Giáo án Toán 4 chương 3 bài 2: Diện tích hình bình hành

2 68 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2018, 10:32

BÀI DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH I Mục tiêu : - Biết cách tính diện tích hình bình hành II Đồ dùng dạy học : - GV : Bộ đồ dùng tốn 4(các mảnh có hình dạng hình vẽ SGK) - HS : Bộ đồ dùng toán (các mảnh có hình dạng hình vẽ SGK) III Các hoạt động dạy học : T Hoạt động thầy Hoạt động trò L 5’ Ôn định : Kiểm tra : HS nêu Nêu đặc điểm hình bình - Đổi chéo kiểm tra việc làm hành? tập bạn 33 ’ Bài : a Hình thành cơng thức tính diện tích hình bình hành : - GV vẽ hình bình hành ABCD ; vẽ AH vng góc với DC ; DC đáy, độ dài AH chiều cao hình bình hành - GV hướng dẫn HS cắt ghép để hình chữ nhật (như SGK) - So sánh diện tích hình vừa ghép với diện tích hình bình hành? -HS thực hành ghép đồ dùng tốn - Diện tích hình chữ nhật diện tích hình bình hành - 3, em nêu : Diện tích hình bình hành độ dài đáy - Đáy hình bình hành chiều dài nhân với chiều cao (cùng hình chữ nhật; chiều cao hình đơn vị đo) bình hành chiều rộng hình chữ nhật Vậy nêu cách tính diện tích hình bình hành? S=axh 1’ Cả lớp làm - 3em lên bảng : Diện tích hình bình hành : (S diện tích, a độ dài đáy, h x = 45cm2 x 13 = 52 chiều cao hình bình cm2 ; hành) x = 63 cm2 b Thực hành *Bài : Tính diện tích hình a) Đổi dm = 40 cm bình hành? Diện tích hình bình hành: 40 x 34 = 1360(cm2) Đáp số: *Bài 3a : - Tính diện tích hình bình hành? 4.Củng cố : Nêu cách tính diện tích hình bình hành? 1360cm2 ... Đổi dm = 40 cm bình hành? Diện tích hình bình hành: 40 x 34 = 136 0(cm2) Đáp số: *Bài 3a : - Tính diện tích hình bình hành? 4. Củng cố : Nêu cách tính diện tích hình bình hành? 136 0cm2 ... - 3em lên bảng : Diện tích hình bình hành : (S diện tích, a độ dài đáy, h x = 45 cm2 x 13 = 52 chiều cao hình bình cm2 ; hành) x = 63 cm2 b Thực hành *Bài : Tính diện tích hình a) Đổi dm = 40 ...- Đáy hình bình hành chiều dài nhân với chiều cao (cùng hình chữ nhật; chiều cao hình đơn vị đo) bình hành chiều rộng hình chữ nhật Vậy nêu cách tính diện tích hình bình hành? S=axh 1’
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 3 bài 2: Diện tích hình bình hành, Giáo án Toán 4 chương 3 bài 2: Diện tích hình bình hành

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn