Xây dựng quy trình định lượng flurbiprofen trong viên nén bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép đầu dò huỳnh quang

78 58 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 12:04

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI dP rm ac y, V NU KHOA Y DƯỢC  ed ici ne an TRẦN MAI ANH Sc ho ol o fM XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG FLURBIPROFEN TRONG VIÊN NÉN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC LỎNG HIỆU NĂNG CAO GHÉP ĐẦU HUỲNH QUANG Co py rig h t© KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC HỌC KHÓA 2013 - 2018 HÀ NỘI - 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI dP rm ac y, V NU KHOA Y DƯỢC  ne an TRẦN MAI ANH ho ol o fM ed ici XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG FLURBIPROFEN TRONG VIÊN NÉN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC LỎNG HIỆU NĂNG CAO GHÉP ĐẦU HUỲNH QUANG rig h t© Sc KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC HỌC KHÓA 2013 - 2018 Co py NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS NGUYỄN THỊ THANH BÌNH HÀ NỘI - 2018 LỜI CẢM ƠN Co py rig h t© Sc ho ol o fM ed ici ne an dP rm ac y, V NU Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới TS Nguyễn Thị Thanh Bình – Bộ mơn Hố Dược Kiểm nghiệm thuốc, Khoa Y - Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, người tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ tơi suốt q trình thực khóa luận Tơi xin cảm ơn thầy Bộ mơn Hố Dược Kiểm nghiệm thuốc, Khoa Y - Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, tạo điều kiện cho tơi thực khóa luận Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ban Chủ nhiệm, Phòng ban Khoa Y - Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội toàn thể thầy cô giáo Khoa cho kiến thức quý báu suốt năm học tập, sinh hoạt rèn luyện Khoa Chúng xin cảm ơn Khoa Y - Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tài trợ kinh phí cho đề tài (đề tài mã số CS.17.01) Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình bạn bè ln bên cạnh, ủng hộ tơi q trình học tập thực khóa luận Hà Nội, tháng 05 năm 2018 Sinh viên Trần Mai Anh CHỮ VIẾT TẮT Sắc lỏng hiệu cao (High – performance liquid chromatography) MS Khối phổ (Mass Spectrometry) GC Sắc khí (Gas Chromatography) DAD Đầu chuỗi diode (Diode Array Detector) FLD Đầu huỳnh quang (Fluorecence Detector) LOD Giới hạn phát (Limit of detection) LOQ Giới hạn định lượng (Limit of quantitation) ICH Hội nghị quốc tế hài hồ hố thủ tục đăng dược phẩm sử dụng cho người (International conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human use) EMA Cơ quan quản lý thuốc châu Âu (European Medicines Agency) BP Dược điển Anh Quốc (British Pharmacopoeia) EP Dược điển châu Âu (European pharmacopoeia) ho ol o fM ed ici ne an dP rm ac y, V NU HPLC Sc USP – NF Dược điển Công thức Quốc gia Hoa Kỳ (United States Pharmacopoeia – National Formulary) Mã Giải phẫu – Điều trị – Hoá học (Anatomical – Therapeutic – ATC Chemical Code) rig h t© NSAIDs Nhóm thuốc chống viêm khơng steroid (Non–steroidal Anti– inflammatory Drug) Liều gây chết 50% sinh vật thí nghiệm (Lethal dose 50%) LD50 Acetonitril RSD Độ lệch chuẩn tương đối (Relative standard deviation) Co py ACN MỤC LỤC MỞ ĐẦU NU CHƯƠNG TỔNG QUAN ac y, V 1.1 Giới thiệu chung flurbiprofen 1.1.1 Cấu trúc, tính chất 1.1.2 Tác dụng dược lý rm 1.2 Phương pháp sắc lỏng hiệu cao ghép đầu huỳnh quang 1.2.1 Phương pháp sắc lỏng hiệu cao dP 1.2.2 Phương pháp sắc lỏng hiệu cao ghép đầu huỳnh quang an 1.3 Các phương pháp định lượng flurbiprofen 10 ne 1.3.1 Phương pháp chuẩn độ 10 ed ici 1.3.2 Phương pháp quang phổ phân tử 10 1.3.3 Phương pháp sắc lỏng hiệu cao 11 fM 1.3.4 Phương pháp sắc khí 15 ho ol o 1.4 Thẩm định quy trình phân tích 16 1.4.1 Tính đặc hiệu 17 1.4.2 Độ xác 18 Sc 1.4.3 Độ 19 t© 1.4.4 Tính tuyến tính 20 rig h 1.4.5 Miền giá trị 20 1.4.6 Giới hạn phát 21 py 1.4.7 Giới hạn định lượng 22 Co CHƯƠNG NGUYÊN VẬT LIỆU, TRANG THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1 Nguyên vật liệu, trang thiết bị 23 2.1.1 Dung mơi, hóa chất 23 2.1.2 Trang thiết bị 23 NU 2.2 Phương pháp nghiên cứu 24 ac y, V 2.2.1 Tối ưu hóa điều kiện sắc 24 2.2.2 Thẩm định quy trình phân tích 29 2.2.3 Ứng dụng định lượng flurbiprofen viên nén 30 rm CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31 3.1 Tối ưu hóa điều kiện sắc 31 dP 3.1.1 Cài đặt thông số ban đầu 31 an 3.1.2 Xác định nồng độ dung dịch khảo sát 31 3.1.3 Xác định bước sóng kích thích bước sóng phát xạ tối ưu 32 ne 3.2 Thẩm định quy trình phân tích 35 ed ici 3.2.1 Tính đặc hiệu 35 3.2.2 Tính tuyến tính miền giá trị 37 fM 3.2.3 Giới hạn phát giới hạn định lượng 38 ho ol o 3.2.4 Độ 39 3.2.5 Độ xác 39 Sc 3.3 Ứng dụng định lượng flurbiprofen viên nén 42 3.4 Bàn luận 42 t© CHƯƠNG KẾT LUẬN 50 rig h 4.1 Kết luận 50 py 4.2 Kiến nghị 50 Co TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Công bố kết nghiên cứu DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Số trang Bảng Đặc điểm số đầu Bảng Điều kiện chạy nguồn hoá ESI Bảng Chương trình pha động gradient Bảng Tối ưu hóa điều kiện sắc theo giá trị độ bão hòa lớn ống quang tử 30 Bảng Kết phân tích hồi quy mối tương quan nồng độ dung dịch chuẩn diện tích pic flurbiprofen 41 Bảng Kết xác định tỷ lệ phục hồi phương pháp 43 Bảng Kết xác định độ lặp lại phương pháp 44 Bảng Kết xác định độ xác trung gian phương pháp 45 Bảng ne Bảng So sánh kết độ xác phương pháp định lượng 45 Bảng 10 So sánh thông số thẩm định quy trình định lượng flurbiprofen đầu DAD đầu FLD 48 NU dP rm ac y, V 17 an ed ici fM ho ol o Sc t© rig h py Co 11 17 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Tên hình Hình Cơng thức cấu tạo flurbiprofen Hình Sơ đồ hệ thống HPLC Hình Minh hoạ thơng số sắc Hình Nguyên tắc hoạt động đầu huỳnh quang 13 Hình Thang độ nhạy đầu FLD 29 Hình Sắc đồ dung dịch flurbiprofen chuẩn nồng độ 400 ng/ml 35 Hình Sắc đồ dung dịch flurbiprofen chuẩn nồng độ 100 ng/ml 36 Hình Sơ khảo sát bước sóng kích thích bước sóng phát xạ tối ưu 37 Hình Khảo sát bước sóng phát xạ cực đại 37 Hình 10 Khảo sát bước sóng kích thích cực đại 38 Hình 11 Sắc đồ điều kiện tối ưu hóa với đầu FLD 38 Hình 12 Sắc đồ mẫu xử lý với hydro peroxid (a) độ trùng phổ hấp thụ theo thời gian lưu pic: sản phẩm phân hủy (b), flurbiprofen (c) 40 Hình 13 Sắc đồ mẫu phân huỷ tác động tác nhân oxi hóa H2O2 với đầu FLD 41 Đồ thị biểu diễn tương quan nồng độ flurbiprofen diện tích pic 42 t© Sc ho ol o fM ed ici ne an dP rm ac y, V NU Số trang Co py rig h Hình 14 MỞ ĐẦU ed ici ne an dP rm ac y, V NU Flurbiprofen dẫn xuất axit propionic thuộc nhóm thuốc chống viêm khơng steroid (NSAIDs) có tác dụng chống viêm, giảm đau, hạ sốt Khi sử dụng đường uống, flurbiprofen thể hiệu điều trị công bệnh viêm gan cấp tính, viêm xương khớp cấp tính, đau thắt lưng [10] Viên nén gel dùng chứa flurbiprofen có tác dụng điều trị triệu chứng bệnh gút, viêm khớp dạng thấp, viêm xương khớp viêm cột sống dính khớp [10] Thuốc sử dụng giảm đau trường hợp đau bụng kinh, đau nhẹ đến trung bình kèm với viêm (viêm bao hoạt dịch, viêm gân, chấn thương mô mềm) [13] Bên cạnh chống viêm, hạ sốt, giảm đau, flurbiprofen cho thấy tác dụng ức chế kết tập tiểu cầu mạnh giảm nguy trì hồn xuất bệnh Alzheimer sử dụng lâu dài [17, 23, 25, 32] Thuốc nhỏ mắt flurbiprofen sử dụng chỗ trước phẫu thuật nhãn khoa nhằm ngăn ngừa làm giảm co đồng tử lúc mổ [18] rig h t© Sc ho ol o fM Trên giới, đặc biệt nước thuộc châu Âu Bắc Mỹ, flurbiprofen sử dụng rộng rãi nhiều tên thương mại khác Antadys, Amedolfen, Flufen, Maprofen, Ocufen, Zentofen,… Tuy nhiên thuốc chưa phổ biến Việt Nam, dược điển Việt Nam IV khơng có chuyên luận Flurbiprofen Phát triển nghiên cứu flurbiprofen hướng Việt Nam, tạo điều kiện cho bệnh nhân có thêm lựa chọn thuốc điều trị, với thuốc có giá trị ứng dụng lâm sàng cao tác dụng đa dạng flurbiprofen Một tính chất đáng ý flurbiprofen tan nước, việc bào chế hệ thuốc dẫn nano có cấu trúc lipid nanolipid rắn, nhũ tương nano,… hướng nghiên cứu quan tâm giới [10, 18, 25, 35] Co py Trong q trình tìm hiểu chúng tơi, thời điểm tại, giới chưa có nghiên cứu sử dụng phương pháp HPLC ghép đầu huỳnh quang để định lượng flurbiprofen dược phẩm tinh khiết dạng bào chế công bố Số lượng nghiên cứu sử dụng phương pháp HPLC ghép đầu huỳnh quang để xác định flurbiprofen dịch sinh học không nhiều Điều cho thấy tính cần thiết việc xây dựng quy trình định lượng flurbiprofen phương pháp sắc lỏng hiệu cao ghép đầu huỳnh quang ac y, V NU Trong nghiên cứu trước, tiến hành Xây dựng quy trình định lượng flurbiprofen viên nén bao phim 100mg phương pháp sắc lỏng hiệu cao ghép đầu diode–array [2] Mục tiêu đề tài tiến hành Xây dựng quy trình định lượng flurbiprofen viên Co py rig h t© Sc ho ol o fM ed ici ne an dP rm nén phương pháp sắc lỏng hiệu cao ghép đầu huỳnh quang theo hướng dẫn Cơ quan quản lý thuốc châu Âu (European Medicines Agency – EMA) [8] Hội nghị quốc tế hài hồ hố thủ tục đăng dược phẩm sử dụng cho người (International conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human use) [33] VN U ac y, Co p yri gh t© Sc ho ol of Me dic ine an dP rm Hình Phổ hấp thụ UV – VIS flurbiprofen khoảng 190 – 800 nm Trong trình khảo sát, sử dụng pha tĩnh silica gel C18 pha động hỗn hợp ACN : H2O với tỷ lệ tăng dần từ 60 : 40 đến 80 : 20, thời gian lưu flurbiprofen giảm dần từ 5,13 xuống 2,65 phút Tuy nhiên, pic có hình dạng khơng cân xứng với hệ số bất đối As = 0,69 – 2,02 Việc thêm 2,5% CH3COOH vào pha động có tác dụng chuyển flurbiprofen dạng khơng ion hóa, tình trạng kéo pic cải thiện khơng hồn tồn hẳn Thêm CH3COOH vào pha động đồng thời thay pha tĩnh silica gel C8 giúp giải tình trạng Qua khảo sát xác định thể tích tiêm mẫu cho tỷ lệ diện tích pic nồng độ chiều cao pic nồng độ lớn 10 μl Từ thực nghiệm chọn điều kiện sắc tối ưu sau: Pha tĩnh silica gel C8 μm, 120 Å cột 4,6 mm x 150 mm, pha động ACN : H2O : CH3COOH tỷ lệ 65 : 32,5 : 2,5 (v/v/v), thể tích tiêm mẫu 10 μl, tốc độ dòng ml/phút, đầu ghi nhận tín hiệu bước sóng 247 nm, thời gian sắc phút Flurbiprofen có thời gian lưu 3,73 phút, pic cân xứng (As = 1,08), số đĩa lý thuyết 3491 Sắc đồ thể hình Hình Sắc đồ flurbiprofen điều kiện tối ưu Sc ho ol of Me dic ine an dP rm ac y, VN U 3.2 Tính đặc hiệu Khi xử lý mẫu với acid, base, chất oxy hoá, nhiệt độ ánh sáng điều kiện mô tả, flurbiprofen bị phân huỷ tác động tác nhân oxy hóa H2O2 Trên sắc đồ xuất thêm pic có thời gian lưu 1,68 phút, tách hoàn toàn khỏi pic flurbiprofen Độ phân giải hai pic 10,75 Sử dụng chức kiểm tra độ tinh khiết thông qua trùng phổ hấp thụ theo thời gian lưu cho thấy hai pic tinh khiết với độ tương xứng đạt 999 (hình 4) Phân tích thống kê cho thấy khơng có khác biệt thời gian lưu flurbiprofen mẫu xử lý mẫu chuẩn (t = 0,23 < t0,05(28) = 2,048) Các kết cho phép khẳng định tính đặc hiệu phương pháp phân tích Co p yri gh t© Hình Sắc đồ mẫu xử lý với hydro peroxid (a) độ trùng phổ hấp thụ theo thời gian lưu pic: sản phẩm phân hủy (b), flurbiprofen (c) 3.3 Tính tuyến tính miền giá trị Phân tích mối tương quan diện tích pic y (mAU.min) nồng độ dung dịch flurbiprofen x (μg/ml) khoảng – 20 μg/ml thu phương trình y = 0,680x + 0,022 với hệ số xác định R2 = 0,9993, độ lệch chuẩn S = 0,00885 (bảng 1) Bảng Phân tích hồi quy tương quan diện tích pic nồng độ flurbiprofen Nồng độ flurbiprofen x (µg/ml) Diện tích pic y (mAU.min) 2,00 1,38 4,00 2,73 8,00 5,53 12,00 8,24 16,00 20,00 ac y, VN U STT rm 10,68 Khoảng định lượng 13,76 – 20 µg/ml Phương trình hồi quy y = 0,680x + 0,022 dP Độ lệch chuẩn S (se slope) an R2 0,00885 0,9993 Co p yri gh t© Sc ho ol of Me dic ine Qua trắc nghiệm Fischer, phương trình chứng minh có tính tương thích (F = 5907,328 > F0,05 = 10,13) Qua trắc nghiệm Student, hệ số a = 0,68 có ý nghĩa mặt thống kê (t = 76,86 > t0,05 = 2,132), hệ số b = 0,022 khơng có ý nghĩa mặt thống kê (t = 0,85 < t0,05 = 2,132) Từ đó, phương trình hồi quy đưa dạng y = 0,680x Như vậy, khoảng nồng độ khảo sát, có tương quan tuyến tính chặt chẽ diện tích pic nồng độ flurbiprofen Độ lệch giá trị thực nghiệm so với giá trị hồi quy gần với chứng tỏ khoảng tin cậy phương trình hồi quy hẹp 3.4 Giới hạn phát giới hạn định lượng Bằng phương pháp pha loãng xác định giới hạn phát phương pháp LOD = 0,05 μg/ml giới hạn định lượng phương pháp LOQ = 0,15 μg/ml 3.5 Độ Tỷ lệ phục hồi dãy dung dịch flurbiprofen có nồng độ khoảng tuyến tính phân tích trình bày bảng Bảng Tỷ lệ phục hồi dãy dung dịch flurbiprofen chuẩn khoảng tuyến tính Nồng độ thực nghiệm (µg/ml) Tỷ lệ phục hồi (%) 2,00 2,03 101,47 4,00 4,01 8,00 8,13 12,00 12,12 16,00 15,71 20,00 20,24 ac y, 100,37 rm 101,65 100,98 98,16 101,18 dP STT VN U Nồng độ dung dịch chuẩn (µg/ml) ol Diện tích pic (mAU.min) gh t© 2,00 Sc ho Nồng độ dung dịch chuẩn (µg/ml) of Me dic ine an Kết thu cho thấy phương pháp đạt yêu cầu độ với giá trị độ phục hồi nằm khoảng ≤ 100 ± 2% 3.6 Độ xác Độ lặp lại Khi tiến hành sắc dung dịch chuẩn có nồng độ 20, 8, μg/ml, dung dịch lần ngày, giá trị RSD lần đo nhỏ 1,71% (bảng 3) Bảng Độ lệch chuẩn tương đối lần đo ngày Co p yri 8,00 Diện tích pic trung bình (mAU.min) SD RSD (%) 1,35 0,02 1,71 5,53 0,03 0,46 14,00 0,22 1,57 1,38 1,34 1,34 5,55 5,53 5,50 13,78 20,00 14,22 13,99 8,00 ac y, 0,03 2,34 5,55 0,10 1,71 13,89 0,15 1,06 rm RSD (%) 1,34 1,40 1,38 1,39 5,53 5,46 5,65 14,00 20,00 an 2,00 SD dP Ngày Diện tích pic Diện tích pic trung bình (mAU.min) (mAU.min) ine Nồng độ dung dịch chuẩn (µg/ml) VN U Độ xác trung gian Tiến hành sắc dung dịch chuẩn có nồng độ 20, 8, μg/ml, ngày khác nhau, giá trị RSD ngày nhỏ 2,34% (bảng 4) Bảng Độ lệch chuẩn lần đo ngày khác 13,72 dic 13,94 Me t© Sc ho ol of Bảng thể độ xác số phương pháp định lượng flurbiprofen báo cáo đo độ hấp thụ quang [11], đo độ phát xạ huỳnh quang [11], sắc lỏng ghép đầu khối phổ hai lần liên tiếp (LC– MS/MS) [13], sắc khí ghép đầu khối phổ (GC–MS) [17] So với phương pháp này, giá trị RSD phương pháp xây dựng thấp hơn, điều cho phép khẳng định phương phápđộ xác cao Bảng So sánh độ xác số phương pháp định lượng flurbiprofen Độ lặp lại Độ xác trung gian Đo độ hấp thu quang RSD ≤ 3,10 % RSD ≤ 3,20 % Đo độ phát xạ huỷnh quang RSD ≤ 2,05 % RSD ≤ 3,80 % LC–MS/MS RSD ≤ 2,20 % RSD ≤ 3,40 % GC–MS RSD ≤ 2,65 % RSD ≤ 3,64 % Phương pháp xây dựng RSD ≤ 1,71 % RSD ≤ 2,34 % Co p yri gh Tên phương pháp dic ine an dP rm ac y, VN U 3.7 Định lượng flurbiprofen viên nén bao phim 100 mg Áp dụng phương pháp xây dựng để định lượng flurbiprofen viên nén bao phim Antadys 100 mg (Theramex, Pháp) USP 40 – NF 35 quy định viên nén flurbiprofen phải chứa 90 – 110% so với hàm lượng ghi nhãn [12] Theo tài liệu này, flurbiprofen viên nén chiết pha động sắc hỗn hợp ACN đệm phosphate pH 3,0 (43: 57) Sử dụng 25 ml pha động cho lượng bột thuốc tương đương 75 mg flurbiprofen, sau pha loãng phần dung dịch thu 20 lần pha động tiến hành sắc Trong nghiên cứu này, sử dụng tỷ lệ dung môi chiết cao gấp lần: 50 ml pha động cho lượng bột thuốc chứa tương đương 50 mg flurbiprofen Sau pha lỗng 1ml dung dịch 100 lần với pha động để thu dung dịch có nồng độ lý thuyết 10 μg/ml Tiến hành sắc lần, lấy diện tích pic trung bình để tính nồng độ C μg/ml dung dịch định lượng Lặp lại thí nghiệm lần, kết thể bảng Bảng Kết định lượng flurbiprofen viên nén bao phim Antadys 100 mg (Theramex, Pháp; lot: 2M653 05 2015) Diện tích pic trung bình (mAU.min) 6,33 6,48 6,37 Me Lần Hàm lượng (%) 93,1 95,3 93,7 ho ol of Nồng độ C (µg/ml) 9,31 9,53 9,37 Sc Như hàm lương flurbiprofen chế phẩm 94,0% hàm lượng ghi nhãn, đạt tiêu chuẩn USP 40 – NF 35 Co p yri gh t© Kết luận Trong nghiên cứu xây dựng quy trình định lượng flurbiprofen dạng bào chế thông dụng viên nén bao phim 100 mg theo hướng dẫn ICH EMA Phương pháp HPLC – DAD sử dụng pha tĩnh cột silica gel C8 μm, 120 Å, kích thước 4,6×150 mm, pha động hỗn hợp ACN : H2O: CH3COOH với tỷ lệ 65 : 32,5 : 2,5 (v/v/v), tốc độ dòng ml/phút, thể tích tiêm mẫu 10 μl, thời gian sắc phút, bước sóng phát 247 nm Bằng cách xử lý mẫu với nhiều yếu tố khác để tạo sản phẩm phân hủy chứng minh tính đặc hiệu an dP rm ac y, VN U phương pháp Trong khoảng nồng độ – 20 μg/ml, có tương quan tuyến tính chặt chẽ diện tích pic nồng độ dung dịch theo phương trình y = 0,680x với hệ số xác định R2 = 0,9993 Sử dụng phương pháp pha loãng mẫu xác định LOD LOQ 0,05 0,15 μg/ml So sánh với số nghiên cứu định lượng flurbiprofen khác công bố cho thấy phương pháp xây dựngđộ độ xác tốt với tỷ lệ phục hồi ≤ 100 ± 2%, độ lệch chuẩn tương đối độ lặp lại ≤ 1,71% độ lệch chuẩn tương đối độ xác trung gian ≤ 2,34% Nghiên cứu ứng dụng công tác kiểm nghiệm, đảm bảo chất lượng thuốc đồng thời tiền đề quan trọng để phát triển nghiên cứu định lượng flurbiprofen dạng bào chế khác, bào chế, đánh giá tương đương sinh học, dược động học thuốc giảm đau kháng viêm chứa flurbiprofen Co p yri gh t© Sc ho ol of Me dic ine Lời cảm ơn Các tác giả xin cảm ơn Khoa Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội tài trợ kinh phí cho nghiên cứu (đề tài mã số CS.17.01) Tài liệu tham khảo Co p yri gh t© Sc ho ol of Me dic ine an dP rm ac y, VN U [1] Calapai G, Imbesi S, Cafeo V, Ventura SE, Minciullo PL, et al Fatal hypersensitivity reaction to an oral spray of flurbiprofen: a case report J Clin Pharm Ther 2013; 38(4): 337-338 [2] Geerts H Drug evaluation: (R)-flurbiprofen—an enantiomer of flurbiprofen for the treatment of Alzheimer's disease Idrugs 2007; 10 (2): 121-133 [3] Mironov GG, Logie J, Okhonin V, Renaud JB, Mayer PM, Berezovski MV Comparative study of three methods for affinity measurements: capillary electrophoresis coupled with UV detection and mass spectrometry, and direct infusion mass spectrometry J Am Soc Mass Spectrom 2012; 23 (7): 1232-120 [4] Zhou SF, Zhou ZW, Yang LP, Cai JP Substrates, inducers, inhibitors and structure-activity relationships of human Cytochrome P450 2C9 and implications in drug development Curr Med Chem 2009; 16 (27): 3480-3675 [5] Drugbank http://www.drugbank.ca Flurbiprofen Consulted jun 20th 2017 [6] Bhaskar K, Anbu J, Ravichandiran V, Venkateswarlu V, Rao YM Lipid nanoparticles for transdermal delivery of flurbiprofen: formulation, in vitro, ex vivo and in vivo studies Lipids in health and disease 2009; 8: 6-21 [7] Gonzalez-Mira E, Egea MA, Souto EB, Calpena AC, Garcia ML Optimizing flurbiprofen-loaded NLC by central composite factorial design for ocular delivery Nanotechnology 2010; 22 (4): 045101 [8] Meister S, Zlatev I, Stab J, Docter D, Baches S, et al Nanoparticulate flurbiprofen reduces amyloid-β 42 generation in an in vitro blood-brain barrier model Alzheimer's research & therapy 2013: (6): 51-63 [9] Zhao X, Li W, Luo Q, Zhang X Enhanced bioavailability of orally administered flurbiprofen by combined use of hydroxypropyl-cyclodextrin and poly (alkyl-cyanoacrylate) nanoparticles European journal of drug metabolism and pharmacokinetics 2014; 39 (1): 61-67 [10] European Pharmacopoeia Commission European Pharmacopoeia 9th edition 2017 Co p yri gh t© Sc ho ol of Me dic ine an dP rm ac y, VN U [11] Bilal Y, Emrah A Spectrofluorometric and Spectrofluorometric and UV Spectrofluorometric Methods for the Determination of Flurbiprofen in Pharmaceutical Preparations Journal of Pharmaceutical Analysis 2015; (4): 1-8 [12] United States Pharmacopeial Convention United States Pharmacopoeia 40–NF 35 2017 [13] Chenghan M, Bin L, Qiangfeng Y, Jing J, Ting X, et al Liquid chromatography-tandem mass spectrometry for the quantification of flurbiprofen in human plasma and its application in a study of bioequivalence Journal of Chromatography B 2015; 993-994: 69-74 [14] Lee HI, Choi CI, Byeon CY, Lee JE, Park SY, et al Simultaneous determination of flurbiprofen and its hydroxy metabolite in human plasma by liquid chromatography-tandem mass spectrometry for clinical application Journal of chromatography B 2014; 971: 58-63 [15] Murray KK, Boyd RK, Eberlin MN, Langley GJ, Li L, NaitoY Definitions of terms relating to mass spectrometry (IUPAC Recommendations 2013) Pure Appl Chem 2013; 85: 1515-1609 [16] Mano N, Narui T, Nikaido A, Goto J Separation and determination of diastereomeric flurbiprofen acyl glucuronides in human urine by LC/ESI-MS with a simple column-switching technique Drug Metabol Pharmacokin 2002; 17: 142-149 [17] Yilmaz B, Emrah A Determination of flurbiprofen in pharmaceutical preparations by GC-MS Arabian Journal of Chemistry 2015; accepted [18] European Medicines Agency Guideline on bioanalytical method validation 2011; 9-10 [19] The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use Validation of analytical procedures: text and methodology Q2(R1) 2005; 6-13 VN U Validation of a High-Performance Liquid Chromatographic Method with diod array detection for the Quantification of Flurbiprofen in 100 mg Film-coated Tablet Nguyen Thi Thanh Binh, Dang Ngoc Anh, Tran Mai Anh, Nguyen Thanh Hai VNU School of Medicine and Pharmacy, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam Co p yri gh t© Sc ho ol of Me dic ine an dP rm ac y, Abstract: A high-performance liquid chromatographic method was developed for the quantification of flurbiprofen in 100 mg film-coated tablet in accordance with the direction of the European Medicines Agency and the International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use 10 μl of flurbiprofen solution was injected onto a C8 reverse phase column (5 μm, 120 Å, 4.6×150 mm) The mobile phase employed was acetonitrile : water : glacial acetic acid (65 : 32.5 : 2.5, v/v/v) at a flow rate of ml/min The column effluent was monitored within minutes by diot array detection at 247 nm The retention time of flurbiprofen was found to be 3.73 minutes In the concentration range of - 20 μg/ml, there was a tight linear correlation between peak area y (mAU.min) and sample concentration x (μg/ml) according to the equation y = 0,680x as the squared correlation coefficient R2 was 0.9993 The limit of detection and limite of quantification were respectively 0.05 and 0.15 μg/ml The method was specific to flurbiprofen with good precision and accuracy The percentage recovery was ≤ 100 ± 2%, the relative standard deviation of the repeatability was ≤ 1.71% and the relative standard deviation of the intermediate precision was ≤ 2.34% PHỤ LỤC VN U Quy trình định lượng flurbiprofen viên nén đơn hoạt chất phương pháp sắc lỏng hiệu cao ghép đầu huỳnh quang Mục đích Định lượng flurbiprofen viên nén đơn hoạt chất phương pháp sắc lỏng hiệu cao ghép đầu huỳnh quang ac y, Đối tượng Viên nén flurbiprofen đơn hoạt chất rm Phạm vi áp dụng Các phòng thí nghiệm có trang thiết bị phân tích phù hợp ine an dP Trách nhiệm - Nghiên cứu viên giao nhiệm vụ có trách nhiệm thực quy trình - Cán quản lý chất lượng, tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ quy trình nhận định kết định lượng Me dic Khái niệm từ viết tắt HPLC Sắc lỏng hiệu cao (High – performance liquid chromatography) Đầu chuỗi diode (Diode Array Detector) FLD Đầu huỳnh quang (Fluorecence Detector) ACN Acetonitril Sc ho ol of DAD Co p yri gh t© Ngun lý Flurbiprofen có danh pháp quốc tế – (3–flouro–4–phenylphenyl) propanoic acid Flurbiprofen chất thuộc nhóm acid phenylalkanoic, có cơng thức phân tử C15H13FO2, khối lượng mol phân tử 244,26 g/mol Trong tự nhiên, flurbiprofen tồn hai dạng đồng phân quang học (+) S (–) R Hai dạng đồng phân thể tính chất vật lý giống có độ hấp thụ quang cực đại bước sóng 247 nm [1,2] VN U ac y, Me dic ine an dP rm Hình Cơng thức cấu tạo flurbiprofen Hiện tượng huỳnh quang hấp thụ ánh sáng có bước sóng để phát ánh sáng có bước sóng khác thường miền ánh sáng nhìn thấy, thường xảy với chất lỏng chất khí phân tử hấp thụ lượng dạng nhiệt (phonon) dạng quang (photon) Hiện tượng phát huỳnh quang có thời gian phát quang ngắn, tắt sau ngừng kích thích khoảng từ 10-8 đến 109 s Trong thời gian tồn electron trạng thái kích thích huỳnh quang thấp, cỡ 10-9 giây Quy trình định lượng chia thành công đoạn sau: of Viên nén flurbiprofen Tính khối lượng trung bình viên Xử lý mẫu Sc ho ol Dung dịch flurbiprofen có nồng độ lý thuyết 50 ng/ml yri gh t© Sắc dung dịch HPLC – FLD Tính hàm lượng flurbiprofen viên nén Co p Hình Sơ đồ quy trình định lượng flurbiprofen viên nén đơn hoạt chất Nguyên vật liệu trang thiết bị 7.1 Dung mơi, hóa chất Acid acetic từ nhà sản xuất Merck KGaA, Đức đạt tiêu chuẩn tinh khiết phân tích ac y, VN U Acetonitrile (ACN) từ nhà sản xuất Merck KGaA, Đức đạt tiêu chuẩn HPLC Nước (H2O) tinh chế thiết bị Thermo Scientific GenPure UV-TOC đạt điện trở suất 18,2 MΩ.m Giấy lọc Whatman® 40, đầu lọc cellulose tỏi sinh Minisartđ RC 0,45àm, Sartorius, c Mu viờn nộn flurbiprofen định lượng Me dic ine an dP rm 7.2 Trang thiết bị Hệ thống máy HPLC Model Ultimate 3000 – Dionex tập đoàn Thermo Scientific Hoa Kỳ gồm hệ thống bốn bơm cao áp phận tiêm mẫu tự động Đầu FLD Fluorecence Detector: FLD - 3100 Dionex sử dụng đèn Xenon, khoảng bước sóng đo 200 – 880 nm Cột Thermo Scientific Acclaim C8 120 kích thước μm, 4,6 × 150mm Hệ thống máy vi tính chạy hệ điều hành Microsoft Windows có trang bị phần mềm điều khiển Chromeleon Dionex phiên 7.1.2.1478 Máy siêu âm Ultrasonic Cleaners AC - 150H, MRC Ltd, Isareal Cân phân tích Shimadzu AUW220, Nhật Bản Pipetman Finnpipette F3, Thermo Scientific, Hoa Kỳ Bình định mức, ống đong, cối chày, ol of An toàn Áp dụng biện pháp an toàn chung xử lý mẫu thực xét nghiệm theo quy trình an tồn xét nghiệm ho Quy trình thực Co p yri gh t© Sc Bước Thu thập xử lý mẫu viên nén Lấy 20 viên nén flurbiprofen vỉ Tính khối lượng trung bình viên Cạo lớp bao film (nếu có) nghiền mịn cối sứ Cân xác lượng bột viên tương ứng với 10 mg flurbiprofen cho vào bình định mức 50 ml, thêm pha động acetonitril : nước : acid acetic băng tỷ lệ 65 : 32,5 : 2,5 (v/v/v) đến vạch Siêu âm khoảng 15 phút Lọc qua giấy lọc Whatman® 40 Pha loãng dung dịch pha động acetonitril : nước : acid acetic băng tỷ lệ 65 : 32,5 : 2,5 (v/v/v) đến nồng độ khoảng 50 ng/ml Lc qua u lc cellulose tỏi sinh Minisartđ RC 0,45àm Lấy khoảng 1ml dung dịch thu lọc qua u lc cellulose tỏi sinh Minisartđ RC 0,45àm, bm vo lọ thủy tinh sắc V = 1,5 ml Me dic ine an dP rm ac y, VN U Bước Sắc dung dịch flurbiprofen xử lý phương pháp sắc lỏng hiệu cao ghép đầu huỳnh quang Điều kiện sắc - Pha tĩnh cột silica gel pha đảo C8 (5 μm, 120 Å, 4,6×150 mm) - Pha động hỗn hợp acetonitril : nước : acid acetic băng với tỷ lệ 65 : 32,5 : 2,5 (v/v/v) - Tốc độ dòng ml/phút - Thể tích tiêm mẫu 10 μl - Thời gian sắc phút - Hệ thống sử dụng đầu huỳnh quang với bước sóng kích thích λEx = 247nm bước sóng phát xạ λEm = 312nm - Nhiệt độ buồng đo 45˚C - Độ nhạy = Số lần sắc ký: lần Tính diện tích pic (counts.min) lấy giá trị trung bình ho ol of Bước Xác định hàm lượng flurbiprofen viên nén Xác định nồng độ x (ng/ml) flurbiprofen dung dịch sắc theo công thức: x= 𝑦−165896 15098 (ng/ml) Sc Nếu x có giá trị nằm khoảng – 100ng/ml, hàm lượng C (%) t© flurbiprofen viên nén hàm lượng lý thuyết tính gh theo cơng thức: C= 𝑥 50 × 100 (%) Co p yri Nếu x có giá trị khơng nằm khoảng – 100 ng/ml, tiến hành pha loãng dung dịch mẫu với hệ số pha loãng a lần Hàm lượng C (%) flurbiprofen viên nén tính theo cơng thức: C= 𝑥×𝑎 50 Trong đó: a hệ số pha lỗng × 100 (%) 10 Tài liệu tham khảo VN U Brittain Harry G (2013), Profiles of drug substances, excipients, and related methodology, Academic Press Co p yri gh t© Sc ho ol of Me dic ine an dP rm ac y, Pubchem https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov ... ký lỏng hiệu cao ghép đầu dò huỳnh quang 1.2.1 Phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao dP 1.2.2 Phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao ghép đầu dò huỳnh quang an 1.3 Các phương pháp định lượng flurbiprofen. .. tất pic thành phần sắc ký đồ 1.2.2 Phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao ghép đầu dò huỳnh quang Hiện tượng huỳnh quang ne an dP rm Phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao ghép đầu dò huỳnh quang dựa chế hấp... hành Xây dựng quy trình định lượng flurbiprofen viên nén bao phim 100mg phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao ghép đầu dò diode–array [2] Mục tiêu đề tài tiến hành Xây dựng quy trình định lượng flurbiprofen
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng quy trình định lượng flurbiprofen trong viên nén bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép đầu dò huỳnh quang , Xây dựng quy trình định lượng flurbiprofen trong viên nén bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép đầu dò huỳnh quang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay