Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một hiệu

2 33 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 11:34

BÀI NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU I MỤC TIÊU: Giúp hs: - Biết thực phép nhân số với hiệu, nhân hiệu với số - Vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm - Giảm tải II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Kẻ bảng phụ tập SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG: DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học A, Kiểm tra cũ? Muốn nhân 2,3 Hs nêu, lớp làm ví dụ số với tổng làm nào? Nêu ví dụ thực hiện? - Gv lớp nx, ghi điểm B, Giới thiệu mới: Tính so sánh giá trị hai biểu thức ? Tính giá trị biểu thức: Hs lên bảng tính 3x(7-5)= 3x(7-5)=3x2=6 3x7-3x5= x - x = 21 - 15 = ? So sánh giá trị biểu thức x ( - ) = x - x trên? Nhân số với hiệu: ? Nhận xét giá trị hai vế VT: Nhân số với hiệu biểu thức trên? VP: Hiệu tích số với số bị trừ số trừ ? Rút kết luận: - Hs phát biểu: * Khi nhân số với hiệu, ta nhân số với số bị trừ số trừ, trừ hai kết cho - Viết dạng biểu thức: a x(b-c)=axb-axc Thực hành: Hs đọc yêu cầu Bài Gv treo bảng chuẩn bị Gv tổ chức cho học sinh làm Hs lên bảng, lớp làm vào nháp - Gv lớp nhận xét, chữa x ( – 5) = 24; x – x = 24 x ( 5-2) = 24; 8x5 – x = 24 Bài Đọc yêu cầu Hs đọc, tóm tắt phân tích tốn - Hs tự giải toán vào vở: Cả lớp làm Bài giải Số giá trứng cửa hàng bán lại là: 40 - 10 = 30 ( giá ) Cửa hàng lại số trứng là: 175 x 30 = 250 ( trứng ) Đáp số : 250 trứng Gv lớp nx chữa Bài Đọc yêu cầu 1,2 hs - Hs nêu miệng kết quả, cách làm 2,3 hs nêu: ( 7-5) x3 = ? Từ nêu cách nhân hiệu với số ? số hs phát biểu Củng cố, dặn dò - Muốn nhân số với hiệu ta làm nào? số hs phát biểu Nx tiết học ... x ( – 5) = 24 ; x – x = 24 x ( 5 -2) = 24 ; 8x5 – x = 24 Bài Đọc yêu cầu Hs đọc, tóm tắt phân tích tốn - Hs tự giải tốn vào vở: Cả lớp làm Bài giải Số giá trứng cửa hàng bán lại là: 40 - 10 = 30... lại số trứng là: 175 x 30 = 25 0 ( trứng ) Đáp số : 25 0 trứng Gv lớp nx chữa Bài Đọc yêu cầu 1 ,2 hs - Hs nêu miệng kết quả, cách làm 2, 3 hs nêu: ( 7-5) x3 = ? Từ nêu cách nhân hiệu với số ? số. ..* Khi nhân số với hiệu, ta nhân số với số bị trừ số trừ, trừ hai kết cho - Viết dạng biểu thức: a x(b-c)=axb-axc Thực hành: Hs đọc yêu cầu Bài Gv treo bảng chuẩn bị Gv
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một hiệu, Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một hiệu

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay