj MS 863560 605016 1902316 297256 F 2.91 2.04 6.40 P 0.123 0.211 0.027 R-Sq(adj) = 62.68% Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence Giai đoạn KPD KPC KPB KPA N 4 4 Mean 4208.7 3446.6 3396.0 2537.9 Grouping A A B A B B Means that not share a letter are significantly different Tukey Simultaneous Tests Response Variable ME NL All Pairwise Comparisons among Levels of Giai đoạn Giai đoạn = KPA subtracted from: Giai đoạn KPB KPC KPD Difference of Means 858.1 908.6 1687.7 Giai đoạn = KPB Giai đoạn KPC KPD Difference of Means 50.60 829.68 Giai đoạn = KPC Giai đoạn KPD Difference of Means 779.1 SE of Difference 401.3 401.3 385.5 T-Value 2.138 2.264 4.378 Adjusted P-Value 0.2423 0.2086 0.0182 subtracted from: SE of Difference 445.2 401.3 T-Value 0.1137 2.0677 Adjusted P-Value 0.9994 0.2634 subtracted from: SE of Difference 401.3 T-Value 1.942 Adjusted P-Value 0.3048 48 Tỷ lệ tiêu hóa thành phần dưỡng chất Dabomb P (KPE), KDN (KPF) đậu nành ép đùn (KPG) thí nghiệm2 heo thịt (40 50kg) One-way ANOVA: CP NL versus Thí nghiệm Source DF SS MS Thí nghiệm 2 787 393 Error 15 1972 131 Total 17 2758 F 2.99 P 0.081 One-way ANOVA: FAT NL versus Thí nghiệm Source DF SS Thí nghiệm 2 7563 Error 15 5145 Total 17 12707 MS 3781 343 F 11.03 P 0.001 One-way ANOVA: XƠ NL versus Thí nghiệm Source DF SS MS Thí nghiệm 2 1101 551 Error 14 6739 481 Total 16 7841 F 1.14 P 0.347 One-way ANOVA: ASH NL versus Thí nghiệm Source DF SS MS Thí nghiệm 2 98 49 Error 14 9945 710 Total 16 10043 F 0.07 P 0.933 One-way ANOVA: DE NL versus Thí nghiệm Source DF SS MS Thí nghiệm 2 330119 165059 Error 15 1697738 113183 Total 17 2027857 F 1.46 P 0.264 One-way ANOVA: ME NL versus Thí nghiệm Source DF SS MS Thí nghiệm 2 254594 127297 Error 15 1755859 117057 Total 17 2010453 F 1.09 P 0.362 49
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIÊU HÓA DƯỠNG CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU CUNG ĐẠM TRÊN HEO CON CAI SỮA VÀ HEO THỊT 40 – 50 KG, ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIÊU HÓA DƯỠNG CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU CUNG ĐẠM TRÊN HEO CON CAI SỮA VÀ HEO THỊT 40 – 50 KG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn