Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một hiệu

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 11:34

Bài 9: NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU I MỤC TIÊU : - Giúp HS biết thực phép nhân số với hiệu , nhân hiệu với số - Vận dụng để tính nhanh , tính nhẩm - Cẩn thận , xác thực tập - Rèn phép nhân số với hiệu , nhân hiệu với số II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Kẻ bảng phụ BT1 SGK III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động : (1’) Hát Bài cũ : (3’) Nhân số với tổng - Sửa tập nhà Bài : (27’) Nhân số với hiệu a) Giới thiệu : Ghi tựa bảng b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : Tính so sánh giá trị biểu thức MT : Giúp HS nắm cách nhân số với hiệu , nhân hiệu với số PP : Trực quan , đàm thoại , giảng giải ĐDDH : SGK - Tính giá trị biểu thức so sánh kết : 3x(7–5)=3x2=6 x – x = 21 – 15 = - Vậy : x ( – ) x – x - Rút kết luận : Khi nhân số với hiệu , ta nhân số với số bị trừ số trừ trừ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - Ghi bảng biểu thức : x ( – ) x – x - Chỉ cho HS thấy biểu thức bên trái dấu số nhân với hiệu , biểu thức bên phải dấu hiệu tích số với số bị trừ số trừ hai kết cho - Viết dạng biểu thức : ax(b–c)=axb–axc Hoạt động : Thực hành MT : Giúp HS làm tập PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành ĐDDH : - Kẻ bảng phụ BT1 SGK - Tính nhẩm kết giá trị biểu thức với giá trị a , b , c để viết vào ô trống bảng - Tự làm vào - Tự làm vào BT lại - Tự làm vào - Nêu cách làm kết - em làm bảng , lớp làm vào - Nhận xét cách làm , so sánh kết - Nêu cách làm : Khi nhân hiệu với số , ta nhân số bị trừ , số trừ với số trừ hai kết cho - Bài : + Đưa bảng phụ vào , nói cấu tạo bảng , hướng dẫn HS tính viết vào bảng - Bài : + Ghi phép tính 26 x lên bảng , gọi em lên bảng làm theo cách khác + Nêu cách làm mẫu : 26 x = 26 x ( 10 – ) = 26 x 10 – 26 x = 260 - 26 = 234 + Lưu ý : Đây cách làm thuận tiện áp dụng tính chất nhân số với hiệu - Bài : + Phân tích khuyến khích HS áp dụng tính chất nhân số với hiệu để làm cho thuận tiện - Bài : + Ghi bảng : ( – ) x x – x Củng cố : (3’) - Các nhóm cử đại diện thi đua tính nhanh biểu thức bảng - Nêu lại cách nhân hiệu với số Dặn dò : (1’) - Nhận xét tiết học * BUỔI CHIỀU : - Làm tập tiết 57 sách BT - Rút kinh nghiệm: ... : 26 x = 26 x ( 10 – ) = 26 x 10 – 26 x = 26 0 - 26 = 2 34 + Lưu ý : Đây cách làm thuận tiện áp dụng tính chất nhân số với hiệu - Bài : + Phân tích khuyến khích HS áp dụng tính chất nhân số với. .. làm : Khi nhân hiệu với số , ta nhân số bị trừ , số trừ với số trừ hai kết cho - Bài : + Đưa bảng phụ vào , nói cấu tạo bảng , hướng dẫn HS tính viết vào bảng - Bài : + Ghi phép tính 26 x lên... chất nhân số với hiệu để làm cho thuận tiện - Bài : + Ghi bảng : ( – ) x x – x Củng cố : (3’) - Các nhóm cử đại diện thi đua tính nhanh biểu thức bảng - Nêu lại cách nhân hiệu với số Dặn dò :
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một hiệu, Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một hiệu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay