DE THI TOAN 3 NAM HOC 2017 2018

2 37 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 14:55

PHÒNG GD VÀ ĐT HUYỆN TIỂU CẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC HIẾU TRUNG A Họ tên học sinh : ……… Điểm PHIẾU KIỂM TRA ĆI HỌC KÌ II NĂM HỌC 20172018 MÔN: TOÁN - LỚP THỜI GIAN: 60 PHÚT Chữ ký nhận xét GV Chữ ký Phụ huynh Lớp : 3/… A/- Phần trắc nghiệm : ( điểm ) Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời Câu : Số liền sau 32 150 : a 32 151 b 32 152 Câu : Giá trị chữ số số 19326 : c 32 153 a 9000 b 900 Câu : Sáu mươi bốn nghìn hai trăm mười lăm, viết : c 90 a 64 214 Câu : Số 39 294 đọc là? c 46 215 b 64 215 a Ba mươi chín nghìn hai trăm chín mươi hai b Chín mươi ba nghìn hai trăm chín mươi ba c Ba mươi chín nghìn hai trăm chín mươi bốn Câu : Giá trị biểu thức 42: = …? a 21 b 22 Câu 6: Giá trị biểu thức 375 : + 25 : c 23 a 100 Câu : kg = g b 200 c 300 a 10 Câu 8: km = m b 100 c 1000 a 2000 b 1000 Câu : Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 3cm : c 200 a 18 cm b 19 cm c 20 cm Câu 10 : Diện tích hình chữ nhật có chiều dài 9cm, chiều rộng 5cm : a 44 cm2 II/- Phần tự luận : ( điểm ) Câu : Đặt tính tính : ( điểm ) a) 58154 + 36519 b 45 cm2 b) 82676 – 46129 c 46 cm2 ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… Câu : Tìm x ( 0,5 điểm ) x x = 7515 …………………… …………………… Câu : Tính giá trị biểu thức ( điểm ) a) 60918 – 6856 : = ……………….… = ……………….… b) (4517 - 2193) x = ……………….… = ……………….… Câu : Bài tốn ( 1,5 điểm ) Mợt hình chữ nhật có chiều dài bằng 35 cm, chiều rộng bằng chiều dài Tính diện tích hình chữ nhật đó Bài giải ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… Người đề Nguyễn Quốc Bảo ... – 6856 : = ……………….… = ……………….… b) (4517 - 21 93) x = ……………….… = ……………….… Câu : Bài tốn ( 1,5 điểm ) Mợt hình chữ nhật có chiều dài bằng 35 cm, chiều rộng bằng chiều dài Tính diện tích
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI TOAN 3 NAM HOC 2017 2018, DE THI TOAN 3 NAM HOC 2017 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay