Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích

2 42 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 10:42

BÀI CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH I.MỤC TIÊU: Giúp hs: - Nhận biết cách chia số cho tích - Biết vận dụng vào cách tính thuận tiện hợp lí - Giảm tải II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học A, Kiểm tra cũ: - Chữa 4b Tính cách: C1: ( 403 494 - 16 415 ) : = 387 079 : = 55 297 C2: Tự làm - Gv hs nx, ghi điểm B, Giới thiệu Tính so sánh giá trị biểu thức: - hs lên bảng tính, lớp làm vào nháp 24 : (3 x ) = = 24 : = 24 : : = =8:2 =4 24 : : = = 12 : = ? So sánh giá trị với nhau? - Các giá trị Vậy 24 : ( x ) = 24 : ( x ) = 24 : : = 24 : : ? Kết luận : - Hs phát biểu 2 Thực hành: Bài Tính giá trị biểu thức - Hs đọc yc - Hs tự làm bài, hs lên bảng chữa - Mỗi tính cách khác 50 : ( x ) = 50 : 10 = nhau: 72 : ( x ) = 72 : 72 = c/28 : ( x ) = 28 : : = 14 : = ( Các cách khác hs tự làm, chữa) - Gv hs nx, chữa Bài - Đọc yc - GV hs làm mẫu Mỗi hs thực cách tính theo mẫu 80 : 40 = 80 : ( x 10 ) = 80 : : 10 = 20 : 10 = 150 : 50 = 150 : ( x 10 ) = 150 : 10 : = 15 : = Hs tự làm - GV hs nx, chữa Củng cố, dặn dò - Nx tiết học - Học thuộc chuẩn bị chia tích cho số .. .2 Thực hành: Bài Tính giá trị biểu thức - Hs đọc yc - Hs tự làm bài, hs lên bảng chữa - Mỗi tính cách khác 50 : ( x ) = 50 : 10 = nhau: 72 : ( x ) = 72 : 72 = c /28 : ( x ) = 28 : : = 14 :... : = 15 : = Hs tự làm - GV hs nx, chữa Củng cố, dặn dò - Nx tiết học - Học thuộc chuẩn bị chia tích cho số ... Các cách khác hs tự làm, chữa) - Gv hs nx, chữa Bài - Đọc yc - GV hs làm mẫu Mỗi hs thực cách tính theo mẫu 80 : 40 = 80 : ( x 10 ) = 80 : : 10 = 20 : 10 = 150 : 50 = 150 : ( x 10 ) = 150 : 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích, Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay