Đồ án tốt nghiệp: Tổ chức thi công - P12

8 395 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2012, 10:25

Dồ án tốt nghiệp: Tổ chức thi côngTên công trình: Khách sạn Bông Sen Vàng thuộc công ty khách sạn và du lịch Kim Liên trực thuộc Tổng Cục Du Lịch đồ án tốt nghiệp phạm anh tuấn 38x2 III Tính toán móng cọc ép trục D3.1 Tải trọng tác dụngM = 16060 kgmN = 200616 kgQ = 5622 kg3.2 Sơ bộ chọn tiết diện cọc- Chọn cọc tiết diện 250x250mm, cốt thép cọc là 418, nhóm thép AII, bê tông mác 200. Rn = 90 kg/cm2, Ra = Ra' = 2800 kg/cm2. Lớp bảo vệ cốt thép a = 4 cm.- Diện tích cốt thép Ft = 4.2,545 =10,18 cm2- Diện tích bê tông chịu lực Fb = 21.25 =525 cm2.- Sức chịu tải tính toán của cọc theo vật liệuPvật liệu = m(Rn.Fb +Rt.Ft).- Ta tính toán cọc với cọc đài thấp, và giả định chỉ bố trí đợc ít hơn 10 cọc khi đó m = 0,9.Pvật liệu = 0,9.(90.525 + 10,18.2800) = 68179 kg.- Sức chịu tải tính toán của cọc theo đất nền- Ta tính toán khả năng chịu tải của cọc theo nền đất theo phơng pháp thống kê:P m u l F Rnen datinii= +0 71 213, . . . . ._. . ._ Trong đó:m : hệ số điều kiện làm việc m =0,9.1 hệ số ảnh hởng bởi phơng pháp hạ cọc ,với trờng hợp cọc ép ta có: 1 = 1,12 Hệ số ma sát giữa đất và cọc: 2 =1.u: chu vi tiết diện cọc : u =25.4 =100 cm.F diện tích tiết diện cọc : F = 25.25 = 625 cm2.2173 Hệ số ảnh hởng của việc mở rộng chân cọc 3 =0,7.P l R h Rnen datiniii iin= += + 0 7 0 9 1111 0 7 625 0 63 11 0 043751 1, . , , . . ._. , . . , , . . , ._ _ _ - Ta có bảng tính Pnền đất nh sauChiều sâuihi0,63.1,1.i.him T/m2m T/m1.25 0.225 1 0.1559252.25 0.325 1 0.2252253.35 0.425 1 0.2945254.35 0.525 1 0.3638255.35 0.625 1 0.4331256.35 0.613 1 0.4248097.35 0.708 0.4 0.1962587.75 1.12 1 0.7761608.75 1.135 1 0.7865559.75 1.147 1 0.79487110.75 1.159 1 0.80318711.75 6.75 1 4.67775012.75 6.87 1 4.76091013.75 6.93 1 4.80249019.339690- Tra bảng ta có Ri = 370 T/m2- Ta có 0,63.004375.370 = 10,198 T/m- Vậy Pđất nền = 19,34 + 10,20 = 28,54 T/m Ptt = Pđất nền = 28,54 T/mSố lợng cọc dự kiến:nNPnem dat= = = 1 3200616285408 97, . ,Số lợng cọc dự kiến n = 9 chiếc, ta sẽ bố trí cọc với đài cọc nh hình vẽ 218đồ án tốt nghiệp phạm anh tuấn 38x2 3.3 Xác định chiều sâu chôn đài:Tính toán cọc theo cọc đài thấp khi đó h>0,7.hminh tgHbmin( ).= 4522Trong đó là góc ma sát trong của lớp đất thứ 2 = 4o. là trọng lợng thể tích của lớp đất thứ 2 = 1760kg/m3.H là tổng lực ngang : H = Q = 5622 kg.Nh vậy :h tg mmin( ). ,,= =4542562217601 251 42Do đó ta chọn chiều sâu đài cọc là h = 1,0 m.3.4 Tính toán và kiểm tra móng cọc đài thấp3.4.1 Tính toán theo trạng thái giới hạn thứ nhất bao gồm việc kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc, kiểm tra sức chịu tải của nền đất ở mũi cọc- Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc- Lực tác dụng lên cọc lớn nhất ở ngoài biên là:219PNnM xxnimaxmax.= +215Trong đó x mi2152 29 0 375 1 26= =. , ,n =9xmax = 0,375 m.PNnM xxkgnimaxmax ,,= + = + =215200616916060 0 3751 2627070- Lực tác dụng lên cọc nhỏ nhất ở ngoài biên là:PNnM xxniminmax.= 215Trong đó x mi2162 29 0 375 1 26= =. , ,n =9xmax = 0,375 m.PNnM xxkgnimaxmax ,,= + = =215200616916060 0 3751 2617511Giá trị Pmax < Ptt nên cọc đủ khả năng chịu lực.Giá trị Pmin >0 nên tất cả các cọc đều chịu nén.3.4.2 Kiểm tra cờng độ đất nềnChiều sâu đài cọc kể từ đáy đài:L = 12,5 m.Diện tích móng khối:Ftđ = (b+2.L.tg()).(b'+2.Ltg())220đồ án tốt nghiệp phạm anh tuấn 38x2 Trong đó:= =+ ++ +=i iniinoll144 6 5 6 5 4 14 26 5 4 1441 4 , , . .,, Ftđ = (2 + 2.12,5.tg(1,4o).( 2 + 2.12,5.tg(1,4o) = 2,66x2,66 = 7,08 m2.Trọng lợng của móng khối tơng đơng:gmóng khối = 7,08.2000.12,5 = 177000 kg Tổng tải trọng thẳng đứng tại đáy móng:Nđmóng = 200616 + 177000 = 377616 kg.Khả năng chịu tải của nền đất là Rnền = m(A.b.tb. + B.q0) + D.ctcVới = 14 khi đó tra bảng ta có:m =1,0; A= 0,29; B = 2,17; D = 4,09.b = 1,25 , ctc =0, 94 t/m2.tbi iihhkg m= =+ ++ += , . .,/131331760 6 5 1630 4 1800 26 5 4 21730Rnền = 1.(0,29.1,25 + 2,17.12,5).1,73 + 4,69.0,94 = 55,5 tấn/m2max, ,= + = +NFMWddq dq3776167 0816060313= 53336 + 5131 = 58467kg = 58,5TTa có max = 58,5T < 1,2R = 66,6T. Thoả mãn.3.4.3 Kiểm tra lún- Ta có ứng suất ban đầu ở đáy móng là221bt = (0,45+0,8).1,7 + 6,5.1,76 + 4.16,3 + 2.1,8 = 23,435T/m2- Cho nên ứng suất gây lún làgl = bt - .h = 58,50 - 1,8.12,5 = 36T/m2- Tỉ số bh= =2 662 661,,. - Ta tính lún cho nền đồng nhất nên áp dụng công thức để tính lún cho một lớp phân tố. Chia diện đáy móng ra là 4 phần, b=1,33m.sEhi igliii= . .Trong đó:Ei môđun biến dạng của lớp đất chứa phân tố thứ i, E = 1500T/m2gl - áp lực gây lún trên lớp đất thứ ihi - chiều dày của lớp phân tố ii - hệ số điều chỉnh cần xét đến ảnh hởng cần chú ý. = 0,8.Ta có bảng tính lún nh sauhi(m)z/bbt(T/m2)kg4.kg.gl(T/m2)Si(m)0.53 26.477 0.243 35.143 0.0099340.53 27.431 0.212 28.705 0.0081140.53 28.385 0.171 23.086 0.0065260.53 29.339 0.133 17.995 0.0050860.53 30.293 0.103 14.000 0.0039570.53 31.247 0.081 11.008 0.0031120.53 32.201 0.065 8.787 0.0024840.039213Tổng độ lún S=3,9cm <[S] = 8cm. Thoả mãn điều kiện về lún.3.5 Tính toán đài cọc3.5.1 Tính toán chọc thủngChọn chiều cao đài móng h = 0,8m. Lúc này tất cả các cọc đều nằm trong đáy tháp chọc thủng nên thoả mãn điều kiện này.222đồ án tốt nghiệp phạm anh tuấn 38x2 3.5.2 Tính toán cốt thép cho đàiDo đài móng chỉ có một bậc nên ta xét giá trị mômen tại hai tiết diện thẳng đứng của đài tại hai mép cột theo hai phơng của móng. Do hai canh móng bằng nhau nên ta chỉ tính cho một phơng.Giá trị mô men là :M1 = 3.pmax.0,5 = 3.27,070.0,5 =40,605 TmDiện tích cốt thép :FMh Rcmao t= = =0 940 6051000000 9 75 280021 482, . ., ., . .,Bố trí cốt thép chọn thép 14 14 a150.223Bè trÝ cèt thÐp cho ®µi mãng cét trôc D224 . gây lún làgl = bt - .h = 58,50 - 1,8.12,5 = 36T/m 2- Tỉ số bh= =2 662 661,,. - Ta tính lún cho nền đồng nhất nên áp dụng công thức để tính lún cho một lớp. cốt thép a = 4 cm .- Diện tích cốt thép Ft = 4.2,545 =10,18 cm 2- Diện tích bê tông chịu lực Fb = 21.25 =525 cm2 .- Sức chịu tải tính toán của cọc theo vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp: Tổ chức thi công - P12, Đồ án tốt nghiệp: Tổ chức thi công - P12, Đồ án tốt nghiệp: Tổ chức thi công - P12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay