đề tài xay dung he thong bai tap lop 1

34 266 2
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 08:35

Luận văn tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học: Đề tài xây dựng hệ thống bài tập trong môn đạo đức lớp 1 Đề tài: Xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức lớp MỤC LỤC Đề tài: Xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức lớp ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP A PHẦN MỞ ĐẦU I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Giáo dục Tiểu học giữ vị trí quan trọng hệ thống giáo dục quốc gia, chìa khóa vàng cho quốc gia, dân tộc bước vào tương lai Quyết định số 2957/QĐ - ĐT Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo rõ vị trí, tính chất Giáo dục Tiểu học: “Tiểu học cấp học tảng, đặt sở ban đầu cho việc hình thành, phát triển tồn diện nhân cách người, đặt tảng vững cho Giáo dục phổ thơng tồn hệ thống giáo dục quốc dân” Giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ , thể chất, thẩm mĩ kĩ Với mục tiêu đó, mơn học Tiểu học có vai trò quan trọng góp phần hoàn thành mục tiêu đề cho bậc học Do đó, tiểu học em phải tạo điều kiện phát triển tối đa, toàn diện Ở tiểu học, mơn có vị trí vai trò quan trọng hình thành phát triển nhân cách người Việt Nam Bác Hồ có câu nói tiếng là: “Có tài mà khơng có đức người vơ dụng Có đức mà khơng có tài làm việc khó” Chính ngồi mơn Tốn, Tiếng việt, Tự nhiên xã hội, … Đạo đức mơn học quan trọng chương trình học, có nhiệm vụ tạo dựng sở ban đầu, giúp học sinh xây dựng ý thức đạo đức, bồi dưỡng tình cảm, hình thành chuẩn mực hành vi phù hợp với quan hệ: thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng, xã hội môi trường tự nhiên Việc dạy học mơn Đạo đức giữ vai trò khơng nhỏ trình dạy học trường Tiểu học Giáo dục đạo đức mặt giáo dục mà xã hội cần phải quan tâm Trong công đổi yếu tố người đặc biệt coi trọng tiềm trí tuệ với sức mạnh tinh thần đạo đức người đề cao phát huy mạnh mẽ lĩnh vực xã hội Việc nâng cao chất lượng hiệu dạy môn học Đạo đức trường Tiểu học trách nhiệm việc làm vô cần thiết người giáo viên Để góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Đạo đức bậc Tiểu học, bên cạnh việc tăng cường đổi phương pháp dạy học tích cực vấn đề xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức góp phần khơng nhỏ để nâng cao chất lượng dạy – học Đạo đức trường Tiểu học Đề tài: Xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức lớp Tuy nhiên, việc xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức Tiểu học nói chung mơn Đạo đức lớp 1nói riêng khiến số giáo viên băn khoăn như: Cần xây dựng dạng tập cho phù hợp với nội dung học, phù hợp với lứa tuổi, phù hợp với khả học sinh… Vậy phải xây dựng hệ thống tập cho có hiệu ?, làm để giúp em lĩnh hội tri thức, kĩ cách có hiệu mà khơng bị áp lực, nặng nề? Với trăn trở đó, tơi lựa chọn nghiên cứu đề tài:" Xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức lớp 1" làm nội dung nghiên cứu II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đưa giải pháp để nâng cao hiệu xây dựng hệ thống tập mơn Đạo đức lớp 1, nhằm góp phần nâng cao chất lương dạy học môn Đạo đức lớp III KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Khách thể nghiên cứu Là trình dạy học môn Đạo đức lớp trường tiểu học Đối tượng nghiên cứu Là việc xây dựng hệ thống tập q trình dạy học mơn Đạo Đức lớp 1ở trường tiểu học IV NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu sở lí luận sở thực tiễn đề tài - Xây dựng hệ thống tập áp dụng dạy học môn Đạo đức c V PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đề tài tập trung giới thiệu giải vấn đề việc xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức lớp 1, nhằm góp phần nâng cao chất lương dạy học môn Đạo đức lớp VI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận - Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu, sách báo, văn liên quan đến đề tài Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp quan sát: Cách thức xây dựng vận dụng hệ thống tập môn Đạo đức lớp giáo vên tiểu học - Phương pháp điều tra: Điều tra, trưng cầu ý kiến giáo viên việc xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức lớp - Phương pháp đàm thoại, vấn: Trò chuyện trao đổi với giáo viên việc xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức lớp 1nhằm tìm hiểu Đề tài: Xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức lớp thuận lợi, khó khăn việc xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức lớp Đề tài: Xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức lớp B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP I CƠ SỞ LÍ LUẬN Một số vấn đề đạo đức 1.1 Khái niệm đạo đức Một đặc trưng loài người người sống cộng đồng, xã hội với mối quan hệ đa dạng với người xung quanh Để xã hội tồn phát triển, cá nhân xã hội cần thực hành vi, thể thái độ phù hợp sở lợi ích cộng đồng, xã hội, lợi ích người khác thân Những cách cư xử thích hợp tán đồng đa số thành viên cộng đồng, xã hội nhiều người khác noi theo Dần dần, chúng trở thành quy tắc ứng xử chung cá nhân cộng đồng xã hội Những hành vi cử xử theo quy tắc coi thiện, đạo đức Những hành động ngược lại – có hại cho lợi ích cộng đồng, xã hội, người khác, bị coi ác, vô đạo đức đó, bị lên án, phê phán Khi nói đến giá trị đạo đức, tích cực tiêu cực, khơng có giá trị trung hòa Có thể chia loại hành động: hành động đạo đức, không thực hành động đạo đức, hành động vô đạo đức không thực hành động vô đạo đức Trong thực tế sống, khó nói người hồn tồn đạo đức hay vơ đạo đức Vì vậy, đánh giá người đạo đức hay vơ đạo đức việc khó, phức tạp Nói xác hơn, đánh giá hành động đạo đức hay không, dễ đánh giá đạo đức người nói chung Đạo đức người biểu lực hành động tự giác lợi ích người khác lợi ích cộng đồng, xã hội, phù hợp với quy định, chuẩn mực đạo đức xã hội Đạo đức xã hội tổng hợp nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội thừa nhận đòi hỏi thành viên thực cho phù hợp với lợi ích xã hội, cộng đồng, thân, nhằm đảm bảo tồn phát triển xã hội mối quan hệ người với người, người với cộng đồng, xã hội Đạo đức hình thái ý thức xã hội đặc biệt, có tác dụng điều chỉnh hành vi người sở đối lập thiện ác Đặc trưng đạo đức Đề tài: Xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức lớp phản ánh tồn xã hội quy tắc, chuẩn mực lối ứng xử người với thành viên xã hội xã hội nói chung liên quan đến lợi người, cộng đồng, xã hội Đạo đức người mang tính tự giác Sự đánh giá cá nhân mối quan hệ lợi ích với lợi ích người xung quanh, cộng đồng, xã hội có tác dụng định hướng cho người hành động Sự đánh giá biểu qua thái độ chủ thể liên quan đến quan hệ xác định – tích cực hay tiêu cực, tán thành hay phản đối, chấp nhận hay phủ nhận Đạo đức người thể qua hành vi đạo đức Hành vi đạo đức ý thức đạo đức quy định, có thống hành vi ý thức Trong thực tế, khơng phải điều ln ln xảy ra, đặc biệt trường hợp có xung đột lợi ích cá nhân với lợi ích người khác với lợi ích cộng đồng, xã hội 1.2 Chức đạo đức 1.2.1.Chức nhận thức Đạo đức giúp người nhận thức giới xung quanh liên quan đến cách ứng xử với người khác, với cộng đồng, xã hội Với nhận thức đắn, người biết cần thiết việc thực hành vi đạo đức phù hợp, hành vi, việc làm khuyến khích, nhận đồng tình người xung quanh, cộng đồng, xã hội; hành vi bị lên án… Đạo đức giúp người hiểu vai trò đạo đức phát triển xã hội, việc mang lại hạnh phúc cho cá nhân, cho gia đình xã hội nói chung; phẩm chất đạo đức mà người chân cần rèn luyện Các cá nhân xã hội nhận thức khơng Nói cách khác, chức nhận thức đạo đức thực qua trình giáo dục tự giáo dục, trải nghiệm sống cá nhân Nhận thức đắn có tác dụng định hướng, điều chỉnh hành vi giúp người đánh giá hành vi người khác hành vi thân cách khách quan 1.2.2 Chức định hướng, điều chỉnh hành vi đạo đức Đạo đức giúp người hành động tình khác sống ngày cho khơng làm tổn lợi ích người xung quanh, cộng đồng, xã hội Khi làm điều chưa phù hợp với quy tắc đạo đức, người tự điều chỉnh hành vi Đề tài: Xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức lớp Khi làm việc tốt, người tiếp tục thực hành vi tương tự Sự định hướng hành vi đạo đức phụ thuộc phần lớn vào nhận thức, điều chỉnh phụ thuộc vào đánh giá (từ xã hội từ thân ) 1.2.3 Chức đánh giá đạo đức “Thước đo” đánh giá quy tắc, chuẩn mực đạo đức, xã hội Đánh giá từ xã hội khen ngợi, đồng tình, hay ngược lại, lên án, phê phán Đánh giá từ phía thân “tòa án lương tâm” Đạo đức giúp người đánh giá hành vi người khác Vị trí, mục tiêu, đặc điểm mơn Đạo đức 2.1 Vị trí mơn Đạo đức 2.1.1 Môn Đạo đức môn học gắn bó mật thiết với q trình giáo dục tiểu học - Quá trình giáo dục đạo đức tiểu học thực hai đường thống với nhau: đường tổ chức hoạt động giáo dục đường dạy học môn học, có mơn Đạo đức - Là mơn học có chức riêng biệt giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học, môn Đạo đức với nét đặc thù mục tiêu, nội dung, phương pháp hình thù tổ chức hướng dẫn có khả to lớn góp phần thực q trình giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học 2.1.2 Môn Đạo đức môn học hệ thống môn học Tiểu học, có tác dụng định hướng cho môn học khác giáo dục đạo đức - Bất kì mơn học phải thực nhiệm vụ giáo dục - Môn Đạo đức với nét đặc thù định hướng giáo dục giáo dục cho môn học khác - Giáo dục đạo đức qua môn học khác làm cho trình giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học liên tục, ln củng cố, nên có hiệu 2.1.3 Mơn học có mối quan hệ mật thiết với đường giáo dục qua hoạt động lên lớp - Môn Đạo đức định hướng cho việc tổ chức hoạt động lên lớp - Nhờ có tri thức, kĩ năng, thái độ hình thành qua mơn Đạo đức, học sinh có khả thực hoạt động lên lớp - Việc tổ chức hoạt động lên lớp có tác dụng củng cố, khắc sâu, mở rộng kết dạy học môn Đạo đức Đề tài: Xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức lớp 2.1.4 Môn Đạo đức tiểu học tạo tiền đề sở cho học sinh học tiếp nối môn Giáo dục công dân Trung học sở - Môn Đạo đức tiểu học giúp cho học sinh nắm tri thức sơ đẳng ngày có tính khái qt chuẩn mực hành vi đạo đức Đến cuối bậc học, em hình thành khái quát sơ đẳng cần thiết - Những khái quát sơ đẳng chuẩn mực hành vi tạo nên tiền đề điều kiện để em học tiếp môn Giáo dục công dân Trung học sở với nội dung bao gồm khái niệm phẩm chất đạo đức bổn phận đạo đức pháp luật 2.2 Mục tiêu môn Đạo đức Những điểm cần ý: - Đây kết mong muốn cần đạt học sinh qua q trình dạy học mơn Đạo đức (mà khơng phải giáo viên, chương trình hay tài liệu dạy học môn Đạo đức,…) - Những mục tiêu có tác dụng định hướng cho việc tổ chức q trình dạy học mơn Đạo đức để đạt kết - Chúng quan trọng để đánh giá kết dạy môn Đạo đức - Những mục tiêu phản ánh khía cạnh khác chuẩn mực hành vi đạo đực – hiểu biết chuẩn mực, thái độ liên quan việc thực chuẩn mực 2.2.1 Mục tiêu tri thức Sau học môn học môn Đạo đức, học sinh nêu tri thức bản, cần thiết chuẩn mực hành vi đạo đức phù hợp lứa tuổi, phản ánh mối quan hệ ngày thường gặp em, từ đó, bước đầu, em có niềm tin đạo đức đắn Tri thức đạo đức sở việc hình thành niềm tin, nhờ học sinh có ý thức đạo đức tự giác Những tri thức bao gồm: - Yêu cầu chuẩn mực hành vi - Sự cần thiết thực chuẩn mực hành vi: + Ý nghĩa: mối quan hệ học sinh đối tượng liên quan đến chuẩn mực + Tác dụng: lợi ích, điều tốt đẹp mang lại cho đối tượng, người xung quanh, thân học sinh Đề tài: Xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức lớp + Tác hại việc làm trái chuẩn mực hành vi: ác, điều xấu mang lại cho đối tượng, người xung quanh, thân học sinh - Cách thực chuẩn mực theo tình liên quan: + Những việc cần làm + Những việc cần tránh theo chuẩn mực quy định 2.2.2 Mục tiêu kĩ năng, hành vi Sau học mơn Đạo đức, học sinh có kĩ vận dụng học đạo đức, lựa chọn thực hành vi phù hợp với chuẩn mực hành vi quy định sở đó, em rèn luyện thói quen đạo đức tích cực Kĩ năng, hành vi coi kết quan trọng việc dạy học môn Đạo đức (nhưng đồng thời khó khăn nhất) đạo đức người nói chung học sinh tiểu học nói riêng đánh giá chủ yếu qua hành động, việc làm mà khơng phải qua lời nói Những kĩ năng, hành vi bao gồm: - Biết tự nhận xét hành vi thân - Biết nhận xét, đánh giá hành vi người khác - Biết xử lí tình đạo đức tương tự sống - Biết thực thao tác, hành động đắn theo mẫu, qua trò chơi, hoạt cảnh,… - Biết đánh giá vấn đề thực tiễn liên quan đến đạo đức - Thực hành vi tích cực sống ngày phù hợp với chuẩn mực hành vi,… 2.2.3 Mục tiêu thái độ Sau học môn Đạo đức, học sinh bày tỏ xúc cảm, thái độ phù hợp liên quan đến chuẩn mực hành vi đạo đức từ đó, có tình cảm đạo đức bền vững Thái độ, tình cảm đạo đức đóng vai trò quan trọng đời sống thái độ, tình cảm đắn coi “chất men kích thích” từ bên nội tâm, giúp người vượt qua khó khăn trở ngại, làm điều thiện, làm cho sống trở nên nhân hơn, giàu tình người Những thái độ, tình cảm bao gồm: - Thái độ tự giác, tích cực thực hành vi theo chuẩn mực quy định - Thái độ đồng tình với hành động tích cực; thái độ phê phán hành động tiêu cực - Tình cảm đối tượng khác đạo đức quy định Đề tài: Xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức lớp 2.3 Đặc điểm môn Đạo đức 2.3.1 Dạy học môn Đạo đức hoạt động giáo dục đạo đức - Học sinh thực tham gia hoạt động giáo dục nói, trao đổi với bạn, thực hành, vận dụng tri thức kĩ vào thực tiễn sống mình,… - Khi tham gia hoạt đơng, học sinh hình thành cho mặt: tri thức, kĩ năng, hành vi thái độ - Hạn chế việc giáo dục học sinh qua sách vở: tri thức nông cạn, kĩ bền vững, hành vi khơng thực hiện, thái độ tình cảm hời hợt, … 2.3.2 Tính cụ thể chuẩn mực hành vi đạo đức - Những nguyên nhân việc đưa chuẩn mực đạo đức dạng chuẩn mực hành vi cụ thể: tư cụ thể chiếm ưu thế, khả nhận thức hạn chế, kinh nghiệm sống nghèo nàn, tính bắt chước,… - Tính cụ thể chuẩn mực hành vi phù hợp với tình thường gặp sống em 2.3.3 Tính đồng tâm chuẩn mực hành vi đạo đức - Sự cần thiết xây dựng chuẩn mực hành vi theo cấu trúc đồng tâm – khả nhận thức, kinh nghiệm sống hạn chế, mối liên hệ, ràng buộc chuẩn mực hành vi đạo đức,… - Biểu tính đồng tâm: + Các chuẩn mực chủ đề lặp đi, lặp lại từ lớp lên lớp + Mức độ khái quát chúng nâng cao - Tính đồng tâm thể khơng đồng theo chủ đề, mối quan hệ, … 2.3.4 Logic trình hình thành chuẩn mực hành vi đạo đức cho học sinh tiểu học - Quy định nhận thức định logic hình thành chuẩn mực hành vi đạo đức – từ trực quan sinh động đến tư từu tượng, từ tư trừu tượng đến thực tiễn - Các giai đoạn hình thành chuẩn mực hành vi đạo đức: + Hình thành mẫu hành vi đạo đức + Tổ chức phát chất hành vi đạo dức + Tổ chức luyện tập, thực hành - Sơ đồ logic trên: MBT 2.3.5 Thời gian tiết dành cho đạo đức 10 Đề tài: Xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức lớp -• • Những thơng tin cột phải đơn tính (cùng phản ánh tính chất nội dung); tránh thông tin không thuộc loại, đa tính cột Thứ tự câu hỏi thứ tự câu trả lời nên xếp lẫn lộn; tránh thứ tự tương ứng, làm giảm tính khách quan việc lựa chọn HS 4.Bài tập điền khuyết Tính chất dạng tập là, câu dẫn có vài chỗ khuyết (thường biểu diễn dãy dấu chấm) yêu cầu đặt học sinh phải điền từ thích hợp vào chỗ khuyết Các từ cần điền từ “cốt yếu”, phản ánh nội dung tri thức đạo đức mà học sinh cần phát hiện, cần biết Chúng cho trước khơng  Ví dụ 1: Bài “ Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ” Điền từ ngữ: thân u, chăm sóc, bổn phận, hòa thuận vào chỗ trống câu đoạn văn sau cho thích hợp “Anh chị em người em, yêu thương, quan tâm, dành cho em tốt đẹp Ngược lại, em có quan tâm, chăm sóc anh chị em để sống gia đình thêm đầm ấm, hạnh phúc.”  Yêu cầu sư phạm: • Những từ cần điền phải quan trọng nhất, phản ánh nội dung học mà học sinh cần lĩnh hội; tránh việc yêu cầu học sinh tìm điền từ không phản ánh nội dung học • Số từ cần điền khơng nên q nhiều học sinh bị rối • Những từ em cần điền, phải học sinh hiểu rõ nội dung; tránh việc yêu cầu em tìm từ mà chúng không hiểu rõ, đặc biệt là, từ không giáo viên cho trước để lựa chọn • Những từ cần điền phải phù hợp với đạo đức học; tránh từ xa lạ, không liên quan đến chuẩn mực hành vi liên quan Bài tập trả lời ngắn Đặc điểm dạng tập học sinh cần trả lời câu hỏi ngắn gọn, việc số từ, vài câu,…Trong thực tiễn dạy học môn Đạo đức, dạng tập thường vận dụng cho nội dung thực chuẩn mực hành vi (những việc cần làm, hành động cần tránh,…)  Ví dụ 1: Bài “Đi học giờ” Hãy ghi việc cần làm để học việc cần tránh 20 Đề tài: Xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức lớp Những việc cần làm: …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Những việc cần tránh: ………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………  Ví dụ 2: Bài “Nghiêm trang chào cờ” Hãy ghi việc nên làm việc cần tránh chào cờ Những việc cần làm: …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Những việc cần tránh: …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………  Yêu cầu sư phạm: • Bài tập phải rõ ràng, học sinh biết phải làm gì, trả lời cách viết số từ hay câu,…; tránh nêu lệnh chung chung, không rõ ràng  Ví dụ: Theo “Bảo vệ hoa nơi công cộng”, nêu yêu cầu “Các em phải bảo vệ hoa nơi công cộng nào?” khơng hợp lí, câu hỏi không dạng câu trả lời ngắn • Chỉ vận dụng với đạo đức mà đối tượng quen thuộc với học sinh tiểu học trường hợp đó, học sinh có kinh nghiệm để trả lời • Cần phân biệt rõ nội dung học sinh cần trả lời – nên tách nội dung cần thực thành hai nội dung – công việc cần làm hành động cần tránh II BÀI TẬP VỀ THÁI ĐỘ Để thăm dò đánh giá thái độ học sinh, giáo viên yêu cầu em bày tỏ thái độ số quan niệm, phát biểu liên quan đến chuẩn mực hành vi đạo đức Khi đó, thái độ mức độ:  Đồng ý (hay tán thành)  Phân vân (hay lưỡng lự)  Không đồng ý (hay không tán thành) Tuy nhiên, dạy đạo đức, giáo viên muốn học sinh tỏ thái độ cách rõ ràng, nên nêu thái độ đồng ý khơng đồng ý  Ví dụ 1: Bài “Cảm ơn xin lỗi” Hãy điền vào ô trống dấu + trước ý kiến mà em đồng ý , dấu – trước ý kiến mà em khơng đồng ý:  Cần nói lời cảm ơn người khác quan tâm, giúp đỡ  Cần nói lời xin lỗi mắc lỗi làm phiền người khác 21 Đề tài: Xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức lớp  Chỉ nói lời cảm ơn người khác quan tâm giúp việc lớn  Chỉ biết cảm ơn, xin lỗi thể tự trọng tơn trọng người khác  Những u cầu sư phạm loại tập này: • Nội dung quan niệm phát biểu phải sát, liên quan đến đạo đức, tránh đưa nội dung xa với tính chất chuẩn mực hành vi  Ví dụ: Bài “Bảo vệ hoa nơi công cộng” rèn thái độ tôn trọng quy định nơi cơng cộng; có ý thức bảo vệ bảo vệ hoa nơi công cộng; tán thành, học tập người biết bảo vệ hoa nơi công cộng; không đồng ý với phá hoại, làm ảnh hưởng cảnh quan nơi cơng cộng • Câu phát biểu cần diễn đạt cách rõ ràng, chúng phải học sinh hiểu nhau, hiểu nghĩa  Ví dụ: Bài “Gọn gàng sẽ” yêu cầu học sinh: thực hành xếp sách vở, đồ dùng học tập, đồ dùng nhân lớp ; tham gia làm việc nhà • Nội dung câu phát biểu cần độc lập tương tránh đưa nội dung bao hàm nhau, tương tự hay phủ nhận lẫn • Nên đưa nội dung phát biểu dạng tích cực lẫn tiêu cực; tránh trường hợp câu nêu theo hướng dạng tích cực, ngược lại  Ví dụ: Bài ‘Biết ơn thương binh , liệt sĩ” Hãy viết chữ Đ vào ô trống trước hành vi đúng, chữ S vào ô trống trước hành vi sai: Khi thấy bạn hái hoa, phá nơi công cộng , em :  Mặc bạn không quan tâm  Cùng bạn hái hoa, phá  Khun ngăn bạn  Khơng nói • Cần nêu nội dung mà thái độ theo đáp án phải đa chiều; tránh diễn đạt tất nội dung mà đáp án chiều - toàn đồng ý, hay khơng đồng ý Ví dụ: Bài “Nghiêm trang chào cờ” Hãy đánh dấu + vào cột phù hợp với thái độ em STT Nội dung phát biểu Đồng ý Không đồng ý Đứng nghiêm, hát Quốc ca chào cờ Tay xỏ túi quần, hát Quốc ca 22 Đề tài: Xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức lớp chào cờ Tay xỏ túi quần, đầu đội mũ chào cờ Đứng nghiêm túc, quần áo chỉnh tề chào cờ Nội dung cần bố trí cho thái độ theo đáp án không theo trật tự cả, tránh xếp chúng mà đáp án nằm vị trí theo thứ tự định  Ví dụ: Điền dầu + vào trống em mà đồng ý với phát biểu đó:  Đi vỉa hè, khơng có vỉa phải sát lề đường bên phải  Qua đường ngã ba, ngã tư theo đèn hiệu vào vạch quy định  Đi lòng đường  Đi hàng ngang đá bóng lòng đường  Đèn hiệu màu đỏ dừng lại, màu vàng chuẩn bị, màu xanh ta • Trong nội dung đưa cần mang tính trung lập người với nhau, tránh đưa nội dung liên quan đến nhân vật định  Ví dụ: Bài “Gọn gàng sẽ” không nên đưa nội dung như: Lan, Hoa, Mai tham gia vệ sinh lớp học III BÀI TẬP VỀ KỸ NĂNG HÀNH VI 1.Bài tập tự nhận xét, đánh giá hành vi thân Theo dạng tập này, học sinh yêu cầu đánh giá việc thân thực hành vi đạo đức liên quan đến chuẩn mưc học Dạng tập có số phương án sau: Theo phương án thứ nhất, học sinh cần tự xác định mức độ thực hành vi – thường xuyên, khi, chưa khẳng định thực hành vi hay chưa  Ví dụ: Bài “Bảo vệ hoa và nơi công cộng” Hãy cho biết việc thực bảo vệ hoa nơi công cộng em cách đánh dấu  vào cột cho thích hợp: • STT Công vệc mà em làm Thường xuyên Trồng Tưới Làm cỏ Nhặt rác 23 Ít Chưa làm Đề tài: Xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức lớp  • • • • • • Những yêu cầu sư phạm tập này: Nội dung hành vi, việc làm mà học sinh tự nhận xét phải phù hợp với sống thực em; tránh tượng yêu cầu học sinh tự đánh giá hành vi mà sống em khơng có điều kiện thực  Ví dụ: Tự đánh giá hành vi em việc bảo vệ hoa nơi công cộng Cần có biện pháp kiểm tra để bảo đảm tính xác thực hành vi học sinh; tránh tượng thiếu kiểm tra lại thừa nhận chúng cách dễ dàng (cần đề phòng tượng đối phó học sinh; giáo viên khen điều có tác dụng phản giáo dục vơ tình khuyến khích trẻ nói dối)  Ví dụ: Giáo viên hỏi học sinh - Tổ em thường chăm sóc vườn trường vào ngày nào? - Em thường làm việc gì? - Em thường lao động ai? Cần xem xét không việc thực mà điều kiện, tình mà học sinh thể hành vi  Ví dụ: trường thành phố khơng có vườn trường, em khơng thể trồng cây, làm cỏ,… Cần yêu cầu học sinh làm rõ kết tích cực hay hậu tiêu cực hành vi mà thực để rút kinh nghiệm, học cho thân, cho người khác  Ví dụ: Trong “Tiết kiệm bảo vệ nguồn nước” Nếu học sinh nói em có lần xả vòi nước bỏ quên (do lúc bị cúp nước) tới phát nước chảy lan ngồi đường Lúc giáo viên khơng vội chê cười mà phải dặn dò học sinh sau cẩn thận Tránh biến việc tự nhận xét hành vi thành việc tự kiểm điểm nặng nề, gây căng thẳng cho học sinh, có vơ tình “tạo điều kiện” cho em nói việc mà chưa thực (để đối phó, làm vừa lòng học sinh, để khen,…) Để tránh điều này, có số cách khắc phục lồng việc tự nhận xét hành vi vào trình khác (xử lý tình đạo đức, nhận xét trò chơi…) hỏi đến số em “đặc biệt” mà giáo viên phải quan tâm, kiểm tra lớp phiếu tập 24 Đề tài: Xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức lớp Bài tập nhận xét, đánh giá hành vi đạo đức người khác Theo dạng tập này, số hành vi liên quan đến đạo đức đưa yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá: hành vi hay sai, sao? Hành vi là: - Tích cực (tốt, thiện, có lợi) hay tiêu cực (xấu, ác, có hại) - Lấy từ thực tiễn xung quanh hay giáo viên tự xây dựng - Một chiều (tức điều tốt, hay ngược lại) gồm hai hành động trái ngược (thường hai nhân vật) thực tình  Ví dụ: Bài: “ Bảo vệ hoa nơi công cộng” Hãy nhận xét hành vi, việc làm tình sau: Đi tham quan, bắt chước anh chị lớn, Quân Dũng rủ khắc tên lên thân Hai bạn làm hay sai? Vì sao? Vào dịp Tết, Lan tham gia tết trồng thôn tổ chức Việc làm Lan người có lợi ích gì? Ở Ví dụ trên: + Hành vi Quân Dũng sai trái việc làm vừa ảnh hưởng đến môi trường (nhiều người khắc tên lên làm chết) ảnh hưởng thẩm mỹ chung, lấy từ thực tiễn xung quanh + Hành vi Lan người xóm tích cực, làm cho mơi trường xanh, sạch, đẹp  Những yêu cầu sư phạm loại tập này: • Hành vi nêu phải bám sát đạo đức; tránh tượng đạo đức đằng hành vi nêu lại không liên quan • Hành vi đưa cần thường gặp, gần gũi với em; tránh hành vi xa lạ, gặp học sinh, khơng phù hợp với sống thường nhật em  Ví dụ: Ở bài: “ Bảo vệ hoa nơi cơng cộng” Nếu đưa tình huống: “ Dũng mẹ tham quan lễ hội hoa anh đào Khi đến Dũng nhìn thấy số khách thăm quan bẻ cành hoa anh đào Nếu em Dũng em làm gì? Vì sao?” Tình khơng phù hợp với học sinh miền núi vùng nông thơn nơi em sinh sống khơng có lễ hội 25 Đề tài: Xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức lớp Tránh việc mô tả chi tiết nội dung hành vi mang tính chất đứng hay sai cách “lộ liễu” (làm cho học sinh dễ dàng nhận biết mà không cần động não nhiều)  Ví dụ: Bài: “Đi học giờ” Không nên đưa hành vi cho học sinh đánh giá:”Bạn Tuấn thường xuyên học muộn” em dễ dàng nhận sai hành vi Cách khắc phục cần dùng từ “gây nhiễu” để “bao che” cho sai (như “vì nhà bạn xa trường học” hay “ bạn đến trường”…) hành vi bạn Tuấn nêu • Hành vi đưa cần rõ ràng sai; không nên yêu cầu học sinh nhận xét hành vi khó xác định tính chất – sai  Ví dụ: Bài: “Lễ phép lời thầy cô giáo” không nên đưa hành vi cho em đánh giá: Bạn Hà tưới nước nhổ cỏ cho vườn trường Khi thấy thầy cô giáo qua bạn cất lời chào mà không khoanh tay trước ngực Những chi tiết không rõ ràng đây: Bạn Hà tưới nhổ cỏ khoanh tay trước ngực để chào thầy cô giáo Do trường hợp khơng xác định được, hành vi Hà hay sai Bài tập xử lí tình đạo đức Theo dạng tập này, tình liên quan đến chuẩn mực hành vi nêu để học sinh nêu cách xử lí, giải lí giải cách ứng xử Nhân vật phải gặp trường hợp, hoàn cảnh khác thường cần phải ứng xử, giải nhân vật băn khoăn, dự chưa biết nên làm nào…Khi đó, giáo viên đặt học sinh vào tình (“Nếu em bạn đó, em làm đó?”, “Nếu em có mặt em khun bạn nào?”, hay “Theo em, bạn phải làm cho đúng?”…) định thay cho nhân vật Tình đưa “đóng” “mở” Ở tình “đóng”, giáo viên cho sẵn số cách ứng xử yêu cầu học sinh chọn cách ứng xử Ví dụ: Bài: “ Giữ gìn sách vở” Hãy xử lí tình đạo đức sau cách đánh dấu +vào ô  tương ứng với cách ứng xử em chọn: - Bằng rủ Tuấn xé sách lấy giấy gấp đồ chơi Tuấn xử nào?  Tuấn khơng làm để Bằng làm • 26 Đề tài: Xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức lớp  Tuấn đồng ý với ý kiến Bằng  Khơng xé sách khun Bằng chơi trò khác  Chỉ lấy giấy thừa không dùng  Những yêu cầu sư phạm loại tập • Tình đạo đức nêu phải thường gặp học sinh; tránh tình xa lạ với sống thực ngày em • Ví dụ: Bài “Cảm ơn xin lỗi” học sinh chưa trải qua tình giáo viên đưa tình huống: Nếu hơm em chưa làm tập, em nói với giáo • Tình nêu phải vừa sức giải em; tránh tình đơn giản mà học sinh khơng cần động não trả lời Hay tình phức tạp mà học sinh không đủ kinh nghiệm, khả để giải  Ví dụ 1: Bài: “Chào hỏi tạm biệt”, giáo viên đưa tình cho hoc sinh xử lí: Khi có khách đến chơi nhà em cần làm đó? Vì sao? Ở đây, tình đơn giản nên em trả lời là, em chào hỏi khách Chúng ta tin rằng, có học sinh lại đưa cách úng xử khác • Đáp án cách xử lí tình nêu phù hợp với sống thực tế mà không nên cách máy móc “theo học đạo đức” 4.Bài tập thực thao tác, hành động theo mẫu hành vi đạo đức Đối với số mẫu hành vi, giáo viên tập cho học sinh thực thao tác, hành động cụ thể tương ứng với mẫu Những mẫu thường phân tích thành thao tác, hành động cụ thể liên quan đến phận thể  Ví dụ: Bài “Nghiêm trang chào cờ” (lớp 1) - Những thao tác hành vi nghiêm trang chào cờ mà học sinh cần thực là: + Bỏ mũ, nón (nếu có) + Quần áo gọn gàng, chỉnh tề + Đứng thẳng, nghiêm + Mắt nhìn thẳng quốc kì + Nét mặt tươi, trang nghiêm + Hát đúng, to, rõ quốc ca  Những yêu cầu sư phạm: 27 Đề tài: Xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức lớp Học sinh cần biết mẫu hành vi đạo đức thực thao tác, hành động theo mẫu Trong trường hợp ngược lại, học sinh thực mò mẫm, theo kinh nghiệm mình, dễ sai sót • Các thao tác, hành động không nên đưa theo mẫu cách máy móc mà cần phải thích hợp với hành vi, tình thường gặp sống em • Cần yêu cầu học sinh thực thao tác, hành động tình xác định • Mẫu hành vi chuẩn mực hành vi quy định cần phân tích thành thao tác cụ thể Bài tập thực trò chơi Trong dạy học mơn Đạo đức, giáo viên u cầu học sinh thực nhiều trò chơi khác trò chơi đố vui, trò chơi vận động, trò chơi sắm vai…  Ví dụ: Khi dạy “ Giữ gìn sách ” đưa trò chơi sau: - Tên trò chơi: Lơ tơ nhận biết hành vi - Nội dung: Những hành vi sai để giữ gìn sách - Cách chơi: Mỗi lần chơi có đội tham gia, đội có – em Mỗi đội chơi phát hình (4 hình mặt cười, hình mặt mếu) Khi giáo viên hơ “Bắt đầu” thành viên đội dán hình mặt cười vào hình vẽ thể hành vi dán mặt mếu vào hình vẽ thể hành vi sai vào phần tranh đội - Cách phân thắng bại: + Đội dán xong sớm 10 điểm + Dán hình 10 điểm  Đội có tổng số điểm cao đội chiến thắng  Những yêu cầu sư phạm: • Nội dung phải phù hợp với đạo đức • Nội dung phải vừa sức học sinh • Nội dung cần phù hợp với sống thực tế học sinh, giúp em dễ vận dụng vào thực tiễn • Trò chơi phải có tính khả thi Bài tập điều tra Dạng tập đòi hỏi học sinh tìm hiểu thực trạng số vấn đề có liên quan đến đạo đức, phân tích nguyên nhân, đề biện pháp giải Đây loại quan trọng gúp học sinh gắn đạo đức với sống xung quanh Tuy nhiên độ tuổi học sinh lớp 1, khả tự lập, kĩ • 28 Đề tài: Xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức lớp năng, nhận thức em nhều hạn chế nên dạng tập điều tra áp dụng mà chủ yếu dành cho lớp lớn ( lớp 3,4,5) Nếu xây dựng nội dung tập điều tra cho học sinh lớp cần lưu ý lựa chọn nội dung phù hợp với khả em  Ví dụ: Khi dạy “ Gia đình em ” giáo viên cho học sinh tìm hiểu thành viên gia đình em Kết điều tra ghi lại theo mẫu sau STT Tên thành viên Quan hệ với em Tuổi Nghề nghiệp gia đình … Những u cầu sư phạm: Cơng việc điều tra phải có tính giáo dục rõ ràng • Nội dung điều tra cần vừa sức học sinh • Nội dung điều tra đánh giá cần đánh giá khách quan • Nội dung điều tra phù hợp với điều kiện thực tế địa phương 7.Bài tập rèn luyện hành vi Giáo viên tổ chức cho học sinh tham gia thực hành vi, hoạt động theo yêu cầu học đạo đức Học sinh khơng thực sách bút, lời nói mà qua thực tiễn gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội dụng cụ lao động, việc làm cụ thể với sức lực Từ kết tập khơng phải dòng chữ mà hành vi đạo đức thói quen tương ứng Đây loại tập có khả tốt nhất, quan trong việc hình thành hành vi đạo đức cho học sinh tiểu học  Ví dụ: Bài “Cảm ơn xin lỗi” (lớp 1) Khi dạy giáo viên cho học sinh nhà thực hành nói lời cảm ơn, xin lỗi lúc Nhờ đó, học sinh hình thành hành vi đạo đức tương ứng Sau thực hành, giáo viên yêu cầu học sinh ghi chép lại việc làm với nội dung sau: Thứ, ngày Lời cảm ơn/ xin lỗi Sự việc ( việc gì, với ai)  • 29 Đề tài: Xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức lớp  • • • • Những yêu cầu sư phạm loại tập này: Công việc, hoạt động tổ chức phải vừa sức với học sinh Công việc rèn luyện phải phù hợp với thực tế địa phương Hoạt động phải mang tính khả thi cao  Ví dụ: Bài “Tơn trọng khách nước ngồi”, giáo viên phải thực tế đại phương thường có khách du lịch người nước ngồi đến hay khơng Nếu vùng sâu, có người nước ngồi xuất việc bảo em thực hành chào hỏi, tỏ thân thiện với họ không phù hợp khơng có tính khả thi cao Kết rèn luyện học sinh cần đánh giá Việc đánh giá có tác dụng khẳng định nỗ lực học sinh, giúp em rút kinh nghiệm cần thiết, mang lại niềm vui thực hành vi đạo đức tốt… Bỏ qua khâu dễ tạo cho học sinh lối suy nghĩ xấu “ làm tốt cơng việc hay khơng nhau” C KẾT LUẬN I KẾT LUẬN 30 Đề tài: Xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức lớp Có thể nói rằng, tập dạy học mơn Đạo đức đóng vai trò quan trọng tập xây dựng dắn, phù hợp mục tiêu mơn Đạo đức giải trọn vẹn Khi xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức lớp giáo viên cần đặc biệt ý đến đối tượng học sinh Bởi độ tuổi em phải trải qua thay đổi mang tính chất bước ngoặt nên cần nhiều thời gian để làm quen thích nghi Đó thay đổi mơi trường học tập ( từ trường mầm non chuyển sang trường Tiểu học), khác biệt hoạt động chủ đạo ( mầm non hoạt động chủ đạo em vui chơi thiên hoạt động vận động Còn trường Tiểu học hoạt động chủ đạo em lại thiên học tập hoạt động trí tuệ) Vì việc trẻ khó thích nghi, cảm thấy áp lực chí sợ hão phải đến trường điều khó tránh khỏi Đặc biệt lớp giai đoạn đầu học kì I khả đọc viết em hạn chế nên việc giao tập cho em gặp nhiều khó khăn Bởi vậy, muốn đạt mục tiêu mơn học bên cạnh việc phải nắm vững chun mơn, hiểu tâm lí đối tượng học sinh người giáo viên cần phải yêu nghề, yêu thương em, coi em đồng thời phải người bạn thân thiết em… Hiện môn Đạo đức bậc Tiểu học, sách giáo khoa, tập đạo đức có tập khác chúng phù hợp với đối tượng học sinh vùng miền Cho nên, tập giáo viên xây dựng có ý nghĩa quan trọng góp phần quan trọng việc thực mục tiêu môn Đạo đức việc đánh giá học sinh xác II KHUYẾN NGHỊ - Giáo viên tổ cần thường xuyên sinh hoạt chuyên môn để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn việc xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức biện pháp dạy học khác nhằm tích cực hóa q trình học tập học sinh - Giáo viên cần đầu tư nhiều thời gian, công sức công tác chuẩn bị lên lớp, cần nghiên cứu dự kiến xây dựng dạng tập phù hợp với học đối tượng học sinh - Ngoài ra, giáo viên cần nghiên cứu tùy theo trình độ nhận thức học sinh, điều kiện thực tế địa phương để xay dựng tập cho phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh - Trong trình dạy học, giáo viên cần yêu cầu học sinh nghiêm túc học tập thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị học tập học sinh nhà, phải chuẩn bị phiếu theo dõi trình học tập học sinh làm 31 Đề tài: Xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức lớp sở cho trình kiểm tra đánh giá khách quan hơn, tạo động học tập tốt cho học sinh./ D TÀI LIỆU THAM KHẢO 32 Đề tài: Xây dựng hệ thống tập môn Đạo đức lớp -1 Nguyễn Hữu Hợp, Giáo trình Đạo đức phương pháp dạy học môn đạo đức tiểu học, NXB ĐHSP, 2017 Đỗ Văn Thơng, Tâm lí học lứa tuổi tâm lí học sư phạm, Đại học An Giang, 2008 Phạm Khắc Chương, Hà Nhật Thăng, Đạo đức học, NXB Giáo dục Hà Nội, 1998 Đỗ Đình Hoan, Một số vấn đề chương trình tiểu học mới, NXB Giáo dục Hà Nội, 2002 Nguyễn Hữu Hợp (Đồng tác giả), Bài tập Đạo đức 1, NXB Giáo dục, 2010 Tài liệu bồi dưỡng cán bộ, giáo viên Tiểu học, Nhà xuất Giáo dục, 2000 33 ... dán xong sớm 10 điểm + Dán hình 10 điểm  Đội có tổng số điểm cao đội chiến thắng  Những yêu cầu sư phạm: • Nội dung phải phù hợp với đạo đức • Nội dung phải vừa sức học sinh • Nội dung cần phù... • Nội dung câu phát biểu cần độc lập tương tránh đưa nội dung bao hàm nhau, tương tự hay phủ nhận lẫn • Nên đưa nội dung phát biểu dạng tích cực lẫn tiêu cực; tránh trường hợp câu nêu theo hướng... Đứng nghiêm túc, quần áo chỉnh tề chào cờ Nội dung cần bố trí cho thái độ theo đáp án không theo trật tự cả, tránh xếp chúng mà đáp án nằm vị trí theo thứ tự định  Ví dụ: Điền dầu + vào ô trống
- Xem thêm -

Xem thêm: đề tài xay dung he thong bai tap lop 1, đề tài xay dung he thong bai tap lop 1, MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 1, Vị trí, mục tiêu, đặc điểm môn Đạo đức, Những thuận lợi và khó khăn khi xây dựng hệ thống bài tập môn Đạo đức, CHƯƠNG II. CÁC DẠNG BÀI TẬP TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 1

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay