Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tích cho một số

3 81 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 09:55

BÀI CHIA MỘT TÍCH CHO MỘT SỐ I MỤC TIÊU: Giúp HS : - HS biết cách thực chia số tích cho số - Aùp dụng chia tích cho số để giải tập có liên quan II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: bảng phụ, - HS : nháp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU: Ổn định tổ chức: Hát Kiểm tra cũ: GV gọi HS lên bảng làm trước GV nhận xét cũ, ghi điểm cho HS Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1:Tính chất chia tích cho số Mục tiêu : HS biết cách thực chia số tích cho số Tiến hành : So sánh giá trị biểu thức : Ví dụ 1: Viết lên bảng: ( x 15 ) : x ( 15 : 3) : x 15 yêu cầu HS tính giá trị biểu thức so sánh Vậy ta có: ( x 15 ) : 3= x ( 15 : 3)= : x 15 Ví dụ 2: Viết biểu thức : ( x 15 ) : x ( 15 : 3) HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HS Đọc biểu thức HS tính Nhận xét HS tính Nhận xét Yêu cầu HS tính so sánh giá trị biểu thức Vậy ta có: ( x 15 ) : = x ( 15 : 3) Tính chất tích chia cho số: Biểu thức ( x 15 ) : có dạng ? Khi thực tính giá trị biểu thức em làm ? Có cách tính khác mà tiøm kết ? 15 biểu thức x 15? Kết luận: Vậy chia tích cho số ta lấy thừa số chia cho số ( chia hết) lấy kết tìm nhân với thừa số lại Tại ta khơng tính : x15? Chú ý: chọn thừa số chia hết cho số chia Hoạt động 2: Mục tiêu :Aùp dụng chia tích cho số để giải tập có liên quan Tiến hành : Bài tập 1: GV gọi HS đọc đề Yêu cầu HS tự làm Yêu cầu HS Nhận xét làm bạn Em áp dụng tính chất để thực tính giá trị biểu thức hai cách?hãy phát biểu tính chất đó? Bài tập 2: Nêu u cầu toán? Viết : ( 25 x 36) : Yêu cầu HS suy nghĩ cách làm thuận tiện Gọi HS lên bảng: em tính theo cách Một tích chia cho số Thực phép tính nhân ngoặc lấy kết chia cho Ta lấy thừa số chia cho số nhân kết tìm với thừa số càn lại Nhắc lại Vì khơng chia hết cho Đọc Làm Nhận xét Trả lời Phân tích Nêu ý kiến Trình bày ( 25 x 36) : = 36:9x25 = 4x25 = 900 Vì ta thực phép chia bảng dễ dàng có thơng thường, em tính theo cách thuận thẻ nhân nhẩm tiện Vì cách hai thuận tiện hơn? Nhắc HS thực tính giá trị biểu thức Đọc nên Quan sát kĩ để áp dụng tính chất vào tính Tóm tắt tốn cho thuận tiện Trả lời Bài tập 3: GV gọi HS đọc đề Yêu cầu HS tóm tắt Nêu ý kiến Cửa hàng có tất mét vải? Cửa hàng bán phần số vải GV cho HS làm vào đó? Nghe Vậy cửa hàng bán mét vải? Ngồi cách giải có cách giải khác? Yêu cầu HS trình bày lời giải GV HS nhận xét Chốt lời giải Củng cố dặn dò: GV nhận xét tiết học Dặn HS nhà xem lại bài, ghi nhớ nội dung vừa học Dặn HS nhà làm tập IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tích cho một số, Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tích cho một số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn