DE TIENG VIET 3 CUOI KI 2 (2017 2018)

4 52 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 14:57

PHÒNG GD VÀ ĐT HUYỆN TIỂU CẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC HIẾU TRUNG A Họ tên học sinh: …… Điểm PHIẾU KIỂM TRA ĆI HỌC II NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: TIẾNG VIỆT ( Viết) - LỚP THỜI GIAN: 60 PHÚT Nhận xét chữ ký GV Ý kiến chữ ký Phụ huynh Lớp: 3/… A/- Chính tả (nghe-viết): điểm Bài viết: “ Ngôi nhà chung” – Sách Tài liệu hướng dẫn học Tiếng Việt tập 2B, trang 67, thời gian 15 phút …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bài tập: a) Điền vào chỗ trống s hay x ? ….inh đẹp ; …inh nhật ; nhận ….ét; lịch … B/- Tập làm văn: điểm Viết đoạn văn ngắn kể lại một người lao đợng trí óc mà em biết Theo gợi ý sau: Người lao động trí óc em muốn kể ai? Người đó khoảng tuổi? Người đó làm nghề gì? Hằng ngày người đó làm công việc gì? Người đó làm việc nào? Công việc người đó mang lại lợi ích gì cho người? Cảm nghĩ em người đó nào? Bài làm …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… PHÒNG GD VÀ ĐT HUYỆN TIỂU CẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC HIẾU TRUNG A Họ tên học sinh: ……… Điểm PHIẾU KIỂM TRA ĆI HỌC II NĂM HỌC 2017 – 2018 MƠN: TIẾNG VIỆT ( Đọc) - LỚP THỜI GIAN: 20 PHÚT( Phần trả lời câu hỏi) Nhận xét chữ ký GV Ý kiến chữ ký Phụ huynh Lớp: 3/… A Đọc thầm “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” Sách tài liệu hướng dẫn học Tiếng Việt tập 2B, trang 26, khoanh vào chữ trước ý trả lời cho câu hỏi: (6 điểm) Câu Bổn phận nghĩa gì? a việc phải làm b làm cho khoẻ mạnh c di chuyển thông suốt Câu Ai “kêu gọi toàn dân tập thể dục”? a Bác Hồ b Thầy giáo c Cô giáo Câu 3: Bác mong muốn toàn dân có sức khoẻ để làm gì? a Giữ gìn dân chủ b Xây dựng đất nước c Giữ gìn dân chủ, xây dựng đất nước, gây đời sống Câu Vì tập thể dục bổn phận người yêu nước? a Mỗi người dân yếu ớt tức cả nước yếu ớt, người dân khoẻ mạnh tức cả nước khoẻ mạnh b Gái trai, già trẻ nên làm làm được c Việc đó không tốn khó khăn gỉ? Câu Tập thể dục hằng ngày mang lại lợi ích gì cho sức khỏe? a Tiếng tăm danh vọng b Sự giàu có c Làm cho khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ Câu Bác Hồ lời kêu gọi toàn dân tập thể dục vào thời gian nào? a 27 – – 1946 b 27 – – 1946 c 27 – – 1946 Câu Câu sau có sử dụng biện pháp so sánh? a Tàu dừa lược chải vào mây xanh b Tàu dừa màu xanh c Tàu dừa đung đưa trước gió Câu Câu sau có sử dụng biện pháp nhân hoá? a Tớ xe lu b Nam đường đến trường c Hôm nay, em thức dậy sớm Câu Nhóm từ môn thể thao? a Múa, hát, diễn kịch b Chạy đua, nhảy cao, bơi lội c Đọc sách, học tập, thi đua Câu 10 Em cần làm gì sau đọc Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục Bác Hồ? a Siêng tập thể dục vận động người tham gia tập thể dục để rèn luyện sức khoẻ b Không tham gia tập thể dục c Cả hai ý Câu 11 Từ “ mênh mông” nghĩa gì? Chọn ý ngoặc đơn hoàn thành câu bên ( rộng lớn bao la; nhỏ hẹp; cao chót vót) Mênh mông nghĩa Câu 12: Em hãy đặt câu theo dạng Ai thế nào? …………………………………………………………………………………………… B Đọc thành tiếng Bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục ( Trích)- Sách Tài liệu hướng dẫn Tiếng Việt lớp tập 2B trang 26: đoạn từ “Giữ gìn dân chủ… khó khăn gì” thời gian không phút 30 giây Câu hỏi 1: Bác mong muốn toàn dân có sức khoẻ để làm gì? Câu hỏi 2: Vì tập thể dục là bổn phận người yêu nước? Bài Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua - Sách Tài liệu hướng dẫn học Tiếng Việt lớp tập 2B trang 33: đoạn từ “Hôm ấy, đến … Việt Nam, Hồ Chí Minh” thời gian không phút 30 giây Câu hỏi 1: Đến thăm trường tiểu học ở Lúc – xăm- bua, đoàn cán bộ Việt Nam gặp những điều gì bất ngờ thú vị? Câu hỏi 2: Các bạn học sinh lớp 6A còn sưu tầm được những đồ vật gì Việt Nam? Bài Bác sĩ Y-éc-xanh - Sách Tài liệu hướng dẫn Tiếng Việt lớp tập 2B trang 47: đoạn từ “ Bà khách ước ao … làm bà ý” thời gian không phút 30 giây Câu hỏi 1: Vì bà khách ao ước được gặp bác sĩ Y – éc - xanh? Câu hỏi 2: Y- éc-xanh có gì khác so với trí tưởng tượng bà? Tổng số Đọc tiếng Ngắt nghỉ Đọc rõ ràng, Học sinh trả điểm từ, theo thời gian yêu cầu rành mạch lời câu (4 điểm) qui định (2 đ) (0,5 đ ) (0,5 đ) hỏi (1 điểm) Lưu ý: Nếu HS đọc ngắt ngứ hoặc không đọc được số từ thời gian phút, GV xem xét cho điểm chung phần đọc tối đa không điểm Người đề Nguyễn Quốc Bảo ... Điểm PHIẾU KI M TRA ĆI HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 17 – 20 18 MƠN: TIẾNG VIỆT ( Đọc) - LỚP THỜI GIAN: 20 PHÚT( Phần trả lời câu hỏi) Nhận xét chữ ký GV Ý ki n chữ ký Phụ huynh Lớp: 3/ … A Đọc... Việt lớp tập 2B trang 26 : đoạn từ “Giữ gìn dân chủ… khó khăn gì” thời gian không phút 30 giây Câu hỏi 1: Bác mong muốn toàn dân có sức khoẻ để làm gì? Câu hỏi 2: Vì tập thể... Sách Tài liệu hướng dẫn học Tiếng Việt lớp tập 2B trang 33 : đoạn từ “Hôm ấy, đến … Việt Nam, Hồ Chí Minh” thời gian không phút 30 giây Câu hỏi 1: Đến thăm trường tiểu học ở Lúc
- Xem thêm -

Xem thêm: DE TIENG VIET 3 CUOI KI 2 (2017 2018), DE TIENG VIET 3 CUOI KI 2 (2017 2018)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay