Phát triển plug in trong wordpress cho phép chia sẻ bài viết trên mạng xã hội

69 37 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 18:32

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐỖ THỊ KIM LINH 1556100037 PHÁT TRIỂN PLUG-IN TRONG WORDPRESS CHO PHÉP CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN MẠNG HỘI ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ THÔNG TIN Tp Hồ Chí Minh, 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐỖ THỊ KIM LINH 1556100037 PHÁT TRIỂN PLUG-IN TRONG WORDPRESS CHO PHÉP CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN MẠNG HỘI Chuyên ngành: Quản Trị Thông Tin BÁO CÁO ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NGÀNH QUẢN TRỊ THÔNG TIN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: NGUYỄN TẤN CÔNG Tp Hồ Chí Minh, 2018 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Khóa luận đáp ứng yêu cầu đề tài NCKH cấp trường chuyên ngành quản trị thông tin học Tp.HCM, ngày …… tháng …… năm 2018 Giáo viên hướng dẫn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Khóa luận đáp ứng yêu cầu đề tài NCKH cấp trường chuyên ngành quản trị thông tin học Tp.HCM, ngày …… tháng …… năm 2018 Giáo viên phản biện LỜI CÁM ƠN Chúng em xin chân thành cảm ơn Khoa Thư Viện – Thông Tin Học, trường Đại Học Khoa Học Hội Và Nhận Văn Tp HCM tạo điều kiện tốt cho chúng em thực hiện đề tài Bên cạnh đó, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý Thầy Cô Khoa tận tình giảng dạy, củng cố kiến thức chun mơn cho chúng em Đặt biệt, chúng em xin cảm ơn người hướng dẫn trực tiếp: Thầy Nguyễn Tấn Công.Với bảo tận tình kiên nhẫn Thầy giúp đỡ chúng em hồn thành đề tài NCKH có thêm nhiều hiểu biết bổ ích q trình nghiên cứu học tập Chúng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè ủng hộ, động viên chia sẻ khó khăn q trình nghiên cứu thực hiện đề tài Chúng em cố gắng hoàn thành đề tài NCKH khả cho phép, chắn không tránh khỏi thiếu sót, kính mong thơng cảm tận tình bảo quý thầy cô bạn Sinh viên thực hiện Đỗ Thị Kim Linh ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Tên Đề Tài: Phát triển plug-in wordpress cho phép chia sẻ viết mạng hội Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Tấn Công Thời gian thực hiện: từ ngày 12/06/2017 đến ngày 01/4/2018 Sinh viên thực hiện: Đỗ Thị Kim Linh (1556100037) Loại đề tài: Phân tích thiết kế hệ thống, chọn giải pháp xây dựng ứng dụng Nội Dung Đề Tài: – Tìm hiểu mơ hình thương mại diện tử – Tìm hiểu mã nguồn mở Wordpress phân hệ WordpressTriển khai xây dựng ứng dụng thương mại điện tử mơ hình thương mại điện tử dựa mã nguồn mở Wordpress – Chỉ dừng lại phát triển plug-in wordpress cho phép chia sẻ viết mạng hội, không phát triển rộng Kế Hoạch Thực Hiện: STT Nội dung Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Xác định đề tài 28/05/2017 01/06/2017 Tra cứu tài liệu cần thiết 02/06/2017 25/07/2017 Xây dựng đề cương 26/07/2017 03/08/2017 Lập kế hoạch nghiên cứu 04/08/2017 25/09/2017 Thu thập xử lý thông tin 26/09/2017 26/11/2017 27/11/2017 05/12/2017 Cài đặt tảng website localhost, thiết lập chức website Xây dựng website 06/12/2017 25/01/2018 Cài đặt, thiết lập giỏ hàng 26/01/2018 24/02/2018 Viết báo cáo đồ án Xác nhận GVHD 25/02/2018 15/03/2018 Ngày 15 tháng 04 năm2018 Sinh Viên Thực Nguyễn Tấn Công Đỗ Thị Kim Linh MỤC LỤC BẢNG MÔ TẢ CÁC THUẬT NGỮ STT Thuật ngữ tiếng Anh Thuật ngữ tiếng Việt Server Máy chủ Client Máy khách Plug-in Mơ-dun chức tích hợp mở rộng Social Networking Mạng xạ hội Online Marketing Quảng bá trực tuyến E-Commerce Thương mại điện tử Database (DB) Cơ sở dự liệu (CSDL) Content Management System (CMS) Hệ quản trị nội dung trang web Administrator (Admin) Người quản trị hệ thống 10 Theme Giao diện trang web DANH MỤC CÁC HÌNH người cao nhất, thấy tồn quyền cấp tạo user ban đầu database Admin super tiếp tục cấp quyền cho manager với quyền phép sử dụng Người dùng đăng ký trở thành thành viên hệ thống website thể hiện trang quản trị, tài khoàn manager cấp phép nhìn thấy Hình 5.15 – Trang quản trị Admin 5.2.2 Màn hình quản lý cửa hàng Với hỗ trợ tối đa cho giao diện quản lý cửa hàng (hàng hóa, đơn hàng, toán,… ), người quản trị phép thiết lập tùy chỉnh cho phù hợp với mặt hàng kinh doanh Tại có thành phần tùy chỉnh : Đơn hàng, Mã ưu đãi, Báo cáo… Cài đặt bao gồm: − Thông tin chung: địa cửa hàng Đầm đẹp, mức thuế phí giao hàng sử dụng địa − Thông tin sản phẩm: chung, kiểm kê kho hàng, sản phẩm tải xuống − Giao nhận sản phẩm: 55 • Khu vực giao hàng : Một vùng giao hàng khu vực địa lý nơi có phương thức giao hàng tương ứng WooCommerce khớp khách hàng với vùng sử dụng địa nhận hàng giới thiệu phương thức giao hàng vùng tới khách hàng • Tùy chọn giao hàng : tính tốn địa điểm giao hàng • Loại hình giao hàng : Grab, Taxi Mai Linh, xe giao hàng Viettel,… − Thanh tốn : • Tùy chọn tốn : Tiến trình tốn, Trang Thanh tốn Điểm cuối kết nối tốn • BACS • Kiểm tra toán : Cho phép toán Chi phiếu Tại bạn cần đến tốn Chi phiếu vào ngày nay? Vâng, dĩ nhiên không cần chúng tơi cho phép bạn tốn thử để kiểm tra email đơn hàng trang toán thành cơng v.v • Trả tiền mặt nhận hàng : Để khách hàng trả tiền mặt (hoặc cách khác) nhận hàng • Cơng tốn Paypal − Tài khoản: • Trang tài khoản : Những trang cần thiết lập để WooCommerce gửi người dùng tới để truy cập vào phần liên quan tới tài khoản • Điểm cuối kết nối tài khoản tơi : Điểm kết thúc đường dẫn thêm vào liên kết URL để thực hiện hành động đặc biệt Chúng khơng nên trùng bỏ trống để tắt chức điểm kết thúc − Email : • Email thông báo : gửi từ WooCommerce : đơn hàng mới, hủy đơn hàng, đơn hàng không thành công, … Nhấp chuột vào email để cấu hình • Tùy chọn email người gửi • Mẫu email 56 Hình 5.16 – Trang quản lý mua bán plugin Woocommerce 57 5.2.3 Màn hình hiển thị giao diện webisite Đầm đẹp Hình 5.17 – Giao diện trang chủ cho khách hàng 58 Đây trang giao diện hiển thị bên webwsite với bố cụ đơn giản, tránh làm rối mắt người dùng tập trung vào nội dung cốt yếu muốn truyền đến khách hàng Thành phần menu trình bày thành hai phần thể hiện nội dung sản phẩm Đầm đẹp Ngoải việc sử dụng menu dạng drop down, trang diện sử dụng slide ảnh để truyền tải thông tin liên quan Sản phẩm thể hiện theo yêu cầu đặc tả gắn với đơn giản hóa nội dung, hiển thị ngắn gọn, đầy đủ nội dung cần thiết : tên sản phẩm, giá, mô tả ngắn,… Trang chủ Đầm đẹp thiết kế sinh động, thân thiện bao gồm tất sản phẩm có cửa hàng Đầm đẹp với mẫu mã váy, đầm khác nhau, giá phải mang đến không gian thoải mái mua sắm cho khách hàng 5.2.4 Chuyên mục hàng hóa Hình 5.18 – Trang danh mục hàng hóa Trang hiển thị sản phẩm theo danh mục Trong hệ thống sản phẩm chưa thành nhiều chủng loại : Áo đầm, áo thời trang, sản phẩm thiết kế tiếng… Ứng với danh mục, khách hàng chọn chủng loại mà muốn tham khảo Hệ thống liệt kê tất sản phẩm thuộc danh mục 59 5.2.5 Màn hình thao tác chia sẻ thơng tin lên mạng hội Hình 5.19 – Share Google 60 Hình 5.20 – Share Twitter Nút share có cơng dụng cửa hàng lẫn khách hàng : − Khi khách hàng có nhu cầu chia sẻ sản phẩm lên mạng hội để thông báo đến bạn bè, người thân Facebook, Google, Twitter,…chúng ta nhấn vào nút button share kế bên sản phẩm Nhập tài khoản mật nhập đăng ký thành viên dễ dàng share sản phẩm lên ứng dụng mạng hội − Khi cửa hàng Đầm đẹp muốn quảng cáo sản phẩm cho khách hàng, cửa hàng sử dụng nút share thiết kế sẵn nhằm phổ biến tới khách hàng sản phẩm có cửa hàng Đầm đẹp, tăng thêm lượt xem doanh thu sản phẩm cửa hàng Màn hình xem chi tiết sản phẩm Khi khách hàng muốn xem cách chi tiết sản phẩm thích Khách hàng vào phần mô tả, thông tin bổ sung đánh giá để xem đầy đủ thông tin sản phẩm 61 Hình 5.21 – Chi tiết sản phẩm đầm body Màn hình giỏ hàng đặt mua sản phẩm Hình 5.22 – Hiển thị đặt hàng sản phẩm 62 Khách hàng có nhu cầu đặt hàng chọn vào mục thêm vào giỏ Nếu đặt hàng thành cơng trang web thơng báo sản phẩm thêm vào giỏ hàng Nếu sản phẩm hết hàng thông báo sản phẩm hết hàng Giỏ hàng hiển thị số lượng sản phẩm mà khách đặt, đồng thời tính tổng giá tất sản phẩm đặt Hình 5.23 – Hiển thị giỏ hàng Khách hàng chọn xong sản phẩm muốn xem đặt xem nút Xem giỏ hàng Trang web thể hiện chi tiết tên sản phẩm, giá, số lượng, tổng cộng Và sau khách hàng điền đầy đủ thơng tin : họ, tên, quốc gia, tên công ty, địa chỉ,…để tốn mặt hàng 63 Hình 5.24 – Hiển thị tốn Màn hình xem thơng tin đặt hàng người quản trị Khách hàng đặt hàng thành công, trang web thông báo trang quản trị admin có nhiệm vụ phân loại hàng hóa đặt, xếp sản phẩm để gửi hàng Hình 5.25 – Hiển thị đơn đặt hàng 5.3 Kết luận Trong chương này, chúng tơi trình bày kết thực nghiệm hệ thống xây dựng Với nội dung chúng tơi tìm hiểu, nghiên cứu thực hiện, 64 chương trình bày kết thực nghiệm website Đầm đẹp bao gồm nội dung: hướng dẫn cài đặt đồ án, kết đạt kết luận Website Đầm đẹp hồn thành chức tiếp tục được nghiên cứu để hoàn chỉnh Website tích hợp thành phần phụ trợ khác song song với giao diện người dùng Website cài đặt thử nghiệm hai môi trường: localhost host để đảm bảo hoạt động ổn định đưa vào sử dụng hoạt động kinh doanh Đầm đẹp 65 Chương Kết luận kiến nghị Nội dung chương trình bày kết mà hệ thống đạt được, ưu điểm mặt hạng chế hệ thống Qua đưa số hướng phát triển nhằm cải thiện hệ thống tốt 6.1 Kết đạt Hệ thống triển khai ứng dụng Website thương mại điện tử môi trường trực tuyến dựa mã nguồn mở wordpress CMS Với chức sau: − Trang chủ: Thơng tin giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ − Trang sản phẩm: Hiển thị thơng tin sản phẩm (hình ảnh, giá, mơ tả) − Tích hợp thương mại điện tử: giỏ hàng (đặt hàng, thay đổi số lượng hàng hóa, tính giá trị hàng hóa…) kết hợp chức tốn online − Tích hợp chia sẻ mạng hơi: Áp dụng plugin cho phép chia quản bá thông tin sản phẩm lên trang mạng hội hiệu Đầm đẹp không đồ án website chạy mội trường thử nghiệm localhost mà website chạy trực tuyến thực tế với hosting free Dự án nguồn tài liệu cho hệ sau tìm hiểu học tập WordPress CMS Điểm mạnh website thương mại điện tử Đầm đẹp, dựa tảng môn học: internet công nghệ web, thiết kế web 1, thiết kế web 2, phát triển phần mềm mã nguồn mở, hệ thống thương mại điện tử xây dựng thành cơng mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, người tiêu dùng cho hội: − Với doanh nghiệp: giúp quảng bá hình ảnh doanh nghiệp tiếp thị sản phẩm nhanh chóng với chi phí thấp, cung cấp thơng tin/dịch vụ nhanh chóng, hiệu (brochure, catalogue, bảng báo giá, thông tin khuyến mãi, dịch vụ vận chuyển), kết nối khơng giới hạn khơng gian địa lý (có thể thực hiện giao dịch hàng hóa với nơi đâu giới thông qua internet), thực hiện 66 giao dịch không giới hạn thời gian 24/7/365 khách hàng muốn tìm hiểu lựa chọn sản phẩm; doanh nghiệp không bị khách hàng tiềm với sản phẩm/dịch vụ trưng bày thông tin sẵn sàng phục vụ với dịch vụ kèm thiết lập tự động website Ngồi doanh nghiệp tiết kiệm chi phí trưng bày hàng hóa (th cửa hàng, mặt bằng, kho bãi lưu trữ hàng hóa chi phí vận chuyển (sử dụng dịch vụ giao hàng, gửi bưu điện), chi phí in ấn quảng cáo, ) − Với người tiêu dùng: giúp khách hàng nhanh chóng tiếp cận sản phẩm/dịch vụ thông qua mạng hội Tiết kiệm thời gian chi phí vận chuyển, dễ dàng so sánh giá tận hưởng dịch vụ khuyến mãi, thông tin phong phú đa dạng thu thập chia từ khắp nơi − Với hội: Giúp thực hiện tốn nhanh, an tồn, đảm bảo quyền lợi cho bên tham gia toán, hạn chế rủi ro so với toán tiền mặt, mở rộng tốn khơng dùng tiền mặt, tạo lập thói quen dân chúng toán hiện đại Thanh toán điện tử tạo loại tiền mới, tiền số hóa, khơng thỏa mãn tài khoản ngân hàng mà hồn tồn dùng để mua hàng hóa thơng thường Tiền số hóa khơng chiếm khơng gian hữu hình mà chuyển nửa vòng trái đất chớp mắt − Ngoài thuận lợi trên, dự án xây dựng tảng Wordpress có khó khăn như: Tốc độ đường truyền internet người sử dụng dịch vụ thương mại điện tử Sự bảo mật internet không bảo đảm, khách hàng xác nhận họ mua hàng thông tin tài bị tiết lộ Khách hàng lo lắng nguy nhận hàng chất lượng lo lắng sách trả hàng lại Các hệ thống nhận tiền toán cửa web thương mại điện tử khó sử dụng doanh nghiệp khơng có đủ kiến thức phần mềm tiến trình liên quan Thương mại điện tử khách hàng chưa phải phần thiếu sống Không có quán luật thuế, vấn đề pháp lý hiệp ước Quốc Tế 6.2 Hướng phát triển đề tài Hiện tại, đề tài thời gian xây dựng thử nghiệm, hệ thống website đầm đẹp sử dụng chủ yêu hình thức tốn offline, tốn nhận hàng Trong tương lai, tác giả tiến hành sử dụng song song hai hình thức tốn: online offline để hướng tới phát triển website thương mại điện tử cung cấp sản hàng hóa thời trang đầm đẹp 67 Sai tìm hiểu, nghiên cứu thực nghiệm môi trường local host hosting, website hoàn thành chức tảng tiếp tục cải thiện hoàn chỉnh Bên cạnh đó, để đảm bảo website hoạt động định đạt trải nghiệm người dùng tốt, website tiến hành nghiên cứu bổ sung tính nhằm đảm bảo phù hợp đạt hiệu tương tác cao Hệ thống có chế độ HTTPS (kết hợp giao thức HTTP giao thức bảo mật SSL hay TLS cho phép trao đổi thông tin cách bảo mật Internet) Giao thức HTTPS giúp bảo mật thông tin, đem lại yên tâm, tin tưởng cho khách hàng Dự án nâng cấp hosting để đảm bảo tốc độ đường truyền ổn định, truy cập nhanh chóng Nhận góp ý, đánh giá từ khách hàng, từ nâng cấp hệ thống trang web cho tối ưu Từ kết thực hiện đề án, chúng tội tiếp tục nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao tính bảo mật website tương lai Đồng thòi, từ sở tìm hiểu ứng dụng tảng Wordpress dễ dễ dàng tiếp cận sử dụng tốt tảng mã nguồn mở khác 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trần Đình Quế - Học Viện Bưu Chính Viễn Thơng – 2013, “Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống”, 2013 [2] Khuất Thùy Phương, Trường D9HKHTN, “Lập trình ứng dụng Web với PHP”, tập 1-2 [3] Robert Sheldon and Geoff Moes, “Beginning MySql”, Wiley Publishing, 2005 [4] April Hodge Silver , “Wordpress Complete”, 2011 [5] Lisa Sabin – Wilson, “WordPress All-in-One For Dummies”, 2nd edition [6] IThemes Media, “Getting started with WordPress”, 2015 [7] Tutorialspoint, “Wordpress Tutorialspoint Simply Easy Learning,” Tutorials Point Pvt Ltd , 2015 69 ... HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐỖ THỊ KIM LINH 1556100037 PHÁT TRIỂN PLUG-IN TRONG WORDPRESS CHO PHÉP CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN MẠNG XÃ HỘI Chuyên ngành: Quản Trị Thông Tin... Phát triển plug-in wordpress cho phép chia sẻ viết mạng xã hội đảm bảo hai yêu cầu: đơn giản hiệu Website tập trung vào tùy chỉnh, thiết kế vận hành hiệu chức plug-in Wordpress để chia sẻ viết. .. mẽ Wordpress nhóm em định chọn đề tài Phát triển plug-in wordpress cho phép chia sẻ viết mạng xã hội Sử dụng tảng Wordpress để xây dựng website thương mại điện tử với tính sẵn có phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển plug in trong wordpress cho phép chia sẻ bài viết trên mạng xã hội , Phát triển plug in trong wordpress cho phép chia sẻ bài viết trên mạng xã hội , Chương 1 Giới thiệu tổng quan, Chương 2 Khảo sát và đặc tả hệ thống, 1 Quá trình cài đặt Webserver Apache cho PHP, Chương 4 Sử dụng Plugin để mở rộng tính năng chia sẻ mạng xã hội của Wordpress, Chương 5 Kết quả thực nghiệm, Chương 6 Kết luận và kiến nghị

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay