Phân tích tính khả thi về mặt kinh tế và tài chính mô hình trang trại nuôi trồng thủy sản tỉnh Thanh Hóa

84 57 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 11:05

Phát triển kinh tế trang trại (KTTrTr) là chủ trương nhất quán và lâu dài của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Kể từ khi có Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ về một số chủ trương và chính sách về chuyển dịch cơ cấu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị quyết 03/2000/NQ-CP ngày 2-2-2000 của Chính phủ về phát triển KTTrTr. Việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất từ đất trồng lúa kém hiệu quả, đất làm muối, đất vườn và đất hoang hoá khác (bãi bồi ven sông, bãi triều, đất cát) sang nuôi trồng thủy sản đã diễn ra mạnh mẽ trên toàn quốc. Nhiều mô hình trang trại hình thành và phát triển mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phát triển kinh tế trang trại nuôi trồng thủy sản nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả đất đai, vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý, phát triển nông nghiệp bền vững; tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, khuyến khích làm giàu, xây dựng nông thôn mới. Góp phần quan trọng trong quá trình chuyển dịch, tập trung nguồn quỹ đất để hình thành nuôi thủy sản tập trung tạo ra nguồn sản phẩm lớn và xuất khẩu thủy sản. Thanh Hóa có điều kiện về tự nhiên, đất đai, mặt nước, nhân lực thuận lợi cho phát triển kinh tế trang trại, tạo việc làm cho hàng trăm lao động cho nông dân. Bên cạnh những thuận lợi còn gặp không ít những khó khăn làm cản trở cho việc phát triển kinh tế trang trại như: các mô hình trang trại nuôi trồng thủy sản phát triển chưa tập trung còn mang tính tự phát, chủ trang trại còn thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật, khó khăn về tiêu thụ sản phẩm, thiếu vốn, lao động trang trại chưa có trình độ chuyên môn; hầu hết các chủ trang trại có nguyện vọng được vay vốn ngân hàng với số lượng lớn, thời gian dài, lãi suất ưu đãi để đầu tư vào các mô hình trang trại mới có hiệu quả kinh tế cao. Phát triển kinh tế trang trại là hướng đi đúng đắn, cần được quan tâm giúp đỡ bằng các chính sách hợp lý, góp phần khai thác một cách có hiệu quả và bền vững tiềm năng đất đai, lao động ở địa phương, lựa chọn đầu tư phát triển mô hình trang trại có hiệu quả về kinh tế và tài chính. Vì vậy, tôi thực hiện đề tài “Phân tích tính khả thi về mặt kinh tế và tài chính mô hình trang trại nuôi trồng thủy sản tỉnh Thanh Hóa”. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu về sự phát triển của các trang trại nuôi thủy sản tại Thanh hóa; cơ sở khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo cũng như việc hoạch định chính sách, chiến lược và quy hoạch, góp phần phát triển bền vững và nhân rộng các mô hình trang trại nuôi trồng thủy sản ở địa phương nhằm phát triển kinh tế của tỉnh. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu cá nhân tơi, tơi tiến hành thực Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Các thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2012 Tác giả luận văn Lê Thị Thu Hương LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Viện Kinh tế Quy hoạch thủy sản, Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập thực luận văn thạc sỹ Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thị Mai Anh, người định hướng tận tình dẫn tơi q trình thực luận văn Qua đây, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy, cô giáo giảng dạy cung cấp kiến thức trình học tập cho Tôi xin gửi lời cảm ơn tới UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa; Uỷ ban Nhân dân huyện Nơng Cống, huyện n Định; Phòng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn huyện Nông Cống, huyện Yên Định chủ trang trại ni trồng thủy sản tỉnh Thanh Hóa xếp thời gian, cung cấp thông tin cho luận văn tơi Với lòng biết ơn chân thành nhất, xin gửi đến gia đình bạn bè ln động viên giúp đỡ tơi để hồn thành cơng trình nghiên cứu này./ Tác giả luận văn Lê Thị Thu Hương MỤC LỤC X PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Địa điểm nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu .3 Thời gian nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍNH KHẢ THI KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH MƠ HÌNH KINH TẾ TRANG TRẠI .4 1.1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC 1.1.1 HIỆN TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN THẾ GIỚI 1.1.2 HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở VIỆT NAM Bản chất kinh tế trang trại 14 1.1.3 TÍNH KHẢ THI VỀ KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH CỦA KINH TẾ TRANG TRẠI 19 1.1.3.1 TÍNH KHẢ THI VỀ KINH TẾ 19 A) KINH TẾ - XÃ HỘI .19 KINH TẾ TRANG TRẠI LÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT HÀNG HỐ LỚN TRONG NƠNGLÂM - NGƯ NGHIỆP CỦA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ KHÁC Ở NƠNG THƠN, CĨ SỨC ĐẦU TƯ LỚN, CÓ NĂNG LỰC QUẢN LÝ TRỰC TIẾP QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH, CĨ PHƯƠNG PHÁP TẠO RA TỶ SUẤT SINH LỢI CAO HƠN BÌNH THƯỜNG TRÊN ĐỒNG VỐN BỎ RA, CĨ TRÌNH ĐỘ ĐƯA THÀNH TỰU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỚI KẾT TINH TRONG HÀNG HOÁ TẠO RA SỨC CẠNH TRANH CAO TRÊN THỊ TRƯỜNG, MANG LẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CAO, CÓ MỤC ĐÍCH CHỦ YẾU LÀ SẢN XUẤT HÀNG HỐ, TƯ LIỆU SẢN XUẤT THUỘC QUYỀN SỞ HỮU HOẶC QUYỀN SỬ DỤNG CỦA MỘT NGƯỜI CHỦ ĐỘC LẬP, SẢN XUẤT ĐƯỢC TIẾN HÀNH TRÊN QUY MÔ RUỘNG ĐẤT VÀ CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT ĐƯỢC TẬP TRUNG ĐỦ LỚN VỚI CÁCH THỨC TỔ CHỨC QUẢN LÝ TIẾN BỘ VÀ TRÌNH ĐỘ KỸ THUẬT CAO HOẠT ĐỘNG TỰ CHỦ VÀ LUÔN GẮN VỚI THỊ TRƯỜNG 20 - VỀ MẶT XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI GÓP PHẦN QUAN TRỌNG LÀM TĂNG SỐ HỘ GIÀU TRONG NÔNG THÔN, TẠO THÊM VIỆC LÀM TĂNG THÊM THU NHẬP CHO LAO ĐỘNG ĐIỀU NÀY RẤT CÓ Ý NGHĨA TRONG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM, MỘT TRONG NHỮNG VẤN ĐỀ BỨC XÚC CỦA NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN NƯỚC TA HIỆN NAY MẶT KHÁC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI CỊN GĨP PHẦN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG TRONG NÔNG THÔN VÀ TẠO TẤM GƯƠNG CHO CÁC HỘ NÔNG DÂN VỀ CÁCH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH DO ĐÓ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI GĨP PHẦN TÍCH CỰC VÀO VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ ĐỔI MỚI BỘ MẶT XÃ HỘI NÔNG THÔN NƯỚC TA .20 1.1.3.2 TÍNH KHẢ THI VỀ TÀI CHÍNH 21 2.1 HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CỦA TỈNH THANH HÓA 24 2.1.1 GIỚI THIỆU CHUNG MƠ HÌNH KINH TẾ TRANG TRẠI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TỈNH THANH HÓA 24 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế trang trại ni trồng thủy sản tỉnh Thanh Hóa 26 Bảng 2.4: Quy mơ diện tích đất trang trại NTTS 27 2.2 Phân tích tính khả thi kinh tế tài mơ hình trang trại ni trồng thủy sản tỉnh Thanh Hóa 32 2.2.2 Phương pháp phân tích mẫu phiếu điều tra .34 2.2.3 Phân tích tính khả thi kinh tế .34 2.2.4 Phân tích tính khả thi tài 38 CHƯƠNG 52 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MƠ HÌNH KINH TẾ TRANG TRẠI 52 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TỈNH THANH HÓA .52 3.1 Chiến lược phát triển KT trang trại nuôi trồng thủy sản Thanh Hóa 52 3.2.1 Giải pháp vốn sản xuất kinh doanh 53 3.2.2 Giải pháp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho lao động trang trại 53 3.2.3 Giải pháp phát triển trang trại nuôi trồng thủy sản kết hợp .54 3.3 Các kiến nghị 55 KẾT LUẬN 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Chữ viết tắt ASEAN ATVSTP BQ CĐ DT ĐVT GĐ FAO FCR HTX KHKT KT- XH KT TrTr NN&PTNT NTHS QCVN TCN Tr.đ TrTr NTTS UBND SXKD Diễn giải nghĩa Hiệp hội nước Đông Nam Á An tồn vệ sinh thực phẩm Bình qn Cố định Diện tích Đơn vị tính Giai đoạn Tổ chức lương thực - Nông nghiệp Liên hợp Quốc Hệ số sử dụng thức ăn Hợp tác xã Khoa học kỹ thuật Kinh tế - xã hội Kinh tế trang trại Nông nghiệp Phát triển nông thôn Nuôi trồng hải sản Quy chuẩn Việt Nam Tiêu chuẩn ngành Triệu đồng Trang trại nuôi trồng thủy sản Ủy ban nhân dân Sản xuất kinh doanh DANH MỤC BẢNG BIỂU X PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Địa điểm nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu .3 Thời gian nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍNH KHẢ THI KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH MƠ HÌNH KINH TẾ TRANG TRẠI .4 1.1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC 1.1.1 HIỆN TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN THẾ GIỚI 1.1.2 HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở VIỆT NAM Bản chất kinh tế trang trại 14 1.1.3 TÍNH KHẢ THI VỀ KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH CỦA KINH TẾ TRANG TRẠI 19 1.1.3.1 TÍNH KHẢ THI VỀ KINH TẾ 19 A) KINH TẾ - XÃ HỘI .19 KINH TẾ TRANG TRẠI LÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT HÀNG HỐ LỚN TRONG NƠNGLÂM - NGƯ NGHIỆP CỦA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ KHÁC Ở NƠNG THƠN, CĨ SỨC ĐẦU TƯ LỚN, CĨ NĂNG LỰC QUẢN LÝ TRỰC TIẾP QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH, CÓ PHƯƠNG PHÁP TẠO RA TỶ SUẤT SINH LỢI CAO HƠN BÌNH THƯỜNG TRÊN ĐỒNG VỐN BỎ RA, CĨ TRÌNH ĐỘ ĐƯA THÀNH TỰU KHOA HỌC CƠNG NGHỆ MỚI KẾT TINH TRONG HÀNG HOÁ TẠO RA SỨC CẠNH TRANH CAO TRÊN THỊ TRƯỜNG, MANG LẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CAO, CĨ MỤC ĐÍCH CHỦ YẾU LÀ SẢN XUẤT HÀNG HOÁ, TƯ LIỆU SẢN XUẤT THUỘC QUYỀN SỞ HỮU HOẶC QUYỀN SỬ DỤNG CỦA MỘT NGƯỜI CHỦ ĐỘC LẬP, SẢN XUẤT ĐƯỢC TIẾN HÀNH TRÊN QUY MÔ RUỘNG ĐẤT VÀ CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT ĐƯỢC TẬP TRUNG ĐỦ LỚN VỚI CÁCH THỨC TỔ CHỨC QUẢN LÝ TIẾN BỘ VÀ TRÌNH ĐỘ KỸ THUẬT CAO HOẠT ĐỘNG TỰ CHỦ VÀ LUÔN GẮN VỚI THỊ TRƯỜNG 20 - VỀ MẶT XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI GÓP PHẦN QUAN TRỌNG LÀM TĂNG SỐ HỘ GIÀU TRONG NÔNG THÔN, TẠO THÊM VIỆC LÀM TĂNG THÊM THU NHẬP CHO LAO ĐỘNG ĐIỀU NÀY RẤT CÓ Ý NGHĨA TRONG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM, MỘT TRONG NHỮNG VẤN ĐỀ BỨC XÚC CỦA NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN NƯỚC TA HIỆN NAY MẶT KHÁC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI CỊN GĨP PHẦN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG TRONG NÔNG THÔN VÀ TẠO TẤM GƯƠNG CHO CÁC HỘ NÔNG DÂN VỀ CÁCH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH DO ĐÓ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI GĨP PHẦN TÍCH CỰC VÀO VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ ĐỔI MỚI BỘ MẶT XÃ HỘI NÔNG THÔN NƯỚC TA .20 1.1.3.2 TÍNH KHẢ THI VỀ TÀI CHÍNH 21 2.1 HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI NI TRỒNG THỦY SẢN CỦA TỈNH THANH HĨA 24 2.1.1 GIỚI THIỆU CHUNG MƠ HÌNH KINH TẾ TRANG TRẠI NI TRỒNG THỦY SẢN TỈNH THANH HÓA 24 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế trang trại nuôi trồng thủy sản tỉnh Thanh Hóa 26 Bảng 2.4: Quy mơ diện tích đất trang trại NTTS 27 2.2 Phân tích tính khả thi kinh tế tài mơ hình trang trại ni trồng thủy sản tỉnh Thanh Hóa 32 2.2.2 Phương pháp phân tích mẫu phiếu điều tra .34 2.2.3 Phân tích tính khả thi kinh tế .34 2.2.4 Phân tích tính khả thi tài 38 Bảng 2.8: Chi phí đầu tư ban đầu mơ hình kinh tế TrTr Ni trồng thủy sản nước chuyên kết hợp tỉnh Thanh Hóa 38 Đơn vị tính: triệu đồng/ha 38 Bảng 2.9: Chi phí đầu tư sản xuất cố định mơ hình TrTr NTTS nước chun mơ hình TrTr NTTS nước kết hợp tỉnh Thanh Hóa .39 Đơn vị tính: triệu đồng/ha 39 .40 Bảng 2.10: Chi phí đầu tư sản xuất biến đổi mơ hình TrTr NTTS nước chun mơ hình TrTr NTTS nước kết hợp tỉnh Thanh Hóa .40 Đơn vị tính: triệu đồng/ha 40 Bảng 2.11: Tổng doanh thu mơ hình TrTr NTTS nước chun mơ hình TrTr NTTS nước kết hợp tỉnh Thanh Hóa 41 Đơn vị tính: triệu đồng/ha 41 Bảng 2.12: Lợi nhuận mang lại mơ hình TrTr NTTS nước chun mơ hình TrTr NTTS nước kết hợp tỉnh Thanh Hóa 42 Đơn vị tính: triệu đồng/ha 42 Bảng 2.13: Hiệu đầu tư sản xuất mơ hình TrTr NTTS nước chun mơ hình TrTr NTTS nước kết hợp tỉnh Thanh Hóa 43 .43 Bảng 2.14: Tỷ lệ hồn vốn mơ hình kinh tế TrTr Nuôi trồng thủy sản nước chuyên kết hợp tỉnh Thanh Hóa 44 Phân tích kinh tế 47 Xtb (giá trị trung bình) .47 Giá trị Max 47 Mơ hình TrTr NTTS nước chuyên .47 Mơ hình TrTr NTTS nước kết hợp .47 Mơ hình TrTr NTTS nước chuyên .47 Mơ hình TrTr NTTS nước kết hợp 47 Mô hình TrTr NTTS nước chuyên .47 Mô hình TrTr NTTS nước kết hợp .47 - Chi phí đầu tư bàn đầu .47 89,31 47 112,37 47 66,00 47 77.40 47 120.00 47 - Chi phí đầu tư sản xuất cố định .47 30,42 47 32,34 47 24,60 47 27,20 47 38,00 47 38,60 47 - Chi phí đầu tư sản xuất biến đổi 47 78,84 47 139,89 47 56,70 47 103,20 47 165,00 47 -Tổng doanh thu 47 143,89 47 259,00 47 113,50 47 202,60 47 195,00 47 310,00 47 -Lợi nhuận 47 34,63 47 87,15 47 16,70 47 44,00 47 56,10 47 115,70 47 -Hiệu đầu tư sản xuất (lần) 47 1,32 47 1,51 47 1,12 47 1,24 47 1,45 47 1,67 47 -Tỷ lệ hoàn vốn (%/năm) 47 0,39 47 0,79 47 0,22 47 0,33 47 0,66 47 0,96 47 Bảng 2.21: Ảnh hưởng kinh nghiệm đến hiệu kinh tế TrTr NTTS kết hợp 50 CHƯƠNG 52 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MƠ HÌNH KINH TẾ TRANG TRẠI 52 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TỈNH THANH HÓA .52 3.1 Chiến lược phát triển KT trang trại nuôi trồng thủy sản Thanh Hóa 52 3.2.1 Giải pháp vốn sản xuất kinh doanh 53 3.2.2 Giải pháp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho lao động trang trại 53 3.2.3 Giải pháp phát triển trang trại nuôi trồng thủy sản kết hợp .54 3.3 Các kiến nghị 55 KẾT LUẬN 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu trang trại NTTS tỉnh Thanh Hóa năm 2010 Error: Reference source not found Biểu đồ 2.2: Chi phí đầu tư ban đầu hai mơ hình TrTr NTTS nước .Error: Reference source not found Biểu đồ 2.3: Chi phí sản xuất cố định hai mơ hình TrTr NTTS nước Error: Reference source not found Biểu đồ 2.4: Chi phí sản xuất biển đổi hai hình TrTr NTTS nước .Error: Reference source not found Biểu đồ 2.5: Tổng doanh thu hai hình TrTr NTTS nước Error: Reference source not found Biểu đồ 2.6: Lãi ròng hai hình TrTr NTTS nước Error: Reference source not found Biểu đồ 2.7: Hiệu đầu tư sản xuất hai mơ hình TrTr NTTS nước .Error: Reference source not found PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phân tích hiệu kinh tế hai mơ hình trang trại NTTS nước (1)- MH1: Mơ hình trang trại NTTS nước chun (2)- MH2: Mơ hình trang trại NTTS nước kết hợp Phân tích chi phí đầu tư ban đầu mơ hình trang trại NTTS nước 95% Confidence Interval for Mean Std N Mean Deviation Lower Std Error Bound Upper Bound Min Max MH1 60 89.317 13.89707 1.79410 85.7217 92.9017 66.00 120.00 MH2 60 112.370 12.25622 1.58227 109.2072 115.5395 77.40 135.00 Total 120 100.84 17.44438 1.59245 97.6893 103.9957 66.00 135.00 Phân tích chi phí sản xuất cố định mơ hình trang trại NTTS nước 95% Confidence Interval for Mean N MH1 MH2 Total Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Min Max 60 30.4233 3.46397 44720 29.5285 31.3182 24.60 38.00 60 32.3467 3.15774 40766 31.5309 33.1624 27.20 38.60 120 31.3850 3.43882 31392 30.7634 32.0066 24.60 38.60 Phân tích chi phí sản xuất biến đổi mơ hình TrTr NTTS nước 95% Confidence Interval for Mean N Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Min Max MH1 MH2 60 78.84 17.70583 2.28581 74.2678 83.4156 56.70 110.00 60 139.89 17.98652 2.32205 135.2403 144.5331 103.20 165.00 Total 120 109.36 35.42994 3.23430 102.9599 115.7684 56.70 165.00 Phân tích Tổng chi phí sản xuất mơ hình trang trại NTTS nước 60 95% Confidence Interval for Mean Std N Mean Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Min Max MH1 60 109.26 19.11149 2.46728 104.3196 114.1937 83.40 145.00 MH2 60 171.85 17.75323 2.29193 167.2689 176.4411 132.00 203.00 Total 120 140.56 36.40363 3.32318 133.9756 147.1361 83.40 203.00 Phân tích Tổng doanh thu mơ hình trang trại NTTS nước 95% Confidence Interval for Mean Std N Mean Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Min Max MH1 60 143.89 22.86009 2.95122 137.9846 149.7954 113.50 195.00 MH2 60 259.00 25.87252 3.34013 252.3214 265.6886 202.60 310.00 Total 120 201.45 62.70313 5.72399 190.1134 212.7816 113.50 310.00 Phân tích Lãi ròng mơ hình trang trại NTTS nước 95% Confidence Interval for Mean N Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Min Maxi MH1 MH2 60 34.6300 7.38556 95347 32.7221 36.5379 16.70 56.10 60 87.1533 14.14798 1.82650 83.4985 90.8081 44.00 115.70 Total 120 60.8917 28.66629 2.61686 55.7100 66.0733 16.70 115.70 Hiệu đầu tư mơ hình trang trại NTTS nước 95% Confidence Interval for Mean Std N MH1 MH2 Mean Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Min Max 60 1.3227 06335 00818 1.3063 1.3390 1.12 1.45 60 1.5100 07930 01024 1.4895 1.5305 1.24 1.67 Hoàn vốn (%) 61 N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Min Max Mean Lower Bound Upper Bound MH1 MH2 Total 60 0.3933 0.09196 0.01187 0.3696 0.4171 0.22 0.66 60 120 0.7800 0.11672 0.01507 0.7498 0.8102 0.33 0.96 0.5867 0.22054 0.02013 0.5468 0.6265 0.22 0.96 Phân tích so sánh hiệu kinh tế hại mơ hình Trang trạng NTTS nước chuyên Trang trại NTTS kết hợp Các tiêu CP Ban đầu Tổng chi phí SX Tổng doanh thu Lãi ròng Hiệu đầu tư Tỷ lệ hồn vốn N Mean Std Std 95% Confidence Deviation Error Interval for Mean Lower Upper Bound Bound Min Max MH1 60 89.3117 13.89707 1.79410 85.7217 92.9017 66.00 120.00 MH2 60 112.37 12.25622 1.58227 109.2072 115.5395 77.40 135.00 Total 120 100.84 17.44438 1.59245 97.6893 103.9957 66.00 135.00 MH1 60 109.26 19.11149 2.46728 104.3196 114.1937 83.40 145.00 MH2 60 171.85 17.75323 2.29193 167.2689 176.4411 132.00 203.00 Total 120 140.56 36.40363 3.32318 133.9756 147.1361 83.40 203.00 MH1 60 143.89 22.86009 2.95122 137.9846 149.7954 113.50 195.00 MH2 60 259.00 25.87252 3.34013 252.3214 265.6886 202.60 310.00 Total 120 201.45 62.70313 5.72399 190.1134 212.7816 113.50 310.00 MH1 60 34.6300 7.38556 95347 32.7221 36.5379 16.70 56.10 MH2 60 87.1533 14.14798 1.82650 83.4985 90.8081 44.00 115.70 Total 120 60.8917 28.66629 2.61686 55.7100 66.0733 16.70 115.70 MH1 60 1.3227 0.06335 0.00818 1.3063 1.3390 1.12 1.45 MH2 60 1.5100 0.07930 0.01024 1.4895 1.5305 1.24 1.67 Total 120 1.4163 0.11813 0.01078 1.3950 1.4377 1.12 1.67 MH1 60 0.3933 0.09196 0.01187 0.3696 0.4171 0.22 0.66 MH2 60 0.7800 0.11672 0.01507 0.7498 0.8102 0.33 0.96 Total 120 0.5867 0.22054 0.02013 0.5468 0.6265 0.22 0.96 62 Phụ lục 2: Phân tích sử ảnh hưởng yếu tố đến hiệu kinh tế Ảnh hưởng kinh nghiệm làm trang trại hiệu kinh tế: 1.1 Mơ hình Trang trại ni chồng thủy sản nước chuyên N Mean Std Std Error 95% Confidence Interval Deviation Tổng thu Max for Mean Lower Upper Bound Bound < năm 17 133.17 17.67243 4.28619 124.0843 142.2569 114.70 171.30 ≥ 3năm 43 148.13 23.45702 3.57716 140.9089 155.3469 113.50 195.00 Total 60 143.89 22.86009 2.95122 137.9846 149.7954 113.50 195.00 < năm 17 28.90 5.22721 1.26779 26.2124 31.5876 16.70 35.80 ≥ 3năm 43 36.89 6.90452 1.05293 34.7705 39.0202 25.90 56.10 Total 60 34.63 7.38556 95347 32.7221 36.5379 16.70 56.10 < năm 17 1.2894 07838 01901 1.2491 1.3297 1.12 1.36 ≥ 3năm 43 1.3358 05170 00788 1.3199 1.3517 1.23 1.45 Total 60 1.3227 06335 00818 1.3063 1.3390 1.12 1.45 Lãi ròng Hiệu Min đầu tư 1.2 Mơ hình Trang trại ni chồng thủy sản nước kết hợp 95% Confidence Interval for Mean N Tổng thu Lãi ròng Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Min Max < năm 14 2.5387E2 24.27279 6.48718 239.8567 267.8861 214.50 300.00 ≥ 3năm 46 2.6057E2 26.39588 3.89186 252.7288 268.4060 202.60 310.00 Total 60 2.5901E2 25.87252 3.34013 252.3214 265.6886 202.60 310.00 < năm 14 77.4000 15.64387 4.18100 68.3675 86.4325 44.00 100.00 ≥ 3năm 46 90.1217 12.37483 1.82457 86.4469 93.7966 67.50 115.70 Total 60 87.1533 14.14798 1.82650 83.4985 90.8081 44.00 115.70 Hiệu < năm 14 1.4436 09508 02541 1.3887 1.4985 1.24 1.58 đầu tư ≥ 3năm 46 1.5302 06199 00914 1.5118 1.5486 1.36 1.67 Total 60 1.5100 07930 01024 1.4895 1.5305 1.24 1.67 Ảnh hưởng trình độ học vấn đến hiệu kinh tế: 63 2.1 Mơ hình Trang trại ni chồng thủy sản nước chuyên N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Min Max Mean Lower Bound Upper Bound Tổng thu Lãi ròng Cấp 41 132.11 23.04646 Cấp 16 146.51 Cấp 3 170.87 Total 60 Cấp 5.76161 119.8257 144.3868 113.50 176.80 19.99602 3.12285 140.2031 33.04805 19.08030 88.7708 152.8262 116.40 180.00 252.9626 133.20 143.89 22.86009 2.95122 195.00 137.9846 149.7954 113.50 195.00 41 33.23 6.46710 1.00999 31.1978 35.2803 16.70 44.20 Cấp 16 35.30 Cấp 3 50.03 6.46369 1.61592 31.8620 38.7505 30.00 47.90 7.75199 4.47561 30.7763 69.2903 41.30 56.10 Total 60 34.63 7.38556 95347 32.7221 36.5379 16.70 56.10 Hiệu đầu Cấp 41 1.30 06289 00982 1.2797 1.3194 1.12 1.45 tư Cấp 16 1.36 00629 00157 1.3610 1.3677 1.36 1.38 Cấp 3 1.42 02887 01667 1.3450 1.4884 1.40 1.45 Total 60 1.32 06335 00818 1.3063 1.3390 1.12 1.45 Mean Square F ANOVA Sum of Squares Tổng thu Between Groups 2343.683 Within Groups 26145.067 57 458.685 Total 30832.434 59 798.432 399.216 Within Groups 2419.814 57 42.453 Total Between Groups Lãi ròng df 4687.367 3218.246 59 Hiệu đầu Between Groups 076 038 tư Within Groups 160 57 003 Total 237 59 Sig 5.110 009 9.404 000 13.557 000 Tổng doanh thu Phương pháp Subset for alpha = 0.05 VANHOA Tukey HSDa N 41 132.1062 Cấp 16 146.5146 Cấp 3 Sig Duncan a Cấp 170.8667 417 Cấp 16 132.1062 Cấp 41 146.5146 Cấp 3 Sig 170.8667 209 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 7.139 Lãi ròng Phương pháp N Subset for alpha = 0.05 64 1.000 1.000 2.1 Mơ hình Trang trại ni chồng thủy sản nước chuyên N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Min Max Mean Lower Bound Upper Bound Tổng thu Lãi ròng Cấp 41 132.11 23.04646 Cấp 16 146.51 Cấp 3 170.87 Total 60 Cấp 5.76161 119.8257 144.3868 113.50 176.80 19.99602 3.12285 140.2031 33.04805 19.08030 88.7708 152.8262 116.40 180.00 252.9626 133.20 143.89 22.86009 2.95122 195.00 137.9846 149.7954 113.50 195.00 41 33.23 6.46710 1.00999 31.1978 35.2803 16.70 44.20 Cấp 16 35.30 Cấp 3 50.03 6.46369 1.61592 31.8620 38.7505 30.00 47.90 7.75199 4.47561 30.7763 69.2903 41.30 56.10 Total 60 34.63 7.38556 95347 32.7221 36.5379 16.70 56.10 Hiệu đầu Cấp 41 1.30 06289 00982 1.2797 1.3194 1.12 1.45 tư Cấp 16 1.36 00629 00157 1.3610 1.3677 1.36 1.38 Cấp 3 1.42 02887 01667 1.3450 1.4884 1.40 1.45 Total 60 1.32 06335 00818 1.3063 1.3390 1.12 1.45 Mean Square F ANOVA Sum of Squares Tổng thu Between Groups 2343.683 Within Groups 26145.067 57 458.685 Total 30832.434 59 798.432 399.216 Within Groups 2419.814 57 42.453 Total Between Groups Lãi ròng df 4687.367 3218.246 59 Hiệu đầu Between Groups 076 038 tư Within Groups 160 57 003 Total 237 59 Sig 5.110 009 9.404 000 13.557 000 Tổng doanh thu Phương pháp Subset for alpha = 0.05 VANHOA Tukey HSDa N 41 132.1062 Cấp 16 146.5146 Cấp 3 Sig Duncan a Cấp 170.8667 417 Cấp 16 132.1062 Cấp 41 146.5146 Cấp 3 Sig 170.8667 209 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 7.139 Lãi ròng Phương pháp N Subset for alpha = 0.05 65 1.000 1.000 2.2 Mơ hình Trang trại ni chồng thủy sản nước chuyên Descriptives 95% Confidence Interval for Mean Std N Mean Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Tổng Cấp 43 254.86 24.41151 3.72272 247.3477 262.3732 202.60 310.00 thu Cấp 12 267.82 28.07690 8.10510 252.3441 288.0225 223.90 300.00 Cấp 270.18 28.13844 12.58389 232.8815 302.7585 220.00 293.70 60 2.5900 25.87252 3.34013 252.3214 265.6886 202.60 310.00 Cấp 43 82.19 12.27820 1.87241 78.4167 85.9740 44.00 107.00 Lãi Cấp 12 98.15 10.53216 3.04037 91.4582 104.8418 81.30 111.00 ròng Cấp 103.40 10.36798 4.63670 90.5265 116.2735 88.00 115.70 Total 60 87.15 14.14798 1.82650 83.4985 90.8081 44.00 115.70 Cấp 43 1.48 06973 01063 1.4574 1.5003 1.24 1.57 đầu Cấp 12 1.57 01084 00313 1.5639 1.5777 1.55 1.59 Cấp 1.63 03493 01562 1.5886 1.6754 1.59 1.67 Total 60 1.51 07930 01024 1.4895 1.5305 1.24 1.67 Total Hiệu tư Tổng doanh thu Phương pháp Văn hóa N Subset for alpha = 0.05 Tukey HSDa Cấp 43 254.8605 Cấp 12 267.8200 Cấp 270.1833 Sig Duncan a 383 Cấp 43 254.8605 Cấp 12 267.8200 Cấp 270.1833 Sig .215 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 9.785 Phân tích lãi ròng: Văn hóa Phương pháp N Subset for alpha = 0.05 Tukey HSD a Cấp 43 Cấp 12 98.1500 Cấp 103.4000 Sig Duncan a 82.1953 1.000 592 Cấp 43 Cấp 12 98.1500 Cấp 103.4000 Sig 82.1953 1.000 66 331 Tổng doanh thu Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 9.785 Phân tích hiệu sản xuất: Phương pháp Subset for alpha = 0.05 Văn hóa Tukey HSDa N Duncan 43 Cấp 12 1.5708 Cấp 1.6320 1.4788 Sig a Cấp 1.000 Cấp 43 Cấp 12 Cấp 075 1.4788 1.5708 1.6320 Sig 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 9.785 Phụ lục 3: Số lượng trang trại chia theo lồi hình theo đơn vị hành tỉnh Thanh Hóa đến tháng 10/2010 Tổng Tồn tỉnh Đồng Thành phố Bỉm sơn Thọ Xuân Đông Sơn Nông Cống Triệu Sơn Hà Trung Yên Định Thiệu Hóa Vĩnh Lộc Miền Biển Sầm Sơn Quảng Xương Nga Sơn Hoằng Hóa Hậu Lộc Tĩnh Gia Miền núi Thạch Thành Cầm Thủy số 4.556 2.320 404 110 396 137 329 114 202 373 178 67 811 16 112 176 363 100 44 1.425 347 101 Cây HN 1.347 640 Cây LN Lâm Chăn 249 77 nghiệp 418 71 33 29 25 29 15 22 nuôi 721 430 17 13 93 26 21 45 19 77 80 39 202 21 63 61 55 89 10 10 68 208 83 32 102 99 30 10 29 16 11 678 221 28 7 157 41 67 12 325 12 34 Thủy sản 689 284 45 96 23 89 10 364 15 64 19 236 25 41 13 Kết hợp 1.132 818 373 15 11 100 85 20 22 107 67 179 25 71 57 19 135 50 17 Tổng Ngọc Lặc Lang Chánh Như Xuân Như Thanh Thường Xuân Bá Thước Quan Sơn Quan Hóa Mường Lát số 265 19 203 331 66 35 18 40 Cây Cây LN HN 158 10 111 128 22 22 74 11 68 Lâm Chăn Thủy nghiệp 37 130 23 26 18 33 nuôi 39 10 sản 12 Kết hợp 37 11 BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHỦ TRANG TRẠI NI TRỒNG THUỶ SẢN TỈNH THANH HĨA TỈNH: HUYỆN: NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN Họ tên XÃ/PHƯỜNG: Giới tính Nam  THƠN/ XĨM: Tuổi: Dân tộc: Người vấn: Lê Thị Thu Hương Điện thoại Nữ  I THÔNG TIN CHUNG Họ tên người vấn:…………………; tuổi:…; giới (nam=1; nữ=2) Tình trạng nhân (có gia đình =1, chưa có gia đình = 2) Dân tộc (Kinh = 1; Chăm = 2; Hoa = 3; Khác (ghi rõ: ) = 4) Tổng số nhân khẩu:……………….…; Tr.đó nữ:… ………; Số LĐ chính: …… số LĐ phụ: …… II THÔNG TIN VỀ TRÌNH ĐỘ KỸ THUẬT NI TRỒNG THUỶ SẢN Trình độ học vấn ơng/bà nay? □ Khơng học □ Tiểu học □ Phổ thông trung học □ Trung cấp, cao đẳng □ Sau đại học Hiểu biết khoa học kỹ thuật ông/bà? □ Phổ thông sở □ Đại học - Khoa học kỹ thuật NTTS:  Có  Khơng - Khoa học kỹ thuật NTTS chăn ni:  Có  Khơng - Khoa học kỹ thuật NTTS trồng:  Có  Không Kinh nghiệm làm trang trại ông/bà hoạt động năm? � < năm � ≥ năm � năm � Khác …… 3.Ông/bà tập huấn kỹ thuật ni chưa? có ơng/ bà tập huấn lần? Và đơn vị tổ chức tập huấn? …………………………………………………………………………………… Sau tập huấn ơng/ bà có áp dụng kỹ thuật vào việc xây dựng kinh tế trang trại NTTS gia đình khơng? Có  Khơng  69 Nguồn vốn đầu tư - Nguồn vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh trang trại lấy từ đâu?  Vốn tự có  Đi vay lãi  Được hỗ trợ  Khác - Nếu vay vay từ nguồn nào? TT Nguồn vốn cho vay Số lượng (tr đồng) Thời gian vay Lãi xuất (tháng) (%/năm) Ngân hàng Tổ chức đoàn thể Trong gia đình - Gia định có nhu cầu vay vốn khơng? Có  Nguồn vay Khơng  Số lượng Tỷ lệ lãi chịu Thời hạn trả (tr đồng) (%/năm) (tháng) Quy mô trang trại: - Tổng diện tích đất sử dụng (ha): - Đầu tư xây dựng bản: TT Các khoản mục đầu tư Thành tiền Thời gian khấu (tr đồng) hao (năm) Mua / thuê đất Đào đắp Thiết bị …… Tổng - Chi sản xuất tổng thu: TT Các khoản chi Đơn Số Đơn giá Thành vị lượng (1.000 tiền đ) (1.000 đ) I Tổng chi phí sản xuất 70 Chi phí sản xuất cố định 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 II III Thuế sử dụng mặt nước Lãi ngân hàng Chi bảo dưỡng hàng năm Khấu hao TSCĐ Chi khác Chi phí sản xuất biến đổi Chi phí giống Chi phí thức ăn cơng nghiệp Chi phí thức ăn tự chế, cá tạp Chi phí lao động theo mùa vụ Chi phí hóa chất, thuốc Chi phí nhiên liệu, lượng Chi phí khác Tổng thu Sản phẩm chính:……… Sản phậm phụ:………… Lợi nhuận 1.000đ %/năm 1.000đ 1.000đ 1.000đ Con Kg Kg cơng Kg Lít 1.000đ 71 III HIỆU QUẢ KINH TẾ TÀI CHÍNH Ơng, bà có thu lợi từ kinh tế trang trại nuôi trồng thủy sản (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, ) 12 tháng qua? Có  Khơng  Cụ thể tiền? …………………………………………………………………………… 2.Thu nhập khác từ kinh tế trang trại NTTS 12 tháng qua? Có  Khơng  Cụ thể tiền? ………………………………………………………………………… Trong 12 tháng qua bạn có nhận hỗ trợ/trợ cấp từ phía phủ khơng? Có  Khơng  Nếu có ? ……………… Tổng số vốn đầu tư vào trang trại ông/bà năm 2010? …………………………………………………… Kinh tế gia đình ơng/bà có cải thiện đáng kể từ xây dựng mơ hình kinh tế trang trại? nông nghiệp, chăn nuôi, NTTS … ? Tài Lãi xuât (%/năm) 5% 10% 0% 15 % Cây nông nghiệp Thủy sản Chăn nuôi Khác……… Ơng/bà tự nhận thấy mức sống gia đình ta thuộc loại so với cộng đồng? Giàu Khá Trung bình Nghèo Đói Khó trả lời 72 Ơng/bà đánh giá mức sống cộng đồng dân cư địa phương tăng lên hay giảm xuống năm qua? Mức độ Tăng Như cũ Giảm 2006 2007 2008 2009 2010 IV ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HỘ GIA ĐÌNH Tổng số lao động gia đình: Trong đó: lao động lao động phụ Về sinh kế hộ gia đình (đang sinh sống nghề nào) Liệt kê: ………………………………………………………………………… 3.Gia đình ơng/bà có nguồn thu nhập (năm 2010): Liệt kê Trồng trọt: 000 đồng Chăn nuôi: 000 đồng Thủy sản-nuôi trồng: 000 đồng Dịch vụ phi nông nghiệp: 000 đồng Nguồn khác- lương, phụ cấp: 000 đồng Trong đó: nguồn thu nhập gì: Tổng chi phí ơng bà năm 2010: ; đó: cho sản xuất: .; Sinh hoạt: ; giáo dục: ; khác: Thu nhập gia đình ơng/bà năm trở lại thay đổi ? Tăng lên  Như cũ  Giảm  V ĐỂ PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI NTTS MANG LẠI HIỆU QUẢ HƠN TRONG GIAI ĐOẠN TỚI CẦN CÁC ĐIỀU KIỆN GÌ? Cần phải có quy hoạch vùng trang trại  Có Cần phải giao đất ổn định lâu dài cho cho chủ trang trại Cần phải có giấy chứng nhận trang trại  Khơng  Có  Có Cần phải đầu tư thêm sở hạ tầng  Có 73  Khơng  Không  Không Cần hỗ trợ khoa học kỹ thuật  Có  Khơng Cần hỗ trợ thị trường tiêu thu sản phẩm  Có  Không Cần tăng cường dịch vụ cung cấp giống, thức ăn  Có  Khơng Xin chân thành cảm ơn Ông /Bà! Ngày……tháng … năm 2012 Người trả lời Người vấn 74
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tính khả thi về mặt kinh tế và tài chính mô hình trang trại nuôi trồng thủy sản tỉnh Thanh Hóa, Phân tích tính khả thi về mặt kinh tế và tài chính mô hình trang trại nuôi trồng thủy sản tỉnh Thanh Hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay