Phương pháp dạy học tích cực trong bộ môn toán ở trung học cơ sở

25 58 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 18:48

A PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Dân tộc ta vốn truyền thống hiếu học, truyền thống tạo nên nét đẹp văn hóa Việt Nam xã hội mới, tinh thần ngày nhân lên Những thành tựu giáo dục Việt Nam kỷ qua to lớn, sở điều kiện để thực thành công nghiệp công nghiệp hóa đại hóa đất nước Xã hội ngày phát triển người ta ngày trọng, quan tâm đòi hỏi nhiều giáo dục Ngày giáo dục xem “quốc sách hàng đầu” giáo dục trở thành lực lường sản xuất trực tiếp, tham gia vào việc cung ứng người đủ phẩm chất tài để xây dựng phát triển giáo dục nói chung giáo dục THPT nói riêng Vấn đề phát huy tính tích cực học sinh đạt nước ta vào năm 1960 Phát huy tính tích cực dạy học phương pháp nhằm cải cách, nhằm tạo người lào động, sáng tạo, làm chủ đất nước Nhưng đến chuyển hóa phương pháp dạy học trường THCS phương pháp đào tạo trường sư phạm chưa phổ biến cách dạy thông báo kiến thức, định sẵn, cách học thụ động , sách Tuy nhiên ngày nhiều trường suất nhiều tiết dạy tốt số giáo viên giỏi, theo hướng tổ chức cho học sinh tự hoạt động, tụ chiếm lĩnh kiến thức Tình trạng chung Thầy độc trò chép hay giảng giải xen kẻ, vấn đáp tái Nếu tiếp tục cách dạy học không đáp ứng yêu cầu xã hội, nghiệp cơng ngiệp hóa, đại hóa đất nước, thach thức nguy tụt haaujtreen đường tiến vào kỷ XXI cạnh tranh trí tuệ đòi hỏi đổi Giao dục, đổi vè phương pháp dạy học Đây vấn đề riêng nước ta mà quốc gia quan tâm đến chiến lược phát triển nguồn lực người phục vụ mục tiêu kinh tế - xã hội lý mà chọn đề tài: “phương pháp dạy học tích cực mơn tốn Trung học sở” Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích Tơi chọn đề tài viws mục dích nghiên cứu, tìm hiểu phươn pháp phát huy dạy hocjtichs cực mơn tốn Trường THCS Qua thấy hai mặt ưu nhược điểm thầy trò việt áp dụng phương pháp vào dạy học Từ rút kinh nghiệm việc giảng dạy sau này, đòng thòi người đóng góp riêng mơn học ngày đạt chất lượng cao 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu chất phương pháp dạy học theo hướng tích cực Tham khảo tài liệu để đưa tình đế biện pháp phương pháp tích cực để đạt hiệu cao Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Tìm hiểu phương pháp dạy học tích cực mơn tốn THCS thời gian qua Tìm hiểu phương pháp dạy học tích cực mơn tốn trung học sở tài liệu liên quan Phương pháp nghiên cứu Bài viết sử dụng phương pháp: phương pháp logic, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, dối chiếu, quy nạp để nội dung tìm hiểu đạt kết cao Ý nghĩa đề tài Đề tài khẳng định cho cần giải pháp phường pháp dạy cho phù hợp vói phát triển xã hội, đet phát tính tự học tự tìm hiểu tự lĩnh hội kiến thức NỘI DUNG SỞ LÝ LUẬN CỦA DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG TỐN HỌC Định nghĩa phương pháp dạy học tích cực Tích cực nhận thức B 1.1 1.1.1 Tính tích cực Tính tích cực: phẩm chất vốn người đời sống xã hội Khác với động vật, người khơng tiêu thụ sẵn thiên nhiên mà chủ động, sản xuất cải vật chất cần cho tồn xã hội, sáng tạo văn hóa thời đại Hình thành phát triển tính tích cực xã hội củng cố nhiệm vụ chủ yếu giáo dục nhằm đào tạo người động, thích ứng góp phần phát triển cộng đồng thể xem tính tích cực điều kiện đồng thời kết phát triển nhân cách trình giáo dục Tính tích cực học tập Tính tích cực người biểu hoạt động, đặc biệt hoạt động chủ động chủ thể Học tập hoạt động chủ đạocủa lứa tuổi học Tính tích cực học tập – thực chất – tính tích cực nhận thức ,đặc trưng khát vọng hiểu biết, cố gắng trí tuệ nghị lực cao q trình chiếm lĩnh tri thức Tính tích cực nhận thức học tập liên quan trước hết với động học tập Động tạo hứng thú Hứng thú tiền đề tự giác Hứng thú tự giác hai yếu tố tâm lí tạo nên tính tích cực Tính tích cực sản sinh nếp tư độc lập Suy nghĩ độc lập mầm móng sáng tạo Ngược lại, phong cách học tập tích cực độc lập sáng tạo phát triển tự giác, hứng thú bồi dưỡng động học tập Tính tích cực biểu hiệu như: hăng hái trả lời câu hỏi giáo viên, bổ sung câu trả lời bạn, thích phát biểu ý kến trước vấn đề nêu ra; hay nêu thắc mắc đòi hỏi giải thích cặn kẽ vấn đề chưa rõ ; chủ động vận dụng kiến thức kĩ họcđể nhận thức vấn đề mới; tập trung ý vào vấn đề học kiên trì hồn thành tập, khơng nản chí trước tình khó khăn… Tính tích cực đạt cấp độ từ thấp đến cao như: Bắt chước: gắng sức làm theo mẫu hành động thầy, bạn… Tìm tòi: độc lập giải vấn đề nêu ra, tìm kiếm cách giải khác vấn đề… Sáng tạo: tìm cách giải mới, độc đáo, hữu hiệu… 1.1.2 Phương pháp dạy học tích cực Phương pháp dạy học tích cực Phương pháp tích cực thuật ngữ rút gọn, dùng nhiều nước, để phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo người học “Tích cực” phương pháp dạy học dùng với nghĩa hoạt động, chủ động,trái nghĩa với không hoạt động, thụ động không dùng theo nghĩa trái với nghĩa tiêu cực Phương pháp tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức người học, nghĩa tập trung vào việc phát huy tính tích cực người học khơng phải tập trung vào việc phát huy tính tích cực người dạy, đành để dạy học theo phương pháp tích cực giáo viên phải nổ lực nhiều so với kiểu dạy theo kiểu thụ động Muốn đổi cách học phải đổi cách dạy Rõ ràng cách dạy đạo cách học ngược lại, thói quen học tập trò ảnh hưởng tới cách dạy giáo viên trường hợp học sinh đòi hỏi cách dạy tích cực hoạt động giáo viên giáo viên chưa đáp ứng Cũng trường hợp giáo viên hăng háu áp dụng phương pháp dạy học tích cực thất bại học sinh chưa nắm vững, quen lối học tập thụ động Vì giáo viên phải kiên trì dùng cách hoạt động để xây dựng cho học sinh phương pháp học tập chủ động cách vừa sức từ thấp lên cao Trong đổi phương pháp phải hợp tác thầy trò, phối hợp hoạt động dạy với hoạt động học thành cơng Theo tinh thần đó, người ta dùng thuật ngữ “Dạy học tích cực” phân biệt với “Dạy học thụ động” Thuật ngữ rút gọn “phương pháp tích cực” hàm chứa phương pháp dạy học 1.2 1.2.1 Những dấu hiệu đặc trưng phương pháp học tích cực Dạy học thơng qua tổ chức hoạt động học tập Dạy học thông qua tổ chức hoạt động học tập học sinh Trong phương pháp tích cực, người học – đối tượng hoạt động “dạy”, đồng thời chue thể “hoạt động học”- hút vào hoạt động học tập giáo viên tổ chức đạo, thông qua tự lực khám phá điều chưa rõ thụ động tiếp thu tri thức giáo viên đặt Được đặt vào tình thực tế, người học trực tiếp quan sát, thảo luận làm thí nghiệm, giải vấn đề đặt theo hướng suy nghĩ riêng mình, từ vừa nắm kiến thức mới, vừa nắm phương pháp “làm ra” kiến thức, kĩ đó, khơng rập khn theo khn mẫu sẵn có, bộc lộ phát huy tiềm sáng tạo Dạy học theo cách giáo viên khơng đơn giản truyền đạt tri thức mà hướng dẫn hành động Chương trình dạy học phải giup cho học sinh biết hành động tích cực tham gia chương trình hành động cộng đồng 1.2.2 Dạy học trọng rèn luyện phương pháp tự học Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không biện pháp nâng cao hiệu dạy học mà mục tieu dạy học Trong xã hội đại biến đổi nhanh với bùng nổ thông tin, khoa học,kĩ thuật công nghệ thơng tin phát triển vũ bão khơng thể nhồi nhét vào đầu óc trẻ phương pháp học từ bậc tiểu học lên bậc học cao phải trọng Trong phương pháp học cốt lõi phương pháp tự học Nếu rèn luyện cho người học phương pháp, kĩ năng, thói quen, ý chí tự học tạo cho họ lòng ham học, khơi dạy nội lực vốn người, kết học tập nhân lên gấp bội Vì vậy, ngày người ta nhấn mạnh mặt hoạt động học trình dạy học , nổ lực tạo chuyển biến từ học tập thụ động sang tự học chủ động , đặt vấn đề phát triển tự học trường phổ thông, không tự học nhà sau lên lớp mà tự học hướng dẫn giáo viên 1.2.3 Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học nhóm Trong lớp học mà trình độ kiến thức, tư học sinh đồng tuyệt đối áp dụng phương pháp tích cực buộc phải chấp nhận phân hóa cường độ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tâp, học thiết kế thành chuỗi công tác độc lập Áp dụng phương pháp dạy học tích cực trình độ cao phân hóa lớn Việc sử dụng phương tiện công nghệ thông tin nhà trường đáp ứng yêu cầu cá thể hoạt động học tập theo nhu cầu khả học sinh Tuy nhiên, học tập, tri thức, kĩ năng, thái độ hình thành hoạt động độc lập cá nhân Lớp học mơi trường giao tiếp thầy – trò, trò – trò, tạo nên mối quan hệ hợp tác cá nhân đường chiếm lĩnh nội dung học tập Thông qua thảo luận, tranh luận tập thể, ý kiến cá nhân bộc lộ, khẳng định hay bác bỏ, qua người học nâng lên trình độ Bài học vận dụng vốn hiểu biết kinh nghiệm học sinh lớp dựa vốn hiểu biết kinh nghiệm giáo viên Trong nhà trường, phương pháp học tập theo nhóm tổ chức cấp nhóm, tổ, lớp trường Được sử dụng phổ biến dạy học hoạt động hợp tác nhóm nhỏ 4-6 người Học tập theo nhóm làm tăng hiệu học tập, lúc giải vấn đề gây cấn, lúc xuất thực nhu cầu phối hợp cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung Trong hoạt động theo nhóm nhỏ khơng thể tượng ỷ lại; tính cách lực thành viên bộc lộ, uốn nắn, phát triển tình bạn, ý thức tổ chức, tinh thần tương trợ Mơ hình hợp tác xã hội đưa vào đời sống học đường làm cho thành viên quan tâm dần với phân công hợp tác lao động xã hội Trong kinh tế thị trường xuất nhu cầu hợp tác xuyên quốc gia, liên quốc gia, lực hợp tác phải trở thành mục tiêu giáo dục mà nhà trường phải chuẩn bị cho học sinh 1.2.4 Kết hợp đánh giá thầy với tự đánh giá trò Trong hoạt động học, việc đánh giá học sinh không nhằm mục đích nhận định thực trạng điều chỉnh hoạt động học trò mà đồng thời tạo điều khiện nhận định thực trạng điều chỉnh hoạt động dạy thầy Trước quan niệm giáo viên giữ độc quyền đánh giá học sinh Trong phương pháp tích cực, giáo viên phải hướng dẫn học sinh phát triển kĩ tự đánh giá tự điều chỉnh cách học Liên quan điều này, giáo viên cần tạo điều kiện thuận lợi để học sinh tự đánh giá lẫn Tự đánh giá điều chỉnh hoạt động kịp thời lực cần cho thành đạt sống mà nhà trường phải trang bị cho học sinh Theo hướng phát triển phương pháp tích cực để đào tạo người động, sớm thích nghi với đời sống xã hội việc kiểm tra, đánh giá dừng lại yêu cầu tái kiến thức, lặp lại kĩ học, phải khuyến khích trí thơng minh, óc sáng tạo việc giải tình thực tế Với trợ giúp cá thiết bị kĩ thuật, kiểm tra đánh giá khơng công việc nặng nhọc giáo viên, mà lại cho nhiều thông tin kịp thời để linh hoạt điều chỉnh hoạt động dạy, đạo hoạt động học Từ dạy học thụ thụ động sang dạy học tích cực, giáo viên khơng đóng vai trò đơn người truyền đạt kiến thức, giáo viên trở thành người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn hoạt động độc lập theo nhóm nhỏ để học sinh tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu chương trình Trên lớp học sinh hoạt động chính, giáo viên vẽ nhàn nhã trước soạn giáo án, giáo viên phải đầu tư công sức, thời gian nhiều so với kiểu dạy học thụ động, thực lên lớp với vai trò người gợi mở, xúc tác, động viên, cố vấn, trọng tài hoạt động tìm tòi hào hứng tranh luận sơi học sinh Giáo viên phải trình độ chun mơn sâu rộng, trình độ sư phạm lành nghề tổ chức hướng dẫn hoạt động học sinh mà nhiều diễn biến tầm dự kiến giáo viên 1.3 Các phương pháp dạy học tích cực tốn học trung học sở 1.3.1 Dạy học đặt giải vấn đề Dạy học phát giải vấn đề PPDH giáo viên tạo tình vấn đề, điều khiển học sinh phát vấn đề, hoạt động tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo để giải vấn đề thơng qua chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ đạt mục đích học tập khác Đặc trưng dạy học phát giải vấn đề "tình gợi vấn đề" "Tư bắt đầu xuất tình vấn đề" Tình vấn đề (tình gợi vấn đề) tình gợi cho học sinh khó khăn lí luận hay thực hành mà họ thấy cần khả vượt qua, tức khắc thuật giải, mà phải trải qua q trình tích cực suy nghĩ, hoạt động để biến đổi đối tượng hoạt động điều chỉnh kiến thức sẵn Quy trình thực Bước Phát thâm nhập vấn đề Phát vấn đề từ tình gợi vấn đề Giải thích xác hóa tình (khi cần thiết) để hiểu vấn đề đặt Phát biểu vấn đề đặt mục tiêu giải vấn đề Bước 2: Tìm giải pháp Tìm cách giải vấn đề, thường thực theo điều sau: Phân tích vấn đề: làm rõ mối liên hệ biết cần tìm (dựa vào tri thức học, liên tưởng tới kiến thức thích hợp) Hướng dẫn học sinh tìm chiến lược giải vấn đề thông qua đề xuất thực hướng giải vấn đề Cần thu thập, tổ chức liệu, huy động tri thức; sử dụng phương pháp, kĩ thuật nhận thức, tìm đốn suy luận hướng đích, quy lạ quen, đặc biệt hóa, chuyển qua trường hợp suy biến, tương tự hóa, khái quát hóa, xem xét mối liên hệ phụ thuộc, suy xuôi, suy ngược tiến, suy ngược lùi, Phương hướng đề xuất điều chỉnh cần thiết Kết việc đề xuất thực hướng giải vấn đề hình thành giải pháp Kiểm tra tính đắn giải pháp: Nếu giải pháp kết thúc ngay, khơng lặp lại từ khâu phân tích vấn đề tìm giải pháp Sau tìm giải pháp, tiếp tục tìm thêm giải pháp khác, so sánh chúng với để tìm giải pháp hợp lí Bước Trình bày giải pháp Học sinh trình bày lại tồn từ việc phát biểu vấn đề tới giải pháp Nếu vấn đề đề cho sẵn khơng cần phát biểu lại vấn đề Bước Nghiên cứu sâu giải pháp Tìm hiểu khả ứng dụng kết Đề xuất vấn đề liên quan nhờ xét tương tự, khái quát hóa, lật ngược vấn đề, giải Ưu điểm Phương pháp góp phần tích cực vào việc rèn luyện tư phê phán, tư sáng tạo cho học sinh Trên sở sử dụng vốn kiến thức kinh nghiệm học sinh xem xét, đánh giá, thấy vấn đề cần giải Đây phương pháp phát triển khả tìm tòi, xem xét nhiều góc độ khác Trong phát giải vấn đề, học sinh huy động tri thức khả cá nhân, khả hợp tác, trao đổi, thảo luận với bạn bè để tìm cách giải vấn đề tốt Thơng qua việc giải vấn đề, học sinh lĩnh hội tri thức, kĩ phương pháp nhận thực ("giải vấn đề" khơng thuộc phạm trù phương pháp mà trở thành mục đích dạy học, cụ thể hóa thành mục tiêu phát triển lực giải vấn đề, lực vị trí hàng đầu để người thích ứng với phát triển xã hội) Hạn chế Phương pháp đòi hỏi giáo viên phải đầu tư nhiều thời gian cơng sức, phải lực sư phạm tốt suy nghĩ để tạo nhiều tình gợi vấn đề hướng dẫn tìm tòi để phát giải vấn đề Việc tổ chức tiết học phần tiết học theo phương pháp phát giải vấn đề đòi hỏi phải nhiều thời gian so với phương pháp thông thường Hơn nữa, theo Lecne: "Chỉ số tri thức phương pháp hoạt động định, lựa chọn khéo léo sở trở thành đối tượng dạy học nêu vấn đề" Một số lưu ý Lecne khẳng định rằng: "Số tri thức kĩ học sinh thu lượm trình dạy học nêu vấn đề giúp hình thành cấu trúc đặc biệt tư Nhờ tri thức đó, tất tri thức khác mà học sinh lĩnh hội trực tiếp PPDH nêu vấn đề, chủ thể chỉnh đốn lại, cấu trúc lại" Do đó, khơng nên u cầu học sinh tự khám phá tất tri thức quy định chương trình Cho học sinh phát giải vấn đề phận nội dung học tập, giúp đỡ giáo viên với mức độ nhiều khác Học sinh học không kết mà điều quan trọng trình phát giải vấn đề Học sinh chỉnh đốn lại, cấu trúc lại cách nhìn phận tri thức lại mà họ lĩnh hội đường phát giải vấn đề, chí khơng phải nghe giáo viên thuyết trình phát giải vấn đề Tỉ trọng vấn đề người học phát giải vấn đề so với chương trình tùy thuộc vào đặc điểm mơn học, vào đối tượng học sinh hoàn cảnh cụ thể Tuy nhiên, phương hướng chung là: Tỉ trọng phần nội dung dạy theo cách để phát giải vấn đề khơng chốn hết tồn mơn học phải đủ để người học biết cách thức, kĩ giải vấn đề khả cấu trúc lại tri thức, biết nhìn tồn nội dung lại dạng trình hình thành phát triển theo cách phát giải vấn đề Các vấn đề/ tình đưa để học sinh xử lí, giải cần thoả mãn yêu cầu sau: Phù hợp với chủ đề học Phù hợp với trình độ nhận thức học sinh Vấn đề tình phải gần gũi với sống thực học sinh Vấn đề tình diễn tả kênh chữ kênh hình, kết hợp hai kênh chữ kênh hình hay qua tiểu phẩm đóng vai học sinh Vấn đề tình cần độ dài vừa phải 10 Vấn đề tình phải chứa đựng mâu thuẫn cần giải quyết, gợi cho học sinh nhiều hướng suy nghĩ, nhiều cách giải vấn đề Tổ chức cho học sinh giải quyết, xử lí vấn đề, tình cần ý: Các nhóm học sinh giải vấn đề, tình vấn đề, tình khác nhau, tuỳ theo mục đích hoạt động Học sinh cần xác định rõ vấn đề trước vào giải vấn đề Cần sử dụng phương pháp động não để học sinh liệt kê cách giải Cách giải tối ưu học sinh giống khác Giáo viên cần tìm hiểu cách tạo tình gợi vấn đề tận dụng hội để tạo tình đó, đồng thời tạo điều kiện để học sinh tự lực giải vấn đề Một số cách thông dụng để tạo tình gợi vấn đề là: Dự đốn nhớ nhận xét trực quan, thực hành hoạt động thực tiễn Lật ngược vấn đề Xét tương tự Khái quát hóa Khai thác kiến thức cũ, đặt vấn đề dẫn đến kiến thức Giải tập mà chưa biết thuật giải trực tiếp Tìm sai lầm lời giải Phát nguyên nhân sai lầm sửa chữa sai lầm, Trong dạy học, hội nhiều, PPDH phát giải vấn đề khả áp dụng rộng rãi dạy học nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo học sinh Dạy học phát giải vấn đề áp dụng giai đoạn trình dạy học: hình thành kiến thức mới, củng cố kiến thức kĩ năng, vận dụng kiến thức Phương pháp cần hướng tới đối tượng học sinh không áp dụng riêng cho học sinh giỏi 11 1.3.2 Phương pháp vấn đáp Bản chất Phương pháp vấn đáp tìm tòi q trình tương tác giáo viên học sinh, thực thông qua hệ thống câu hỏi câu trả lời tương ứng chủ đề định giáo viên đặt Đây phương pháp giáo dục mà giáo viên không trực tiếp đư kiến thức hoàn chỉnh mà hướng dẫn học sinh tư bước để em tự tìm kiến thức phải học Căn vào tính chất hoạt động nhận thức học sinh, người ta phân biệt loại hình vấn đáp gồm: vấn đáp tái hiện; vấn đáp giải thích minh họa; vấn đáp tìm tòi Vấn đáp tái hiện: thực câu hỏi giáo viên đặt yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức biết Loại vấn đáp nên sử dụng hạn chế cần đặt mối liên hệ kiến thức học với kiến thức học củng cố kiến thức vừa học Vấn đáp gải thich minh họa: thực câu hỏi giáo viên đưa kèm theo ví dụ minh họa (bằng lời hình ảnh trực quan), nhằm giúp học sinh dễ hiểu, dễ ghi nhớ Việc áp dụng phương pháp nayfcos giá trị sư phạm cao khó khăn đòi hỏi nhiều cơng sức giáo viên chuẩn bị hệ thống câu hỏi thích hợp Vấn đáp tìm tòi (hay vấn đáp tái hiện) : loại vấn đáp mà giáo viên sử dụng hệ thống câu hỏi để kích thích tranh luận, trao đổi ý kiến giáo viên với học sinh, học sinh với học sinh Yhoong qua dó học sinh dẫn dắt tiếp cận kiến thức Trong vấn đáp tìm tòi, trật tự logic câu hỏi phải nhằm dẫn dắc học sinh bước phát chắt vật, quy luật tượng, kích thích tính tích cực tìm tòi lòng ham muốn hiểu biết học sinh Sự thành công phương pháp vấn đáp phụ thuộc vào nhiều việc xây dựng hệ thống câu hỏi gợi mở thích hợp (tất nhiên phụ thuộc vào nghệ thuật giao tiếp, ứng xử dẫn dắt giáo viên ) Quy trình thực 12 Trước học: Bước 1: xác định mục tiêu học đối tượng dạy học Xác định đơn vị kiến thức kỹ học tmf cách diễn đặt nội dung dạng câu hỏi gợi ý, dấn dắt học sinh Bước 2: dự kiến nội dung câu hỏi, hình thức hỏi, thời điểm đặt câu hỏi (đặt câu hỏi chỗ nào? ), trình tự câu hỏi (câu hỏi trước phải làm cho câu hỏi tiếp sau định hướng suy nghỉ để học sinh giải vấn đề) Dự kiến nội dung câu trả lời học sinh, dự kiến “lỗ hổng” mặt kiến thức dự kiến câu nhận xết trả lời giáo viên học sinh Dự kiến câu hỏi phụ để tùy tình hình đối tượng cụ thể mà tiếp tục gọi ý, dẫn dắc học sinh Trong học Giáo viên sử dụng câu hỏi dự kiến ( phù hợp vói trình độ nhận thức đối tượng học sinh) tiến trình dạy ý thu thập thông tin phản hồi từ phía học sinh Quy trình đặt câu hỏi lớp gồm bước sau đây: Thư đặt câu hỏi Thứ hai dừng lại để học sinh thời gian xem xét câu hỏi suy nghỉ câu trả lời Thứ ba gọi học sinh nghe câu trả lời Thứ tư cho ý kiến đánh giá câu trả lời thể tạo điều kiện cho học sinh khác nhận xét, đánh giá câu trả lời học sinh Trên sở câu trả lời ý kiến học sinh khác, giáo viên đặt câu hỏi, vấn đề làm cho học sinh hiểu sâu sắc kiến thức dẫn dắt sang kiến thức Sau học Gióa viên ý rút kinh nghiệm tính rõ ràng, xác trật tự logic hệ thống câu hỏi sử dung dạy Ưu điểm: 13 Vấn đáp cách thức tốt để kích thích tư độc lập học sinh, dạy học sinh cách tụ suy nghĩ đắn Bằng cách học sinh hiểu nội dung học tập tốt cách học vẹt thuộc lòng Gợi mở vấn đáp giúp lơi học sinh tham gia vào học, làm cho không khí lớp học sơi nỗi, sinh động, kích thích hứng thú học tập lòng tự tun học sinh, rèn luyện cho học sinh lực diễn đạt hiểu biết hiểu ý diễn đạt người khác Tạo môi trường để học sinh gúp đỡ học tập, học sinh điều kiện học tập bạn nhóm, điều kiện tiến q trình hồn thành nhiệm vụ giao Giúp giáo viên trì ý học sinh, giúp kiểm soát hành vi học sinh quản lý lớp học Hạn chế: Hạn chế lớn phương pháp vấn đáp khó soạn thảo sử dung hệ thống câu hỏi gợi mở dẫn dắt học sinh theo chủ đề quán Vì đòi hỏi giáo viên phải chuẩn bị công phu, không kiến thức mà học sinh thu nhận qua trao đổi thiếu tính hệ thống, tản mạn, thặm chí vụn vặt Nếu giáo viên chuẩn bị hệ thống câu hỏi không tốt, dẫn đến việc đặt câu hỏi không rỏ ràng, không rỏ mục đích, đặt câu hỏi mà học sinh dễ dàng trả lời khơng Hiện nhiều giáo viên gặp khó khăn xây dựng hệ thống câu hỏi khơng nắm trình độ học sinh, thường sau đặt câu hỏi nêu gợi ý câu trả lời khiên shocj sinh rơi vào trạng thái bị động, không thực làm việc, ỷ lại vào gợi ý thầy, giáo Một số lưu ý Phương pháp vấn đáp thường sử dụng phhoois hợp với phương pháp khác nhằm làm cho học sinh tích cực,hứng thú học tập hiệu Khi soạn câu hỏi giáo viên cần lưu ý yêu cầu sau đây: 14 Thứ nhất: câu hỏi phải nội dung xác, rõ ràng, sát với mục đích , yêu cầu học sinh, khơng làm cho người học hiểu theo nhiều cách khác Thứ hai: câu hỏi phải sát với loại đối tượng học sinh Nhĩa phải nhiều câu hỏi mức độ khác nhau, khơng q dễ khơng q khó Giáo viên kinh nghiệm thường tạo cho học sinh thấy câu hỏi tầm quan trọng độ khó Thứ tư: nội dung học tập với mục đích nhau, giáo viên sử dụng nhiều dạng câu hỏi với nhiều hình thức hỏi khác Bên cạnh câu hỏi càn chuẩn bị câu hỏi phụ, để tùy tình hình thực tế mà gợi ý, dẫn dắt tiếp Xét chất lượng câu hỏi mặt yêu cầu nâng lực nhận thức nhười ta phân biệt hai loại chính: Loại yều cầu thấp, đòi hỏi khả tái kiến thức, nhớ lại trình bày lại điều học: “nhận dạng” khái niệm, định lý, quy tắc “nhận dạng khái niệm” phát xem đối tượng cho trước đặt trưng khái niệm hay không “Nhận dạng định lý” xem xét tình cho trước ăn khớp với định lý hay khơng Loại câu hỏi sử dụng học sinh giới thiệu tà liệu mới, luyện tập, thực hành, ôn tập điều học 1.3.3 Phương pháp luyện tập thực hành Bản chất Luyện tập thực hành củng cố, bổ sung, làm vững thêm kiến thức lí thuyết Trong luyện tập, người ta nhấn mạnh tới việc lặp lại với mục đích học thuộc "đoạn thơng tin": đoạn văn, thơ, hát, kí hiệu, quy tắc, định lí, cơng thức, học làm cho việc sử dụng kĩ thực cách tự động, thành thục Trong thực hành, người ta khơng nhấn mạnh vào việc học thuộc mà nhằm áp dụng hay sử dụng cách thông minh cách tri thức để thực nhiệm vụ khác Vì thế, dạy học, bên cạnh việc cho 15 học sinh luyện tập số chi tiết cụ thể, giáo viên cần lưu ý cho học sinh thực hành phát triển kĩ Quy trình thực Bước Xác định tài liệu cho luyện tập thực hành Bước bao gồm việc tập trung ý học sinh kĩ cụ thể kiện cần luyện tập thực hành Bước Giới thiệu mơ hình luyện tập thực hành Khuôn mẫu để học sinh bắt chước làm theo giáo viên giới thiệu, thơng qua ví dụ cụ thể Bước Thực hành luyện tập Học sinh tìm hiểu tài liệu để luyện tập thực hàng Học sinh tự thử kĩ đặt câu hỏi kĩ Việc nhắc lại tiến hành hoạt động lớp với hướng dẫn giáo viên Nếu luyện tập hay thực hành kĩ tự động bước cần lời dẫn cụ thể Bài tập loại cần tiếp tục học sinh biết xác họ phải làm nhận rõ mức độ hồn thành mà em cần đạt Bước Thực hành đa dạng Giáo viên đưa tập đòi hỏi học sinh phải sử dụng nhiều kiến thức, định lí, cơng thức, Các tập đa dạng học sinh hội rèn luyện kĩ năng, vận dụng kiến thức khác để giải nhiệm vụ đặt Bước Bài tập cá nhân Học sinh luyện tập, thực hành tập SGK SBT tập tham khảo khác nhằm phát triển kĩ giải vấn đề rèn luyện tư Những yêu cầu Luyện tập phải nhằm mục đích, yêu cầu định 16 Luyện tập phải tiến hành theo trình tự chặt chẽ Lúc đầu đơn giản, làm mẫu, dẫn, sau tăng dần tính phức tạp hành động tự lực luyện tập Phải nắm lý thuyết luyện tập qua luyện tập để hiểu sâu lý thuyết Luyện tập phải đảm bảo mức độ khó khăn vừa sức hoàn cảnh khác theo nhiều phương án Ưu điểm Đây phương pháp hiệu để mở rộng liên tưởng phát triển kĩ Luyện tập thực hành hiệu việc củng cố trí nhớ, tinh lọc trau chuốt kĩ học, tạo sở cho việc xây dựng kĩ nhận thức mức độ cao Đây phương pháp dễ thực thực hầu hết học mơn Tốn, Thể dục, Âm nhạc, Hạn chế Luyện tập xu hướng làm cho học sinh nhàm chán giáo viên khơng nêu mục đích cách rõ ràng khuyến khích cao Dễ tạo tâm lí phụ thuộc vào mẫu, hạn chế sáng tạo Do chất việc nhắc nhắc lại nên học sinh khó đạt lanh lợi tập trung, dễ tạo nên học vẹt, đặc biệt chưa xây dựng hiểu biết ban đầu đầy đủ Mốt số lưu ý Luyện tập thực hành cần phải tiến hành thường xuyên số áp lực Các tập luyện tập nhắc nhắc lại ngày khắt khe hơn, nhanh áp lực lên học sinh mạnh hơn, áp lực luyện tập căng thẳng tập thực hành Tuy nhiên, áp lực không nên cao mà vừa đủ để khuyến khích học sinh khó làm Thời gian cho luyện tập, thực hành không nên kéo dài dễ gây nên nhạt nhẽo nhàm chán 17 Cần thiết kế tập phân hóa để khuyến khích đối tượng học sinh tham gia thực hành luyện tập phù hợp với lực Cũng tổ chức hoạt động luyện tập, thực hành thông qua nhiều hoạt động khác nhau, kể việc tổ chức thành trò chơi học tập nhằm làm cho học sinh hào hứng hơn, đồng thời qua hoạt động kĩ học sinh rèn luyện 1.3.4 Dạy học theo nhóm Bản chất Phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ gọi số tên khác "Phương pháp thảo luận nhóm" PPDH hợp tác Đây PPDH mà học sinh phân chia thành nhóm nhỏ riêng biệt, chịu trách nghiệm mục tiêu nhất, thực thông qua nhiệm vụ riêng biệt người Các hoạt động cá nhân riêng biệt tổ chức lại, liên kết hữu với nhằm thực mục tiêu chung" Phương pháp thảo luận nhóm sử dụng nhằm giúp cho hs tham gia cách chủ động vào trình học tập, tạo hội cho em chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, ý kiến để giải vấn đề liên quan đến nội dung học; tạo hội cho em giao lưu, học hỏi lẫn nhau; hợp tác giải nhiệm vụ chung Quy trình thực Khi sử dụng phương pháp dạy học này, lớp học chia thành nhóm từ đến người Tùy mục đích sư phạm yêu cầu vấn đề học tập, nhóm phân chia ngẫu nhiên chủ định, trì ổn định tiết học thay đổi theo hoạt động, phần tiết học, nhóm giao nhiệm vụ giống nhóm nhận nhiệm vụ khác nhau, phần chủ đề chung Cấu tạo hoạt động theo nhóm (trong phần tiết học, tiết, buổi) sau: Bước Làm việc chung lớp GV giới thiệu chủ đề thảo luận nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức 18 Tổ chức nhóm, giao nhiệm vụ cho nhóm, quy định thời gian phân cơng vị trí làm việc cho nhóm Hướng dẫn cách làm việc theo nhóm (nếu cần) Bước Làm việc theo nhóm Lập kế hoạch làm việc Thỏa thuận quy tắc làm việc Phân cơng nhóm, cá nhân làm việc độc lập Trao đổi ý kiến, thảo luận nhóm Cử đại diện trình bày kết làm việc nhóm Bước Thảo luận, tổng kết trước toàn lớp Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận nhóm Các nhóm khác quan sát, lắng nghe, chất vấn, bình luận bổ sung ý kiến Giáo viên tổng kết nhận xét, đặt vấn đề cho vấn đề Ưu điểm Học sinh học cách cộng thác nhiều phương diện Học sinh nêu quan điểm mình, nghe quan điểm bạn khác nhóm, lớp; trao đổi, bàn luận ý kiến khác đưa lời giải tối ưu cho nhiệm vụ giao cho nhóm Qua cách học đó, kiến thức hs bớt phần chủ quan, phiến diện, làm tăng tính khách quan khoa học, tư phê phán hs rèn luyện phát triển Các thành viên nhóm chia sẻ suy nghĩ, băn khoăn, kinh nghiệm, hiểu biết thân, xây dựng nhận thức, thái độ học hỏi lẫn Kiến thức trở nên sâu sắc, bền vững, dễ nhớ nhớ nhanh giao lưu, học hỏi thành viên nhóm, tham gia trao đổi, trình bày vấn đề nêu Học sinh hào hứng đóng góp vào thành cơng chung lớp Nhờ khơng khí thảo luận cởi mở nên học sinh, đặc biệt em nhút nhát, trở nên bạo dạn hơn; em học trình bày ý kiến mình, biết lắng 19 nghe phê phán ý kiến bạn; từ đó, giúp hs dễ hòa nhập vào cộng đồng nhóm, tạo cho em tự tin, hứng thú học tập sinh hoạt Vốn hiểu biết kinh nghiệm xã hội hs thêm phong phú; kĩ giao tiếp, kĩ hợp tác hs phát triển Hạn chế Một số học sinh nhút nhát lí khơng tham gia vào hoạt động chung cuả nhóm, nên giáo viên khơng phân cơng hợp lí dẫn đến tình trạng vài hs tham gia đa số hs khác khơng hoạt động ý kiến nhóm phân tán mâu thuẫn gay gắt với (nhất môn Khoa học xã hội) Thời gian bị kéo dài Với lớp số đơng lớp học chật hẹp, bàn ghế khó di chuyển khó tổ chức hoạt động nhóm Khi tranh luận, dễ dẫn tới lớp ồn ào, ảnh hưởng đến lớp khác Khi sử dụng phương pháp Chỉ hoạt động đòi hỏi phối hợp cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng hơn, hiệu hoạt động động cá nhân sử dụng phườn pháp Dạy học nhóm thường áp dụng để sâu, luyện tập, củng cố chủ đề học tìm hiểu chủ đề Các câu hỏi kiểm tra dùng cho việc chuẩn bị dạy học nhóm: Chủ đề hợp với dạy học nhóm khơng? Các nhóm làm việc với nhiệm vụ giống hay khác nhau? Học sinh đủ kiến thức điều kiện cho cơng việc nhóm chưa? Cần trình bày nhiệm vụ làm việc nhóm nào? Cần chia nhóm theo tiêu chí nào? Cần tổ chức phòng làm việc, kê bàn ghế nào? Các cách thành lập nhóm 20 nhiều cách để thành lập nhóm theo tiêu chí khác nhau, khơng nên áp dụng tiêu chí năm học thể theo sổ điểm danh, theo màu sắc, theo biểu tượng, theo giới tính, theo vị trí ngồi, lựa chọn, Một số lưu ý Cần quy định rõ thời gian thảo luận nhóm trình bày kết thảo luận cho nhóm Khi làm việc theo nhóm, nhóm tự bầu nhóm trưởng cần Các thành viên nhóm ln phiên làm nhóm trưởng Nhóm trưởng phân cơng cho thành viên thực phần công việc Kết thảo luận trình bày nhiều hình thức (bằng lời, tranh vẽ, tiểu phẩm, văn viết giấy to, ) người thay mặt nhóm trình bày nhiều người trình bày, người đoạn nối tiếp Kết làm việc nhóm đóng góp vào kết chung lớp Để trình bày kết làm việc nhóm trước tồn lớp, nhóm cử đại diện phân cơng nhóm viên trình bày phần nhiệm vụ giao phức tạp Tạo điều kiện để nhóm tự đánh giá lẫn lớp đánh giá Tùy theo nhiệm vụ học tập, học sinh sử dụng hình thức làm việc cá nhân hoạt động nhóm cho phù hợp, không nên thực PPDH cách hình thức Khơng nên làm dụng hoạt động nhóm cần đề phòng xu hướng hình thức (tránh lối suy nghĩ: đổi PPDH phải sử dụng hoạt động nhóm) Trong suốt q trình hs thảo luận, giáo viên cần đến nhóm, quan sát, lắng nhe, gợi ý, giúp đỡ hs cần thiết 1.4 Áp dụng dạy học tích cực tốn học Áp dụng dạy học tích cực hóa học Đây việc nghe trừu tượng áp dụng dễ hiểu, điều đặc biệt mang lại kết tốt việc truyền đạt kiến thức cho học sinh 21 Tập cho học sinh thói quen phân tích tập: tìm hiểu kĩ nội dung tập, xác định dạng tập (đâu ẩn đâu liệu…) khai thác triệt để kiện, giả thuyết tập, tìm hiểu phương pháp giải kiến thức cơng cụ thích hợp, phân tích mối quan hệ hình thành giả thuyết kết quả… Rèn luyện cho học sinh tự xây dựng tập chương trình giải: phải phác thảo dự kiến đường chung để giải, xây dựng lập luận cụ thể (diễn dịch, quy nạp, chặt chẽ theo nguyên tắc logic học….), định hướng trước giải, học sinh tự rút đồ giải loại loại… Sau giải xong giáo viên đặc biệt ý đến khâu lời giải: chẳng hạn giải phương trình, học sinh đối chiếu nghiệm tìm điều kiện cho thay vào phương trình để đánh giá kết Việc kiểm tra lời giải thường tiến hành theo hai bước: Thứ xác định lại tính đắn bước hai (định tính) Thứ hai rà sốt lại q trình thao tác sử dụng để giải toán (định lượng) Rèn cho học sinh khả nghiên cứu lời giải: nghiên cứu – khai thác – phân tích tìm tòi lời giải khoa học tập giúp học sinh thói quen tập dượt nghiên cứu khoa học, nắm chất cách giải vấn đề giải tập Việc làm quan trọng để rèn luyện tư giải tập cho học sinh Đặc biệt cần hướng dẫn cho học sinh tập liên quan sáng tao tập Học sinh phải phân tích tập để nắm vững đặc điểm chất, yếu tố thuộc tập, thấy mối quan hệ tập khác thể thay đổi điều kiện yếu tố cho để đến tập 22 C KẾT LUẬN Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) mộtthuật ngữ rút gọn, dùng nhiều nước để phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo người học PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức người học, nghĩa tập trung vào phát huy tính tích cực người học khơng phải tập trung vào phát huy tính tích cực người dạy, nhiên để dạy học theo phương pháp tích cực giáo viên phải nỗ lực nhiều so vớidạy theo phương pháp thụ động Việc đổi phương pháp dạy học phương pháp dạy học tích cực mơn tốn trường THCS cần thiết, việc tìm hiểu phương pháp tạo cho tơi điều kiện tìm hiểu nghiên cứu phương pháp học dạy giáo viên học sinh Từ phân tích tìm hiểu tài liệu tròn sách mạng xã hội Qua giúp tơi hiểu thêm cách dạy cách đổi cho phù hợp với phát triển xã hội rút học cho thân mình: cần phải trao dồi kiến thức chuyên môn thật vững vàng, tham khảo nhiều tài liệu,tìm hiểu nhiều tình đưa giải pháp hợp lý thực tốt nhiệm vụ trước vào thực tế Trong tương lại người ươm mầm xanh cho tổ quốc, nên thấy rõ vai trò nhệm vụ từ cố gắng, phấn đấu để đáp ứng yêu cầu mà xã hội đặt Cuối kết thúc đề tài, xin chân thành cảm ơn thầy Trần Đăng Hanh Trị hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành nghiên cứu 23 D TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] giáo trình: lý luận dạy học trường trung học sở - chủ biên: Nguyễn [2] Ngọc Bảo giáo trình phương pháp dạy học tốn học trung học sở theo định [3] hướng tích cực Modul số 18: Phương pháp dạy học tích cực; Tài liệu bồi dưỡng thường [4] [5] xuyên cho GV khối THPT; Vụ Giáo dục Trung học; 2013 Trang trung tâm gia sư day kèm TTV sưu tầm chia Giáo trình “đổi phương pháp dạy học THPT” Dự án PPDH THPT Hà [6] [7] [8] [9] Nội Giáo trình: “ phương pháp dạy học đại cương” http://hamsterdk.forumvi.com/t12-topic http://gdnn.edu.vn tổng hợp hệ thống hóa http:// 123do.org/document/1039168-phuong-phap-day-hoc-tich-cuc-montoan.htm 24 MỤC LỤC ... luận dạy học trường trung học sở - chủ biên: Nguyễn [2] Ngọc Bảo giáo trình phương pháp dạy học toán học trung học sở theo định [3] hướng tích cực Modul số 18: Phương pháp dạy học tích cực; Tài... 1.1.2 Phương pháp dạy học tích cực Phương pháp dạy học tích cực Phương pháp tích cực thuật ngữ rút gọn, dùng nhiều nước, để phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ... hiểu phương pháp dạy học tích cực mơn tốn THCS thời gian qua Tìm hiểu phương pháp dạy học tích cực mơn tốn trung học sở tài liệu liên quan Phương pháp nghiên cứu Bài viết sử dụng phương pháp: phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp dạy học tích cực trong bộ môn toán ở trung học cơ sở , Phương pháp dạy học tích cực trong bộ môn toán ở trung học cơ sở , CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG TOÁN HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay