Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có ba chữ số

5 48 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 11:21

BÀI 12 NHÂN VỚI SỐ BA CHỮ SỐ I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Rèn kĩ nhân với số ba chữ số - Nhận biết tích riêng thứ nhất, thứ hai, thứ ba - Giải toán nhân với số ba chữ số II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: bảng phụ, - HS : nháp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU: Ổn định tổ chức: Hát Kiểm tra cũ: GV gọi HS lên bảng làm trước GV nhận xét cũ, ghi điểm cho HS Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Tìm cách tính 136 × 123 Mục tiêu : Nhân với số ba chữ số Nhận biết tích riêng thứ nhất, thứ hai, thứ ba Tiến hành : a) GV ghi bảng 136 × 20 136 × 136 × 100 Gọi HS lên bảng làm , HS lớp làm vào bảng GV gợi ý để HS nhận thấy 123 = 100 + 20 + nên 136 × 123= 136 × 20 + 136 × + 136 × 100 - Quan sát Làm - Nghe - Nêu - Theo dõi - GV cho HS nêu tính chất mà áp dụng để thực phép tính b) Hướng dẫn đặt tính tính - Hướng dẫn dặt tính GV gọi HS nêu cách đặt tính - Hướng dẫn cách tính Gọi HS nêu để GV ghi ( GV cần kết hợp cho HS thấy rõ tích riêng thứ nhất, tích riêng thứ hai, tích riêng thứ ba) Sau nhân xong, GV cho HS Nhận xét cách ghi tích riêng thứ nhất, thứ hai, ths ba khác GV cho lớp làm thêm ví dụ khác: 246 × 353 Kết luận : GV gọi nhiều HS nêu cách đặt tính nêu cách tính Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu :HS biết áp dụng kiến thức học để làm Bài tập Tiến hành : Bài tập 1: GV gọi HS đọc đề GV cho HS làm Bài tập vào bảng Mỗi dãy làm phần GV yêu cầu HS trình bày cách làm GV HS nhận xét Chốt lời giải Bài tập 2: GV gọi HS đọc đề Nhắc HS cần áp dụng cách trình bày tính giá trị biểu thức để làm Gọi HS lên bảng làm , HS lớp làm vào - Nêu - Nhận diện tích - Làm thêm - Nêu - Đọc Làm - - trình bày Nêu ý kiến - Đọc - Nghe - Làm - Nghe - GV gọi HS trình bày GV HS nhận xét Chốt lời giải - Đọc Bài tập 3: GV gọi HS đọc đề làm - Nêu GV chấm chữa cho HS Nghe Kết luận : Qua học , em học gì? GV chốt ý tiết học Củng cố dặn dò: GV nhận xét tiết học Dặn HS nhà xem lại bài, ghi nhớ nội dung vừa học Dặn HS nhà làm tập IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: BÀI 12 NHÂN VỚI SỐ BA CHỮ SỐ I MỤC TIÊU: Giúp HS biết cách nhân với số ba chữ sốchữ số hàng chục II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: bảng phụ, - HS : nháp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU: Ổn định tổ chức: Hát Kiểm tra cũ: GV gọi HS lên bảng làm trước GV nhận xét cũ, ghi điểm cho HS Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu cách đặt tính tính Mục tiêu : HS biết cách nhân với số ba chữ sốchữ số hàng chục Tiến hành : GV ghi bảng : 258 × 203 Gọi HS lên bảng làm , lớp làm nháp GV yêu cầu HS lên bảng trình bày Hỏi: Hãy đâu tích riêng thứ nhất, thứ hai, thứ ba? Tích riêng thứ ba đặc điểm gì? Tích riêng thứ hai đặc điểm gì? Chỉ tồn chữ số cần viét khơng? Kết luận : GV nhấn mạnh ý cần bỏ tích riêng thứ hai tồn chữ số Vậy tích riêng thứ hai bỏ tích riêng thứ ba phải viết lùi vào chữ số so với tích riêng thứ nhất? - Quan sát Làm - Nêu - Trả lời - Trả lời - Nghe - Trả lời - Đọc Làm Giải thích - Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu :HS biết áp dụng kiến thức học để làm Bài tập Tiến hành : Bài tập 1: GV gọi HS đọc đề Chia lớp làm dãy để làm bảng - Yêu cầu HS giải thích nhân với số ba chữ số hai tích riêng ? Bài tập 2: GV yêu cầu HS tự phát phép nhân đúng, phép nhân sai? - Nêu Bài tập 3: GV gọi HS đọc đề GV yêu cầu HS nêu tóm tắt giải GV HS nhận xét Chốt lời giải - Đọc Tóm tắt Nghe Kết luận : Khi nhân số ba chữ sốchữ số hàng chục em cần lưu ý gì? - Nêu - Củng cố dặn dò: GV nhận xét tiết học Dặn HS nhà xem lại bài, ghi nhớ nội dung vừa học Dặn HS nhà làm tập IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có ba chữ số, Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có ba chữ số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay