tiểu luận nông nghiệp đô thị

25 79 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 12:07

Tiểu luận nông nghiệp đô thị sinh tháiKhái niệm; tình hình phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái ở một số nước trên thế giới; ở Việt Nam; các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái Tham luận: Hiểu biết nông nghiệp đô thị sinh thái NỘI DUNG Khái niệm, đặc điểm nông nghiệp đô thị sinh thái…………………… 1.1 Khái quát nông nghiệp lịch sử……………………… 1.2 Khái niệm, đặc điểm nông nghiệp đô thị sinh thái …………………… 1.3 Điều kiện nơng nghiệp thị sinh thái……………………………… Tình hình phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái số nước 2.1 Mỹ 2.2 Hàn Quốc 2.3 Hà Lan 2.4 Trung Quốc 2.5 Singapo Tình hình phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái Việt Nam Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái 4.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội 4.2 Đơ thị hố ảnh hưởng thị hố 4.3 Tiến khoa học công nghệ 4.4 Mối quan hệ kinh tế Hải Phòng tỉnh lân cận 4.5 Hội nhập kinh tế tồn cầu hố Phụ lục: Danh mục chữ viết tắt Tham luận: Hiểu biết nông nghiệp đô thị sinh thái Khái niệm, đặc điểm nông nghiệp đô thị sinh thái 1.1 Khái quát nông nghiệp lịch sử Cho đến nay, giới tồn nhiều mơ hình nơng nghiệp điển hình Nghiên cứu nông nghiệp sinh thái dựa vào phương thức canh tác chủ yếu thấy nơng nghiệp giới phát triển theo mơ hình chủ yếu như: - Mơ hình sản xuất nơng nghiệp ngun thủy Loài người sau đời phải trải qua nửa triệu năm săn bắn, hái lượm để sinh tồn biết làm nông nghiệp Sản xuất nông nghiệp theo mơ hình nơng nghiệp ngun thủy mơ hình sản xuất nơng nghiệp lồi người Nó đánh dấu bước ngoặt q trình tiến hố loài người - chuyển hẳn từ hái lượm sản phẩm có sẵn tự nhiên sang phương thức tự sản xuất sản phẩm theo nhu cầu người Mơ hình sản xuất nơng nghiệp ngun thủy đời cách hàng chục vạn năm, song đến tồn số vùng núi nước chậm phát triển Trong mơ hình sản xuất nơng nghiệp ngun thuỷ, sản xuất hồn tồn dựa vào sức người, khơng có phương tiện sản xuất, phân bón thuốc trừ sâu bệnh Địa bàn phát triển sản xuất triền đồi, núi cao nên suất trồng mơ hình thấp bị giảm sút nhanh chóng đất bị xói mòn Vì vậy, đơi với phương thức canh tác nạn du canh, du cư khai thác vùng đất Mơ hình sản xuất nơng nghiệp tàn phá môi trường nhiều mặt Tuy nhiên, thời kỳ cách hàng chục ngàn năm - mà dân số giới sống rải rác mơi trường phục hồi cách tự nhiên sau thời gian dài - Mơ hình sản xuất nơng nghiệp hữu cổ truyền Cho đến nay, mơ hình mơ hình sản xuất nông nghiệp hữu cổ truyền tồn nhiều vùng cao nước chậm phát triển Mơ hình có sử dụng phương tiện sản xuất sức kéo gia súc, công cụ sản xuất thủ công, sử dụng phân hữu khơng dùng phân hóa học, sử dụng giống chọn lọc theo kinh nghiệm Mơ hình sản xuất nông nghiệp hữu cổ truyền tiến hành vùng đồng phổ biến Kết mơ hình giảm mức độ thiếu hụt trầm trọng nông sản Môi trường tự nhiên bị tàn phá, song mơi trường vệ sinh người sản xuất lại khơng bảo đảm Một số bệnh tật lây truyền nhiều thành dịch cách thức sản xuất không mơ hình Năng suất trồng, suất lao động thấp mà người khơng ngừng khai hoang mở rộng diện tích sản xuất - Mơ hình sản xuất nơng nghiệp hữu cải tiến Đây mơ hình sản xuất nơng nghiệp nơi định canh, định cư Mơ hình sử dụng ngày nhiều phương tiện sản xuất giới, cơng cụ sản xuất đại; phân hóa học chế phẩm phòng trừ dịch bệnh hóa chất sử dụng ngày nhiều; số giống trồng vật nuôi lai tạo theo công nghệ tiên tiến… Kết mơ hình sản xuất nơng nghiệp là, sản xuất đủ lương thực cho người nhờ tăng suất lao động, trồng vật ni Tuy nhiên, tồn hạn chế, làm cho môi trường đất mơi trường nước ngày bị suy thối sử dụng phân hóa học thuốc trừ sâu hóa học; người sản xuất bị ảnh hưởng việc sử dụng hóa chất; người tiêu dùng thực phẩm bị ảnh hưởng tồn dư chất độc thực phẩm; đa dạng sinh học tiếp tục bị giảm sút… - Mơ hình sản xuất nơng nghiệp cơng nghiệp hóa cao độ Đây hình thức sản xuất nơng nghiệp tương đối phổ biến nước công nghiệp phát triển: nông nghiệp, công cụ, nguyên vật liệu có nguồn gốc từ cơng nghiệp sử dụng mức cao, sản xuất nông nghiệp mang sắc thái sản xuất công nghiệp; thành tựu công nghệ sinh học sử dụng nhiều sản xuất nơng nghiệp Mơ hình sản xuất làm cho suất ruộng đất, suất trồng, suất lao động tăng vọt Nhờ đó, mục tiêu dùng nông sản dân cư nước đạt tới mức không nhằm cung cấp dinh dưỡng cho thể, mà để thỏa mãn nhu cầu nâng cao đời sống Tuy nhiên, nơng nghiệp cơng nghiệp hóa cao độ bộc lộ cách găy gắt mâu thuẫn thỏa mãn cao nhu cầu thực phẩm hệ với hệ tương lai Các yếu tố đất đai, nguồn nước, đa dạng sinh học suy giảm nghiêm trọng - Mơ hình sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái - nông nghiệp bền vững Đối với mơ hình sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái mà nước có nơng nghiệp cơng nghiêp hóa cao độ áp dụng Trong kỹ thuật canh tác, người ta trọng đến mối quan hệ tổng hòa sinh vật mơi trường Đó nơng nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái gọi nông nghiệp bền vững Điểm bật nông nghiệp bền vững thành tựu công nghệ sinh học sử dụng ngày phổ biến, có công nghệ gen công nghệ vi sinh Các giống cây, trồng vật nuôi biến đổi gen tạo biến đổi cách mạng sản xuất nông nghiệp 1.2 Khái niệm, đặc điểm nông nghiệp đô thị sinh thái Nông nghiệp đô thị sinh thái nhiều người hiểu nơng nghiệp mà đơi với việc sản xuất nhiều nông sản cần bảo vệ trì mơi trường đảm bảo sở cho nông nghiệp phát triển Nông nghiệp vùng đô thị theo hướng sinh thái trở thành xu hướng phát triển phổ biến nông nghiệp đô thị giới Nông nghiệp đô thị sinh thái hiểu kết hợp hai khái niệm nông nghiệp đô thị nông nghiệp theo hướng sinh thái Nông nghiệp đô thị nơng nghiệp sản xuất nơng sản hàng hóa dựa vào vùng đất diện tích mặt nước nằm xen kẽ, rải rác khu đô thị vùng ngoại ô Nông nghiệp theo hướng sinh thái nông nghiệp dựa phương thức sản xuất giảm sử dụng hóa chất cơng nghệ cao, cơng nghệ công nghệ sinh học để nâng cao suất, độ an toàn bền vững môi trường sinh thái Nông nghiệp đô thị ngành sản xuất trung tâm, ngoại ô vùng lân cận thị, có chức trồng trọt, chăn nuôi, chế biến phân phối loại thực phẩm, lương thực sản phẩm khác, sử dụng nguồn lực tự nhiên nhân văn, sản phẩm dịch vụ đô thị vùng lân cận đô thị để cung cấp trở lại cho đô thị sản phẩm dịch vụ cao cấp Nông nghiệp đô thị bao gồm nông nghiệp nội thị nông nghiệp ngoại thị, với hoạt động chủ yếu trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp thủy sản Nông nghiệp đô thị không nguồn tạo nên GDP, mà tạo nhiều giá trị khác như: sinh thái, môi trường, giáo dục, nghỉ dưỡng, tận dụng thời gian rỗi Nơng nghiệp thị định nghĩa ngành kinh tế đô thị ven đô sản xuất, chế biến cung ứng cho người dân đô thị lương thực, thực phẩm tươi sống, hoa, sinh vật thực vật cảnh; dùng phương pháp canh tác hữu công nghệ cao không cấn nhiều đất đai, không gây ô nhiễm môi trường, sử dụng tái sử dụng tài nguyên thiên nhiên chất thải đô thị; tăng thêm không gian xanh hội thư giãn cho người dân đô thị Nông nghiệp đô thị sinh thái hiểu theo nghĩa chung nông nghiệp vùng đô thị ngoại ô, đáp ứng nhu cầu sinh thái tự nhiên yêu cầu đô thị Các nhà nghiên cứu đưa nhiều khái niệm nông nghiệp đô thị nông nghiệp sinh thái “Nông nghiệp đô thị sinh thái nông nghiệp sinh thái thành phố, thị trấn khu đô thị Đây nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất, chế biến tiêu thụ nông sản, phát triển dịch vụ nông nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng ngày người vật chất lẫn tinh thần sở áp dụng phương pháp sản xuất khoa học, mơ hình sử dụng tái tạo nguồn lực nhằm đạt tới phát triển bền vững môi trường sinh thái khu thị” (trích dẫn PGS.TS Phạm Văn Khơi báo cáo phát triển nông nghiệp ngoại thành Hà Nội theo hướng nông nghiệp sinh thái) Trong báo cáo “Cơ sở khoa học để phát triển nông nghiệp theo hướng nơng nghiệp thị sinh thái đại hóa nông thôn Hà Nội giai đoạn 2006 2010”, Lê Q Đơn chủ biên Sau kế thừa có phân tích cơng trình nghiên cứu, đưa khái niệm nông nghiệp đô thị sinh thái sau: “Nông nghiệp đô thị sinh thái nông nghiệp bố trí phù hợp với điều kiện vùng, tôn trọng quan hệ cân tự nhiên; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nhằm sử dụng có hiệu nguồn lực (đất, nước, lượng, lao động, dịch vụ …) tạo sản phẩm chất lượng cao, an toàn thực phẩm góp phần nâng cao chất lượng mơi trường cảnh quan đô thị, đảm bảo cho phát triển hệ sinh thái bền vững” Như vậy, nông nghiệp đô thị sinh thái nông nghiệp không cung cấp cho thị trường sản phẩm nông sản thông thường, mà nơng sản cao cấp sản phẩm đáp ứng nhu cầu tinh thần người dân đô thị như: Cải thiện môi trường sống, điều hòa khí hậu, làm đẹp cảnh quan…Những sản phẩm ngày coi trọng q trình thị hóa mà dân trí điều kiện vật chất người dân ngày nâng cao Nông nghiệp đô thị sinh thái nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tiến khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, đặc biệt công nghệ sinh học…Đảm bảo cân yếu tố tự nhiên như: đất, nước, nhiệt độ, độ ẩm…có vai trò quan trọng để hạn chế tác động q trình thị hóa như: lọc bầu khơng khí, làm nguồn nước thải, giảm tiếng ồn tạo cảnh quan văn hóa cho thị… Nơng nghiệp thị sinh thái, ngồi việc cung cấp lương thực, thực phẩm có tác động làm giảm tiêu cực trình thị hóa hữu ích đến mơi trường nhờ tác động cải thiện vi khí hậu, bảo tồn làm giàu tính đa dạng sinh học, giá trị cảnh quan, bảo vệ tài ngun thiên nhiên…Ngồi ra, nơng nghiệp thị tạo hội cung cấp cơng ăn việc làm, tăng thêm thu nhập cho phận dận cư đô thị Việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, đặc biệt công nghệ sinh học…sẽ góp phần làm tăng suất chất lượng nông sản, tạo điều kiện phát triển công nghiệp chế biến, thương mại dịch vụ sản phẩm nông sản có chất lượng cao, cho hiệu kinh tế cao bền vững Do phát triển nơng nghiệp thị sinh thái bền vững xu hựớng phát triển tất yếu q trình phát triển nơng nghiệp tương lai Nội dung nông nghiệp đô thị sinh thái: - Nơng nghiệp thị sinh thái đòi hỏi bố trí sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Hệ sinh thái vùng bố trí địa bàn sản xuất xen kẽ, tập trung đô thị vùng ngoại - Nơng nghiệp thị sinh thái có nhiệm vụ sản xuất sản phẩm hữu hình nơng sản thực phẩm chất lượng cao, an tồn, đáp ứng yêu cầu đô thị việc ứng dụng tiến khoa học công nghệ vào sản xuất Quan trọng tạo sản phẩm vơ hình vùng sinh thái, cải thiện, giữ gìn mơi trường, bảo tồn giá trị truyền thống, tạo cảnh quan nghỉ ngơi phục vụ du lịch sinh thái, văn hóa - Nơng nghiệp thị sinh thái tôn trọng, giữ vững cân tự nhiên, bố trí hợp lý, cân đối diện tích xanh, mặt nước phát triển đô thị công nghiệp, … góp phần phát triển bền vững Đặc điểm nông nghiệp đô thị sinh thái: - Nông nghiệp đô thị sinh thái có mối quan hệ cân sinh thái, gắn kết ngành, đồng thời có liên kết theo không gian phạm vi rộng: đô thị nông thôn, không gian kinh tế khơng gian hành chính, có vai trò định hướng hoạt động nông nghiệp khác vùng lân cận - Nông nghiệp đô thị sinh thái mang đặc điểm nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ để sản xuất sản phẩm chất lượng cao, an toàn - Năng suất trồng, hiệu kinh tế nông nghiệp đô thị sinh thái thấp nơng nghiệp thâm canh, giá trị sử dụng lại cao Phát triển nông nghiệp thị sinh thái phát triển nơng nghiệp bền vững đặc thù phát triển cao gắn liến với sưj đòi hỏi ngày cao nhân dân thành phố thực phẩm, môi truờng sống, nghỉ ngơi giải trí gần gũi thiên nhiên, đảm bảo phát triển toàn diện người sức khỏe vè giá trị văn hóa tinh thần sở áp dụng phương pháp sản xuất khoa học mơ hình sử dụng tái tạo nguồn lực nhằm đạt tới phát triển bền vững người, xã hội môi trường sinh thái Quy mô thành phố lớn, dân số đơng, mật độ dân số cao trình độ kinh tế - văn hóa ngày phát triển mặt làm cho đất đai nông nghiệp ngày bị thu hẹp, môi trường bị ô nhiễm trầm trọng Bên cạnh nhu cầu người dân thành phố nông nghiệp vốn cao lại cao theo tiêu chuẩn sinh thái - nhân văn Do vậy, nông nghiệp đô thị sinh thái cần phát triển không nghừng hồn thiện theo mơ hình chủ yếu sau: - Mơ hình sản xuất cung cấp thực phẩm tươi sống cao cấp loại rau ngon, rau thơm, thịt, cá, trứng, sữa tươi loại thực phẩm đặc sản với chất lượng cao dư lượng chất hóa học, độc tố phạm vi tiêu chuẩn cho phép - Mơ hình nơng nghiệp sinh vật cảnh mơ hình mang tính văn hóa sinh thái cao Giá trị sản phẩm loại hình phụ thuộc vào mức độ tươi đẹp lâu, quý hiếm, dáng gắn với điển tích lịch sử - Mơ hình nơng nghịêp sản xuất hoa tươi vừa có nét giống mơ hình mơ hình nơng nghiệp sản xuất thực phẩm tươi sống cao cấp, sản xuất hàng loạt đồng ruộng, vừa gần gũi với mơ hình sinh vật cảnh tinh xảo, tính nghệ thuật, tính mỹ quan sáng tạo sản phẩm - Mơ hình nơng nghiệp bền vững dịch vụ picnic, cắm trại vui chơi ngày nghỉ cuối tuần, mơ hình thường thấy nơng thơn gần thành phố Ở vùng người ta trồng công nghiệp, ăn lâu năm hay trồng rừng bảo hộ ven sơng hồ có bãi đất rộng khơng khí lành cắm trại ngủ qua đêm tổ chức hoạt động vui chơi như: bơi lội, leo núi thể dục thể thao… - Mô hình nơng nghiệp rừng sinh thái bảo hộ loại hình nơng nghiệp sinh thái ven tối cần thiết quan trọng thành phố ngày - Mơ hình nơng nghiệp sinh thái hồ, đầm phát triển hồ đầm tự nhiên ven thành phố có sắc thái riêng 1.3 Điều kiện nông nghiệp đô thị sinh thái Qua thực trạng phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái, nông nghiệp ven đô, nông nghiệp bền vững số nước, nhà nghiên cứu tổng hợp nên điều kiện cần cần phải tạo muốn có nơng nghiệp phát triển bền vững, bao gồm: - Cần xây dựng người quan điểm đắn khái niệm, nội dung nông nghiệp sinh thái nông nghiệp bền vững đại Nhất cần thiết phải phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp bền vững trách nhiệm người yêu cầu phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp bền vững trước ảnh hưởng, tác động kinh tế thị trường - Quy hoạch nơng nghiệp phải đạt tới bố trí tối ưu, xuất phát từ hiệu hàng hóa, hiệu kinh tế xác định cho tổ hợp tổ hợp có lợi so sánh nhất, cân sinh học vùng Xây dựng công thức kết hợp trồng trọt, chăn nuôi, VAC luân canh khoa học trang trại, đồng ruộng - Lấy trình độ cơng nghệ sinh học cao làm trọng tâm Trong công nghệ sinh học gồm loạt công nghệ tác động vào vật sống như: lên men vi sinh vật, cố định đạm sinh học, nuôi cấy mô tế bào, cấy phôi động vật, sản xuất kháng thể dòng, cơng nghệ truyền vi khuẩn, công nghệ di truyền trồng, công nghệ di truyền động vật v.v… - Xây dựng mơ hình quản lý chất lượng trang trại nông nghiệp khác - Các chương trình bảo vệ tài ngun mơi trường thực cách mạnh mẽ, nghiêm túc - Có sách đầu tư Nhà nước vốn, công nghệ, đào tạo cấp đất ngồi phạm vi Tình hình phát triển nơng nghiệp đô thị sinh thái số nước Nông nghiệp đô thị sinh thái hướng mới, với kết hợp nội dung nông nghiệp đô thị sinh thái với nội dung nông nghiệp đô thị sinh thái ven đô dựa sở phát huy thành tựu khoa học công nghệ nhằm tăng nhanh số lượng, chất lượng chủng loại, bảo vệ môi trường quan tâm đến vấn đề xã hội Các nước tổ chức giới đẩy mạnh nghiên cứu để phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái theo chiều hướng khác để tới nông nghiệp sinh thái bền vững Trên giới, nông nghiệp đô thị sinh thái đầu tư phát triển, có kế hoạch định hướng phát triển cụ thể hình thành mơ hình sản xuất khác cho vùng - Vùng nông nghiệp nội đô, hay ngoại vi chịu ảnh hưởng nhiễm mơi trường: Nước, đất, khơng khí rác thải; sức ép lao động cạnh tranh thị trường gây khơng khó khăn cho nông nghiệp môi trường nông nghiệp tạo hệ sinh thái cảnh quan đô thị, nên nước đầu tư phát triển nông nghiệpnơng nghiệp phần lớn tư nhân đóng vai trò phát triển khơng thể thiếu vai trò quản lý đầu tư Nhà nước: Như quy hoạch, xây dựng hạ tầng, điều tiết giá cả…Áp lực lớn đặt cho vùng nông nghiệp đô thị vừa phải tiến hành sản xuất, vừa phải tạo hệ sinh thái môi trường cảnh quan cho đô thị - Vùng nội đô thị: Nông nghiệp phát triển theo hướng trồng hoa, cảnh, ăn để cung cấp cho nhu cầu người dân, cho công viên cho nhu cầu trang trí tạo cảnh thành phố Tạo sông hồ kết hợp với nuôi trồng thủy sản, lấy sản phẩm tiêu thụ phần mà chủ yếu để tạo cảnh quan, chăm lo môi trường sinh thái cho đô thị Phát triển vùng xanh điều hòa khí hậu, tạo bóng mát - Vùng ngoại ô sát đô thị (ven đô): Tiến hành sản xuất nông nghiệp tạo sản phẩm chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu đô thị nông sản môi trường Các cấp quyền phải có sách hỗ trợ để tạo vùng đệm cảnh quan, sinh thái đô thị góp phần giải chỗ nhu cầu người dân thành phố - Vùng ngoại ô xa đô thị: Tiến hành sản xuất nông nghiệp quy mô lớn để đáp ứng yêu cầu đô thị nơng sản mơi trường MỘT SỐ HÌNH ẢNH MƠ HÌNH NƠNG NGHIỆP SINH THÁI Mơ hình phát triển nơng nghiệp nội Havana-Cu Ba Mơ hình phát triển nông nghiệp nội đô Havana-Cu Ba 10 Mô hình phát triển nơng nghiệp nội Columbus-Mỹ Mơ hình phát triển nơng nghiệp nội Columbus-Mỹ 11 Mơ hình phát triển nơng nghiệp ven Zurich - Thuỵ Sỹ Mơ hình phát triển nơng nghiệp ven Zurich - Thuỵ Sỹ 12 Mơ hình phát triển nông nghiệp ven đô Taipei – Đài Loan Mơ hình phát triển nơng nghiệp ven Taipei 13 * Các mơ hình nơng nghiệp thị gắn với quy hoạch tổng thể QUY HOẠCH NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ VEN ĐÔ Kết hợp khu chức khác ngoại vi đô thị như: - Khu nhà ở; - Khu nông nghiệp đô thị; - Khu nông nghiệp sản lượng lớn; - Rừng đô thị, công viên; - Khu nghỉ dưỡng, khu bảo tồn thiên nhiên; - Hệ thống giao thông tiện lợi; - Hệ thống nước liên hồn cho nơng nghiệp thị 2.1 Mỹ Ở Mỹ, có 1000 dự án nơng nghiệp vùng ven đơ, có 696 trang trại đất thị, New York có 1000 vườn thành phố, tỷ lệ xanh đạt 21,6 m2/người Các trang trại doanh nghiệp nơng nghiệp q trình sản xuất có liên doanh liên kết với cơng ty, xí nghiệp dịch vụ đảm bảo nhu cầu vật tư, thiết bị phục vụ đầu vào chế biến, bảo quản, lưu thông, tiêu thụ nông sản 14 bảo đảm đầu cho sản xuất nông nghiệp Do đặc điểm nhiều ruộng đất, lao động trình độ cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp cao, nên trang trại nơng nghiệp Mỹ có quy mơ lớn Xu giảm số lượng trang trại tăng quy mô trang trại diễn với tốc độ nhanh chóng thời gian từ năm 1960 trở Từ giới hóa sản xuất nơng nghiệp cao nên suất sản xuất lao động nông nghiệp Mỹ đạt tiêu cao giới chi phí lao động để sản xuất 01 tạ ngô hạt 0,12 công; 01 tạ lúa nước 0,30 công; 01 tạ lúa mỳ 0,19 công; 01 tạ thịt lợn 0,88 công đưa Mỹ đứng thứ giới xuất ngũ cốc 2.2 Hàn Quốc Quá trình phát triển nơng nghiệp sinh thái Hàn Quốc có đặc điểm đáng ý sau: - Nhà nước đảm bảơ cung cấp tốt điều tiết tốt nhân tố đầu vào giống, phân bón, thuốc trừ sâu, khuyến khích thâm canh tăng vụ, đa dạng hóa trồng, vật ni đồng thời cho phép thương mại hóa nông nghiệp, đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật nông thôn nhằm đẩy nhanh nông nghiệp sinh thái - Phát triển xí nghiệp vừa nhỏ vùng nơng thơn, ngồi Chính phủ trọng cơng nghiệp chế biến với gần 30.000 xí nghiệp lớn, vừa nhỏ nằm thành phố nông thơn - Tăng cường giới hóa đại hóa nơng nghiệp với sách hỗ trợ nơng dân vay 60% trợ cấp 40% tiền mua máy móc, đến năm 1960 trình độ giới hóa nơng nghiệp Hàn Quốc cao Đến năm 1970, ngồi việc triển khai giới hóa nơng nghiệp sản xuất nơng nghiệp triển khai áp dụng thành tựu công nghiệp sinh học, hóa học… đầu năm 1990 có xu hướng chuyển sang nông nghiệp kỹ thuật cao, sản xuất nhà kính với nhiều loại nơng sản với thiết bị điện tử tự động hóa Như vậy, phát triển hạ tầng nơng thơn, đa dạng hóa trồng, vật ni, tăng cường giới hóa ứng dụng mạnh mẽ khoa học cơng nghệ vào sản xuất, nhân tố để phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị sinh thái Hàn Quốc 15 2.3 Hà Lan Hà Lan nước đứng hàng đầu giới nhiều sản phẩm nơng nghiệp có giá trị kinh tế cao Đó quốc gia có đô thị phát triển dân số đô thị đông giới Hà Lan quốc gia có tốc độ phát triển thị cao hỗ trợ tích cực Chính phủ Hà Lan, nông nghiệp nước phát triển, phận nông nghiệp ven đô Phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái nông nghiệp ven xem giải pháp Hà Lan chiến lược phát triển nơng nghiệp bền vững Ít có quốc gia giới Hà Lan thành công việc giải khéo léo mâu thuẫn vốn có phát triển công nghiệp đô thị với việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy mối quan hệ hài hoà, chi phối bổ sung cho thành thị nông thôn, công nghiệp nông nghiệp, giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao mức sống thu nhập cho dân cư Phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái nông nghiệp ven đô Hà Lan hiểu “green core”, có nghĩa phát triển nông nghiệp xanh, bền vững với đặc trưng giá trị sản phẩm nông nghiệp cao, trì thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, marketing phát triển loại hình dịch vụ nông nghiệp, xây dựng nâng cao hiệu hoạt động trung tâm nghiên cứu, quản lý đào tạo kiến thức môi trường cho cá nhân tổ chức thực Các trang trại thâm canh cao hình thành phát triển từ kỷ trước Hà Lan nhận thức khơng đủ khơng gian cho việc phát triển nơng nghiệp theo chiều rộng, Chính phủ định đầu tư số lượng diện tích có để nâng cao suất sản lượng thu hoạch Đây phương pháp phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái nông nghiệp ven đô cần thiết đô thị giới: Xác định rõ thị trường đầu tư theo chiều sâu để tăng suất 2.4 Trung Quốc Trung Quốc từ nước nông nghiệp lạc hậu, sản phẩm nông nghiệp tình trạng vừa thừa, vừa thiếu nước ta nay, đổi ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị sinh thái mang lại hiệu kinh tế, xã hội rõ rệt Ở Trung Quốc song song với sách mở cửa kinh tế sách phát triển khoa học cơng nghệ, tháng 3/1986 ơng Đặng Tiểu Bình phê duyệt 16 Chương trình cơng nghệ cao gọi tắt Chương trình 86-3 Chương trình 86-3 triển khai mạnh mẽ việc quy hoạch xây dựng trường đại học, viện nghiên cứu trọng điểm, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia (được trang bị từ - 10 triệu USD/phòng thí nghiệm) Một thành tựu tiêu biểu Chương trình 86-3 tạo giống lúa lai dòng Hiện Trung Quốc có khoảng 15,0 triệu hecta lúa lai/năm, chiếm 50% diện tích trồng lúa, có 2,5 triệu hecta lúa lai dòng (năm 2001) Lúa lai dòng có suất trung bình cao suất trung bình lúa lai dòng từ - 10% suất hạt lai F1 đạt trung bình 2,7 tấn/hecta Tiềm năng suất lúa lai dòng đạt 12 14 tấn/hecta Giống siêu lúa suất 12 tấn/hecta chuyển gen chống chịu biến nạp gen Công nghệ nhân giống nhanh bệnh đạt qui mô công nghiệp 200 loại trồng Nhân giống mía cấy mơ: Nhân tỷ mía giống Quế đường 11 trồng diện tích 33000 Quảng Tây Nhân giống chuối cấy mô tạo 200000 chuối Quảng Châu, Quảng Tây (gấp hai lần diện tích trồng chuối nước ta) Nhân giống sản xuất hoa Côn Minh, Vân Nam Xây dựng hàng loạt mơ hình nơng nghiệp sinh thái (kết hợp với nông lâm ngư, du lịch sinh thái du lịch tri thức nông nghiệp) Tạo giống chuyển gen, giống mang gen BT chống chịu sâu, trồng tổng số khoảng triệu hecta Ở Trung Quốc, trình độ phát triển chung thấp, nơng nghiệp công nghệ cao chủ yếu xuất phát từ công nghệ nhập Trung Quốc sẵn sàng trả giá cao cho nhập nội trọn gói giống tốt, thiết bị cơng nghệ tiên tiến như: Công nghệ nhân giống hoa phong lan cấy mô Nhật Bản Nhập thiết bị công nghệ sản xuất nhân giống rau hoa cao cấp Quảng Châu (mơ hình đặc khu Chu Hải) Mơ hình kết hợp cơng nghệ cao với du lịch nông nghiệp khuyến nông quảng bá công nghệ cao Họ nhập nhà Platstic, nhà lưới, hệ thống tưới, phương pháp trồng giá thể hữu cơ, sử dụng giống tốt Mơ hình nhà xanh sản xuất rau hoa cao cấp Côn Minh, tỉnh Vân Nam với hàng chục hecta nhà lưới Israel Mô hình nơng nghiệp cơng nghệ cao thành phố Chu Hải triệu lượt người đến thăm quan thời gian ngắn Khu công nghệ hoa cảnh Côn Minh trở thành trung tâm quốc tế hoa cảnh với hàng triệu lượt người từ khắp nơi giới nước thăm quan Mơ 17 hình sinh thái xã An Di, thuộc tỉnh Triết Giang có chi, 44 lồi tre hoang dã 26 chi với 195 loài tre trồng vườn, thu nhập 130 triệu măng năm Xã An Di sản xuất 500 loại sản phẩm tre trúc khác nhau, xuất thu 15 triệu USD/năm Riêng năm 1998 có 400000 du khách tới thăm An Di 2.5 Singapore Singapore quốc gia quản lý sử dụng đất đai có hiệu so với nước khác khu vực Trong phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái, Singapore vận dụng phương pháp kết hợp công nghệ truyền thống đại phù hợp với đặc điểm quốc gia nhiều dân tộc, tập trung phát triển mơ hình kinh tế trang trại Trong mơ hình kinh tế trang trại, trang trại hình thành phát triển không vùng núi cao mà ven ven biển Một sách phát triển mơ hình kinh tế trang trại Chính phủ cho phép người dân ký hợp đồng thuê đất (từ - 10 năm), tuỳ vào loại trồng đặc điểm đất đai để hình thành trang trại ven đô Từ 15 năm qua, Chính phủ Singapore quan tâm đến việc đào tạo, nâng cao kiến thức cho người dân phát triển kinh tế trang trại Trong cấu kinh tế ngành, chăn nuôi lĩnh vực chủ yếu nông nghiệp nói chung, nơng nghiệp ven Singapore Các loại sản phẩm chăn nuôi đô thị lợn, gà, tơm, cá… Lượng thịt bình qn người dân Singapore tiêu dùng khoảng 75 kg năm Trong đó, sản lượng rau tiêu dùng nước nông nghiệp ven đô cung cấp chiếm khoảng 25% tổng sản lượng rau từ nông nghiệp Trước phát triển nhanh nông nghiệp đô thị nước có tốc độ thị hố cao, nhiều tổ chức giới bắt đầu sâu nghiên cứu có hỗ trợ chương trình Tổ chức Nơng lương giới (FAO) thơng qua chương trình định hướng như: AGA Sub-Programme on Peri-urban Production Systems on animal production, health and veterinary public health, chương trình Food supply and Distribution to cities (AGSM), chương trình Urban and Periurban forestry Qua chương tình này, FAO nghiên cứu hoạt động nơng nghiệp, hỗ trợ sách, trợ giúp kỹ thuật xây dựng đặc trưng nông nghiệp thị ven thị Ngồi ra, nhiều tổ chức phủ phi phủ nghiên cứu vấn đề này, như: UNDP, IDRC, WB Bên cạnh đó, số tổ 18 chức trực thuộc Liên Hợp Quốc như: UNHCR, UNICEF, UNWHO tham gia vào nghiên cứu Có 16 nước châu Mỹ La tinh xây dựng mạng lưới AGULIA nhằm chia sẻ thông tin nông nghiệp đô thị, số mạng lưới khác xây dựng châu Phi, Đông Nam Á châu Âu Các tổ chức xã hội Trường Đại học tham gia vào nghiên cứu vấn đề nóng bỏng Tình hình phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái Việt Nam Việt Nam nước nơng nghiệp chiếm tỷ trọng lớn cấu kinh tế, nhiều mặt hàng nông sản nước ta chiếm vị trí xuất hàng đầu giới Song nhìn chung, nơng nghiệp nước ta tình trạng lạc hậu, số lĩnh vực nhiều hạn chế Đặc biệt nông nghiệp đô thị chưa định hình, chưa quan tâm phát triển theo kế hoạch, mang tính tự phát thiếu gắn kết q trình phát triển thị Các thành phố lớn như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt phát triển nông nghiệp đô thị chưa quy hoạch cụ thể, tùy theo điều kiện địa lý, kinh tế - xã hội vùng mà nơng nghiệp thị nơi có nét khác Tại Hà Nội, nông nghiệp bước đầu phát triển theo hướng đô thị sinh thái, công nghệ cao, tiến kỹ thuật áp dụng sản xuất giống trồng vật ni Trồng rau, hoa nhà kính, nhà lưới, sản xuất rau an tồn, ni lợn theo kiểu cơng nghiệp Cơ cấu nông nghiệp chuyển hướng sang sản xuất nơng sản, thực phẩm có chất lượng cao phục vụ nhu cầu đô thị bảo vệ môi trường So với năm 2000, năm 2005 diện tích lúa giảm 10.162ha, diện tích rau màu tăng 3.500ha, diện tích ăn tăng 700ha Chăn nuôi phát triển mạnh sản phẩm có chất lượng cao: Lợn hướng nạc đạt 14.000 con, tăng 60% so với năm 2000, nhiều giống gia cầm có chất lượng cao như: Ngan pháp, Gà thả vườn đưa vào sản xuất Một số mô hình trồng ăn ni trơng thủy sản gắn với du lịch sinh thái ngày gia tăng Ở Đà Lạt, tập trung cho hoa, cảnh rau nhiệt đới Nông nghiệp đô thị, sinh thái đẩy mạnh sang phục vụ du lịch xuất Ở thành phố Hồ Chí Minh, ngành nơng nghiệp xu hướng chung diện tích trồng lúa, màu cơng nghiệp giảm Diện tích chun canh tăng Tại quận 12, năm 1998 diện tích trồng lúa giảm 178 ha, diện tích trồng rau xanh 19 giảm 474 ha, diện tích trồng cơng nghiệp giảm 274, diện tích trồng hoa kiểng tăng Riêng năm 1998 quận 12 có 187 trồng hoa kiểng Ở Gò Vấp năm 1976 có 50 trồng hoa, năm 1985 có 73 ha, năm 1998 có 98 năm 1999 lên tới 116 Điều đáng phấn khởi chăn nuôi phát triển theo chiều hướng Ngồi chăn ni heo bò, nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật chăn nuôi cá giống, cá kiểng, ba ba, cá sấu Có gia đình nơng dân thu nhập cao từ nghề Nông nghiệp đô thị phát triển mang đặc trưng thành phố siêu đô thị, sản phẩm chủ yếu rau, hoa, cảnh, chăn ni bò sữa ngành dịch vụ nông nghiệp Nông nghiệp đô thị ven đô thành phố hàng năm cung cấp khoảng 28.858 thịt lợn, 4.461 thịt trâu bò, 10.632 thị gia cầm, 180 - 200 ngàn rau đáp ứng nhu cầu chỗ dân cư đô thị Huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đưa mơ hình thâm canh tiên tiến vào sản xuất nhằm chuyển dịch cấu trồng cấu mùa vụ Mơ hình thay đổi công thức luân canh tập trung loại đất chủ yếu như: mơ hình chuyển đổi cấy vụ lúa chân ruộng trũng sang mơ hình vụ lúa xuân + thả cá vụ mùa Kết thu hỗn hợp sản phẩm tăng so với sản xuất lúa 20,5% Mơ hình chuyển đổi đất màu - lúa sang đất chuyên màu cho giá trị sản lượng tăng 26,1% hay mô hình chuyển đổi đất lúa + màu sang đất màu + lúa làm tăng giá trị sản lượng lên 25% Sự chuyển đổi cấu trồng không mang lại giá trị kinh tế mà lượng dinh dưỡng đất tăng lên, làm cho việc phát triển bền vững mặt sinh thái vùng nông nghiệp không ngừng củng cố Mơ hình trồng lúa đạt hiệu cao, bền vững Nông trường Sông Hậu, nông trường Cờ Đỏ, Viện lúa đồng sông Cửu Long đưa biện pháp giảm chi phí sản xuất lúa cách tiếp cận theo hướng bền vững hệ sinh thái Mơ hình tổng hợp theo thiết kế nơng trường Sông Hậu gồm lúa đông xuân lúa hè thu, xồi trồng bờ bao, cá ni mương ruộng lúa cho lợi nhuận 12 triệu đồng/ha, gấp lần so với mơ hình trồng lúa Mơ hình lúa - tơm nước lợ Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang cho hiệu cao Đây mơ hình canh tác đa dạng, đạt hiệu cao bền vững áp dụng rộng rãi tỉnh đồng sơng Cửu Long Ngồi mơ hình phát triển nơng nghiệp sinh thái bền vững trên, vùng địa lý sinh thái cụ thể nước ta trình phát triển sản xuất 20 nơng nghiệp nhiều mơ hình phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững theo mặt cụ thể mơ hình sử dụng phân hữu sản xuất rau sạch, sử dụng phân vi sinh trồng lúa Hà Nội, sử dụng chế phẩm EM (hỗn hợp vi sinh vật hữu hiệu) chăn nuôi, trồng trọt, xủa lý phế thải, chống đất bạc màu phổ biến áp dụng nhiều địa phương Hà Nội, Thái Bình, Hà Nam, Tiền Giang, Hải Phòng Các nghiên cứu nơng nghiệp thị ý năm thập kỷ 90 kỷ XX Các nhà khoa học Viện Khoa Học Kỷ Thuật Nông Nghiệp Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Trường Đại Học Nông Nghiệp I - Hà Nội), Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Viện Di Truyền Nông Nghiệp tiến hành số nội dung nghiên cứu nông nghiệp sinh thái bền vững, nông nghiệp đô thị nơng nghiệp thị sinh thái nhằm góp phần phát triển nông nghiệp thành phố lớn theo hướng đại, bền vững Năm 2003, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành nội dung Nghiên cứu xây dựng mơ hình nơng nghiệp sinh thái phù hợp tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa thị hóa Thành phố Hồ Chí Minh Trước thực trạng làng hoa, khu sản xuất nông nghiệp truyền thống hà nội bị xố sổ thị hố, năm 2004 thành phố Hà Nội có đề tài nghiên cứu “Phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái khu vực ngoại thành Hà Nội phục vụ CNHHĐH nông nghiệp nông thôn” Phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái bền vững thực khắp địa phương nước Bước đầu mơ hình nơng nghiệp sinh thái bền vững khẳng định tính hiệu phù hợp với điều kiện vùng khác nước Tuy nhiên, nước ta nghiên cứu vấn đề mẻ yêu cầu đặt cần phải làm rõ định hướng phát triển để góp phần thực nghiệp cơng nghiệp hố đại hố đất nước Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái 4.1 Về điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội có ảnh hưởng lớn đến hình thành phát triển nơng nghiệp đô thị sinh thái Ở Việt Nam nay, tốc độ phát triển đô thị lớn, tăng nhanh số lượng, kéo theo tăng lên số dân giảm diện tích sử dụng trung bình 21 đầu người, đồng thời kinh tế có cải biến rõ rệt, nhu cầu xây dựng nông nghiệp đô thị sinh thái tăng cao, đòi hỏi tất yếu thị Các thị có ưu lớn việc hình thành phát triển nơng nghiệp thị sinh thái, hình thành từ vùng nơng thơn, nơng nghiệp: có diện tích lớn, đất đai màu mỡ, hệ sinh thái thực vật đa dạng, có vùng có xen kẽ rừng, biển Tuy nhiên, phát triển nơng nghiệp theo hướng thị sinh thái đòi hỏi phải có lượng vốn lớn để xây dựng sở hạ tầng, khu nông nghiệp tạo cảnh quan (các vườn hoa, rừng, ao hồ, đầm…), bảo vệ môi trường (rừng phòng hộ, …), xây dựng khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm sạch… Trong đó, nhu cầu vốn để xây dựng sở hạ tầng nội đô, xây dựng nông nghiệp đô thị sinh thái lớn, việc xây dựng kế hoạch nguồn vốn để đầu tư phát triển nông nghiệp thị sinh thái tốn khó đặt 4.2 Đơ thị hóa ảnh hưởng thị hóa Đơ thị hố, cơng nghiệp hố đại hoá mục tiêu mà tất địa phương hướng tới, coi nhiệm vụ quan trọng trình điều hành nhiệm vụ kinh tế - xã hội Nhiều tỉnh thành nước, vòng 10 năm trở lại đây, hàng vạn hécta đất nơng nghiệp chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác để xây dựng hàng loạt khu, cụm công nghiệp lớn, nhà máy sản xuất Đô thị hoá biến đổi ngành kinh tế tạo nên hội cho nông nghiệp kinh tế nông thôn thị trường, khoa học công nghệ tiềm lực khác để khai thác tiềm vị trí địa lý, nguồn lực tự nhiên, kinh tế xã hội phát triển nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hố đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế, xây dựng nơng thơn Đơ thị hố, mặt thu hẹp đất sản xuất nông nghiệp, mặt khác kéo theo biến đổi bố trí sản xuất nơng nghiệp Đơ thị hoá ngày cao tạo nên chuyển biến thị trường nông nghiệp, với nguồn dân số phi nông nghiệp ngày tăng nhu cầu nông sản ngày lớn Đây thị trường lý tưởng cho nơng nghiệp, có thị trường chỗ với yêu cầu số lượng lớn, chất lượng cao, chủng loại phong phú 22 Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích thị hóa mang lại, tác động tiêu cực khơng nhỏ; đặc biệt diện tích đất sản xuất nông nghiệp - thủy sản ngày bị thu hẹp ảnh hưởng không nhỏ đến lao động nông nghiệp - nông thôn Đất giảm người không giảm, nhu cầu việc ngày tăng, mối hiểm hoạ thất nghiệp nông nghiệp nông thôn ngày cao Bên cạnh đó, ảnh hưởng q trình thị hóa, cơng nghiệp hóa, mơi trường canh tác nơng nghiệp - thủy sản ngày ô nhiễm (nếu không đẩy mạnh biện pháp tác động làm môi trường) Những hiểm họa ô nhiễm từ đô thị như: bụi, khơng khí nhiễm kim loại nặng, nhiễm đất, ô nhiễm nước luôn xẩy ra, ảnh hưởng lớn đến canh tác nông nghiệp sản xuất sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm Do phát triển nơng nghiệp sinh thái đô thị cần phải trọng cao độ đến công tác bảo vệ môi trường sống, môi trường canh tác nông nghiệp thủy sản Quy hoạch phát triển vành đai xanh bao quanh khu đô thị, công nghiệp để tạo cảnh quan cho thành phố du lịch giảm thiểu tác động tới mơi trường sinh thái Hướng phát triển nông nghiệp đô thị phải gắn liền với việc tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động đặc biệt người lao động nông nghiệp đô thị 4.3 Tiến khoa học công nghệ Khoa học công nghệ tiến không ngừng, thành tựu khoa học kỹ thuật nông nghiệp liên tục phát minh, sáng chế; ảnh hưởng tích cực đến phát triển sản xuất nơng nghiệp nông thôn Các tiến khoa học nơng nghiệp nơng thơn cho phép sản xuất nông nghiệp điều kiện: trồng giá thể, trồng theo phương pháp thủy canh, khí canh Những vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng thân thiện với môi trường, nâng cao chất lượng suất sản phẩm ngày phong phú tạo điều kiện cho nông dân có nhiều phương án để đầu tư phát triển sản xuất Bên cạnh đó, hàng loạt tiến khoa học công nghệ quản lý cải tiến phương thức sản xuất nhằm nâng cao hiệu kinh tế sản xuất nông nghiệp ngày nhiều; hệ thống quản lý, điều hành sản xuất phần mềm điện tử; quản lý mạng phát triển ngày mạnh mẽ 23 Những tiến khoa học công nghệ ngày trở thành động lực để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp nông nghiệp thành phố công nghiệp bị tác động mạnh thị hóa; đất canh tác ngày giảm, khả ô nhiễm môi trường ngày cao Việc áp dụng công nghệ, tiến kỹ thuật giải pháp quan trọng việc phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái 4.4 Mối quan hệ kinh tế địa phương với tỉnh lân cận Sự giao thương kinh tế vùng miền có ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển nông nghiệp đô thị Sản phẩm nông nghiệp đô thị khơng phục vụ nhu cầu nội tại, mà phát triển, giao thương với vùng lân cận Đối với địa phương có mối quan hệ giao thương kinh tế tốt, sản phẩm nơng nghiệp vùng dễ dàng vận chuyển, đáp ứng cho vùng lân cận, điều kiện thuận lợi cho việc phát triển sản xuất nơng nghiệp theo hướng hàng hóa, quy mơ tập trung ; điều kiện tốt để tiếp thu, học tập điển hình tiên tiến sản xuất nơng nghiệp ngồi nước, đặc biệt mơ hình phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phương để ứng dụng vào thực tiễn sản xuất Song, từ lợi trên, nông nghiệp đô thị không phát triển đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, chất lượng nơng sản khơng cao dễ bị cạnh tranh với mặt hàng nông sản tỉnh thành nước Tác động phát triển kinh tế đến môi trường sản xuất nơng nghiệp nhanh chóng mạnh mẽ yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái 4.5 Hội nhập quốc tế tồn cầu hóa Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế diễn ngày sâu rộng với tốc độ nhanh đòi hỏi nơng nghiệp phải phát triển với tốc độ phù hợp để hội nhập chung vào kinh tế khu vực quốc tế không đứng trước nguy tụt hậu Các tiêu chuẩn nông sản hàng hóa như: Global GAP, Euro GAP bước phải đáp ứng để bước xuất nông sản thị trường giới thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển Tuy nhiên để hội nhập, phát huy hiệu cao nữa, cần phải áp dụng đồng giải pháp: giáo dục, đào tạo, tun truyền, chế sách, khoa học cơng nghệ, để bước đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng nông 24 sản ngày cao người tiêu dùng nước Tuy nhiên để thực vấn đề gặp nhiều khó khăn Môi trường nông nghiệp điểm nhạy cảm dễ bị tác động tốc độ thị hố, cơng nghiệp hố nhanh Phát triển nơng nghiệp theo hướng nơng nghiệp đô thị sinh thái giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nguồn nước bón phân, thối hóa đất phát triển đô thị, công nghiệp… DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT KHCN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CNH -HĐH CÔNG NGHIỆP HỐ - HIỆN ĐẠI HỐ PTNT PHÁT TRIỂN NƠNG THÔN KHKT KHOA HỌC KỸ THUẬT HTX HỢP TÁC XÃ KCN KHU CÔNG NGHIỆP KCX KHU CHẾ XUẤT CLB CÂU LẠC BỘ VAC VƯỜN AO CHUỒNG DTSQ DỰ TRỮ SINH QUYỂN GTSX GIÁ TRỊ SẢN XUẤT TTCN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 25 ... yêu cầu đô thị Các nhà nghiên cứu đưa nhiều khái niệm nông nghiệp đô thị nông nghiệp sinh thái Nông nghiệp đô thị sinh thái nông nghiệp sinh thái thành phố, thị trấn khu đô thị Đây nông nghiệp. .. cho đô thị sản phẩm dịch vụ cao cấp Nông nghiệp đô thị bao gồm nông nghiệp nội thị nông nghiệp ngoại thị, với hoạt động chủ yếu trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp thủy sản Nông nghiệp đô thị không... triển nơng nghiệp đô thị sinh thái số nước Nông nghiệp đô thị sinh thái hướng mới, với kết hợp nội dung nông nghiệp đô thị sinh thái với nội dung nông nghiệp đô thị sinh thái ven đô dựa sở phát
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận nông nghiệp đô thị, tiểu luận nông nghiệp đô thị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay