Tiểu luận lịch sử đảng(đường lối đại hội đảng VI)

14 121 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 14:01

LỜI NÓI ĐẦUĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 12 1986 với 1129 đại biểu đã diễn ra thành công tốt đẹp.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lịch sử phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam . Nó diễn ra khi đất nước ta đang lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế trầm trọng, cơ chế quản lý quan liêu bao cấp đang dần làm kiệt quệ nền kinh tế Việt Nam. Đại hội chỉ rõ khuynh hướng tư tưởng chủ yếu của những sai lầm về chính sách kinh tế do từ bệnh chủ quan duy ý chí , lối suy nghĩ đơn giản , nóng vội chạy theo nguyện vọng chủ quan , là khuynh hướng buông lỏng quản lý kinh tế xã hội , không chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và nguyên tắc của Đảng . Đó là những biểu hiện của tư tưởng tiểu tư sản vừa tả khuynh lại vừa hữu khuynh .Nguồn gốc của những khuyết điểm sai lầm đó bắt nguồn từ những khuyết điểm trong công tác tư tưởng , công tác tổ chức và công tác cán bộ của Đảng . Đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân . Đại hội VI diễn ra lúc này đáp ứng được tình hình này .Những bài học kinh nghiệm cũng như mục tiêu và phương hướng của nó là các tiền đề quan trọng trong bước chuyển mình của Việt Nam .Với những đặc tính quan trọng đó , đường lối đổi mới của Đại hội VI được coi là khuôn mẫu và điển hình cho những kỳ Đại hội tiếp theo . LỜI NĨI ĐẦU Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VI Đảng diễn từ ngày 15 đến ngày 18 - 12 - 1986 với 1129 đại biểu diễn thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI đánh dấu bước tiến quan trọng lịch sử phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam Nó diễn đất nước ta lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế trầm trọng, chế quản lý quan liêu bao cấp dần làm kiệt quệ kinh tế Việt Nam Đại hội rõ khuynh hướng tư tưởng chủ yếu sai lầm sách kinh tế từ bệnh chủ quan ý chí , lối suy nghĩ đơn giản , nóng vội chạy theo nguyện vọng chủ quan , khuynh hướng buông lỏng quản lý kinh tế xã hội , không chấp hành nghiêm chỉnh đường lối nguyên tắc Đảng Đó biểu tư tưởng tiểu tư sản vừa tả khuynh lại vừa hữu khuynh Nguồn gốc khuyết điểm sai lầm bắt nguồn từ khuyết điểm công tác tư tưởng , công tác tổ chức công tác cán Đảng Đây nguyên nhân nguyên nhân Đại hội VI diễn lúc đáp ứng tình hình Những học kinh nghiệm mục tiêu phương hướng tiền đề quan trọng bước chuyển Việt Nam Với đặc tính quan trọng , đường lối đổi Đại hội VI coi khuôn mẫu điển hình cho kỳ Đại hội PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I : HOÀN CẢNH RA ĐỜI CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI Trên đường độ tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội (CNXH), Đảng nhân dân Việt Nam gặp nhiều trở ngại to lớn nhược điểm vốn có sản xuất nhỏ, hậu chiến tranh bọn đế quốc, bọn bành trướng gây nên Thực trạng đất nước lúc (giữa thập kỷ 80) đặt yêu cầu khách quan, xúc có ý nghĩa sống nghiệp cách mạng nước ta là, để làm xoay chuyển tình thế, tạo chuyển biến có ý nghĩa định bước đường lên Đảng phải đổi lãnh đạo đạo cách mạnh mẽ, phải đổi tư duy, trước hết tư kinh tế Đảng cần nhìn thẳng vào thật, đánh giá tình hình , từ xác định cho thật sát mục tiêu nhiệm vụ thời gian trước mắt , đề sách biện pháp xác , hữu hiệu Tình hình đòi hỏi Đảng ta phải chuẩn bị tiến hành Đại hội lần thứ VI theo tinh thần đổi mạnh mẽ mặt Từ ngày 15 đến 18 tháng 12 năm 1986 Đại hội VI Đảng họp thủ đô Hà nội với 1129 đại biểu đại diện cho 1,9 triệu Đảng viên toàn Đảng CHƯƠNG II NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI Đại hội VI phân tích đánh giá thành tựu mặt khuyết điểm sai lầm 10 năm xây dựng CNXH nước, đồng thời rõ khuynh hướng tư tưởng chủ yếu sai lầm, đặc biệt sai lầm sách kinh tế từ bệnh chủ quan, ý chí, lối suy nghĩ đơn giản, nóng vội, chạy theo nguyện vọng chủ quan khuynh hướng buông lỏng quản lý kinh tế xã hội, không chấp hành nghiêm chỉnh đường lỗi nguyên tắc Đảng Đó biểu tư tưởng tiểu tư sản, vừa tả khuynh lại vừa hữu khuynh Nguồn gốc khuyết điểm sai lầm bắt nguồn từ khuyết điểm công tác tư tưởng, công tác tổ chức công tác cán Đảng Đây nguyên nhân nguyên nhân I BÀI HỌC KINH NGHIỆM Từ phân tích trên, Đại hội VI rút học kinh nghiệm lớn có ý nghĩa quan trọng hoạt động đạo thực Đảng từ trở Một : tồn hoạt động mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng "lấy dân làm gốc " , chăm lo xây dựng phát huy quyền làm chủ tập thể nhân dân lao động Hai : Đảng phải xuất phát từ thực tế , phải tôn trọng hoạt động theo quy luật khách quan Mọi chủ trương , sách gây tác động ngược lại biểu vận dụng khơng quy luật , phải nhanh chóng sửa đổi bãi bỏ Ba : phải biết kết hợp sức mạnh dân tộc sức mạnh thời đại điều kiện Bốn : phải xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ trị Đảng cầm quyền để nâng cao lực lãnh đạo Đảng đủ sức lãnh đạo toàn dân tiến hành cách mạng XHCN nước Đại hội lần thứ VI đề xướng chủ trương đổi đường lối xây dựng CNXH thời kỳ độ nước ta cách toàn diện sâu sắc , đặc biệt đổi tư Vấn đề quan trọng trước tiên phải xác định lại mục tiêu sát hợp với quy luật lên CNXH từ sản xuất nhỏ Đại hội xác định công xây dựng CNXH nước ta phải trải qua nhiều chặng đường Trong chặng lớn có bước q độ nhỏ, vấn đề quan trọng trước tiên phải xác định lại mục tiêu bước cho thích hợp với quy luật lên CNXH "Nhiệm vụ bao trùm, mục tiêu tổng quát chặng đường ổn định mặt tình hình kinh tế xã hội, tiếp tục xây dựng tiền đề cần thiết cho việc đẩy mạnh cơng nghiệp hố XHCN chặng đường " II CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ Xuất phát từ nhiệm vụ bao trùm mục tiêu tổng quát Đại hội đề mục tiêu cụ thể năm lại chặng đường Đó : 1.Sản xuất đủ tiêu dùng có tích luỹ Đây mục tiêu mang tính chất tổng quát để kết thúc chặng đường chuyển sang chặng đường , thước đo chuẩn mực thu nhập quốc dân Sản xuất nước phải đảm bảo quỹ tiêu dùng có tích luỹ đến mức định Việc bảo quản quỹ tiêu dùng phải đạt yêu cầu ổn định tiến lên cải thiện bước đời sống vật chất tinh thần nhân dân với mức sống cho phép Tái sản xuất sức lao động theo yêu cầu cơng nghiệp hố , điều có nghĩa quỹ tiêu dùng đáp ứng nhu cầu cần thiết đời sống vật chất toàn xã hội với cấu dân cư biến đổi theo hướn tỉ trọng nhân phi nông nghiệp không ngừng tăng lên mà phải giải tốt nhu cầu văn hoá giáo dục , đào tạo cán công nhân kỹ thuật Đồng thời phải đảm bảo nhu cầu quốc phòng an ninh chiếm tỉ lệ quan trọng quỹ tiêu dùng Ngoài phần đảm bảo quỹ tiêu dùng , thu nhập quốc dân sản xuất nước phải đạt mức tích luỹ đủ sức tiếp nhận đưa vào tái sản xuất , mở rộng vốn vay viện trợ nước Trong chặng đường chưa thể đặt yêu cầu tích luỹ mở rộng tái sản xuất hoàn toàn , nguồn vốn nước phải mở rộng quan hệ kinh tế , đối ngoại tăng cường hợp tác kinh tế , sử dụng tôt giúp đỡ nước anh em , chủ yếu thiết bị toàn để xây dựng sở vật chất CNXH Song muốn đưa vào sử dụng thiêt bị tồn phải có nguồn vốn tích luỹ từ nội kinh tế 2.Bước đầu tạo cấu kinh tế hợp lý nhằm phát triển sản xuất Tính hợp lý cấu kinh tế thể trước hết chỗ : cấu phải phù hợp với tính quy luật phát triển ngành sản xuất vật chất với khả đất nước phân công lao động hợp tác quốc tế , bước tạo cân đối , đảm bảo cho kinh tế phát triển ổn định ;phấn đấu thực mục tiêu thứ nhât thời hạn nhanh nhât chặng đường đầu tiên, cấu kinh tế hợp lý phải hướng vào việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, chủ yếu lương thực, thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng hàng xuất để tạo cấu kinh tế hợp lý, mặt phải xếp điều chỉnh lại sở có, khắc phục sai lầm bố trí sản xuất thời gian qua, mặt khác phải tiếp tục xây dựng thêm số sở vật chất kỹ thuật cần thiết theo hướng tập trung Trong việc phục vụ ba chương trình kinh tế lớn, ưu tiên đầu tư chiều sâu đầu tư đồng hoá để tận dụng lực sản xuất có Như chặng đường phải xây dựng sở vật chất kỹ thuật cho CNXH Song khác với đại hội V đặt thành mục tiêu riêng , Đại hôi VI coi yếu tố quan để xây dựng cấu kinh tế hợp lý Đây học rút từ thực tiễn nhằm định hướng cho việc xây dựng sở vật chất kỹ thuật , đem lại hiệu tốt 3.Tạo chuyển biến tốt mặt xã hội Mục tiêu xuất phát từ yêu cầu sống thể nhận thức sâu sắc thống sách kinh tế sách xã hội Đại hội VI nêu rõ : Mục đích cuối hoạt động kinh tế đáp ứng nhu cầu vật chất, văn hoá phát triển tồn diện người Đó lý tưởng CNXH Trình độ phát triển kinh tế tạo điều kiện vật chất cho việc thực sách xã hội Đồng thời sách xã hội đắn, phát huy mạnh mẽ yếu tố người với tư cách chủ đề xây dựng CNXH điều kiện quan trọng hàng đầu để nâng cao suất lao động, tạo động lực phát triển kinh tế, vấn đề đặt kết hợp sách kinh tế sách xã hội cho phù hợp với tình hình điều kiện thực tế chặng đường đầu Đại hội VI nhấn mạnh hướng chủ yếu cần tập trung thực Một : giải việc làm cho người lao động Hai : thực công xã hội : trước hết đảm bảo cho nguyên tắc phân phối theo lao động chiếm vị trí chủ yếu quan hệ phân phối Ba : phát huy dân chủ XHCN Bốn : thực theo nguyên tắc người sống làm việc theo hiến pháp pháp luật Đó yếu tố quan trọng để xây dựng quan hệ xã hội lối sống lành mạnh, bảo vệ phát huy truyền thống văn hoá dân tộc cách mạng, khắc phục tượng tiêu cực Đảm bảo nhu cầu củng cố quốc phòng an ninh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công xây dựng kinh tế Đảng Nhà nước ta trước sau một, kiên trì sách đối ngoại hồ bình hữu nghị Song điều khơng mâu thuẫn mà ngược lại phải luôn gắn liền với việc không ngừng củng cố quốc phòng giữ gìn an ninh trị Nếu củng cố quốc phòng an ninh điều kiện để xây dựng kinh tế xây dựng phát triển kinh tế sở để ngày đầy đủ ổn định nhu cầu củng cố quốc phòng, an ninh Phát triển kinh tế có ý nghĩa định tăng cường sức mạnh đất nước, củng cố lòng tin nhân dân, làm cho người gắn bó với vận mệnh tương lai đất nước, CNXH Đó yếu tố quan trọng để củng cố quốc phòng an ninh Khi xác định hai nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược cách mạng nước ta xây dựng CNXH bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta phân tích rõ kiên trì thực mối quan hệ kết hợp kinh tế với quốc phòng Đại hội VI tiếp tục qn triệt tư tưởng đòi hỏi nâng cao chất lượng hiệu hai mặt xây dựng kinh tế củng cố quốc phòng, an ninh giải mối quan hệ phù hợp với diễn biến tình hình giới khu vực Các mục tiêu kinh tế nói đường lối cơng nghiệp hố XHCN Đảng ta chặng đường đầu, mục tiêu liên quan mật thiết với có tác dụng hỗ trợ lẫn III NHỮNG GIẢI PHÁP LỚN Để thực mục tiêu nêu trên, Đại hội VI đề hệ thống giải pháp lớn sau : Một : Bố trí cấu sản xuất, cấu đầu tư Hai : Xây dựng củng cố quan hệ sản xuất mới, sử dụng cải tạo đắn thành phần kinh tế Ba : Đổi chế quản lý Bốn : Phát huy động lực khoa học kỹ thuật Năm : Mở rộng nâng cao hiệu kinh tế đối ngoại Sáu : Tăng cường khả quốc phòng an ninh Bảy : Xây dựng hệ thống trị, phát huy vai trò lãnh đạo Đảng, vai trò quản lý nhà nước, vai trò làm chủ đồn thể Mặt Trận Tổ Quốc Tám : Xây dựng Đảng vững mạnh Tư tưởng đạo cốt lõi kế hoạch sách kinh tế giải phóng lực có Khai thác tiềm đất nước, sử dụng hiệu giúp đỡ quốc tế phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất đôi với xây dựng củng cố quan hệ sản xuất XHCN Phải đặt vấn đề giải phóng lực sản xuất lực bị kìm hãm thiếu sót việc bố trí cấu kinh tế, việc tiến hành cải tạo XHCN, chế quản lý Việc khai thác khả nước đặt quan hệ gắn bó với việc tranh thủ yếu tố bên ngoài, yếu tố bên phát huy triệt để tạo điều kiện sử dụng có hiệu giúp đỡ quốc tế, phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại, mở triển vọng khai thác tốt tiềm bên bên Khác với quan điểm kinh tế trước thường trọng đến quan hệ sản xuất, coi việc xác lập chế độ sở hữu XHCN tư liệu sản xuất nhân tố định cho việc xây dựng kinh tế XHCN Đại hội VI coi việc phát triển lực lượng sản xuất có ý nghĩa định nhất, mục đích quan trọng nhất, tiêu chuẩn chủ yếu để đánh giá kế hoạch sách kinh tế Việc xây dựng củng cố quan hệ sản xuất XHCN quan tâm, song không tách rời, không ngược lại mà phải gắn chặt với yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất Tư tưởng đạo sợi đỏ xuyên suốt sách kinh tế Đồng thời bên cạnh phải tiến hành thực tốt ba chương trình kinh tế lớn : Chương trình lương thực, thưc phẩm, hàng tiêu dùng hàng xuất Đại hội VI nhấn mạnh ba chương trình mục tiêu cụ thể hố nội dung cơng nghiệp hoá XHCN chặng đường thời kỳ độ CHƯƠNG III : Ý NGHĨA CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng kiện trọng đại đường xây dựng CNXH Việt Nam, đại hội mở đầu cho trình đổi lãnh đạo Đảng Đường lối đổi trước hết đổi mối tư kinh tế mang đến cho cách mạng nước ta nguồn sức mạnh để tiến lên theo định hướng XHCN Đại hội VI tập trung trí tuệ tồn Đảng, tồn dân ta thể truyền thống đồn kết trí Đảng đánh giá đại hội trí tuệ, dân chủ, đổi Nó đánh dấu trưởng thành vượt bậc Đảng ta, giải nhiều vấn đề lý luận thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng nhân dân ta, phù hợp với xu phát triển thời đại Ý nghĩa to lớn thể rõ nét qua thành tựu mà đất nước ta đạt vào năm nhiều lĩnh vực 1.Về kinh tế Một : Sau Đại hội VI thực chủ trương điều chỉnh cấu kinh tế theo hướng tập trung thực mục tiêu ba chương trình kinh tế khai thác nguồn gốc đầu tư, khuyết điểm nhiều năm trước thiên công nghiệp nặng, hay xâm nhập công nghiệp lớn sức chịu đựng kinh tế, hậu nhiều cơng trình kéo dài, dở dang, khơng đủ sức tập trung lực lưọng để giải quyêtd vấn đề cần thiết lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng hàng xuất Để khắc phục khuyết điểm ấy, Nhà nước cắt giảm 37 cơng trình lớn chiếm 1/4 giá trị thiết bị cơng trình ký kết với nứoc Các ngành, địa phương cắt giảm 300 cơng trình xây dựng Nhờ Nhà nước tập trung 60% ngân sách Trung ương, quyền cấp tỉnh, thành phốthì giành tới 70 - 80% ngân sách địa phương để thực ba chương trình kinh tế Việc điều chỉnh cấu kinh tế, cấu đầu tư kéo lưong thực từ 18,3 triệu tấn/năm 1986 lên 20 triệu năm 1989 Một số công trình tập trung đầu tư nên sớm đưa vào sử dụng thuỷ điện Hồ Bình, Trị An; nhiệt điện Phả Lại Về sách tạo vốn, trước vốn sản xuất kinh doanh xây dựng Nhà nước cấp, Đại hội VI có sách tạo vốn phù hợp Đó nguồn vốn xây dựng từ ngân sách Nhà nước, địa phương cá nhân Nhờ sách có tỉnh huy động số vốn nhân dân đưa vào sản xuất kinh doanh gấp 30 lần vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Hai : Thực quán sách kinh tế nhiều thành phần, giải phóng lực sản xuất Những năm trước chưa nắm vững, vận dụng qui luật phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình độ lực lượng sản xuất Vì Đại hội VI đề chủ trương thực chế nhiều thành phần, kinh tế XHCN bao gồm kinh tế quốc dân kinh tế tập thể, kinh tế cá thể thợ thủ công, nông dân, người buôn bán nhỏ, kinh tế tư tư nhân, kinhtế tư nhà nước Việc thực sách kinh tế nhiều thành phần đem lại nhiều kết : hàng trăm nhà tư bỏ vốn xây dựng sơ kinh doanh sản xuẩttong nghành sản xuất tiêu dùng, trồng công nghiệp, nuôi tôm, hàng chục vạn người lao động cá thể bỏ vốn sức lao động làm nghề thủ công, đánh bắt, chế biến hải sản, kinh doanh dịch vụ Có thể nêu vài số điển hình : đầu năm 1988 nước có 12 vạn ni tơmthì 2/3 gia đình, diện tích trồng cà phê vài năm từ vạn lên đến 11 vạn ha, gia đình chiếm 70% Sau thời gian thực sách Đảng rút kết luận : sách kinh tế nhiều thành phần có ý nghĩa chiến lược lâu dài, có tính qui luật từ sản xuất nhỏ lên CNXH thể tinh thần dân chủ kinh tế, đảm bảo cho người làm ăn theo pháp luật 10 Ba : Đối với chế độ quản lý kinh tế, chuyển mạnh đơn vị kinh tế sang hạch toán kinh tế theo quan điểm phát triển kinh tế hang hố có kế hoạch gồm nhiều thành phần lên CNXH Đây việc làm khó khăn phức tạp đổi mới, chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp ăn sâu bén rễ vào tất hoạt đọng kinh tế đời sống Song qua thời gian vừa làm vưa rút kinh nghiệm, đạt số kết quan trọng, kết rõ việc đổi chế quản lý khu vực hợp tác xã nông nghiệp Nghị 10 trị cải tiến chế quản lý nông nghiệp ban hành năm 1988 vào sống nhanh hàng chục triệu nơng dân đồng tình thực khốn 10 đưa suất khốn nơng nghiệp tăng lên nhiều so với khốn 100 trước thu nhập người nơng dân ngày tăng họ tập trung , tích cực đầu tư vào sản xuất, mặt khác khốn 10 góp phần làm tinh giảm gọn nhẹ máy quản lý hợp tác xã nông nghiệp Bốn : kiềm chế đảy lùi dược lạm phát Lạm phát nước ta diễn nhiều năm, Đại hội VI coi chống lạm phát nhiệm vụ cấp bách phải giải nỗ lực cao thơng qua việc kết hợp biện pháp kinh tế, ta đẩy lùi lạm phát Tuy nhiên cho đén lạm phat chưa chấm dứt mức độ thấp nhiều Về sách xã hội Bằng nhiều chủ trương , sách , bước đầu Đảng nhà nước ta giải số mặt trì trệ xã hội , sách tiền lương thu nhập người làm cơng ăn lương , tìm tạo việc làm cho người lao động , có xuất lao động Bên cạnh biện pháp hạn chế phát triển dân số việc xếp lại biên chế Nhà nước tinh giảm máy quản lý quan xi nghiệp , hợp tác xã góp phần làm ổn định đời sống nhân dân Các sách xã hội khác sách đối tượng thương binh , gia đình liệt sĩ , người tàn tật , cô 11 đơn nhỡ trở thành phong trào thường xuyên nước đặc biệt phong trào làm việc thiện vào khu phố , ngõ xóm Đổi tổ chức phương thức hoạt động hệ thống trị Để xây dựng phát huy dân chủ XHCN, Đảng ta chủ trương phải đổi tổ chức phương thức hoạt động hệ thống trị Việc đổi tổ chức phương thức hoạt động hệ thống trị bao gồm việc đổi tổ chức cán , phương thức hoạt động Nhà nước từ Quốc hội , Hội đồng nhân dân cấp đến hội đồng trưởng, ủy ban nhân dân cấp đoàn thể quần chúng v.v Theo tinh thần đổi , nhiều tổ chức Đảng quan nhà nước , đồn thể quần chúng có ý thức tơn dân , gần dân Trả lời giải vấn đề quần chúng nêu Đặc biệt công tác cán Trong việc xếp tổ chức bồi dưỡng cán hướng Trong công đổi lãnh đạo Đảng Trong năm 19851990 với đường lối đắn thu thắng lợi đáng kể , công đổi tiếp tục , sức mạnh dân tộc ta , với tinh thần khiêm tốn thực cầu thị , lãnh đạo Đảng , đất nước ta định thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu Bên cạnh thành tích có tồn , lạm phát mức độ cao , nhiều sở đình đốn khéo dài lao động thiếu việc làm tăng lên , chế độ tiền lương không hợp lý , đời sống người chủ yếu sống đồng lương trợ cấp xã hội phân nông dân giảm sút , tốc độ tăng dân số cao Sự nghiệp văn hố có mặt tiếp tục xuống cấp , tình trạng tham nhũng tiêu cực bất cơng xã hội tăng lên đời sống thực dụng , hủ tục mê tín dị đoan phát triển , tình trạng vi phạm dân chủ , việc thực pháp luật kỉ cương chưa nghiêm , an ninh trật tự an tồn xã hội phức tạp , có nhân tố gây ổn định trị khơng thể xem thường Ngun nhân đem lại thành tựu đổi lãnh đạo kiên định vững vàng Đảng, tinh thần cách mạng nỗ lực phấn đấu toàn dân 12 Về mặt khó khăn yếu có phần hậu nhiều năm trước để lại, tình hình giới có nhiều biến động Từ thực tiễn trên, Đảng ta rút kinh nghiệm phải giữ định hướng XHCN q trình đổi mới; đổi tồn diện, đồng triệt để phải có bước đi, hình thức cách làm phù hợp; phát triển kinh tế hàng hố nhiều thành phần phải đơi với tăng cường quản lý Nhà nước kinh tế xã hội; khẳng định tiếp tục phát huy ngày sâu rộng dân chủ XHCN 13 KẾT LUẬN Đại hội VI Đảng đề đường lối đổi toàn diện , mở bước ngoặt nghiệp xây dựng CNXH nước ta Ý nghĩa lịch sử Đại hội VI phân tích đắn nguyên nhân tình hình khủng hoảng kinh tế xã hội từ nhiều năm trước , đề định hướng lớn để bước khỏi tình trạng Trong q trình thực Nghị Đại hội VI , diễn biến quốc tế phức tạp tác động xấu đến tình hình trị , kinh tế xã hội nước ta Nhưng Đảng , Nhà nước nhân dân ta nỗ lực khắc phục khó khăn , kiên trì tìm tòi , khai phá đường đổi chưa có khuôn mẫu cho trước , bước đưa đường lối Đại hội VI vào sống Từ Đại hội VI trở Đảng ta nắm vững phát huy học kinh nghiệm cho kỳ đại hội Chính nhờ nắm vững vận dụng sáng tạo học , Đảng ta lãnh đạo nhân dân thực thành công nghiệp đổi , tiến hành công nghiệp hoá đại hoá đất nước , đưa đất nước ta khỏi khủng hoảng kinh tế đạt đến tầm cao Chắc chắn với tâm toàn Đảng toàn dân ta , Việt Nam thực thành công công Cách mạng XHCN tương lai không xa 14 ... tế xã hội; khẳng định tiếp tục phát huy ngày sâu rộng dân chủ XHCN 13 KẾT LUẬN Đại hội VI Đảng đề đường lối đổi toàn diện , mở bước ngoặt nghiệp xây dựng CNXH nước ta Ý nghĩa lịch sử Đại hội. .. hàng xuất Đại hội VI nhấn mạnh ba chương trình mục tiêu cụ thể hố nội dung cơng nghiệp hố XHCN chặng đường thời kỳ độ CHƯƠNG III : Ý NGHĨA CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI Đại hội đại biểu... XHCN Đại hội VI tập trung trí tuệ toàn Đảng, toàn dân ta thể truyền thống đồn kết trí Đảng đánh giá đại hội trí tuệ, dân chủ, đổi Nó đánh dấu trưởng thành vượt bậc Đảng ta, giải nhiều vấn đề lý luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận lịch sử đảng(đường lối đại hội đảng VI), Tiểu luận lịch sử đảng(đường lối đại hội đảng VI), II . CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ, Đảm bảo nhu cầu củng cố quốc phòng và an ninh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng kinh tế., CHƯƠNG III : Ý NGHĨA CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay