Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tích cho một số

3 31 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 09:55

BÀI 4: MỘT TÍCH CHIA CHO MỘT SỐ I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - Hiểu & phát biểu thành lời tính chất tích chia cho số - Biết vận dụng vào tính tốn - Cẩn thận, xác - Rèn luyện kĩ thực hành tính chia cho số có chữ số II.CHUẨN BỊ: - VBT, bảng phụ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA HS - HS sửa - HS nhận xét HOẠT ĐỘNG CỦA GV  Khởi động:  Bài cũ: Một số chia cho tích - GV yêu cầu HS sửa làm nhà - GV nhận xét  Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1: Hs tìm hiểu trường hợp hai thừa số chia hết cho số chia Mục tiêu : Hs thực cách chia tích cho số Phương pháp : Trực quan, giảng giải làm mẫu - GV ghi bảng: (9 x 15) : ĐDDH ; SGK x (15: 3) - HS tính (9 : 3) x 15 - HS nêu nhận xét - Vài HS nhắc lại - Yêu cầu HS tính - Yêu cầu HS so sánh kết & rút nhận xét + Giá trị ba biểu thức + Khi tính (9 x 15) : ta nhân chia, ta nói lấy tích chia cho số chia + Khi tính x (15: 3) hay (9 : 3) x 15 ta chia thừa số cho nhân với thừa số - Từ nhận xét trên, rút tính chất: Khi chia tích cho số ta lấy thừa số chia cho số nhân kết với thừa số Hoạt động 2: Hướng dẫn HS trường hợp thừa số thứ không chia hết cho số chia - GV ghi bảng: (7 x 15) : - HS tính x (15: 3) - Yêu cầu HS tính - Yêu cầu HS so sánh kết & rút - HS nêu nhận xét nhận xét - Vì thừa số thứ khơng chia hết + Giá trị hai biểu thức cho số chia - GV hỏi: Vì ta khơng tính (7 : 3) x Hoạt động 2: HS tìm hiểu trường 15? hợp thừa số thứ hai không chia hết cho số chia Mục tiêu : Hs thực cách chia tổng cho số Phương pháp : Trực quan, giảng giải làm mẫu Hướng dẫn tương tự Sau xét trường hợp nêu trên, GV lưu ý HS thông thường ta không viết Hoạt động 4: Luyện tập dấu ngoặc hai biểu thức: Mục tiêu : Hs thực phép x 15 : : x 15 chia Phương pháp :Động não, thực hành ĐDDH ; VBT, bảng phụ Bài tập 1: - HS làm - Yêu cầu HS tính theo thứ tự thực - Từng cặp HS sửa & thống kết phép tính - Cho HS đề xuất cách tính khác, GV viết bảng đề xuất HS - GV hỏi: Vì khơng tính theo Hs trả lời cách thứ ba? Bài tập 2: - GV nên nhận xét có cách tính - HS làm - HS sửa Bài tập 3: - Hướng dẫn HS tìm lời giải - HS làm - HS sửa  Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị bài: Chia hai số có tận chữ số * Buổi chiều : Rèn luyện kĩ thực hành tính chia cho số có chữ số - Rút kinh nghiệm:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tích cho một số, Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tích cho một số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay