Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một hiệu

2 33 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 11:35

BÀI Nhân số với hiệu A Mục tiêu: - Biết thực phép nhân số với hiệu, nhân hiệu với số - Vận dụng để tính nhanh tính nhẩm B Đồ dùng dạy-học: -GV: Bảng phụ kẻ tập SGK - HS: SGK C Các hoạt động dạy - học: Nội dung I Kiểm tra cũ: Bài 2b, bài4 b ( 66) II Bài mới: Giới thiệu bài: Cách thức tiến hành 4P - 2H chữa BT bảng - Cả lớp +G nhận xét đánh giá 1P Tính so sánh giá trị BT: 5P x(7-5) x7 – x5 x(7-5) = x7 – x5 - G giới thiệu ghi bảng - G ghi lên bảng BT – H tính giá trị BT so sánh KQ tính 1H - H+G Kết luận: - G cho H đâu hiệu …… HD2 nhân số với hiệu: 5P x(7 – 5) “ Khi nhân… cho nhau” a x(b – c) = a xb – a xc Thực hành: 18P * Bài 1: Tính giá trị BT ròi viết vào trống (theo mẫu): - H rút KL, công thức - G treo bảng phụ, nói cấu tạo bảng, HD2 H tính viết vào bảng - H tự làm vào vở, chữa 2H HD2 H áp dụng nhân số với * Bài 2: a 47 x = 47 x ( 10-1) =…… b 24 x 99 138 x9 - 1H nêu đề bài, nêu cách giải, giải theo nhóm 6N - G phân tích khuyến khích H giải cách áp dụng T/C nhân số với hiệu - Đại diện nhóm trình bày, nhận xét - G chốt KQ: * Bài 3: Số trứng lại là: (40 -10) x175 = 250 (quả) 4.Củng cố - dặn dò: Bài ( 68) hiệu - G làm mẫu phép tính - H tự làm phần lại, chữa 2H 2P - G hệ thống ND bài, giao nhà ...* Bài 2: a 47 x = 47 x ( 10-1) =…… b 24 x 99 138 x9 - 1H nêu đề bài, nêu cách giải, giải theo nhóm 6N - G phân tích khuyến khích H giải cách áp dụng T/C nhân số với hiệu - Đại diện... xét - G chốt KQ: * Bài 3: Số trứng lại là: (40 -10) x175 = 25 0 (quả) 4. Củng cố - dặn dò: Bài ( 68) hiệu - G làm mẫu phép tính - H tự làm phần lại, chữa 2H 2P - G hệ thống ND bài, giao nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một hiệu, Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một hiệu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay