BHYT toàn dân nên hay không nên

19 55 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 16:15

BẢO HIỂM Y TẾ VÀ CHÍNH SÁCH CƠNG CHỦ ĐỀ: VIỆC THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM Y TẾ BẢO HIỂM Y TẾ KHÁI NIỆM MỤC ĐÍCH - Bắt buộc - Khơng - Cơng - Hiệu - Cộng đồng - Điều tiết - Toàn dân - Đoàn kết tương trợ - Nhân đạo lợi nhuận - Nhà nước BẢN CHẤT HIỆN TRẠNG BẢO HIỂM Y TẾ QTRÌNH TRÌNHPHÁT PHÁTTRIỂN TRIỂN Q 1989 Thí điểm bảo hiểm y tế số tỉnh 10% 1992 Lao động thức, người hưu trí 20% 2005 Bắt buộc + tự nguyện 30% 2002 1995 Thẻ BHYT Quỹ KCB cho cho người người nghèo nghèo 2008 Luật BHYT: Bảo hiểm toàn dân, người 2018 nghèo/ người Mục tiêu cận nghèo + lao BHTD động khơng Chính Phủ thức 60% 85,2% 2020 Mục tiêu BHTD Chính Phủ 90,7% THỰCTRẠNG TRẠNG THỰC - 2017, vượt tiêu đề - Một số HSSV, người có thu nhập 13.60% khơng ổn định, người giàu: chưa tham gia - Nguyên nhân: nhận thức người dân hạn chế 86.40% Chưa tham gia BHYT Tham gia BHYT LỢI ÍCH KHĨ KHĂN -Tất người đảm - Vùng sâu, vùng xa,… chưa nhận bảo chăm sóc y tế thức bảo hiểm y tế - Tạo nguồn quỹ lớn - Đơn vị tổ chức chưa nghiêm túc thực - Việc tăng viện phí khơng - Nhóm thu nhập không ổn định nỗi lo cho bệnh nhân nghèo tham gia hạn chế - Cơ sở khám chữa bệnh chủ động đầu tư trang thiết bị - Giảm tình trạng q tải tuyến CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT GIẢIPHÁP PHÁP GIẢI 10 GIẢIPHÁP PHÁPCỦA CỦACHÍNH CHÍNHPHỦ PHỦ GIẢI Bền vững Hiệu BHYT Lợi ích cho người dân Nhiệm vụ trị quan trọng Tăng độ bao phủ 11 GIẢIPHÁP PHÁPCỦA CỦACHÍNH CHÍNHPHỦ PHỦ GIẢI Chính sách Thủ tục Chế tài Khám chữa bệnh Tuyên truyền GIẢIPHÁP PHÁPCỦA CỦACHÍNH CHÍNHPHỦ PHỦ13 GIẢI GIẢIPHÁP PHÁPCỦA CỦABỘ BỘYYTẾ TẾ GIẢI Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC  Áp dụng: từ ngày 01/03/2016  Tỷ lệ tăng: khoảng 30%  Phạm vi áp dụng: dịch vụ KCB bảo hiểm y tế chi trả Thông tư số 02/2017/TT-BYT  Áp dụng: từ ngày 01/06/2017  Tỷ lệ tăng: 2-3 lần so với giá cũ  Phạm vi áp dụng: đối tượng khơng có thẻ BHYT số dịch vụ khám, chữa bệnh khơng thuộc phạm vi tốn quỹ BHYT Điều chỉnh giá dịch vụ y tế  đẩy nhanh độ bao phủ BHYT 14 KẾT LUẬN 15 Độ bao phủ dịch vụ Bảo Hiểm Y Tế toàn cầu năm 2015 16 Chủ đề cho Ngày Sức khỏe Thế giới 7/4/2018 17 Nên Không nên 18
- Xem thêm -

Xem thêm: BHYT toàn dân nên hay không nên, BHYT toàn dân nên hay không nên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay