Phân tích thiết kế hệ thống thuê xe

4 91 3
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 20:50

Hệ Thống Quản Lý Thuê Xe I Giới thiệu hệ thống Tại nước phát triển kinh doanh Cho Thuê Xe phát triển mạnh mẽ có lợi nhuận cao có hỗ trợ CNTT Ở nước ta việc áp dụng CNTT Thuê Xe hạn chế việc áp dụng CNTTT vào chương trình Quản Lý Th Xe vơ cần thiết để nâng cao hiệu kinh doanh chất lượng II Tìm hiểu nhu cầu - - Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý đồng hiệu đồng thời thích hợp với đặc thù riêng Thuê Xe Mọi thông tin lưu sở liệu chung hệ thống, công việc cập nhật, tra cứu thông tin, lập báo cáo trở nên dễ dàng với trợ giúp máy tính Các thơng tin lưu hệ thống : + Thông tin Mã số Xe + Thông tin Nội thất gồm ảnh minh họa + Thông tin Giá tiền + Thông tin Dịch vụ theo yêu cầu thêm III Hoạt động chi tiết Quản Lý Th Xe - Tạo thơng tin Th Xe Tìm thông tin Thuê Xe Xem thông tin Thuê Xe Sửa thơng tin Th Xe Xóa thơng tin Th Xe IV Mơ Hình Activity IV Mơ Hình Use Case Mô tả use Case Tên use case: Quản Lý thuê xe Số ID: Mức quan trọng: Cao Actor chính: Nhân Viên Loại use case: Chi tiết, thiết yếu Các bên liên quan mối quan tâm họ: Nhân Viên – Muốn tạo, sửa, xem hay xóa thơng tin thuê xe Khách Hàng – Muốn xem thông tin thuê xe Mơ tả tóm tắt: Use case mơ tả cách ta tạo thuê xe thay đổi hay hủy thuê xe Biến cố kích hoạt: Nhân viên tạo thông tin thuê xe thay đổi hay hủy th xe có Loại: Bên ngồi Các mối quan hệ: - Kết hợp: Nhân viên - Bao gồm (Include): Sửa thơng tin tìm thơng tin Xem thơng tin tìm thơng tin Xóa thơng tin tìm thơng tin - Mở rộng (Extend): Sửa thơng tin xem thơng tin Xem thơng tin xóa thơng tin Qui trình xử lý: Khách hàng liên lạc với Nhân viên Thuê xe Khách hàng cung cấp tên địa Nhân viên Nhân viên tạo thông tin Khách hàng CSDL Khách Sạn Nhân viên thực use case Sửa, xem, xóa Thuê xe Nhân viên hỏi Khách hàng muốn thuê xe chỉnh sửa hay xóa thơng tin th xe có 5.1 Nếu Khách hàng muốn thuê xe mới, 5.1.1 Nhân viên hỏi Khách hàng thơng tin phòng họ cần đặt 5.1.2 Nhân viên đối sánh thông tin mong muốn khách hàng với Mã phòng, thời gian 5.2 Nếu Khách hàng muốn thuê xe có, 5.2.1 Nhân viên hỏi Khách hàng thông tin thuê xe muốn hủy 5.2.2 Nhân viên tìm thơng tin th xe muốn hủy file Thuê xe hủy 5.3 Nếu Khách hàng muốn thay đổi thơng tin th xe có, 5.3.1 Nhân viên thực bước 5.2.1 5.2.2 để hủy thuê xe 5.3.2 Nhân viên thực bước 5.1.1 5.1.2 để tạo thuê xe Nhân viên cung cấp kết giao dịch cho Khách hang Các xử lý ngoại lệ: 3.a Nhân viên thực use case Tạo Khách hàng 5.1.1.a Nhân viên đề nghị vài phòn khác dựa vào số phòng phù hợp lịch biểu 5.1.1.b Khách hàng chọn phòng định khơng th xe Mơ hình tổng qt Th Xe ... Hàng – Muốn xem thông tin th xe Mơ tả tóm tắt: Use case mơ tả cách ta tạo thuê xe thay đổi hay hủy thuê xe Biến cố kích hoạt: Nhân viên tạo thông tin thuê xe thay đổi hay hủy th xe có Loại: Bên... Khách Sạn Nhân viên thực use case Sửa, xem, xóa Thuê xe Nhân viên hỏi Khách hàng muốn thuê xe chỉnh sửa hay xóa thơng tin th xe có 5.1 Nếu Khách hàng muốn thuê xe mới, 5.1.1 Nhân viên hỏi Khách hàng... muốn thuê xe có, 5.2.1 Nhân viên hỏi Khách hàng thông tin thuê xe muốn hủy 5.2.2 Nhân viên tìm thơng tin th xe muốn hủy file Thuê xe hủy 5.3 Nếu Khách hàng muốn thay đổi thơng tin th xe có, 5.3.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thiết kế hệ thống thuê xe, Phân tích thiết kế hệ thống thuê xe

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay