Trắc nghiệm sinh 10 cđ 1 gio thieu chunh the gioi song tespro

4 43 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 17:29

Câu A) Đơn vị tổ chức sở sinh vật đại phân tử B) tế bào C) mô D) quan Đáp án Câu B Tác giả hệ thống giới sinh vật nhiều nhà khoa học ủng hộ sử dụng A) Linnê B) Lơvenhu C) Hacken D) Uytakơ Đáp án Câu A) D Các tiêu chí hệ thống giới bao gồm khả di chuyển, cấu tạo thể, kiểu dinh dưỡng B) loại tế bào, mức độ tổ chức thể, kiểu dinh dưỡng C) cấu tạo tế bào, khả vận động, mức độ tổ chức thể D) trình tự nuclêotít, mức độ tổ chức thể Đáp án Câu A) B Giới nguyên sinh bao gồm vi sinh vật, động vật nguyên sinh B) vi sinh vật, tảo, nấm, động vật nguyên sinh C) tảo, nấm, động vật nguyên sinh D) tảo, nấm nhày, động vật nguyên sinh Đáp án Câu A) D Vi sinh vật bao gồm dạng vi khuẩn, vi sinh vật cổ, vi trùng, vi rút B) vi khuẩn cổ, vi rút,vi tảo, vi nấm,động vật nguyên sinh C) vi khuẩn, vi sinh vật cổ, vi rút, nấm D) vi khuẩn, vi sinh vật cổ, vi nấm, vi tảo, động vật nguyên sinh Đáp án Câu A) D Ngành thực vật đa dạng tiến hoá ngành Rêu B) Quyết C) Hạt trần D) Hạt kín Đáp án Câu A) D Ngành thực vật giao tử chiếm ưu so với thể bào tử ngành Rêu B) Quyết C) Hạt trần D) Đáp án Câu A) Hạt kín A Nguồn gốc chung giới thực vật vi tảo B) tảo lụ C) tảo lục đơn bào D) tảo lục đa bào nguyên thuỷ Đáp án Câu B Đặc điểm dể phân biệt ngành động vật có xương sống với động vật không xương sống A) thể đối xứng bên có xương ngồi B) thể đối xứng bên có xương C) có xương xương ngồi D) có xương cột sống Đáp án Câu 10 A) D Nguồn gốc chung giới động vật tảo lục đơn bào nguyên thuỷ B) động vật đơn bào nguyên thuỷ C) động vật nguyên sinh D) động vật nguyên sinh nguyên thuỷ Đáp án Câu 11 A) D Đặc điểm vi khuẩn, xạ khuẩn Thuộc nhóm nhân sơ B) Sinh sản bào tử C) Phagơ xâm nhập vào thể D) Hình thành hợp tử phần Đáp án A Các cấp tổ chức giới sống bao gồm: Câu 12 quần xã; quần thể; thể; hệ sinh thái; tế bào Các cấp tổ chức theo trình tự từ nhỏ đến lớn là… A) 5->3->2->1->4 B) 5->3->2->1->4 C) 5->2->3->1->4 D) 5->2->3->4->1 Đáp án Câu 13 A) B Các cấp tổ chức giới sống hệ mở vì: có khả thích nghi với mơi trường B) thường xun trao đổi chất với mơi trường C) có khả sinh sản để trì nòi giống D) phát triển tiến hố khơng ngừng Đáp án B Câu 14 A) Sự sống tiếp diễn liên tục nhờ khả cảm ứng đặc biệt sinh vật B) khả tự điều chỉnh cân nội môi C) khả tiến hố thích nghi với mơi trường sống D) truyền thông tin ADN từ tế bào sang tế bào khác, từ hệ sang hệ khác Đáp án Câu 15 A) D Tập hợp sinh vật sống rừng Quốc gia Cúc Phương quần thể sinh vật B) cá thể sinh vật C) cá thể quần thể D) quần xã sinh vật Đáp án Câu 16 A) D Những rùa hồ Hoàn Kiếm là: quần thể sinh vật B) cá thể snh vật C) cá thể quần thể D) quần xã hệ sinh thái Đáp án Câu 17 A) A Thế giới sinh vật phân loại thành nhóm theo trình tự lớn dần là: giới - ngành - lớp - - họ - chi - loài B) loài - - họ - chi - lớp - ngành - giới C) loài - chi- họ - - lớp - ngành - giới D) loài - chi - - họ - lớp - ngành - giới Đáp án Câu 18 A) C Giới khởi sinh gồm: virut vi khuẩn lam B) nấm vi khuẩn C) vi khuẩn vi khuẩn lam D) tảo vi khuẩn lam Đáp án Câu 19 A) C Những giới sinh vật thuộc nhóm sinh vật nhân thực là: Giới khởi sinh, giới nấm, giới thực vật, giới động vật B) Giới nguyên sinh, giới thực vật , giới nấm, giới động vật C) Giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới nấm D) Giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới động vật Đáp án Câu 20 A) B Giới động vật gồm sinh vật đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả di chuyển, phản ứng nhanh B) đa bào, số đơn bào, dị dưỡng, có khả di chuyển, phản ứng nhanh C) đa bào, nhân thực, dị dưỡng, số khơng có khả di chuyển, phản ứng nhanh D) đa bào, số tập đồn đơn bào,nhân thực, dị dưỡng, có khả di chuyển, phản ứng nhanh Đáp án Câu 21 A) A Giới thực vật gồm sinh vật đa bào, nhân thực, tự dưỡng, số dị dưỡng,có khả phản ứng chậm B) đa bào, nhân thực, phần lớn tự dưỡng, có khả phản ứng chậm C) đa bào, số loại đơn bào, nhân thực, tự dưỡng, số dị dưỡng,có khả phản ứng chậm D) đa bào, nhân thực, tự dưỡng, có khả phản ứng chậm Đáp án Câu 22 A) D Nấm men thuộc giới khởi sinh B) nguyên sinh C) nấm D) thực vật Đáp án Câu 23 A) C Địa y sinh vật thuộc giới khởi sinh B) nấm C) nguyên sinh D) thực vật Đáp án Câu 24 A) D Thực vật có nguồn gốc từ vi khuẩn B) nấm C) tảo lục đơn bào nguyên thuỷ D) virut Đáp án Câu 25 C Đặc điểm để phân biệt ngành động vật có xương sống với động vật không xương sống A) thể đối xứng bên có xương ngồi B) thể đối xứng bên có xương C) có xương xương ngồi D) có xương cột sống Đáp án Câu 26 A) D Nguồn gốc chung giới động vật tảo lục đơn bào nguyên thuỷ B) động vật đơn bào nguyên thuỷ C) động vật nguyên sinh D) động vật nguyên sinh nguyên thuỷ Đáp án D ... gồm: Câu 12 quần xã; quần thể; thể; hệ sinh thái; tế bào Các cấp tổ chức theo trình tự từ nhỏ đến lớn là… A) 5->3->2- >1-> 4 B) 5->3->2- >1-> 4 C) 5->2->3- >1-> 4 D) 5->2->3->4->1 Đáp án Câu 13 A)... D Tập hợp sinh vật sống rừng Quốc gia Cúc Phương quần thể sinh vật B) cá thể sinh vật C) cá thể quần thể D) quần xã sinh vật Đáp án Câu 16 A) D Những rùa hồ Hoàn Kiếm là: quần thể sinh vật B)... giới động vật B) Giới nguyên sinh, giới thực vật , giới nấm, giới động vật C) Giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới nấm D) Giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới động
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm sinh 10 cđ 1 gio thieu chunh the gioi song tespro, Trắc nghiệm sinh 10 cđ 1 gio thieu chunh the gioi song tespro

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay