Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có hai chữ số

2 50 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 11:31

BÀI 10 NHÂN VỚI SỐ HAI CHỮ SỐ I MỤC TIÊU: Giúp hs: - Biết cách nhân với số hai chữ số - Nhận biết tích riêng thứ tích riêng thứ hai phép nhân với số hai chữ số - Giảm tải 1(phần d) , II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học A, Kiểm tra cũ: Hs lên bảng, lớp nx ? Muốn nhân số với hiệu ta làm nào? - Gv hs nx, ghi điểm B, Giới thiệu Tìm cách tính : 36 x23 - Cả lớp làm vào nháp: ? Tính theo cách học 36 x23 = 36 x ( 20 + ) = 36 x 20 + 36 x 3= 720 + 108 = 828 Giới thiệu cách đặt tính tính - Hs nêu cách đặt tính: - Gv viết bảng : - Hs nêu miệng cách tính 36 x 23 108 72 828 - Nhiều hs nhắc lại cách thực Thực hành: Bài (a,b,c) Đọc yêu cầu 1,2 Hs - Tổ chức cho hs tự làm vào - Cả lớp làm bài, Hs lên bảng vở,chữa - lớp nx,chữa - Gv lớp nx,chữa - Hs tự làm vào vở, 1hs lên bảng Bài Đọc, tóm tắt, phân tích làm toán Số trang 25 là: - Gv chấm bài, hs chữa 48 x 25 = 1200 ( trang ) Đáp số: 1200 Củng cố dặn dò: trang ? Nêu cách nhân với số hai chữ số? Nx tiết học ... 1hs lên bảng Bài Đọc, tóm tắt, phân tích làm toán Số trang 25 là: - Gv chấm bài, hs chữa 48 x 25 = 120 0 ( trang ) Đáp số: 120 0 Củng cố dặn dò: trang ? Nêu cách nhân với số có hai chữ số? Nx tiết... tính 36 x 23 108 72 828 - Nhiều hs nhắc lại cách thực Thực hành: Bài (a,b,c) Đọc yêu cầu 1 ,2 Hs - Tổ chức cho hs tự làm vào - Cả lớp làm bài, Hs lên bảng vở,chữa - lớp nx,chữa - Gv lớp nx,chữa -... Muốn nhân số với hiệu ta làm nào? - Gv hs nx, ghi điểm B, Giới thiệu Tìm cách tính : 36 x23 - Cả lớp làm vào nháp: ? Tính theo cách học 36 x23 = 36 x ( 20 + ) = 36 x 20 + 36 x 3= 720 + 108 = 828
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có hai chữ số, Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có hai chữ số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay