Giáo án Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi

3 72 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2018, 17:23

BÀI DIỆN TÍCH HÌNH THOI I MỤC TIÊU: Giúp học sinh: - Hình thành cơng thức tính diện tích hình thoi - Bước đầu biết vận dụng cơng thức tính diện tích hình thoi để giải tập có liên quan II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bộ đồ dùng dạy học tốn Bìa hình thoi, kéo , thước kẻ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt đông dạy A, Kiểm tra cũ ? Nêu đặc điểm hình thoi? - Gv nx chung, ghi điểm B, Bài Giới thiệu Cơng thức tính diện tích hình thoi - Gv thao tác bìa hình thoi ? Chỉ đường chéo hình thoi? Hoạt đông học - 2,3 Hs nêu, lớp nx, - Hs quan sát - số học sinh lên kẻ bìa hình thoi ? Cắt hình thoi thành tam giác - Hs lên cắt vuông? ? Ghép lại hình gì? - Hs lên ghép để lớp nhận biết hình ghép hình chữ nhật ? Diện tích hình thoi hình chữ nhật - Bằng vừa tạo thành ntn? - Gv vẽ hình lên bảng - Hs nhận biết độ dài qua yếu tố hình n n m×n ? Diện tích hình chữ nhật MNCA là: = mx ?Vậy diện tích hình thoi ABCD là? ? Diện tích hình thoi gì? m×n 2 Mà m x 2 - Hs nêu, viết công thức tính diẹn tích hình thoi - Tổ chức hs lấy ví dụ để tính diện tích - 2,3 Hs lấy ví dụ lớp làm ví dụ hình thoi? Bài tập Bài - Hs đọc yêu cầu - Hs tự làm vào nháp, Hs lên bảng chữa - Gv hs nx, chữa a Diện tích hình thoi ABCD là: (3 x 4) : = (cm2) Đáp số: cm2 (Phần b làm tương tự) Bài - Gv thu chấm số - Gv hs nx, chữa Bài - Tổ chức hs trao đổi cách làm - Trình bày: - Gv nx chốt ý Củng cố, dặn dò - Nx tiết học - Hs đọc yêu cầu - Lớp làm vào Hs len bảng chữa a Diện tích hình thoi có độ dài đường chéo 5dm 20 dm là: (5 x20) :2 = 50 (dm2) b Đổi 4m = 40 dm Diện tích hình thoi có độ dài đường chéo 40dm 15 dm là: (40 x 15) : = 300 (dm2) - Hs đọc yêu cầu - Tính diện tích hình so sánh - Phần a: S; Phần b:Đ - Lớp nx, trao đổi ... tạo thành ntn? - Gv vẽ hình lên bảng - Hs nhận biết độ dài qua yếu tố hình n n m×n ? Diện tích hình chữ nhật MNCA là: = mx ?Vậy diện tích hình thoi ABCD là? ? Diện tích hình thoi gì? m×n 2 Mà m... học sinh lên kẻ bìa hình thoi ? Cắt hình thoi thành tam giác - Hs lên cắt vng? ? Ghép lại hình gì? - Hs lên ghép để lớp nhận biết hình ghép hình chữ nhật ? Diện tích hình thoi hình chữ nhật - Bằng... vào Hs len bảng chữa a Diện tích hình thoi có độ dài đường chéo 5dm 20 dm là: (5 x20) :2 = 50 (dm2) b Đổi 4m = 40 dm Diện tích hình thoi có độ dài đường chéo 40 dm 15 dm là: (40 x 15) : = 300 (dm2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi, Giáo án Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn