CÔNG tác xây DỰNG nếp SỐNG văn hóa ở HUYỆN PHÚC THỌ THÀNH PHỐ hà nội NHỮNG năm gần đây

41 64 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 20:38

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ ĐỊA PHƯƠNG, CƠ QUAN NƠI KIẾN TẬP .1 1.1Địa điểm kiến tập thời gian kiến tập .1 1.1.1 Địa điểm kiến tập .1 1.1.2 Thời gian kiến tập 1.2 Khái quát chung huyện Phúc Thọ thành phố Nội .1 1.3 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức phòng Văn hóa Thông tin huyện Phúc Thọ 1.3.1 Vị trí, chức phòng Văn hóa Thông tin huyện Phúc Thọ 1.3.2 Nhiệm vụ quyền hạn phòng Văn hóa – Thông tin huyện Phúc Thọ .4 1.3.3 Cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa Thơng tin huyện Phúc Thọ 1.3.4 Các cán bộ, cơng chức chun mơn phòng Văn hóa Thơng tin huyện Phúc Thọ PHẦN II : BÁO CÁO VIỆC LÀM TẠI NƠI KIẾN TẬP VÀ KÊT QUẢ THỰC HIỆN PHẦN III : CÔNG TÁC XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA HUYỆN PHÚC THỌ THÀNH PHỐ NỘI NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY .15 3.1 Thực trạng xây dựng nếp sống văn hóa địa bàn huyện Phúc Thọ thành phố Nội năm gần 15 3.1.1 Việc thực chủ trương đường lối, sách pháp luật Đảng Nhà nước 18 3.1.2 Xây dựng gia đình văn hóa 19 3.1.3 Công tác xây dựng làng văn hóa, quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 20 3.1.4 Xây dựng nếp sống văn minh việc cưới, việc tang, lễ hội mừng thọ .24 3.2 Công tác quản lý, xây dựng nếp sống văn hóa 30 3.3 Đánh giá, nhận xét đề xuất ý kiến 31 3.3.1 Đánh giá, nhận xét 31 3.3.2 Đề xuất ý kiến 34 KẾT LUẬN 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 PHỤ LỤC 39 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT UBND : ủy ban nhân dân UBMTTQ : ủy ban mặt trận Tổ quốc NTM : nơng thơn TDĐKXDĐSVH : tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ ĐỊA PHƯƠNG, CƠ QUAN NƠI KIẾN TẬP 1.1 Địa điểm kiến tập thời gian kiến tập 1.1.1 Địa điểm kiến tập Phòng Văn hóa Thơng tin huyện Phúc Thọ, thành phố Nội Địa : quốc lộ 32 thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, thành phố Nội Sđt : 02433642647 Email : pvhtt_phuctho@hanoi.gov.vn 1.1.2 Thời gian kiến tập 1.2 Khái quát chung huyện Phúc Thọ thành phố Nội * Vị trí địa lý Phúc Thọ huyện đồng Bắc Bộ, nằm bên bờ hữu ngạn hai sông: sông Hồng sông Đáy, hệ thống sông Hồng Phúc Thọ có ranh giới phía tây giáp thị xã Sơn Tây, phía nam giáp huyện Thạch Thất, phía đơng nam (lần lượt từ Nam lên Đông) giáp huyện Quốc Oai Hồi Đức, phía đơng giáp huyện Đan Phượng Ranh giới phía đơng huyện với huyện Đan Phượng Hồi Đức, gần sông Đáy, tên cổ sông Hát, phân lưu sơng Hồng Về phía bắc, sơng Hồng ranh giới huyện, mà tính từ đơng sang tây gồm có: Mê Linh (ở góc phía đơng bắc), huyện tỉnh Vĩnh Phúc Yên Lạc (ở phía bắc), Vĩnh Tường (ở góc phía tây bắc) Góc phía đông bắc huyện, ranh giới với huyện Mê Linh Đan Phượng, vị trí xã Vân Hà, Vân Nam Hát Mơn, huyện có cửa Hát Môn, vốn ngã ba sông phân lưu nước sông Hồng vào sơng Đáy Diện tích tự nhiên huyện Phúc Thọ 117,3 km² Dân số 169.139(2011) * Lịch sử hình thành Tên cũ xưa Phúc Lộc Tên huyện Phúc Thọ có từ năm 1822, thuộc trấn Sơn Tây Sau năm 1945, Phúc Thọ thuộc tỉnh Sơn Tây Ngày 21 tháng năm 1975, Phúc Thọ thuộc tỉnh Tây Ngày 27 tháng 12 năm 1975, Phúc Thọ thuộc tỉnh Sơn Bình, gồm 17 xã: Cẩm Đình, Hát Mơn, Long Xun, Ngọc Tảo, Phúc Hòa, Phụng Thượng, Phương Độ, Sen Chiểu, Tam Thuấn, Thanh Đa, Thọ Lộc, Thượng Cốc, Vân Hà, Vân Nam, Vân Phúc, Võng Xuyên, Xuân Phú Ngày 29 tháng 12 năm 1978, Phúc Thọ nhập Nội Ngày 17 tháng năm 1979, sáp nhập thêm xã huyện Quốc Oai Tam Hiệp, Hiệp Thuận, Liên Hiệp Ngày tháng năm 1982, chuyển xã Tích Giang, Trạch Mỹ Lộc huyện Ba Vì huyện Phúc Thọ quản lý Ngày 12 tháng năm 1991, huyện lại trả cho tỉnh Tây vừa tái lập Ngày 29 tháng năm 1994, thành lập thị trấn Phúc Thọ sở điều chỉnh phần diện tích tự nhiên nhân hai xã Phúc Hòa Thọ Lộc Ngày 29 tháng năm 2008, lần huyện lại sáp nhập vào Nội (Phần thị trấn Phúc Thọ phần xã Phúc HòaThọ Lộc tách để thành lập thị trấn Xã Thọ Lộc xã Phúc Hòa trước Cách mạng tháng Tám tổngLạc Trị thuộc huyện Thạch Thất, chuyển Phúc Thọ sau năm 1954 Trước xã Tích Giang Trạch Mỹ Lộc thuộc huyện Tùng Thiện, chuyển Phúc Thọ sau năm 1982) Huyện Phúc Thọ có tổng Lạc Trị (tên thời Pháp thuộc) quê hương cách mạng, có nhiều người theo Việt Minh chống Nhật Pháp, có nhiều cán cách mạng thời kỳ1940-1954, làng Kiều Trung địa phương kiên cường chống Nhật, bảo tàng lịch sử Nội có trưng bày kỷ vật mõ tre kháng Nhật (1945) (Bảo tàng ghi nhầm thôn Kiến Trung) Cửa Hát Môn địa danh lịch sử nơi hai bà Trưng nhảy xuống tuẫn tiết thất trước quân nhà Hán Mã Viện huy Hiện có đền thờ Hai Bà Trưng Vào thời Pháp thuộc, người Pháp muốn cải tạo hệ phân lũ sơng Hồng, họ xây dựng cơng trình đập Đáy, nhằm mục tăng lưu lượng dòng chảy sông Hồng mùa cạn phân lũ vào bồn trũng hạ lưu sông Đáy (các tỉnh Sơn Tây, Đơng, Nam, Nam Định, Ninh Bình) có lũ lụt lớn vào mùa mưa Nhưng cơng trình phát huy tác dụng vào mùa lũ, làm cho đoạn sơng Đáy phía hạ lưu đập trở nên gần đoạn sơng chết * Di tích lịch sử Phúc Thọ huyện đồng bằng, nơng; có 23 xã, thị trấn; có văn hố lâu đời Huyện Phúc Thọ vùng đất có nhiều di tích Căn Quyết định số 5745/QĐ-UBND, ngày 14/10/2016, UBND TP Nội, việc phê duyệt công bố danh mục kiểm kê di tích địa bàn Thành phố Nội đến 31/12/2015, tồn huyện có 199 di tích, có di tích tiêu biểu như: Đền thờ Hai Bà Trưng, xã Hát Mơn; đình Hạ Hiệp, xã Liên Hiệp; di tích CMKC Miếu Thuần Mỹ, xã Trạch Mỹ Lộc; đình Tường Phiêu - xã Tích Giang, chùa Bà Tề, xã Hiệp Thuận Đến nay, địa bàn huyện có 101 di tích xếp hạng, đó: 01 di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt; 47 di tích xếp hạng cấp quốc gia; 53 di tích xếp hạng cấp Thành phố * Giao thơng Đường có quốc lộ 32 chạy dọc phía nam huyện, theo hướng Đơng Đơng Nam - tây tây bắc, từ Nội, qua thị trấn Phúc Thọ, sang thị xã Sơn Tây, Nội, (đoạn cắt qua sơng Đáy nằm phía nam đập Đáy) Quốc lộ 32 trước quốc lộ 11A, sau năm 1976 đổi thành 32 Đường thủy có sơng Hồng 1.3 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức phòng Văn hóa Thơng tin huyện Phúc Thọ 1.3.1 Vị trí, chức phòng Văn hóa Thơng tin huyện Phúc Thọ Phòng Văn hố Thông tin quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; thực chức tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước văn hố, gia đình; thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo; báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thơng; cơng nghệ thơng tin; phát truyền hình; thông tin sở; thông tin đối ngoại hạ tầng thông tin địa bàn, thực số nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền Ủy ban nhân dân huyện theo quy định pháp luật Phòng Văn hố Thơng tin có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản; chịu đạo, quản lý tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cấu ngạch công chức công tác Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu đạo, kiểm tra, hướng dẫn chun mơn nghiệp vụ Sở Văn hố Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin Truyền thông Nội 1.3.2 Nhiệm vụ quyền hạn phòng Văn hóa – Thơng tin huyện Phúc Thọ I Về lĩnh vực văn hoá, thể thao du lịch: Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành định; kế hoạch dài hạn, 05 (năm) năm hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hố, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo; chương trình, biện pháp tổ chức thực nhiệm vụ cải cách hành nhà nước, xã hội hố lĩnh vực quản lý nhà nước giao Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo văn lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo thuộc thẩm quyền ban hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tổ chức thực văn quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phê duyệt; hướng dẫn, thơng tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quản lý, hoạt động phát triển nghiệp văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo; chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao; phòng, chống bạo lực gia đình Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định, đăng ký, cấp loại giấy phép thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch theo quy định pháp luật theo phân công, phân cấp Ủy ban nhân dân huyện Hướng dẫn tổ chức, đơn vị nhân dân địa bàn huyện thực phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hố”; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hố, xã đạt chuẩn văn hóa nơng thơn mới; bảo vệ di tích lịch sử - văn hố, danh lam thắng cảnh di sản văn hóa phi vật thể; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch địa bàn Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thơng tin Thể thao, thiết chế văn hoá sở, sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý Phòng địa bàn Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn kiểm tra hoạt động hội tổ chức phi phủ hoạt động địa bàn thuộc lĩnh vực văn hố, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo theo quy định pháp luật Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực văn hố, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn Chủ trì, phối hợp với quan liên quan kiểm tra, tra việc chấp hành pháp luật hoạt động văn hố, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo địa bàn huyện; giải đơn thư, khiếu nại, tố cáo cơng dân lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo theo quy định pháp luật II Về lĩnh vực thông tin, truyền thơng, thơng tín điện tử Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành định; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm hàng năm phát triển thông tin truyền thông địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực nhiệm vụ cải cách hành nhà nước lĩnh vực thơng tin truyền thơng Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo văn thông tin truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tổ chức thực văn pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực thông tin truyền thông Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định, đăng ký, cấp loại giấy phép thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông theo quy định pháp luật theo phân công, phân cấp Ủy ban nhân dân huyện Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng đẫn triển khai hoạt động hội tồ chức phi phủ hoạt động địa bàn thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông theo quy định pháp luật Giúp Ủy ban nhân dân huyện việc tổ chức công tác bảo vệ an tồn, an ninh thơng tin hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thơng, cơng nghệ thơng tin, Internet, phát thanh, truyền hình Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước mạng lưới phát thanh, truyền sở Chịu trách nhiệm theo đõi tổ chức thực chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin địa bàn huyện theo phân công Ủy ban nhân dân huyện Tổ chức hoạt động thông tin sở, thông tin đối ngoại địa bàn theo hướng dẫn Sở Thông tin Truyền thông 10 Tổ chức thực việc quản lý, kiểm tra hướng dẫn xã, thị trấn quản lý đại lý bưu chính, viễn thơng, Internet địa bàn theo quy định pháp luật 11 Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức, đơn vị cá nhân địa bàn huyện, thực pháp luật lĩnh vực bưu chính, viễn thơng Internet; cơng nghệ thơng tin, hạ tầng thơng tin; phát thanh; báo chí; xuất 12 Tổ chức ứng dụng tiến khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực thông tin truyền thông III Về lĩnh vực khác Thực công tác thống kê, báo cáo định kỳ đột xuất tình hình thực nhiệm vụ giao theo quy định Ủy ban nhân dân huyện Sở quản lý ngành, lĩnh vực Quản lý tổ chức máy, vị trí việc làm, biên chế cơng chức, cấu ngạch công chức, thực chế độ tiền lương, sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định pháp luật theo phân công Ủy ban nhân dân huyện Quản lý chịu trách nhiệm tài chính, tài sản giao theo quy định pháp luật vả phân công, phân cấp Ủy ban nhân dân huyện Thực nhiệm vụ khác Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao theo quy định pháp luật 1.3.3 Cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa Thơng tin huyện Phúc Thọ Phòng Văn hóa Thơng tin có Trưởng phòng khơng q 03 Phó Trưởng phòng a) Trưởng phòng đồng chí Đăng Thự chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trước pháp luật thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Phòng; b) Phó Trưởng phòng đồng chí Vũ Hồng Hải đồng chí Lê Tiến Hải Người giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng trước pháp luật nhiệm vụ phân cơng Khi Trưởng phòng vắng mặt, Phó Trưởng phòng Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động Phòng; c)Việc bổ nhiệm Trường phòng Phó Trường phòng Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đồng chí Dỗn Trung Tuấn định theo tiêu chuẩn chức danh Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành theo quy định pháp luật Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực chế độ, sách Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện định theo quy định pháp luật Đơn vị nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch huyện thành lập gồm: Thư viện, Trung tâm Văn hoá, Trung tâm Thể dục thể thao, Trung tâm Văn hoá - Thể thao, Trung tâm Văn hóa - Thơng tin Thể thao Các đơn vị nghiệp có dấu, tài khoản riêng Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị nghiệp thực theo quy định Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng năm 2012 Chính phủ 1.3.4 Các cán bộ, cơng chức chun mơn phòng Văn hóa Thơng tin huyện Phúc Thọ - Trường phòng: đồng chí Đăng Thự - Phó trưởng phòng: đồng chí Vũ Hồng Hải đồng chí Lê Tiến Hải - Chuyên viên: đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang, đồng chí Thị Hạnh đồng chí Trần Thị Thùy Linh quán tốt đẹp lòng tự hào dân tộc” Pháp luật thời gian qua bước thể chế hoá quan điểm, đường lối Đảng vào trình hoàn thiện quy định pháp luật nhiều lĩnh vực khác nhau, Hiến pháp, Luật dân sự, Luật nhân gia đình Đa số người dân thực quy định Luật hôn nhân gia đình, phù hợp tập quán truyền thống văn hóa địa phương, đơi nam nữ trước cưới tự tìm hiểu nguyên tắc tự nguyện, làm thủ tục đăng ký kết hôn cấp giấy chứng nhận kết hôn UBND huyện, xã Nghi lễ cưới không rườm rà sâu sắc, thường lễ ăn hỏi lễ cưới Sính lễ giảm, khơng nạn thách cưới, tùy theo hồn cảnh kinh tế hai bên gia đình mà định tinh thần hạnh phúc đơi vợ chồng trẻ, thời gian tổ chức lễ cưới ngắn gọn (phần lớn đãi tiệc ngày), lượng khách mời phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình Đặc biệt từ có Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 03/10/2012 Thành ủy Nội việc tiếp tục thực nếp sống văn minh việc cưới địa bàn thành phố Nội, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đầu thực tổ chức tiệc cưới Tỷ lệ thực quy ước cưới tăng mạnh, đạt 69% - Bên cạnh mặt tích cực nêu trên địa bàn huyện tồn số hạn chế tổ chức tiệc cưới như: tổ chức ăn uống linh đình tiệc cưới nhiều ngày,Cá biệt số gia đình có điều kiện kinh tế tổ chức tiệc cưới phơ trương, linh đình, mời đơng khách, làm cỗ bàn tốn kém, lãng phí, gây dư luận khơng tốt làm ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng dân cư tồn số nhỏ tình trạng tảo hôn tổ dân cư, tiếng ồn nhạc đám cưới nhiều nơi vượt mức quy định, số bất cập tình trạng rượu chè mức dẫn đến xô sát, đánh đám cưới, tổ chức đánh cờ bạc, dựng rạp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, cần có giải pháp để khắc phục tình trạng ? - Cần có can thiệp sâu sắc từ cấp quyền địa phương, cần quán triệt nghiêm khắc đám cưới vấn đề không phép làm gây ảnh hưởng đến người xung quanh 25 - Cần tăng cường công tác an ninh khu tổ chức đám cưới để quản lý, ngăn chặn tình trạng tổ chức thành nhóm để đánh bạc - Công tác truyền thông đến sở phải thường xuyên, liên tục, tuyên truyền sách, pháp luật Nhà nước, cần điền dã nhiều để tìm hiểu bà để có biện pháp phù hợp với xã * Nội dung thực nếp sống văn minh việc tang Đối với cán bộ, đảng viên thực theo quy định tổ chức tang lễ cho cán bộ, đảng viên từ trần Đối với nhân dân, việc tang lễ tổ chức theo nghi thức truyền thống Khi có người qua đời, gia đình thực khai tử, báo tử UBND xã huyện Các khu dân cư, xã có Ban tang lễ Hội người cao tuổi, hội Cựu chiến binh tổ chức, ban tang lễ cử người tới giúp đỡ gia đình người Tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ ban ngành đoàn thể, cộng đồng dân cư thể tận tình, chu đáo, thắt chặt tình làng nghĩa xóm nhân dân Các tiết lễ sau đám tang (03 ngày, lễ cúng tuần đầu 07 ngày, 49 ngày, 100 ngày, giỗ đầu, giỗ hết tang) tiết giảm tổ chức gọn nhẹ gia đình Các hủ tục lạc hậu việc tang lăn đường, gọi hồn, yểm bùa bị xóa bỏ Năm 2012, UBND - UBMTTQ huyện phối hợp triển khai làm điểm, đánh giá thực việc tang địa bàn khu dân cư, xã Hội đoàn thể Sau rút kinh nghiệm nhân rộng, tỷ lệ hộ dân thực quy ước việc tang ngày tăng, đạt 85% Hầu hết tất nghĩa trang địa bàn huyện quy hoạch cách hợp lý, đảm bảo vệ sinh môi trường việc xây mộ hay hỏa táng thống theo kích cơ, khơng xây to, xây nhỏ Nói chung việc tổ chức tang lễ ngày thực hướng tới văn minh Tuy nhiên tồn số hạn chế như: Vẫn số tổ dân cư xã chưa quan tâm đến quy hoạch nghĩa trang, kích ngơi mộ,việc hỏa táng, số gia đình mời tăng ni, phật tử tổ 26 chức cúng bái kéo dài Một số đám tang phúng viếng nhiều vòng hoa, trướng lãng phí tiền của, sử dụng nhạc hiếu đơi chưa phù hợp Để khắc phục hạn chế cần: - Về trang phục tùy dân tộc màu đen trắng cần may gọn gàng đeo tang, băng đen cài áo tùy nơi phải tuân theo truyền thống - Tổ chức tang phải đảm bảo vệ sinh môi trường, tổ chức đơn giản khơng phơ trương, rườm rà, hạn chế vòng hoa, đốt vàng mã, đưa tang không gây cản trở giao thông - Các lễ cúng sau đám tang cần làm gói gọn gia đình - Cần tăng cường sử quan tâm đạo sát quyền địa phương tổ chức tang lễ, chôn cất người chết, sớm quy hoạch nơi chưa có nghĩa trang - Nhạc đám tang phải phù hợp, âm không to gây ô nhiễm tiếng ồn * Nội dung thực nếp sống văn minh tổ chức lễ hội Hàng năm, UBND huyện xây dựng kế hoạch thực cơng tác quản lý di tích, quản lý lễ hội địa bàn huyện; Kết hợp việc kiểm tra di tích với việc hướng dẫn sở, ban quản lý di tích, người trơng nom, trụ trì di tích thực cơng tác quản lý di tích, tổ chức quản lý lễ hội trang trọng- tiết kiệm –an toàn-hiệu quả, ngăn chặn hành vi vi phạm, tượng xâm hại tới cảnh quan tài sản di tích, đảm bảo mơi trường văn hóa lành mạnh phục vụ tín ngưỡng nhân dân Các Tiểu ban quản lí di tích, vị trụ trì, trơng nom di tích địa bàn huyện thực tốt công tác quản lý di tích, quản lý lễ hội, hướng dẫn nhân dân khách thập phương thực nếp sống văn minh hoạt động tơn giáo, tín ngưỡng nơi thờ tự, không để xảy tượng: cờ bạc, giả danh nhà tu hành khất thực quyên tiền, ăn xin, đồng bóng, nghiện hút, bói tốn, xóc thẻ… cảnh quan mơi trường di tích tu tạo, khơng có tình trạng bày bán hàng quán lộn xộn, đảm bảo đảm bảo thực phòng chống cháy nổ, khơng đốt nhiều hương, không đốt vàng mã đại (nhà lầu, xe, ngựa, đồ dùng 27 sinh hoạt….) Đã phối hợp di chuyển số vật không phù hợp khỏi di tích Bên cạnh tồn số hạn chế cần có biện pháp khắc hục nhanh chóng như: số tổ dân phố địa bàn huyện chưa quan tâm đến quy hoạch không gian tổ chức lễ hội, công tác đảm bảo an ninh trật tự, sinh môi trường trước sau lễ hội, dịch vụ lễ hội trơng giữ xe, ăn uống tình trạng chặt chém khách thập phương kể người dân địa bàn; tượng khấn th, sử dụng tiền cơng đức khơng việc, việc kinh doanh di tích chưa quán triệt hiệu quả.Và số trường hợp thực nghi lễ tơn giáo nặng mê tín dị đoan Trong số lễ hội xảy việc trộm cắp, móc túi Giải pháp khắc phục tình trạng trên: - Cần phải tăng cường công tác vệ sinh để đảm bảo cảnh quan môi trường khu di tích Tổ chức dịch vụ di tích cần hợp lý, không chặt chém khách, xảy bị xử lý nghiêm - Cần khôi phục, tổ chức tốt lễ hội theo truyền thống để tăng nét đặc sắc đậm đà sắc dân tộc - Cần tăng cường công tác an ninh khu vực nơi diễn lễ hội - Lễ hội cần tổ chức cách trang trọng, tôn nghiêm - Để tăng hiệu giáo dục, cần đưa vào thêm lễ hội nội dung gây lôi mang hướng tích cực Các hoạt động văn hóa cần mang tính chọn lọc phù hợp với truyền thống, phù hợp với nội dung để đáp ứng nhu cầu người - Cần khôi phục cho thêm số hoạt động tích cực, số trò chơi dân gian xưa lễ hội làm tăng bầu khơng khí sơi động lễ để có nhiều màu sắc phải phù hợp với giai đoạn khác * Tổ chức thực nếp sống văn minh việc mừng thọ người cao tuổi Quy định chi tiết thi hành số điều Nghị định số 06/2011/NĐ-CP 28 ngày 19 tháng 01 năm 2011 Chính phủ hỗ trợ người cao tuổi việc tham gia hoạt động văn hóa, thể thao du lịch tổ chức mừng thọ người cao tuổi Theo điều : thời gian tổ chức mừng thọ người cao tuổi Tổ chức mừng thọ người cao tuổi từ đủ 70,75,80,85,90,95 đủ 100 tuổi trở lên vào ngày sau Ngày người cao tuổi Việt Nam (06/6) Ngày quốc tế người cao tuổi (1/10) Tết Nguyên đán sinh nhật người cao tuổi Theo điều 8: trang trí buổi lễ mừng thọ - Treo Quốc kì bên trái sân khấu (nhìn từ phía lên) - Tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh bục cao phía Quốc kỳ Logo Hội người cao tuổi đặt phía tiêu đề buổi lễ - Tiêu đề buổi lễ thể kiểu chữ in hoa phông phía bên phải sân khấu - Nội dung tiêu đề thể sau: + Đủ 70 tuổi đủ 75 tuổi: lễ mừng thọ + Đủ 80 tuổi đủ 85 tuổi: lễ mừng thượng thọ + Đủ 90 tuổi, đủ 95 tuổi đủ 100 tuổi trở lên: lễ mừng thượng thượng thọ + Trường hợp tổ chức lễ mừng thọ chung người cao tuổi thuộc nhiều độ tuổi khác nội dung tiêu đề chung là: lễ mừng thọ - Hoa trang trí đặt phía đặt trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Khẩu hiệu buổi lễ (nếu có) treo vị trí bật, phù hợp với không gian hội trường Nội dung hiệu ban tổ chức định Theo điều 9: trang phục buổi lễ mừng thọ - Trang phục người cao tuổi mừng thọ: trang phục truyền thống theo phong tục dân tộc, tôn giáo - Trang phục người tham dự buổi lễ mừng thọ: trang phục đẹp, lịch sự, phù hợp với phong mỹ tục Theo điều 10: trình tự tiến hành buổi lễ - Thơng báo chương trình buổi lễ 29 - Tun bố lý giới thiệu đại biểu ngắn gọn, trang trọng - Phát biểu khai mạc - Công bố danh sách người cao tuổi tổ chức mừng thọ - Trao giấy mừng thọ tặng quà cho người cao tuổi mừng thọ - Văn nghệ chúc mừng hát, đọc thơ hình thức văn nghệ khác - Đại diện lãnh đạo địa phương phát biểu chúc mừng - Người mừng thọ phát biểu ý kiến Trong trường hợp nhiều người mừng thọ cử đại biểu lên phát biểu - Kết thúc buổi lễ Theo điều 11: Nguyên tắc tiến hành lễ mừng thọ - Người điều hành buổi lễ đại diện lãnh đạo hội người cao tuổi cấp xã - Trường hợp người mừng thọ ốm, yếu không đến dự lễ mừng thọ, ban tổ chức có trách nhiệm đến tận nơi trao giấy mừng thọ tặng hoa, quà - Việc tổ chức mừng thọ gia đình phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa địa phương, dân tộc phù hợp với hoàn cảnh gia đình Theo điều 12: Kinh phí tổ chức mừng thọ - Kinh phí tổ chức lễ mừng thọ người cao tuổi thực theo quy định Luật ngân sách: Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18 tháng 02 năm 2011 Bộ tài quy định quản lý sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi nơi cư trú, chúc thọ, mừng thọ biểu dương, khen thưởng người cao tuổi quy định pháp luật tài có liên quan 3.2 Cơng tác quản lý, xây dựng nếp sống văn hóa Xuất phát từ nhận thức văn hóa tảng tinh thần xã hội, vừa động lực, vừa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Ban đạo phong trào cấp với chức năng, nhiệm vụ mình, phối hợp với ngành thành viên, nêu cao vai trò trách nhiệm đạo, hướng dẫn nhân dân thực phong trào có hiệu Ngay từ đầu năm ban đạo huyện tổ chức hội nghị quán triệt triển khai nội dung, tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa tới ban đạo khu dân cư, ban chấp hành cơng đồn quan, đơn 30 vị địa bàn toàn huyện, tổ chức đăng ký xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa làm sở đánh giá bình xét vào cuối năm Kinh phí đầu tư UBND huyện phòng Văn hóa Thơng tin huyện đầu tư vào hoạt động văn hóa cách hợp lý 3.3 Đánh giá, nhận xét đề xuất ý kiến 3.3.1 Đánh giá, nhận xét * Ưu điểm a, Về sở vật chất, hạ tầng, kỹ thuật - Địa bàn huyện Phúc Thọ có vị trí địa lý thuận lời tiếp giáp với tuyến đường quốc lộ 32, q trình thị hóa nhanh, nhiều dự án triển vọng quy mơ xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Long Xuyên Tu bổ sửa chữa Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Phúc Thọ, nhà văn hóa thơn xã - Trên địa bàn huyện có 187 khu dân cư 78 làng có trung tâm tổ chức hội họp nhà văn hóa - Đời sống kinh tế - văn hóa – xã hội địa bàn huyện tương đối ổn định, cơng trình cơng cộng huyện đầu tư, tu bổ - Huyện có thư viện tủ sách pháp luật để phục vụ người dân - Địa bàn huyện có Trung tâm Văn hóa – Thơng tin Thể thao huyện Phúc Thọ - Các câu lạc thể thao phát triển : bóng chuyền, bơi, chạy … - Địa bàn huyện có sở vật chất, hạ tầng đầy đủ để đáp ứng việc tuyên truyền, vân động hệ thống bảng tin, loa phát thanh, băng rơn, hiệu, biển dẫn, áp phích… - UBND huyệncổng thơng tin điện tử để giúp người dân truy cập, theo dõi, nắm bắt hình hình hoạt động UBND huyện - Việc ứng dụng công nghệ thông tin, trao đổi công việc qua email đạt hiệu cao - UBND có liên kết tốt với sở y tế, câu lạc việc thực hoạt động văn hóa, xã hội địa bàn 31 - Hệ thống văn quy phạm pháp luật văn hành ban hành kịp thời, phù hợp với chương trình mà cấp đạo - Địa bàn huyện tập trung di tích lịch sử tiếng, có di tích xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đền Hát Môn (đền thờ Hai Bà Trưng) thuộc xã Hát Môn huyện Phúc Thọ thành phố Nội b, Về trình độ dân trí, ý thức trách nhiệm người dân - Đa số nhân dân địa bàn huyện đạt trình độ dân trí cao - Tổ trưởng khu dân cư, trưởng thơn xã người có trình độ cao, nhiệt huyết với công việc, tận tâm, trách nhiệm với công việc người dân - Nhân dân địa bàn huyện đa phần thực nghiêm túc chấp hành tốt chủ trương, đường lối Đảng Nhà nước nói chung UBND huyện Phúc Thọ nói riêng - Các hoạt động thi đua phong trào đạt nhiều kết cao, tạo nếp sống động lực để xây dựng huyện nông thôn c, Về quản lý UBND huyện Phúc Thọ phòng Văn hóa Thơng tin huyện - Nghị Đảng ủy UBND huyện phấn đấu hết năm 2018 huyện đạt huyện Nông Thôn Mới Đây định hướng đạo làm sở cho việc huy động toàn cán nhân dân địa bàn huyện phấn đấu - Cán bộ, công chức huyện thực công tác quản lý nhà nước văn hóa, xã hội có chun mơn kinh nghiệm lĩnh vực giao phụ trách, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo quy định UBND huyện chủ động đưa chủ trương, kế hoạch, chương trình phù hợp với thực tiễn địa bàn huyện - UBND huyện tập trung khai thác phát triển nguồn lực địa bàn - Các bộ, công chức nỗ lực, tâm phấn đấu tâm huyết với công việc, chủ động tham mưu với cấp để hoàn thành vượt kế hoạch đề 32 - Các hoạt động cán bộ, công chức minh bạch, rõ ràng nên nhận tin tưởng người dân - Công tác tuyên truyền UBND huyện thực cách nghiêm túc, đảm bảo 100% người dân nắm bắt thông tin, chủ trương, sách, đường lối Đảng, Nhà nước huyện đề - Công tác giáo dục quan tâm, chất lượng giáo dục nâng cao, sở hạ tầng quan tâm tu bổ, sửa chữa, thay nhằm phục vụ việc học giáo dục thầy cô học sinh * Hạn chế Bên cạnh ưu điểm nêu trên, công tác quản lý Văn hóa – Xã hội UBND huyện Phúc Thọ gặp phải khó khăn, hạn chế sau - Trên địa bàn huyện nhiều dự án, cơng trình thi cơng dang dở, dẫn tới việc thiếu đồng sở vật chất kỹ thuật hạ tầng Việc phối hợp quản lý khó khăn - Cơ sở vật chất, ký thuật hạ tầng hồn thiện số xuống cấp, khơng đáp ứng kịp nhu cầu sử dụng nhân dân - Dân số tăng nhanh dẫn đến sức ép, sở hạ tầng chưa đáp ứng đủ nhu cầu dân sinh việc quản lý - Chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa chưa phát huy hiệu tối đa - Một số văn quy phạm pháp luật, văn hành quản lý nhà nước văn hóa cứng nhắc, mang tính hình thức, khơng phù hợp - Sự xâm nhập luồng văn hóa độc hại tượng sùng ngoại phận giới trẻ làm mai dần giá trị phong mỹ tục, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp Cơng tác quản lý trở nên khó khăn phức tạp - Công tác nghiệp vụ, kỹ cán quản lý văn hóa cấp chưa đáp ứng yêu cầu thời đại tình hình - Ngân sách cho cơng tác quản lý chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn Kinh phí tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, lễ hội … 33 Phải huy động từ phần dân nhân địa bàn - Các cán bộ, cơng chức chưa có nhiềm kinh nghiệm công tác quản lý văn hóa mạng internet, văn hóa giới trẻ, loại hình hình thành nên lúng túng q trình thực thi cơng vụ tham mưu sách lãnh đạo cho UBND huyện - Một số phận người dân tham gia hoạt động để chống đối, khơng có ý thức nhiệt tình, trách nhiệm, họ quan tâm đến sách dành cho họ, gây khó khăn cho cơng việc quản lý tun truyền 3.3.2 Đề xuất ý kiến - Đề nghị Bộ văn hóa thể thao du lịch đưa tiêu chí thực nếp sống văn minh việc cưới, việc tang, tổ chức mừng thọ (tại gia đình) làm tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua cán bộ, đảng viên, cơng chức, viên chức gia đình văn hóa sở hàng năm - Đề nghị cấp nghiên cứu bổ sung quy định, chế tài xử lý đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm việc cưới, việc tang tổ chức mừng thọ - Tăng cường tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành tới kiểm tra lễ hội, xử lý nghiêm khắc, kiên tượng tiêu cực hành vi vi phạm khác lễ hội; kiên đưa hộ kinh doanh sản phẩm trái với phong, mỹ tục đổi tiền lẻ, bán đồ vàng mã, kinh doanh trò chơi có thưởng biến tướng thành cờ bạc, xem bói, ăn xin…ra khỏi khu vực lễ hội - Cấp ủy đảng quyền cấp tập trung đạo liệt, có kế hoạch cụ thể đạo xây dựng nếp sống văn hóa, coi nhiệm vụ quan trọng địa phương - Trưởng quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu, nghiêm túc thực nếp sống văn hóa phải chịu trách nhiệm để xảy sai phạm quan, đơn vị, địa phương - Cán bộ, đảng viên, đòan viên niên, công,nhân viên nhà nước cán phải gương mẫu chấp hành quy định Nhà nước, quy ước địa phương, quan, đơn vị nếp sống văn hóa 34 - Các phương tiện thơng tin đại chúng cần thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn nhân dân việc thực nếp sống văn hóa phương pháp, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm riêng thôn, làng, khu phố, chí gia đình - Kết hợp xây chống Đây vận động lâu dài, phức tạp nhằm làm chuyển biến nhận thức hành động từ cá nhân, gia đình đến cộng đồng xã hội - Cần đẩy mạnh việc xây dựng mơ hình giữ nét riêng biệt làng văn hóa, gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa sở truyền thống văn hóa dân tộc Lên án, kiên loại bỏ hủ tục lạc hậu, tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo pháp luật - Thường xuyên cung cấp tài liệu, tổ chức tập huấn để nâng cao trình độ kiến thức cho lực lượng văn hóa thơng tin sở - Có quy chế khen thưởng riêng để tạo động lực thúc đẩy phong trào -Chính quyền cấp có sách hỗ trợ, tăng cường đầu tư vật chất, phương tiện cho việc xây dựng thiết chế văn hoá,thể dục thể thao phục vụ nhu cầu hoạt động VHTT nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán tầng lớp nhân dân - Đối với trung ương: Cần quan tâm, xem công tác xây dựng phát triển phong trào chiến lược quốc gia, đề nghị cấp uỷ Đảng, quyền, tổ chức, đoàn thể từ trung ương đến sở thường xuyên quan tâm đạo tổ thực tốt phong trào đảm bảo chất lượng - Đối với Thành phố Nội: Thành phố cần sớm đưa vấn đề trọng tâm theo phong trào “Toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa” Trung ương Phát động phong trào sâu rộng - Đối với huyện Phúc Thọ: Đầu tư vào sở vật chất văn hóa, thể thao, hồn thiện trung tâm văn hóa-thể thao xã, nhà văn hóa-khu thể thao thơn 35 KẾT LUẬN Cách mạng nghiệp tồn dân, gắn bó với nhân dân trở thành truyền thống tốt đẹp nguồn sức mạnh Đảng ta từ ngày thành lập Đảng đến nay, Đảng ta có nhiều thành cơng phong trào “Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa” vân động “Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa sở” phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc Do vậy, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa góp phần quan trọng vào việc tạo dựng văn minh xã hội, an ninh Quốc gia tồn vong nhân loại Nhưng ngày bối cảnh mới, cần phát huy kinh nghiệm có, nghiên cứu tổng kết thực tiễn để làm tốt cơng tác vận động thời kỳ Có thể nói xây dựng văn hố phát huy nguồn lực người, xây dựng người Việt Nam đầy đủ trí tuệ, tư tưởng, đạo đức thể chất, đáp ứng nhu cầu đất nước tương lai, để thực mục tiêu mà Đảng đề ra: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” Xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc mục tiêu quan trọng nghiệp mạng xã hội chủ nghĩa nước ta nay, mà phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nòng cốt cho kế thừa, phát huy sắc văn hóa Là lực lượng nồng cốt để thực nhiệm vụ này, đội ngũ cán làm cơng tác văn hố phải qn triệt sâu sắc quan điểm đường lối Đảng vận dụng sáng tạo sinh hoạt cá nhân, tập thể đơn vị, tạo nên khí thi đua sơi nhằm thực hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Để đạt thành tựu trình phấn đấu Đảng, Nhà nước nhân dân ta chăm lo xây dựng, tạo nên tiền đề vững chắc, vừa đảm bảo kinh tế, trị, văn hố, xã hội ổn định, vừa giữ vững an ninh quốc phòng từ tạo nên hệ thống trị từ Trung ương đến địa phương ngày vững mạnh Phong trào Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Phúc Thọ góp phần tạo nên thành cơng chung việc giữ gìn sắc văn hóa Nội nói riêng sắc văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung Tiểu luận tìm hiểu thực tiễn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 36 đời sống văn hóa” địa bàn huyện Phúc Thọ Mong đóng góp phần nhỏ bé vào phát triển chung huyện nhà Trong báo cáo kiến tập nhiều thiếu sót, hạn chế mặt thơng tin kính mong thầy bỏ qua cho em Em xin chân thành cảm ơn ! 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tạp chí văn hóa thông tin sở Báo cáo tổng kết năm 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Phúc Thọ Chương trình hành động thực phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Phúc Thọ Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 5/9/2016 đẩy mạnh cơng tác thơng tin sở tình hình Ban Bí thư Trung ương Đảng Thơng tư số 06/2012/TT-BNV hướng dẫn chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn 6.Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 Chính phủ hỗ trợ người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, thể thao du lịch tổ chức mừng thọ người cao tuổi Và số tài liệu khác 38 PHỤ LỤC Phụ lục số : Bản đồ địa huyện Phúc Thọ - Nội (ảnh internet) Phụ lục số 2: UBND huyện Phúc Thọ (ảnh internet) 39 ... hoàn thành nhận sinh viên kiến tập - Sửa đổi, bổ sung, hoàn 13 thiện báo cáo 14 PHẦN III : CÔNG TÁC XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA Ở HUYỆN PHÚC THỌ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 3.1 Thực trạng xây. .. dân huyện Phúc Thọ tích cực hưởng ứng trở thành phong trào hành động cách mạng giai đoạn mới, giai đoạn xây dựng phát triển huyện Phúc Thọ sớm trở thành huyện nơng thơn thành phố Hà Nội Có thể khẳng... truyền xây dựng nơng thơn mới, đến có 100% quy ước xây dựng làng văn hóa sửa đổi, bổ sung; 17/22 xã Thành phố Hà Nội định công nhận xã nông thôn mới, phấn đấu năm 2015 huyện trở thành huyện nông
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG tác xây DỰNG nếp SỐNG văn hóa ở HUYỆN PHÚC THỌ THÀNH PHỐ hà nội NHỮNG năm gần đây , CÔNG tác xây DỰNG nếp SỐNG văn hóa ở HUYỆN PHÚC THỌ THÀNH PHỐ hà nội NHỮNG năm gần đây , 1 Địa điểm kiến tập và thời gian kiến tập

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay