Tư tưởng chính trị trong nho gia

31 55 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 15:58

MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề Nếu như lịch sử tư tưởng chính trị Hy Lap La Mã cổ đại là sự khởi nguồn của lịch sử tư tưởng chính trị phương Tây thì nghiên cứu lịch sử tư tưởng chính trị phương Đông ta thấy nổi trội, sức ảnh hưởng chi phối là lịch sử tư tưởng chính trị Trung Quốc. Vậy việc nghiên cứu lịch sử chính trị Trung Quốc có thể cho ta thấy những yếu tố tiêu biểu và qua đó làm sáng tỏ đặc trưng chung của các tư tưởng chính trị phương Đông.Các trường phái tư tưởng chính trị Trung Quốc xuất hiện chủ yếu trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc (770 – 221 trước Công nguyên). Đây là giai đoạn với những biến động xã hội to lớn, có ý nghĩa đặt nền móng cho tư tưởng Trung Quốc phát triển. Bên cạnh đó nó cũng ảnh hưởng đến nền chính trị của các nước phương Đông xung quanh. Thời kỳ này, Trung Quốc đang nằm trong sự chuyển giao hình thái kinh tế xã hội từ chiếm hữu nô lệ sang phong kiến, sự thống trị của chế độ tông pháp nhà Chu đang suy tàn. Chu thiên tử trên danh nghĩa thống trị toàn Trung Quốc nhưng đã mất hết thực quyền. Các nước chư hầu vốn được nhà Chu lập nên đến lúc này quay sang chế độ cát cứ, thôn tính lẫn nhau, tranh giành quyền bá chủ để thống trị các chư hầu khác. Chiến tranh nổ ra liên miên, đạo đức, trật tự xã hội bị suy thoái. Tình trạng “tôi giết vua, con giết cha, em giết anh…” trở nên phổ biến. Nhân dân bị đói khổ vì chiến tranh, vì bị áp bức, bóc lột nặng nề. Một nhu cầu xã hội bức thiết được đặt ra là phải có những học thuyết chính trị phản ánh được xu thế của thời cuộc, thoả mãn được lợi ích của các giai cấp, tầng lớp khác nhau. Vì vậy, những người có học đua nhau đưa ra học thuyết của mình nhằm tìm nguyên nhân loạn lạc và đưa ra phương án giải quyết các mâu thuẫn trong xã hội. Họ đi du thuyết khắp nơi với hy vọng được các nhà cầm quyền sử dụng để cứu vãn tình trạng bi đát đương thời. Từ đó tạo nên cao trào tư tưởng “trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng”. Một số trường phái tư tưởng chính trị nổi bật tiêu biểu giai đoạn này là; Nho gia, Mặc gia và Pháp gia. Nhưng chúng ta sẽ đi tìm hiểu tư tưởng chính trị của phái Nho gia vì trường phái này ra đời sớm nhất là nền tảng và cơ sở ban đầu cho một số trường phái khác sau này kế thừa.Một số quan điểm tư tưởng chính trị của Nho giáo rất có ý nghĩa với Việt Nam. Nước ta đã kế thừa và phát triển một số tư tưởng chính trị quan trọng trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đồng cũng chắt lọc để thấy sự kế thừa có phát triển các tư tưởng đó của Việt Nam nói riêng và một số nước khác nói chung trong việc xây dựng hệ thống quan điểm tư tưởng chính trị của quốc gia. Thấy được tính cấp thiết đó tôi đã chọn đề tài “Tư tưởng chính trị trong Nho gia” làm đề tài tiểu luận. MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề Nếu lịch sử tưởng trị Hy Lap - La Mã cổ đại khởi nguồn lịch sử tưởng trị phương Tây nghiên cứu lịch sử tưởng trị phương Đơng ta thấy trội, sức ảnh hưởng chi phối lịch sử tưởng trị Trung Quốc Vậy việc nghiên cứu lịch sử trị Trung Quốc cho ta thấy yếu tố tiêu biểu qua làm sáng tỏ đặc trưng chung tưởng trị phương Đơng Các trường phái tưởng trị Trung Quốc xuất chủ yếu thời kỳ Xuân Thu - Chiến Quốc (770 – 221 trước Công nguyên) Đây giai đoạn với biến động xã hội to lớn, có ý nghĩa đặt móng cho tưởng Trung Quốc phát triển Bên cạnh ảnh hưởng đến trị nước phương Đơng xung quanh Thời kỳ này, Trung Quốc nằm chuyển giao hình thái kinh tế - xã hội từ chiếm hữu nô lệ sang phong kiến, thống trị chế độ tông pháp nhà Chu suy tàn Chu thiên tử danh nghĩa thống trị toàn Trung Quốc hết thực quyền Các nước chư hầu vốn nhà Chu lập nên đến lúc quay sang chế độ cát cứ, thơn tính lẫn nhau, tranh giành quyền bá chủ để thống trị chư hầu khác Chiến tranh nổ liên miên, đạo đức, trật tự xã hội bị suy thối Tình trạng “tôi giết vua, giết cha, em giết anh…” trở nên phổ biến Nhân dân bị đói khổ chiến tranh, bị áp bức, bóc lột nặng nề Một nhu cầu xã hội thiết đặt phải có học thuyết trị phản ánh xu thời cuộc, thoả mãn lợi ích giai cấp, tầng lớp khác Vì vậy, người có học đua đưa học thuyết nhằm tìm nguyên nhân loạn lạc đưa phương án giải mâu thuẫn xã hội Họ du thuyết khắp nơi với hy vọng nhà cầm quyền sử dụng để cứu vãn tình trạng bi đát đương thời Từ tạo nên cao trào tưởng “trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng” Một số trường phái tưởng trị bật tiêu biểu giai đoạn là; Nho gia, Mặc gia Pháp gia Nhưng tìm hiểu tưởng trị phái Nho gia trường phái đời sớm tảng sở ban đầu cho số trường phái khác sau kế thừa Một số quan điểm tưởng trị Nho giáo có ý nghĩa với Việt Nam Nước ta kế thừa phát triển số tưởng trị quan trọng trình xây dựng, bảo vệ phát triển đất nước Đồng chắt lọc để thấy kế thừa có phát triển tưởng Việt Nam nói riêng số nước khác nói chung việc xây dựng hệ thống quan điểm tưởng trị quốc gia Thấy tính cấp thiết tơi chọn đề tài “Tư tưởng trị Nho gia” làm đề tài tiểu luận CHƯƠNG LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ NỘI DUNG CỦA NHO GIÁO Nho giáo khởi nguồn từ Trung Quốc, du nhập vào Việt Nam từ thời Bắc thuộc, "Việt Nam hóa" suốt chặng đường lịch sử, góp phần đáng kể vào việc tạo dựng văn hiến Việt Nam Bao đời hệ tưởng thống trị kiến trúc thượng tầng Việt Nam, Nho giáo ảnh hưởng sâu sắc đến người xã hội, trị văn hóa, sống lẽ sống, hệ tưởng phong tục tập quán Việt Nam Nho giáo trở thành phận truyền thống dân tộc Dù muốn hay không, Nho giáo chi phối xã hội Việt Nam ngày Con người Việt Nam dù tự giác hay không tự giác, dấu ấn Nho giáo “Tư tưởng Nho gia chiếm vị trí đặc biệt quan trọng lịch sử tưởng trị Trung Quốc Nó ảnh hưởng sâu sắc mặt đời sống xã hội Trung Quốc nước láng giềng suốt hai nghìn năm lịch sử Hai nhân vật tiêu biểu trường phái Nho gia Khổng Tử Mạnh Tử” [1] Trung Hoa cổ đại trung tâm văn hóa, khoa học triết học cổ xưa, phong phú rực rỡ không văn minh phương Đông mà nhân loại Trung Hoa cổ đại có lịch sử lâu đời từ cuối kỷ III TCN kéo dài đến kỷ II TCN với kiện Tần Thủy Hoàng thống Trung Hoa uy quyền bạo lực, mở đầu thời kỳ Trung Hoa phong kiến Trong khoảng 2000 năm lịch sử ấy, lịch sử Trung Hoa chia thành thời kỳ lớn: Thời Tam đại (Hạ, Thương, Chu), Thời Xuân Thu-Chiến Quốc Về trị Thời Xuân Thu, mệnh lệnh Thiên Tử khơng tn thủ, trật tự lễ nghĩa, kỷ cưong xã hội bị đảo lộn, đạo đức suy đồi Sự tranh giành địa vị xã hội lực cát đẩy xã hội Trung Hoa cổ đại vào tình trạng chiến tranh khốc liệt liên miên Đây điều kiện lịch sử đòi hỏi giải thể chế độ thị tộc nhà Chu, hình thành xã hội phong kiến; đòi hỏi giải thể nhà nước chế độ gia trưởng, xây dựng nhà nước phong kiến nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, mở đường cho xã hội phát triển Sự biến chuyển sơi động thời đại đặt làm xuất tụ điểm, trung tâm “kẻ sĩ” tranh luận trật tự xã hội cũ đề hình mẫu xã hội tương lai Lịch sử gọi thời kỳ thời kỳ “Bách gia chư tử” (trăm nhà trăm thầy), “Bách gia minh tranh” (trăm nhà đua tiếng) Chính q trình sản sinh nhà tưởng lớn hình thành nên trường phái triết học hồn chỉnh Về trị đạo đức, triết gia Trung Hoa tập trung vào lĩnh vực luân lý đạo đức, xem việc thực hành đạo đức hoạt động thực tiễn đời người, đặt lên vị trí thứ sinh hoạt xã hội 1.1 Lịch sử hình thành – đặc điểm số nội dung Nho Giáo 1.1.1 Lịch sử hình thành - đặc điểm Cơ sở Nho giáo hình thành từ thời Tây Chu, đặc biệt với đóng góp Chu Cơng Đán, gọi Chu Cơng‘Đến thời Xn Thu, xã hội loạn lạc, Khổng Tử (sinh năm 551 trước công nguyên) phát triển tưởng Chu Công, hệ thống hóa tích cực truyền bá tưởng Chính mà người đời sau coi ông người sáng lập Nho giáo Cũng giống nhiều nhà tưởng khác giới Thích Ca Mầu Ni, Giê-xu,… người đời sau khơng thể nắm bắt tưởng Khổng tử cách trực tiếp mà biết tưởng ông ghi chép học trò ông để lại Khó khăn thời kỳ “đốt sách, chôn Nho” nhà Tần, hai trăm năm sau Khổng Tử qua đời khiến việc tìm hiểu tưởng gốc Khổng Tử khó khăn Tuy nhiên, nhà nghiên cứu đời sau cố gắng tìm hiểu hệ thống tưởng đời ông Nho giáo nguyên thủy Thời Xuân Thu, Khổng Tử san định, hiệu đính giải thích Lục kinh gồm có Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thu Kinh Nhạc Về sau Kinh Nhạc bị thất lạc nên năm kinh thường gọi Ngũ kinh Sau Khổng Tử mất, học trò ơng tập hợp lời dạy để soạn Luận ngữ Học trò xuất sắc Khổng Tử Tăng Sâm, gọi Tăng Tử, dựa vào lời thầy mà soạn sách Đại học Sau đó, cháu nội Khổng Tử Khổng Cấp, gọi Tử viết Trung Dung Đến thời Chiến Quốc, Mạnh Tử đưa tưởng mà sau học trò ông chép thành sách Mạnh Tử Từ Khổng Tử đến Mạnh Tử hình thành nên Nho giáo nguyên thủy, gọi Nho giáo tiền Tần (trước đời Tần), Khổng giáo hay “tư tưởng Khổng-Mạnh“ Từ hình thành hai khái niệm, Nho giáo Nho gia Nho gia mang tính học thuật, nội dung gọi Nho học; Nho giáo mang tính tôn giáo Ở Nho giáo, Văn Miếu trở thành thánh đường Khổng Tử trở thành giáo chủ, giáo lý tín điều mà nhà Nho cần phải thực hành Hán Nho Đến đời Hán, Đại Học Trung Dung gộp vào Lễ Ký Hán Vũ Đế đưa Nho giáo lên hàng quốc giáo dùng làm cơng cụ thống đất nước tưởngtừ đây, Nho giáo trở thành hệ tưởng thống bảo vệ chế độ phong kiến Trung Hoa suốt hai ngàn năm Nho giáo thời kỳ gọi Hán Nho Điểm khác biệt so với Nho giáo nguyên thủy Hán Nho đề cao quyền lực giai cấp thống trị, Thiên Tử trời, dùng “lễ trị” để che đậy “pháp trị” Tống Nho Đến đời Tống, Đại Học, Trung Dung tách khỏi Lễ Ký với Luận ngữ Mạnh Tử tạo nên Tứ Thư Lúc đó, Tứ Thư Ngũ Kinh sách gối đầu giường nhà Nho Nho giáo thời kỳ gọi Tống nho, với tên tuổi Chu Hy (thường gọi Chu Tử), Trình Hạo, Trình Di (Ở Việt Nam, kỷ thứ 16, Nguyễn Bỉnh Khiêm giỏi Nho học nên gọi “Trạng Trình”) Phương Tây gọi Tống nho “Tân Khổng giáo” Điểm khác biệt Tống nho với Nho giáo trước việc bổ sung yếu tố “tâm linh” (lấy từ Phật giáo) yếu tố “siêu hình” (lấy từ Đạo giáo) phục vụ cho việc đào tạo quan lại cai trị Đặc điểm Nho giáo Nho giáo có nhiều điểm mâu thuẫn, chưa tính đến Nho giáo đời sau, Nho giáo nguyên thủy chứa đựng nhiều mâu thuẫn nguyên tắc; ví dụ, Khổng Tử nói “dân làm gốc” lại gọi dân “tiểu nhân”,… Việc tìm đặc điểm Nho giáo để giải thích mâu thuẫn u cầu nghiên cứu q trình hình thành Nho giáo, tức tìm nguồn gốc Nho giáo Nho giáo sản phẩm hai văn hóa: văn hóa du mục phương Bắc văn hóa nơng nghiệp phương Nam Chính mang đặc điểm hai loại hình văn hóa Tính du mục phương Bắc Tính “quốc tế” đặc tính khác biệt văn hóa du mục so với văn hóa nơng nghiệp Tính quốc tế Nho giáo thể mục tiêu cao người quân tử “bình thiên hạ” Bản thân Khổng Tử nhiều lần rời bỏ nước Lỗ, quê hương ông để tìm minh chủ Đối với người quân tử, việc tìm minh quân quan trọng việc làm cho đất nước Trong truyền thuyết văn học Trung Hoa, việc nhân tài thay đổi minh chủ điều thường thấy Đó ảnh hưởng Nho giáo Tính “phi dân chủ” hệ tưởng “bá quyền”, coi khinh dân tộc khác, coi trung tâm “tứ di” xung quanh “bỉ lậu” Khổng Tử nói: “Các nước Di, Địch, dù có vua khơng Hoa Hạ (Trung Hoa) khơng có vua” Tính phi dân chủ thể chỗ coi thường người dân, đặc biệt phụ nữ Khổng Tử gọi dân thường “tiểu nhân”, đối lập với người “quân tử” Còn phụ nữ, ơng nói: “Chỉ hạng đàn bà tiểu nhân khó dạy Gần họ nhờn, xa họ ốn” Tính “trọng sức mạnh” thể chữ “Dũng”, ba đức mà người qn tử phải có (Nhân – Trí – Dũng) Tuy nhiên ông nhận điều nguy hiểm: “Kẻ có dũng mà ghét cảnh bần hàn tất làm loạn” Tính “nguyên tắc” thể học thuyết “chính danh” Tất phải có tơn ti, tất phải làm việc theo bổn phận Tính nơng nghiệp phương Nam Tính “hài hòa” đặc tính văn hóa nơng nghiệp, trái ngược với tính trọng sức mạnh văn hóa du mục Biểu cho tính hài hòa việc đề cao chữ “Nhân” nguyên lý “Nhân trị” Khổng Tử nói: “Về mạnh phương Nam ư? Hay mạnh phương Bắc ư? … Khoan hòa mềm mại để dạy người, không báo thù kẻ vô đạo – mạnh phương Nam, người quân tử vào phía Xơng pha gươm giáo, dầu chết khơng nản, mạnh phương Bắc – kẻ mạnh vào phía ấy” (sách Trung Dung) Tính “dân chủ” đặc tính khác biệt với văn hóa du mục Khổng Tử nói: “Dân chủ thần, thánh nhân xưa lo cho việc dân lo việc thần” (Kinh Xn Thu) Ơng nói: “Phải làm trước cơng việc dân, phải khó nhọc dân” (sách Luận ngữ) Tính dân chủ thể cách cư xử “trung dung” “ngũ ln” Trong quan hệ đó, thể tính hai chiều, bình đẳng: Vua sáng, tơi trung; cha hiền, hiếu; anh tốt, em nhường; bạn bè tin cậy Tính coi trọng văn hóa tinh thần (thi, thư, lễ, nhạc) thể nhiều Kinh Thi Tính “trọng văn” ngược lại với tính “trọng võ” văn hóa du mục Thay đổi đặc điểm theo thời gian Việc đồng thời dựa vào hai văn hóa đối lập nhau, văn hóa du mục văn hóa nơng nghiệp hồn cảnh xã hội đầy biến động thời Xuân Thu khiến cho tưởng Khổng Tử không tránh khỏi giằng co dẫn đến đụng đầu hai văn hóa nho giáo, khiến cho Nho giáo nguyên thủy chứa đầy mâu thuẫn Mâu thuẫn mâu thuẫn thái độ người dân Văn hóa du mục trọng sức mạnh, trọng người quân tử, lấy người quân tử để đối lập với kẻ tiểu nhân – người dân thường Trong văn hóa nơng nghiệp lại coi trọng dân, lấy dân làm chủ, “dân chủ thần” Mâu thuẫn mâu thuẫn “lễ trị” (pháp trị) văn hóa du mục với “nhân trị” văn hóa nơng nghiệp Khổng Tử nói nhiều đến “lễ trị”, ơng vận động nước chư hầu trì “lễ” nhà Tây Chu: “Ta học lễ nhà Chu, ứng dụng; ta theo nhà Chu” (sách Trung Dung) Học trò thường ông kể rằng: “Nằm mộng thấy Chu Công” Nhưng dần dần, Khổng Tử chuyển từ “lễ” sang “nhân”, nhập “nhân” vào với “lễ” xa hơn, coi “nhân” làm gốc “lễ nhạc”: “Khơng có nhân lễ để làm gì? Khơng có nhân nhạc để làm gì?” (sách Luận Ngữ) Chính mâu thuẫn nội Nho giáo nguyên thủy nguyên nhân gây “tấn bi kịch” lớn Nho giáo: Nho giáo mà Khổng Tử tốn bao công xây dựng vừa nói thất bại, lại vừa nói thành cơng Đến Tống Nho, Nho giáo lại tự hoàn thiện thêm lần cách bổ sung thêm yếu tố tâm linh từ Phật giáo yếu tố siêu hình từ Đạo giáo với tên tuổi Chu Hy, Trình Hạo, Trình Di 1.1.2 Nội dung Nho giáo Cốt lõi Nho giáo Nho gia Đó học thuyết trị nhằm tổ chức xã hội Để tổ chức xã hội có hiệu quả, điều quan trọng phải đào tạo cho người cai trị kiểu mẫu – người lý tưởng gọi quân tử (quân = kẻ làm vua, quân tử = tầng lớp xã hội, phân biệt với “tiểu nhân”, người thấp điạ vị xã hội; sau “quân tử” phẩm chất đạo đức: người cao thượng, phẩm chất tốt đẹp, phân biệt với “tiểu nhân” người thiếu đạo đức đạo đức chưa hồn thiện Điều lí giải đối tượngNho giáo hướng đến trước tiên người cầm quyền) Để trở thành người quân tử, người ta trước hết phải “tự đào tạo”, phải “tu thân” Sau tu thân xong, người quân tử phải có bổn phận phải “hành đạo” (Đạo khơng đơn giản đạo lí Nho gia hình dung vũ trụ cấu thành từ nhân tố đạo đức, Đạo bao chứa nguyên lí vận hành chung vũ trụ, vấn đề ngun lí ngun lí đạo đức Nho gia đề xướng (hoặc họ tự nhận phát ra) cần phải tuân theo Trời giáng mệnh làm vua cho kẻ có Đạo, tức nắm đạo trời, biết sợ mệnh trời Đạo vận hành vũ trụ giáng vào người gọi Mệnh) Cần phải hiểu sơ triết lí Nho giáo nắm logic phát triển tồn Tu thân Khổng Tử đặt loạt tam cương, ngũ thường, tam tòng, tứ đức… để làm chuẩn mực cho sinh hoạt trị an sinh xã hội Tam cương ngũ thường lẽ đạo đức mà nam giới phải theo Tam tòng Tứ đức lẽ đạo đức mà nữ giới phải theo Khổng Tử cho người xã hội giữ tam cương, ngũ thường, tam tòng, tứ đức xã hội an bình Tam cương: tam ba, cương giềng mối Tam cương ba mối quan hệ: quân thần (vua tôi), phụ tử (cha con), phu phụ (vợ chồng) Trong xã hội phong kiến, mối quan hệ vua chúa lập nguyên tắc“chết người” Quân thần: (“Quân xử thần tử, thần bất trung” nghĩa là: dù vua có bảo cấp chết cấp phải tuân lệnh, cấp khơng tn lệnh cấp khơng trung với vua)Trong quan hệ vua tôi, vua thưởng phạt luôn công minh, trung thành Phụ tử: (“phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu nghĩa là: cha khiến chết, khơng chết khơng có hiếu”) Phu phụ: (“phu xướng phụ tùy” nghĩa là: chồng nói ra, vợ phải theo) Ngũ thường: ngũ năm, thường có Ngũ thường năm điều phải có đời, gồm: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín Nhân: Lòng u thương mn lồi vạn vật Nghĩa: Cư xử với người cơng bình theo lẽ phải Lễ: Sự tơn trọng, hòa nhã cư xử với người Trí: Sự thơng biết lý lẽ, phân biệt thiện ác, sai Tín: Giữ lời, đáng tin cậy Tam tòng: tam ba; tòng theo Tam tòng ba điều người phụ nữ phải theo, gồm: “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử” Tại gia tòng phụ: người phụ nữ nhà phải theo cha Xuất giá tòng phu: lúc lấy chồng phải theo chồng Phu tử tòng tử: chồng qua đời phải theo con” Tứ đức: tứ bốn; đức tính tốt Tứ đức bốn tính nết tốt người phụ nữ phải có, là: cơng – dung – ngơn – hạnh Cơng: khéo léo việc làm Dung: hòa nhã sắc diện Ngơn: mềm mại lời nói Hạnh: nhu mì tính nết Hành đạo Sau tu thân, người quân tử phải hành đạo, tức phải làm quan, làm trị Nội dung cơng việc cơng thức hóa thành “tề gia, trị quốc, thiên hạ bình “ Tức phải hồn thành việc nhỏgia đình, lớn – trị quốc, đạt đến mức cuối bình thiên hạ (thống thiên hạ) Kim nam cho hành động người quân tử việc cai trị hai phương châm: Nhân trị: Nhân tình người, nhân trị cai trị tình người, yêu người coi người thân Khi Trọng Cung hỏi nhân Khổng Tử nói: “Kỷ sở bất dục, vật thi nhân – Điều khơng muốn đừng làm cho người khác” (sách Luận ngữ) Nhân coi điều cao luân lý, đạo đức, Khổng Tử nói: “Người khơng có nhân lễ mà làm gì? Người khơng có nhân nhạc mà làm gì?” (sách Luận ngữ) Chính danh: Chính danh vật phải gọi tên nó, người phải làm chức phận “Danh khơng lời khơng thuận, lời không thuận tất việc không thành” (sách Luận ngữ) Khổng tử nói với vua Tề Cảnh Cơng: “Qn quân, thần thần, phụ phụ, tử tử – Vua vua, tôi, cha cha, con” (sách Luận ngữ) Đó điều quan trọng kinh sách Nho giáo, chúng tóm gọi lại chín chữ: tu thân, tề gia, trị quốc, bình 10 quyền Nho giáo đàn áp mạnh Phật, Đạo, chưa thấy thức giả cơng kích Nho giáo cách gay gắt, kẻ cơng kích lại người Nho giáo (cực đoan) Sự chung sống chan hòa thuộc chất giáo kể, khơng phải lẻ “đồng ngun” mà người tìm kiếm cơng Cái phân biệt thuộc cốt lõi Nho thống Trung Quốc dạy: quân thần cang, mối quan hệ vua làm đầu, lấy cang làm cang số một, Nho Việt Nam, theo truyền thống, lấy mối quan hệ nước với dân làm đầu, làm cang số tam cang Nho giáo không thánh hiền Nho giáo dạy chủ nghĩa yêu nước cả; Nho giáo Việt Nam khác hẳn, thừa hưởng truyền thống có từ thời nước Văn Lang, từ thời vua Hùng Ngũ thường Nho giáo Việt Nam khác với Nho giáo gốc, người Việt Nam đưa chữ nghĩa lên hàng đầu đặt thêm chữ đại trước, thành đại nghĩa, đại nghĩa cứu nước Chưa kể trí giả nhân dân Việt Nam trung lễ mà đề cao chữ dũng, hết nhân nghĩa trí dũng đầu lưỡi tâm người Việt Nam Trong bát điều mục Nho giáo gốc, Nho giáo Việt Nam từ tháo gỡ khái niệm “bình thiên hạ” rồi, để lại thành ý, tâm, tu thân, tề gia mà thơi Và vơ số điểm khác Nho giáo gốc tuyên truyền cho thiên mạng, Nho giáo Việt Nam dạy sở cậy vào nhân lực, nhân định thắng thiên, v.v 2.1.2 Ảnh hưởng tích cực tiêu cực Nho giáo xã hội Việt Nam Sự phát triển Nho giáo Việt Nam không tách rời yêu cầu xã hội nói, buổi thịnh tự nhất, khơng khỏi có số tác dụng tích cực Trước hết cương vị độc tơn, Nho giáo có thêm nhiều sức mạnh uy tóp phần củng cố phát triển chế độ quân chủ kinh nghiệm 17 mẫu mực cho việc chấn chỉnh mở rộng nhà nước phong kiến tập quyền theo quy mô hồn chỉnh có đầy đủ thể chế điều phạm Mà kỷ XV, xu phát triển giữ vai trò thúc đẩy phát triển xã hội Việt Nam bình diện sản xuất củng cố quốc phòng Như biết, trình lên Nho giáo Việt Nam không tách rời yêu cầu phát triển kinh tế tiểu nông gia trưởng dựa quyền sở hữu giai cấp địa chủ nhà nước phận nông dân trực tiếp tự canh ruộng đất Vì chiếm vị trí chủ đạo vòm trời tưởng chế độ phong kiến, Nho giáo có điều kiện xúc tiến phát triển Nó làm cho sản xuất nơng nghiệp trao đổi hàng hố đẩy mạnh trước Đồng thời Nho giáo đem lại bước tiến lĩnh vực văn hoá tinh thần xã hội phong kiến nước ta từ kỷ XV, trước hết làm cho giáo dục phát triển mạnh mẽ triều Lê Thánh Tông Nền giáo dục với chế độ thi cử đào tạo đội ngũ tri thức đông đảo chưa thâý lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam Do khoa học văn học nghệ thuật phát triển Hơn thịnh trị Nho giáo từ kỷ XV tượng góp phần thúc đẩy lịch sử tưởng nước ta tiến lên bước Là học thuyết tích cực nhập thể, cổ vũ khuyến khích người sâu vào tìm hiểu quan hệ xã hội, vấn đề thực tiễn trị, pháp luật đạo đức Do đó, nhận thức lý luận dân tộc ta vấn đề nâng cao Dựa vào lịch sử Nho giáo, nhà vua nho sĩ giải thích vấn đề có lập luận có lý lẽ đầy đủ Nhưng Nho giáo Việt Nam dù có lý để tồn phát triển gắn liền với giai cấp phong kiến địa chủ nước công cụ thống trị tưởng giai cấp Mà giai cấp địa chủ từ kỷ XV trở trước có vai trò định giai cấp bóc lột 18 nhân dân Và giai cấp bóc lột lên mang theo vết bùn nhơ bàn tay vấy máu người lao động `Cho nên Nho giáo với cách vũ khí giai cấp phong kiến Việt Nam có khơng tích cực tác dụng tích cực hạn chế Thực thời kỳ thịnh trị nó, Nho giáo có mặt tiêu cực nghiêm trọng chứa đựng khả suy yếu sau Nho giáo Việt Nam chiếm vị trí độc tơn làm cho chủ nghĩa giáo điều bệnh khuôn sáo phát triển mạnh lĩnh vực tưởng địa hạt giáo dục khoa học Các quan lại, sĩ phu, lấy thánh kinh, hiền truyện Nho giáo làm khuôn vàng thước ngọc cho người suy nghĩ hành động mình, lấy xã hội thời Nghiêu Thuấn làm khuôn mẫu cho tình trạng xã hội; lấy tích điều phạm kinh, thư, kinh xuân thu làm tiêu chuẩn để bình giá việc Sự thịnh trị Nho giáo khuyến khích người phần tử tri thức sâu vào cải tạo “tu tề trị bình” vào việc học hành, thi đỗ, dương danh thiên hạ Vì mà thực tế, Nho giáo làm cho người gia nhập tầng lớp Nho sĩ xa rời sinh hoạt kinh tế lĩnh vực sản xuất xã hội, biết đề cao đạo thân đạo tự nước không đếm xỉa đến tri thức vè khoa học tự nhiên ngành sản xuất lưu thơng Tính chất tiêu cực Nho giáo sau gây tác hại không nhỏ việc phát triển lực lượng sản xuất xã hội Khi chiếm địa vị thống trị vũ đài tưởng, Nho giáo Việt Nam không tiếp tục sâu vào khám phá vấn đề chất đời sống vũ trụ, mối quan hệ tinh thần thể xác Nó trọng đến quan hệ trị đạo đức thực tế Cho nên xã hội phong kiến rối loạn, vấn đề số phận yêu cầu giải phóng người đặt Nho giáo trở thành bất lực Nó khơng giải đáp vấn đề sớm bỏ đường phát triển trừu tượng 19 Hơn nữa, Nho giáo chiếm vị trí độc tơn lễ chế đặc biệt phát triển mạnh Khi bắt đầu đè nặng lên người bóp nghẹt nếp sống giản dị, quan hệ xã hội sáng, tình cảm tự nhiên chân thực suy sụp với xã hội phong kiến trở nên phản động, cổ hủ lạc hậu Do đó,bên cạnh ảnh hưởng tích cực, Nho giáo đem lại khơng tác động tiêu cực mà nhân tố kìm hãm phát triển văn hố vùng nơng thơn Việt Nam Chiến tranh giới lần thứ hạ ngơi bắt đầu mọc lên chân trời Việt Nam Nguyễn Ái Quốc xuất hiện, phát tích từ gia đình Nho giáo khoa bảng, từ tỉnh Nho học truyền thống Với Nguyễn Ái Quốc, chủ nghĩa Mác-Lênin du nhập Việt Nam, phát triển thành công, lạ thay đẹp thay, xung đột với Nho giáo mà vượt qua giữ lại, nói theo cách phương Tây, phủ định biện chứng khối lượng khổng lồ tri thức truyền thống tích tụ bao đời, Nho giáo phận quan trọng hàng đầu Suốt thời đại Hồ Chí Minh, nước Việt Nam, tất nhiên có nhiều phê bình Nho giáo, thêm rõ phần tiêu cực phải bỏ phần tích cực cần trọng dụng, chưa xảy vận động Nho, đả Khổng Trong vấn đề kế thừa văn hoá truyền thống (mà cốt lõi tưởng Nho học) lần nữa, Hồ Chí Minh lại nêu cho dân tộc gương sáng chói quan niệm lịch sử, cách đánh giá người xưa Với tưởng trọng nam khinh nữ, tưởng coi khinh lao động chân tay, bệnh danh lợi địa vị… phải triệt để phê phán Song phê phán triệt để khơng có nghĩa phủ định trơn Phục cổ mù quáng sai lầm tội lỗi Song, phủ định trơn thái độ không khoa học, thế, khơng cách mạng Nghiên cứu thái độ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh Nho giáo, ta thấy ba mốc thời gian đáng ý: 20 Một tuổi 30, không lâu sau bước ngoặt lịch sử tưởng Người, người niên sôi sục bầu nhiệt huyết yêu nước thương nòi vừa tiếp thu ánh sáng tưởng Lênin trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên, L’Indochine đăng tạp chí La Revue Communiste, Nguyễn Ái Quốc nhắc đến tưởng Khổng Khâu “thế giới đại đồng” gọi nhà tưởng “ông Khổng Tử vĩ đại” (Le grand Confucius) Hai thập kỷ 40, hỏi kiến mình, Nguyễn Ái Quốc làm so sánh vắn tắt: “Học thuyết Khổng Tử có ưu điểm tu dưỡng đạo đức cá nhân Tơn giáo Jésus có ưu điểm lòng nhân cao Chủ nghĩa Marx có ưu điểm phương pháp làm việc biện chứng Chủ nghĩa Tơn Dật Tiên có ưu điểm sách thích hợp với điều kiện nước ta” kết luận: “Khổng Tử, Jésus, Marx, Tơn Dật Tiên chẳng có điểm chung sao? Họ muốn mưu hạnh phúc cho lồi người, mưu phúc lợi cho xã hội Nếu hôm họ sống đời này, họ họp lại chỗ, tin họ định chung sống với hoàn mỹ người bạn thân thiết Tơi cố gắng làm người học trò nhỏ vị ấy” Ba ngày 19-5-1965, cương vị Chủ tịch Đảng Chủ tịch nước, Hồ Chí Minh thăm thức nước CHND Trung Hoa (bấy rục rịch “phê Lâm phê Khổng” “đại cách mạng văn hóa” u cầu bố trí cho Người thăm Khổng Miếu để lại thơ tứ tuyệt Những điều nói thể thái độ quán Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh Khổng Tử Nho giáo, thái độ Người nêu rõ nói Hội nghị huấn luyện tồn quốc lần thứ 1950: “Tuy Khổng Tử phong kiến học thuyết Khổng Tử có nhiều điều khơng song điều hay nên học” Trong trước tác suốt 60 năm hoạt động cách mạng phong phú sơi mình, Hồ Chí Minh hàng trăm lần vận dụng mệnh đề tưởng Nho gia đặc biệt lời kết thúc buổi mắt Đảng Lao Động Việt Nam năm 21 1951, Người dùng ba mệnh đề bất hủ Nho giáo nói tiêu chuẩn người quân tử “Giàu sang quyến rũ, Nghèo khó khơng thể chuyển lay, Uy lực khơng thể khuất phục” để khái quát phẩm chất người cộng sản Việt Nam (Chính Người kết tinh đẹp đẽ nhất, sáng phẩm chất ấy) Trong thời đại kinh tế phát triển theo chế thị trường, mở cửa giao lưu hợp tác quốc tế, nhận thức đắn mặt tích cực Nho giáo yếu tố có ích cho phát triển lên đất nước 2.2 Về mối quan hệ Nho giáo xã hội Nho giáo học thuyết xây dựng đạo đức, vấn đề tu thân đặt lên hàng đầu: “Từ thiên tử địa vị cao người dân bình thường phải lấy việc tu thân làm gốc” Nhiều nước châu Á có kinh nghiệm đáng quý việc khai thác Nho giáo nhằm bảo đảm ổn định trị xã hội, thời kỳ chuyển biến mạnh mẽ đất nước Các nước nói khơng đòi hỏi nỗ lực thân người việc tu thân mà quy định trách nhiệm gia đình, trường học, xã hội, Nhà nước việc Chính mà nước nói trên, thập kỷ vừa qua, cơng nghiệp hóa đại hóa nhanh chóng đưa xã hội từ lạc hậu thành tiên tiến hoàn cảnh tương đối ổn định trị xã hội Các nước nói trì nét tốt đẹp truyền thống, củng cố mối quan hệ gắn bó người người gia đình xã hội, xí nghiệp đồng ruộng Cố nhiên, nên nghĩ quan hệ đạo đức không tránh khỏi nhiều điểm chưa hợp lý, chưa công bằng, chưa tiến mà nước nói định cần giải Nho giáo đòi hỏi người trước hết phải có quan hệ đắn quan hệ xã hội Trước hết, mối quan hệ gọi Ngũ luân: Vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em, bạn bè 22 Những nước châu Á theo Nho giáo khai thác quan điểm Ngũ luân để nâng cao tình cảm trách nhiệm người gia đình, xí nghiệp, nơi cơng tác, tổ quốc xã hội Sự khai thác Nho giáo có tác dụng lớn nâng cao tình cảm ý chí người cương vị trách nhiệm cụ thể Ở nước châu Á theo Nho giáo, thấy đóng góp lớn q trình phát triển đất nước Gia đình đào tạo người mà xã hội đòi hỏi Gia đình ni dưỡng sống tình cảm thành viên gia đình với xã hội Các nước nói giữ lại mối quan hệ cổ truyền gia đình để ràng buộc người vào trật tự xã hội Nó củng cố thêm mối quan hệ tính chất Nhà nước công dân, chủ thợ Người chủ lợi ích thân nhân danh gia đình chăm lo đến lợi ích cơng nhân, người cơng nhân với tình cảm gia đình, coi xí nghiệp gia đình mình, coi chủ xí nghiệp chủ gia đình Họ chăm lo đến lợi ích xí nghiệp lợi ích họ phụ thuộc vào mức độ họ đóng góp với xí nghiệp Truyền thống Nho giáo gia đình nước nói có tác dụng tích cực việc ổn định phát triển xã hội Ở Việt Nam, khai thác vai trò gia đình nghiệp phát triển đất nước có quan điểm riêng di sản Nho giáo gia đình Hiện nay, nhiều sinh hoạt kiểu gia đình cũ khôi phục lại Mọi người quan tâm đến việc thờ cúng tổ tiên, chăm lo mồ mả, sửa sang nhà thờ họ, tìm lại gia phả, nhận lại anh em họ hàng gần xa Tình hình có xu hướng củng cố thêm quan hệ gia đình, tạo điều kiện khuyến khích người phát huy nhân tố tích cực gia đình lao động, học tập nghiệp dân giàu nước mạnh Mặt khác, cần ngăn chặn tưởng gia đình chủ nghĩa, thái độ họ hàng bao che cho nhau, tạo nên tính chất bè phái dòng họ xã hội, lợi ích xã hội lợi ích gia đình phạm vi nước 23 Những tưởng Nho giáo, mặt nói rằng, phù hợp với Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Chúng ta coi “Gia đình tế bào xã hội, nôi nuôi dưỡng đời người, môi trường quan trọng giáo dục nếp sống hình thành nhân cách” Vì thế, Đảng ta đòi hỏi “Các sách nhà nước phải ý tới xây dựng gia đình no ấm, hồ thuận, tiến Nâng cao ý thức nghĩa vụ gia đình lớp người” (1) Với tính cách tế bào xã hội, vườn ươm nhân tài đất nước, nơi nuôi dưỡng cơng dân cho tương lai, gia đình có vai trò quan trọng việc xây dựng thành công kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Sự tốt xấu gia đình có ảnh hưởng tới ổn định xã hội, tới chuyển đổi kinh tế từ kế hoạch hoá sang kinh tế thị trường định hướng XHCN mà tiến hành Tất nhiên, gia đình mà xây dựng gia đình hòa thuận dựa sở dân chủ: vợ chồng, cha anh em tôn trọng lẫn nhau, bàn bạc định vấn đề lớn gia đình Gia đình mà xây dựng đòi hỏi vợ chồng phải có lòng chung thuỷ, làm cha, mẹ phải có đức nhân từ, làm phải có đức hiếu kính, làm anh em phải có thương yêu nhường nhịn Hạt nhân gia đình vợ chồng Có thể thấy rằng, gia đình nay, trước hết, cần phải gia đình vợ chồng sống chung thuỷ, tơn trọng lẫn nhau, bình đẳng với quyền lợi trách nhiệm Vợ chồng chia sẻ trách nhiệm giáo dục cái, phụng dưỡng cha mẹ, ông bà Thứ hai, gia đình biết hiếu kính với cha mẹ, ơng bà đức hiếu kính người làm để thờ cha mẹ gốc đức nhân Nói tới đức nhân nói tới lòng u thương người Cái gốc yêu thương người trước hết yêu thương cha mẹ mình, anh em Người mà khơng biết u thương cha mẹ có cơng sinh thành, dưỡng dục khơng thể có lòng u thương đồng chí, đồng bào Vì vậy, 24 ngày yêu cầu người làm cần phải biết phụng dưỡng cha mẹ Khi phụng dưỡng cha mẹ phải kính cẩn có lễ phép Chúng ta kiên phê phán hành động ngược đãi cha mẹ già, không muốn làm nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ già mà đùn đẩy cho xã hội đun đẩy trách nhiệm chăm sóc cha mẹ cho nhau, có ni cha mẹ ni vật cảnh mà thiếu kính trọng lễ phép Đức hiếu ngày đòi hỏi người làm hành động việc làm phải cha mẹ tự hào với bà lối xóm Việc lười lao động, ham cờ bạc rượu chè biết đến cải, lo liệu cho vợ mà không nghĩ đến cha mẹ, Nho giáo mà ngày cần lên án hành vi bất hiếu Thứ ba, anh em gia đình phải biết bảo ban nhau, yêu thương tinh thần em ngã chị nâng Là người anh, người chị phải bọc che chở cho em, nhường nhịn em Là người em phải biết kính trọng anh chị, nghe lời anh chị dạy bảo Xã hội xưa không chấp nhận việc anh em biết yêu thương qua đồng tiền, nhìn tình cảm anh em lăng kính vật chất tuý Như vậy, gia đình gia đình mà người có trách nhiệm nghĩa vụ danh phận Do đó, việc xây dựng gia đình cần dược gắn liền với việc giáo dục trách nhiệm nghĩa vụ người theo danh phận họ Đó cha phải cha, phải con, anh phải anh, em phải em Cần kiên lên án người cha khơng cha lối sống ích kỷ, thực dụng để lại gương xấu cho cháu, cần lên án có biện pháp nghiêm khắc người khơng con, biết tiền mà khơng biết tình, biết tới quyền lợi mà tới nghĩa vụ khiến cho cha mẹ phải tủi hổ Nhưng nhu cầu quyền tự cá nhân đời sống riêng tư, ý thức dân chủ người trở thành vấn đề mà nên nghĩ nước theo Nho giáo cần vượt qua quan hệ Ngũ luân để giải Ở Việt Nam, nghiệp cách mạng đưa người vượt khỏi phạm vi 25 gia đình để lo lắng chung đến công việc tổ quốc, với nhiều tình cảm rộng lớn nhân loại bị áp Qua hai kháng chiến , nhân dân Việt Nam đặt lợi ích tổ quốc lên hết, sẵn sàng hy sinh tính mạng hạnh phúc Nhưng người mục tiêu cuối hoạt động xã hội, tập thể cá nhân Quan hệ người người Việt Nam giới hạn Ngũ luân Vấn đề xây dựng mối quan hệ biện chứng cá nhân xã hội, phát triển chung đất nước Việt Nam trải qua Cách mạng tháng Tám, cách mạng từ lên, cách mạng lật đổ quyền thực dân phong kiến Nó trả lại cho nhân dân địa vị làm chủ đất nước, lên án áp bốc lột, khẳng định bình đẳng nam nữ, bước đầu thực cơng xã hội Trong tình hình nói trên, Nho giáo có nhiều điểm khơng phù hợp với xã hội Ngày nay, lý tưởng đạo đức nhân dân Việt Nam là: Độc lập, tự chủ nghĩa xã hội.Thay cho Ngũ thường Nho giáo Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Hồ Chí Minh nêu lên “Ngũ thường” Việt Nam là: Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm “Nhân: thật thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí đồng bào Vì mà kiên chống lại người, việc có hại đến Đảng, đến nhân dân Vì mà sẵn lòng chịu cực khổ trước người, hưởng hạnh phúc sau thiên hạ Vì thề mà… khơng e cực khổ, không sợ oai quyền Những người … không e, khơng sợ việc phải họ làm Nghĩa: thẳng, khơng có tâm, khơng làm việc bậy, khơng có việc phải giấu Đảng Ngồi lợi ích Đảng, khơng có lợi ích riêng phải lo toan Lúc Đảng giao cho việc, to nhỏ, sức làm cẩn thận Thấy việc phải làm, thấy việc phải nói khơng sợ người ta phê bình mình, mà phê bình người khác ln ln đắn 26 Trí: Vì khơng có việc túi làm mù qng, đầu óc sạch, sáng suốt Dễ hiểu lý luận Dễ tìm phương hướng Biết xem người Biết xét việc Vì vậy, mà biết làm việc có lợi, trách việc có hại cho Đảng, biết Đảng mà cất nhắc người tốt, đề phòng người gian Dũng: dũng cảm, gan góc, gặp việc phải có gan làm Thấy khuyết điểm có gan sửa chữa Cực khổ khó khăn, có gan chịu đựng Có gan chống lại vinh hoa, phú q, khơng đáng Nếu cần, có gan hy sinh tính mệnh cho Đảng, cho Tổ quốc, không rụt rè, nhút nhát Liêm: không tham địa vị Không tham tiền tài Không tham sung sướng Khơng ham người tâng bốc Vì mà quang minh đại, khơng hủ hố Chỉ có thứ ham ham học, ham làm, ham tiến bộ” [2] 27 KẾT LUẬN Như tưởng trị Nho giáo có nhiều giá trị mang tính lịch sử Các giá trị tưởng trị Nho giáo thể tập trung vào số quan điểm sau: “Thứ nhất, xã hội tổng thể quan hệ xã hội người với người Nho gia coi quan hệ trị - đạo đức quan hệ tảng xã hội, đề cao vai trò quan hệ thâu tóm quan hệ vào ba trường phái chủ đạo (gọi tam cương) Trong quan trọng quan hệ vua – tôi, cha – con, chồng vợ Nếu xếp theo “tơn ti - dưới” vua vị trí cao nhất, xếp theo chiều ngang quan hệ vua - cha - chồng xếp hàng làm chủ… Điều phản ánh tưởng trị quân quyền phụ quyền Nho gia Để giải đắn quan hệ xã hội mà trước hết mối quan hệ tam cương, Khổng Tử đề cao tưởng “Chính danh” Và để thực điều Khổng tử đặc biệt coi trọng “Nhân trị” “Pháp trị”” [3] Thứ hai, xuất bối cảnh lịch sử độ sang phong kiến, xã hội đầy loạn lạc chiến tranh nên lý tưởng Nho gia “Thế giới đại đồng” Đó trật tự xã hội có có dưới, có vua sáng – tơi hiền, cha từ - thảo, ấm - êm; sở địa vị thành viên từ vua chúa, quan lại đến thứ dân Thứ ba, Nho giáo lấy giáo dục làm phương thức chủ yếu để đạt tới xã hội “đại đồng” Do không coi trọng sở kinh tế kỹ thuật xã hội giáo dục Nho gia chủ yếu hướng vào rèn luyện đạo đức người Trong bảng giá trị đạo đức Nho gia chữ Nhân đặt lên hàng đầu Thứ tư, việc giải vấn đề trị - xã hội đòi hỏi Nho gia nhiều học thuyết khác Trung hoa đặt giải vấn đề tính người 28 Trong năm qua, công đổi Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đạt nhiều thành tựu quan trọng Nền kinh tế thị trường đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, đem lại mặt cho xã hội Tuy nhiên, mặt trái chế thị trường tạo nhiều xáo trộn quan hệ xã hội, gia đình phẩm chất cá nhân Trong cán bộ, nhân dân có biểu tiêu cực, thể nhận thức hành động: tưởng thực dụng, chạy theo đồng tiền làm cho phận xa rời lý tưởng, suy thoái phẩm chất đạo đức; nạn tham nhũng, bn lậu, làm giàu bất tệ nạn xã hội khác có chiều hướng gia tăng Những chủ trương biện pháp khắc phục tình trạng nói khơng thể khơng đụng chạm tới nhiều vấn đề liên quan đến Nho giáo, Nho giáo tồn hàng ngàn năm nước ta, để lại bệnh trầm trọng bệnh bảo thủ, quan liêu, giáo điều, chủ nghĩa bình quân Đến bệnh tồn với nhiều biểu khác Đường lối đổi Việt Nam triển vọng lớn lao tách rời việc khắc phục ảnh hưởng tiêu cực Nho giáo sau khai thác nhân tố tích cực để biến thành truyền thống Việt Nam nhiều lĩnh vực đời sống Nho giáo vấn đề khứ vấn đề Nghiên cứu tưởng trị Nho giáo để nhìn nhận, đánh giá rõ yếu tố khơng phù hợp, phản giá trị cần gạt bỏ, đồng thời kế thừa tinh hoa nghiệp đổi Việt Nam góc nhìn trị học có ý nghĩa quan trọng lý luận thực tiễn 29 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình trị học nâng cao - Học viện Báo chí Tuyên truyền, khoa Chính trị học, Hà nội – 2011 Webside: http://duybiotech.wordpress.com/2010/07/08 Webside: http://kilobooks.com/threads/37084 30 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ NỘI DUNG CỦA NHO GIÁO 1.1 Lịch sử hình thành – đặc điểm số nội dung Nho Giáo 1.1.1 Lịch sử hình thành - đặc điểm 1.1.2 Nội dung Nho giáo .8 1.2 Một số Chính trị gia tiêu biểu .11 1.2.1 Khổng Tử (551-479 TCN) 11 1.2.2 Mạnh Tử (327-289 TCN) 13 CHƯƠNG 15 NHO GIÁO Ở VIỆT NAM VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC .15 TƯỞNG CHÍNH TRỊ NHO GIÁO VỚI XÃ HỘI VIỆT NAM 15 2.1 Nho giáo Việt Nam - lịch sử đặc điểm .15 2.1.1 Lịch sử Nho giáo Việt Nam 15 2.1.2 Ảnh hưởng tích cực tiêu cực Nho giáo xã hội Việt Nam .17 2.2 Về mối quan hệ Nho giáo xã hội .22 KẾT LUẬN 28 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 31 ...là; Nho gia, Mặc gia Pháp gia Nhưng tìm hiểu tư tưởng trị phái Nho gia trường phái đời sớm tảng sở ban đầu cho số trường phái khác sau kế thừa Một số quan điểm tư tưởng trị Nho giáo có... Như tư tưởng trị Nho giáo có nhiều giá trị mang tính lịch sử Các giá trị tư tưởng trị Nho giáo thể tập trung vào số quan điểm sau: “Thứ nhất, xã hội tổng thể quan hệ xã hội người với người Nho gia. .. hệ thống quan điểm tư tưởng trị quốc gia Thấy tính cấp thiết tơi chọn đề tài Tư tưởng trị Nho gia làm đề tài tiểu luận CHƯƠNG LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ NỘI DUNG CỦA NHO GIÁO Nho giáo khởi nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng chính trị trong nho gia, Tư tưởng chính trị trong nho gia

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay