Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tổng cho một số

3 39 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 11:14

BÀI CHIA MỘT TỔNG CHO MỘT SỐ I MỤC TIÊU: Giúp HS : - Nhận biết tính chất tổng chia cho số, tự phát tính chất hiệu chia cho số ( thông qua Bài tập ) - Tập vận dụng tính chất nêu thực hành tính II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: bảng phụ, - HS : nháp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU: Ổn định tổ chức: Hát Kiểm tra cũ: GV gọi HS lên bảng làm 5a trước GV nhận xét cũ, ghi điểm cho HS Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Nhận biết tính chất tổng chia cho số, Mục tiêu : HS nhận biết tính chất tổng chia cho số, tự phát tính chất hiệu chia cho số ( thông qua Bài tập) Tiến hành : GV ghi bảng: ( 35 + 21) :7 GV gọi HS lên bảng tính, lớp tính nháp GV HS nhận xét Chốt lời giải Tương tự GV cho HS làm tiếp ví dụ - Tính nháp Làm Nghe Làm - trình bày - sau: 35 : + 21 : GV gọi HS trình bày bài, gọi HS khác Nhận xét bạn GV HS nhận xét Chốt lời giải GV cho HS đọc biểu thức tổng 35 + 21 GV cho HS Nhận xét 35 21 có đặ điểm giống nhau? ( chia hết cho 7) hai số chia hết cho số ta làm nào? - Nghe - Nêu Nhận xét - Nêu ý kiến - Nêu quy tắc - Đọc Làm - trình bày giải thích - Nghe - Đọc - Nêu ý kiến làm - Đọc - Tóm tắt làm Kết luận : GV cho HS rút kết luận lời Hoạt động 2: Luyện tập Mục tiêu : Tập vận dụng tính chất nêu thực hành tính Tiến hành : Bài tập 1: GV gọi HS đọc đề GV cho HS tự làm vào ( khuyến khích HS làm nhiều cách) GV gọi HS trình bày Yêu cầu HS giải thích vận dụng kiến thức để làm GV HS nhận xét Chốt lời giải Bài tập 2: GV gọi HS đọc đề GV yêu cầu HS phát Bài tập giống Bài tập làm? Cho HS làm vào ( nhiều cách) Bài tập 3: s GV gọi HS đọc đề - Nêu GV u cầu HS nêu tóm tắt tốn sau cho HS làm vào ( GV khuyến khích HS tìm thêm cách giải khác) Kết luận : GV gọi HS nêu lại quy tắc chia tổng cho số Củng cố dặn dò: GV nhận xét tiết học Dặn HS nhà xem lại bài, ghi nhớ nội dung vừa học Dặn HS nhà làm tập IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ... 35 : + 21 : GV gọi HS trình bày bài, gọi HS khác Nhận xét bạn GV HS nhận xét Chốt lời giải GV cho HS đọc biểu thức tổng 35 + 21 GV cho HS Nhận xét 35 21 có đặ điểm giống nhau? ( chia hết cho 7)... lời giải Bài tập 2: GV gọi HS đọc đề GV yêu cầu HS phát Bài tập giống Bài tập làm? Cho HS làm vào ( nhiều cách) Bài tập 3: s GV gọi HS đọc đề - Nêu GV u cầu HS nêu tóm tắt tốn sau cho HS làm... hai số chia hết cho số ta làm nào? - Nghe - Nêu Nhận xét - Nêu ý kiến - Nêu quy tắc - Đọc Làm - trình bày giải thích - Nghe - Đọc - Nêu ý kiến làm - Đọc - Tóm tắt làm Kết luận : GV cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tổng cho một số, Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tổng cho một số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay