Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích

3 48 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 10:42

BÀI 3: CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH I.Mục tiêu : Giúp HS: -Biết cách thực số chia cho tích -Áp dụng cách thực chia số cho tích để giải tốn có liên quan II.Đồ dùng dạy học : III.Hoạt động lớp: Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Ổn định: 2.KTBC: -GV gọi HS lên bảng yêu cầu HS làm tập -4 HS lên bảng làm bài, HS lớp 1b,4b kiểm tra tập nhà theo dõi để nhận xét làm bạn số HS khác 1b) Đặt tính tính 4b) * (403 494 – 16 415) : = 387 359361 : = 39929 ; 238057 : = 29757 079 : (dư 1) = 55 297 *(403494 – 16415) : = 403494 : – 16415 : = 57 642 – 2345 = 55 297 -GV chữa bài, nhận xét cho điểm HS 3.Bài : a) Giới thiệu -HS nghe giới thiệu -Giờ học tốn hơm em làm quen với tính chất số chia cho mọát tích b ) Giới thiệu tính chất số chia cho tích * So sánh giá trị biểu thức -HS đọc biểu thức -Ghi lên bảng ba biểu thức sau: 24 : ( x ) 24 : : 24 : : -3 HS lên bảng làm bài, lớp làm -Cho HS tính giá trị biểu thức vào nháp -Giá trị ba biểu thức -Vậy em so sánh giá trị ba biểu 24 thức ? -Vậy ta có : 24 : ( x ) = 24 : : = 24 : : * Tính chất số chia cho tích -Biểu thức 24 : ( x ) có dạng ? -Khi thực tính giá trị biểu thức em làm ? -Em có cách tính khác mà tìm giá trị 24 : ( x ) = ? -3 biểu thức 24 : ( x ) ? -Vậy thực tính số chia cho tích ta lấy số chia cho thừa số tích, lấy kết tìm chia cho thừa số c) Luyện tập , thực hành Bài 1a,b -Bài tập u cầu chúng làm gì? -GV khuyến khích HS tính giá trị biểu theo cách khác -GV cho HS nhận xét làm bạn bảng a) 50 : (2 x 5) = ; b) 72 : (9 x 8) = -GV nhận xét cho điểm HS Bài -Gọi HS đọc yêu cầu -GV viết lên bảng biểu thức 60 : 15 cho HS đọc biểu thức -Vậy em suy nghĩ làm để chuyển phép chia 60 : 15 thành phép chia số cho tích (Gợi ý 15 nhân mấy) -GV nêu : Vì 15 = x nên ta có: 60 : 15 = 60 : ( x ) -Các em tính giá trị 60 : ( x ) -GV nhận xét làm HS hỏi: Vậy 60 : 15 ? -GV cho HS tự làm tiếp phần a -Có dạng số chia cho tích -Tính tích x = lấy 24 : = -Lấy 24 chia cho chia tiếp cho ( Lấy 24 chia cho chia tiếp cho ) -Là thừa số tích ( 3x 2) - HS nghe nhắc lại kết luận: Khi chia số cho tích hai thừa số, ta chia số cho thừa số, lấy kết tìm chia tiếp cho thừa số -Tính giá trị biểu thức - HS lên bảng làm bài, HS làm phần, lớp làm vào -HS nhận xét đổi chéo để kiểm tra -HS đọc yêu cầu đề -HS thực yêu cầu -HS suy nghĩ nêu 60 : 15 = 60 : ( 3x ) -HS nghe giảng -HS tính: 60 : ( x ) = 60 : : = 20 : = 60 : ( x ) = 60 : : = 12 : = - 60 : 15 = a) 80 : 40 = 80 : (4 x 10) = 80 : : 10 = 20 : 10 = -1 HS lên bảng làm bài, HS lớp làm -GV nhận xét cho điểm HS vào -2 HS ngồi cạnh đổi chéo để kiểm tra -1 HS đọc đề tốn -1 HS tóm tắt trước lớp -3 x = -7200 : = 1200 đồng Bài -Gọi HS đọc đề toán -GV u cầu HS tóm tắt tốn -Hỏi : Hai bạn mua ? -HS phát biểu ý kiến -Vậy giá -HS làm giải tốn sau: tiền ? -Vậy cách giải bạn có cách Bài giải giải khác Số tiền bạn phải trả -GV nhận xét yêu cầu HS trình bày 200 : = 600 ( đồng ) giải vào Giá tiền Bài giải 600 : = 200 ( đồng ) Số hai bạn mua Đáp số : 200 đồng x = ( ) Giá tiền 200 : = 200 ( đồng ) -HS Đáp số : 200 đồng -Cho HS đổi chéo để kiểm tra nhau, GV chấm VBT số HS 4.Củng cố, dặn dò : -Nhận xét tiết học -Dặn dò HS làm tập 1c; 2b,c chuẩn bị sau * RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY: ... -Có dạng số chia cho tích -Tính tích x = lấy 24 : = -Lấy 24 chia cho chia tiếp cho ( Lấy 24 chia cho chia tiếp cho ) -Là thừa số tích ( 3x 2) - HS nghe nhắc lại kết luận: Khi chia số cho tích hai... : ( x ) = ? -3 biểu thức 24 : ( x ) ? -Vậy thực tính số chia cho tích ta lấy số chia cho thừa số tích, lấy kết tìm chia cho thừa số c) Luyện tập , thực hành Bài 1a,b -Bài tập yêu cầu chúng làm... 24 : ( x ) = 24 : : = 24 : : * Tính chất số chia cho tích -Biểu thức 24 : ( x ) có dạng ? -Khi thực tính giá trị biểu thức em làm ? -Em có cách tính khác mà tìm giá trị 24 : ( x ) =
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích, Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay