Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một hiệu

3 28 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 11:34

BÀI NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU I.Mục tiêu: -Biết thực phép nhân số với hiệu, nhân hiệu với s -Biết giải toán tính giá trị biểu thức liên quan đến phép nhân số với hiệu, nhân hiệu với số II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ kẻ tập SGK, HS kẻ vào III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1.Bài cũ: KT bảng con: Viết kết HS viết kết theo yêu phép tính: cầu: (7 + 3) = ? (4 + 6) x 80 ; 90 ; 420 ; 10000 =? (5 + 37) x 10 = ? 100 x (46 33’ + 54) = ? 2.Bài mới: a)Tính so sánh giá trị HS thực vào bảng biểu thức: theo yêu cầu -Gv ghi bảng hai biểu thức: x (7 – 5) x – x -Cho HS tính giá trị biểu thức Giá trị hai biểu thức vào bảng con, nhận xét kết -KL: x (7 – 5) = x – x b)Nhân số với hiệu: -Gv vào kết luận cho HS HS lắng nghe biết: x (7 – 5) số nhân với hiệu x – x 2’ hiệugiữa tích số với số bị trừ số trừ Vậy: Khi nhân số với hiệu, ta nhân số với số bị trừ số trừ, trừ kết cho -Viết dạng biểu thức: a x (b - c) = a x b - a x c -Cho nhiều HS nhắc lại c)Thực hành: *Bài 1: Gv treo bảng phụ, gọi HS đọc đề, nêu cấu tạo bảng, HD HS tính nhẩm kết giá trị biểu thức với giá trị a, b, c để viết vào ô trống -Yêu cầu HS làm cá nhân, em làm bảng phụ -Chữa chung *Bài 3: -Cho HS đọc đề, yêu cầu HS tự tóm tắt giải -Gọi HSTB giải bảng, hướng cho em áp dụng tính chất nhân số với hiệu để làm cho thuận tiện -Chữa chung *HSKG: Giải hai cách *Bài 4: -Gv ghi lên bảng, yêu cầu HS tự làm , em làm bảng Hs nhìn biểu thức nêu lại KL – em Hs đọc đề bài, nắm cấu tạo bảng HS làm cá nhân vào vở, em làm bảng phụ Lớp chữa chung HS đọc đề, tóm tắt giải TT: Có: 40 giá, giá: 175 Bán: 10 giá Còn: … ? Hs làm bảng Giá trị hai biểu thức Khi nhân hiêuh với số -Gọi HS nhận xét so sánh hai KQ -Hỏi Khi nhân hiệu với số ta làm ? (gọi HSK trả lời trước) -Yêu cầu HS cho ví dụ *HSKG: Làm thêm 2/68 SGK 3.KT: Kết phép tính: 368 (40 - 5) = ? A 12880 C 14715 B 11880 D 2944 ta lần lần nhân số bị trừ, số trừ với số trừ hai kết cho HS cho VD: (6 – 4) x = x –4x3 HSKG tự làm bài, đổi kiểm tra A .. .2 hiệugiữa tích số với số bị trừ số trừ Vậy: Khi nhân số với hiệu, ta nhân số với số bị trừ số trừ, trừ kết cho -Viết dạng biểu thức: a x (b... so sánh hai KQ -Hỏi Khi nhân hiệu với số ta làm ? (gọi HSK trả lời trước) -Yêu cầu HS cho ví dụ *HSKG: Làm thêm 2/ 68 SGK 3.KT: Kết phép tính: 368 (40 - 5) = ? A 128 80 C 147 15 B 11880 D 2 944 ta... - 5) = ? A 128 80 C 147 15 B 11880 D 2 944 ta lần lần nhân số bị trừ, số trừ với số trừ hai kết cho HS cho VD: (6 – 4) x = x –4x3 HSKG tự làm bài, đổi kiểm tra A
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một hiệu, Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một hiệu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay