Giáo án Toán 4 chương 5 bài 2: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

5 63 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2018, 17:07

BÀI 2: ỨNG DỤNG TỈ LỆ BẢN ĐỒ I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: Kiến thức - Kĩ năng: - Giúp HS: Từ độ dài thu nhỏ đồ (có tỉ lệ cho), biết cách tìm độ dài thật mặt đất II.CHUẨN BỊ - Vở III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THỜ HOẠT ĐỘNG CỦA GV I GIA N phút  Khởi động: phút  Bài cũ: Tỉ lệ đồ - GV yêu cầu HS sửa làm nhà - GV nhận xét  Bài mới: phút  Giới thiệu: Hoạt động1: Hướng dẫn HS làm toán - GV hỏi: + Độ dài thu nhỏ đồ (đoạn AB) dài xăngtimét? + Tỉ lệ đồ bao nhiêu? + 1cm đồ ứng với độ dài thật xăng-timét? phút + 2cm đồ ứng với độ HOẠT ĐỘNG CỦA HS - HS sửa - HS nhận xét - Dài 2cm - : 300 - 300cm - 2cm x 300 ĐDD H dài thật xăng-timét? - GV giới thiệu cách ghi giải (như SGK) Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm toán GV thực tương tự toán Lưu ý: - Độ dài thu nhỏ toán khác đơn vị đo (ở 102mm) 15 - Đơn vị đo độ dài thật phút tên đơn vị đo độ dài thu nhỏ đồ mm Khi cần ta đổi đơn vị đo độ dài thật theo đơn vị đo cần thiết (như m, km…) Hoạt động 3: Thực hành Bài tập 1: - Yêu cầu HS tính độ dài thật theo độ dài thu nhỏ đồ tỉ lệ đồ cho trước - Chẳng hạn: Ở cột tính: x 500 000 = 000 000 (cm) - Tương tự có: 45 000dm (ở phút cột hai); 100000mm (ở cột ba) Bài tập 2: GV gợi ý: - Bài toán cho biết gì? - Bản đồ vẽ theo tỉ lệ nào? - Chiều dài phòng học (thu - HS làm Vở - Từng cặp HS sửa & thống kết - HS làm - HS sửa - HS làm - HS sửa nhỏ) đồ bao nhiêu? - Bài tốn hỏi gì? Bài tập 3:  Củng cố - Dặn dò: - Chuẩn bị bài: Ứng dụng tỉ lệ đồ (tt) Các ghi nhận, lưu ý: BÀI 2: ỨNG DỤNG TỈ LỆ BẢN ĐỒ (tt) I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: Kiến thức - Kĩ năng: Giúp HS - Từ độ dài thật & tỉ lệ đồ cho trước, HS biết cách tính độ dài thu nhỏ đồ II.CHUẨN BỊ: - Vở III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THỜ HOẠT ĐỘNG CỦA GV I GIA N phút  Khởi động: phút  Bài cũ: Ứng dụng tỉ lệ HOẠT ĐỘNG CỦA HS ĐDD H đồ - GV yêu cầu HS sửa làm nhà - GV nhận xét phút  Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1: Hướng dẫn HS làm toán - GV hướng dẫn HS tự tìm hiểu đề tốn + Độ dài thật mét? + Tỉ lệ đồ tỉ số nào? + Phải tính độ dài nào? + Theo đơn vị nào? - Vì cần phải đổi đơn vị đo độ dài độ dài thật xăngtimét? - Hướng dẫn HS nêu cách phút giải (như SGK) - GV giải thích thêm: Tỉ lệ đồ : 500 cho biết 15 độ dài thật 500cm phút ứng với độ dài đồ 1cm Vậy 2000cm ứng với 2000 : 500 = 4cm đồ Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm toán - Hướng dẫn tương tự Hoạt động 2: Thực hành Bài tập 1: - Yêu cầu HS tính độ - HS sửa - HS nhận xét - 20m - : 500 - độ dài thu nhỏ tương ứng đồ - xăngtimét - HS thảo luận nhóm nhỏ trước trả lời - HS nêu cách giải - HS làm Vở - Từng cặp HS sửa & thống kết - HS làm - HS sửa dài thu nhỏ đồ theo - HS làm độ dài thật & tỉ lệ đồ - HS sửa cho điền kết vào ô phút trống tương ứng Bài tập 2: - Yêu cầu HS tự tìm hiểu toán giải Bài tập 3: - Yêu cầu HS tính độ dài thu nhỏ sơ đồ chiều dài, chiều rộng sân khấu  Củng cố - Dặn dò: - Chuẩn bị bài: Thực hành Các ghi nhận, lưu ý: ... thêm: Tỉ lệ đồ : 50 0 cho biết 15 độ dài thật 50 0cm phút ứng với độ dài đồ 1cm Vậy 2000cm ứng với 2000 : 50 0 = 4cm đồ Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm toán - Hướng dẫn tương tự Hoạt động 2: Thực hành Bài. .. nhiêu? - Bài tốn hỏi gì? Bài tập 3:  Củng cố - Dặn dò: - Chuẩn bị bài: Ứng dụng tỉ lệ đồ (tt) Các ghi nhận, lưu ý: BÀI 2: ỨNG DỤNG TỈ LỆ BẢN ĐỒ (tt)... thật & tỉ lệ đồ cho trước, HS biết cách tính độ dài thu nhỏ đồ II.CHUẨN BỊ: - Vở III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THỜ HOẠT ĐỘNG CỦA GV I GIA N phút  Khởi động: phút  Bài cũ: Ứng dụng tỉ lệ HOẠT
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 5 bài 2: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ, Giáo án Toán 4 chương 5 bài 2: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn