cam nang tuoi nuoc cho cay trong

189 34 0
  • Loading ...
1/189 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 07:57

Chế độ tưới nước cho lúa Lúa trồng ưa nước Lịch sử trồng lúa nước giới cho thấy phát triển diện tích lúa gắn liền với q trình mở rộng xây dựng hệ thống tưới tiêu nước Trên thực tế hầu hết diện tích giới áp dụng phương pháp tưới ngập Đó biểu đặc thù lúa so với trồng khác Vì vậy, chế độ tưới nước khâu quan khối kỹ thuật trồng lúa Cũng mà nhiều vùng không đủ nguồn nước để mở rộng diện tích trồng lúa điều kiện khác thuận lợi Qua nghiên cứu nhiều tác giả, đến kết luận: lúa trồng điều kiện đất khô ẩm ướt rõ ràng hấp thụ chất dinh dưỡng suất không tốt điều kiện tưới ngập Điều giải thích 85 % diện tích trồng lúa giới tưới ngập Nhưng điều kiện tưới ngập lúc tìm mối quan hệ xác định độ sâu lớp nước suất Thường độ sâu lớp nước thích hợp lúa thay đổi phụ thuộc vào điều kiện khí hậu, đất đai kỹ thuật nông nghiệp Về tưới ngập, tuỳ theo vùng mà sử dụng hình thức sau: 33 - Thường xuyên tưới ngập lớp nước đồng ruộng suốt trình sinh trưởng lúa Hình thức sử dụng từ cổ xưa nước trồng lúa lâu đời giới - Ngập liên tục thời gian từ thời kỳ mạ đến lúc chín sữa hay từ lúa đẻ nhánh đến chín sáp Hình thức sử dụng vùng thiếu nguồn nước tưới Một số vùng điều kiện khí hậu ẩm ướt, mưa nhiều chưa có hệ thống tưới nhân tạo lúa tưới theo chế độ ẩm tự nhiên Chiến lược quản lý tưới nước Người quản lý trang trại xem xét số yếu tố để định tưới nước hợp lý để tối ưu hóa sản phẩm Nhiều số yếu tố thay đổi theo sinh trưởng, phát triển trồng Sau số hướng dẫn chung để xem xét phát triển chiến lược quản lý nước thiết lập mức hạn chế thiếu hụt nước đất: Thường xuyên đảm bảo độ ẩm đất phù hợp cho hạt mầm trồng Nếu đất khơng đủ độ ẩm phải tưới vùng đất có gieo hạt trồng K hi sinh trưởng, ẩm độ đất cần thiết cho rễ phát triển, rễ không phát triển đất khơ, dí chặt Tưới nước thúc đẩy phát triển rễ, tăng khả giữ nước mưa giảm rủi ro rửa trơi dinh dưỡng Ví dụ ngơ, giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng (từ nảy mầm đến 10 lá) mức thiếu hụt nước đất 60 – 65 % Ở giai đoạn này, rễ đạt 1/2 đến 2/3 tiềm trồng Tưới nước giữ ẩm cho ngô giai đoạn thúc đẩy rễ phát triển sâu hơn, tăng khả giữ nước trời mưa giảm rủi ro rửa trôi dinh dưỡng Khi trồng gần đến giai đoạn sinh trưởng tới hạn giai đoạn có nhu cầu nước cao nhất, cần phải xem xét mức giới hạn thiếu hụt nước đất để giảm thiểu rủi ro không đáp ứng đủ nhu cầu nước dẫn đến tổn thất suất Đối với hầu hết trồng, trước vào giai đoạn sinh trưởng tới hạn (ví dụ: 10 – 12 ngô, bắt đầu hoa đậu tương…) mức giới hạn thiếu hụt nước đất khoảng 30 – 40 % Trong suốt giai đoạn sinh trưởng tới hạn thường nhu cầu nước cao, chiến lược quản lý nước cần thiết phải có đánh giá nhu cầu nước khoảng thời gian - ngày để hạn chế khủng hoảng nước trồng phần ruộng trước tưới Ví dụ, sử dụng tưới nước trục xoay vòng ngày tưới hết ruộng, cần phải biết thiếu hụt nước sau ngày để xác định thời gian tưới nước Để giảm thiểu rửa trôi nước mưa, cần phải thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết thời gian tới để có kế hoạch tưới nước hợp lý Khi trồng gần đến giai đoạn chín hồn tồn, mức thiếu hụt nước đất tăng cao khơng ảnh hưởng đến trồng Ví dụ, ngơ, ngơ chín sáp mức giới hạn thiếu hụt nước tăng lên 60 – 70 % khơng ảnh hưởng đến suất Kế hoạch quản lý nước tưới để thiết lập cân thiếu hụt nước đất lượng nước thực mà hệ thống tưới bình thường cung cấp Đối với hệ thống tưới cho loại trồng loại đất mà bị hạn chế lực trạm bơm, cần phải có chiến lược thay chiến lược quản lý nước cần thiết nhằm giảm thiểu rủi ro khủng hoảng nước trồng Lập kế hoạch quản lý tưới Kế hoạch quản lý tưới nhằm kiểm soát cân nước đất (tiến đến ngưỡng thiếu hụt nước) để sử dụng cho kế hoạch tưới Kế hoạch yêu cầu người quản lý kiểm soát sinh trưởng phát triển trồng, hàng ngày quan trắc nhiệt độ cao khơng khí, ước lượng sử dụng nước hàng ngày trồng, đo lượng mưa lượng nước tưới vào ruộng tính tốn thiếu hụt nước đất Để tính tốn thiếu hụt nước mới, ghi lưu trữ liệu thay đổi hàng ngày, số liệu liên quan đến cân nước đất phải 31 nghi vào biểu mẫu có sẵn Thời gian tốt để lấy số liệu vào buổi sáng sau đo lượng mưa đồng ruộng Để định thời gian tưới, cần phải so sánh thiếu hụt nước đất ngày trước với chiến lược quản lý nước tưới cho trồng, dự trù nhu cầu nước trồng dự báo thời tiết Một chiến lược quản lý nước tưới phác thảo kế hoạch nhà quản lý tưới nước bao gồm mức hạn chế thiếu hụt nước đất chấp nhận giai đoạn sinh trưởng phát triển khác trồng Hiệu kế hoạch phụ thuộc vào việc quan sát quan trắc thường Thời gian tưới Mỗi loại trồng qua thời kỳ sinh trưởng yêu cầu giới hạn độ ẩm thích hợp để thoả mãn nhu cầu nước chúng điều kiện ngoại cảnh định Khi điều kiện tự nhiên không đảm bảo u cầu phải dùng biện pháp tưới nhân tạo để bổ sung thêm lượng nước cần thiết Do đo, xác định đắn thời gian tưới có ý nghĩa to lớn tồn chế độ tưới hợp lý yếu tố quan khối sinh trưởng suất trồng Để xác định thời gian tưới người ta sử dụng phương pháp sau: 2.1.4.1 Tưới theo độ ẩm đất Phương pháp dựa sở xác định giới hạn độ ẩm đất thích hợp qua thời kỳ sinh trưởng, theo dõi định kỳ độ ẩm đất Nếu độ ẩm đất giảm xuống mức thích hợp cho thời kỳ sinh trưởng lúc cần tưới Cơ sở khoa học phương pháp hút nước từ đất nên cần dựa vào khả giữ ẩm đất để dự tính lượng nước sử dụng Tuy nhiên, phương pháp có nhược điểm: chưa ý đến trạng thái yêu cầu nước thân trồng điều kiện ngoại cảnh khác Khi đất bón nhiều phân có có nồng độ dung dịch cao, đất có đủ độ ẩm thích hợp khả cung cấp nước cho trồng bị hạn chế Mặt khác, loại đất, khả dự trữ độ ẩm cung cấp lượng nước cho trồng thay đổi theo tính chất vật lý chúng, nên giới hạn độ ẩm thích hợp biến đổi, nhiều gây khó khăn cho việc xác định giới hạn điều kiện khác 2.1.4.2 Tưới theo giai đoạn phát triển trồng ( phương pháp khí hậu sinh học hay lý sinh) Trong điều kiện khí hậu khác nhau, độ ẩm đất tự nhiên thỏa mãn nhu cầu nước giới hạn định, giai đoạn trồng cung cấp đầy đủ nước giai đoạn khác, trồng lại thiếu nước cung cấp đất tự nhiên phụ thuộc vào vùng khí hậu khác Trên sở thời vụ trồng xác định nắm vững điều kiện khí hậu vùng, qua thực tế thí nghiệm loại trồng, tìm thời gian cần phải tưới, số lần cần phải tưới qua giai đoạn phát triển trồng Do chi phối điều kiện khí hậu vùng khác nhau, loại trồng mà chế độ tưới thời gian tưới không giống khơng mà vùng khí hậu, hiệu việc xác định thời gian tưới theo giai đoạn phát triển trồng dẫn đến suất khác qua năm Phương pháp có ưu điểm dễ dàng sử dụng, phổ biến rộng rãi vùng điều kiện khí hậu Nhưng có khuyết điểm chưa ý đến độ ẩm đất tình trạng trồng trước tưới Nếu yếu tố khí hậu thay đổi so với quy luật xuất hiệu phương paáp bị hạn chế Tổng lượng nước tưới Lượng nước cung cấp cho trồng suốt trình sinh trưởng, bổ sung vào lượng nước tự nhiên đất thiếu để đạt kế hoạch suất đó, gọi tổng lượng nước tưới Tổng lượng nước tưới cho trồng cạn xác định theo công thức: Wd Wc Wn M E 10 h ( ) đó: E: lượng nước cần (m3/ha) h: lượng mưa rơi thời kỳ sinh trưởng (mm) : hệ số sử dụng nước mưa, đất thấm nước tốt lấy 0,8 - 0,9 đất thấm nước lấy 0,4 - 0,7 Wd: lượng nước dự trữ lớp đất tính tốn đầu thời kỳ sinh trưởng (m3/ha) Wc: lượng nước dự trữ lớp đất tính toán cuối thời kỳ sinh trưởng (m3/ha) Wn: lượng nước ngầm bổ sung cho lớp đất rễ hoạt động (m3/ha) Lượng nước ngầm bổ sung cho lớp đất rễ hoạt động thay đổi tuỳ theo độ sâu, động thái mực nước ngầm tính chất vật lý nước đất Lượng nước dự trữ đất đầu cuối thời kỳ sinh trưởng trồng xác định theo công thức: Wdh dc 100 () đó: đđ(c): độ ẩm đất tính theo % khối lượng đất khơ kiệt d: dung khối đất (tấn/m3) h: độ sâu lớp đất tính tốn (m) tính theo cơng thức: A A: độ rỗng đất tính theo % thể tích đất đA: độ ẩm đất tính theo % độ rỗng đất h: độ sâu lớp đất (m) Trong điều kiện tưới, độ sâu lớp đất tưới xác định tùy theo phân bố rễ trồng, thường lấy độ sâu phân bố 90% hệ rễ 2.1.3 Tiêu chuẩn tưới Lượng nước tưới cho trồng lần đơn vị diện tích gọi tiêu chuẩn tưới Tiêu chuẩn tưới phụ thuộc vào độ ẩm đất thời kỳ sinh trưởng điều kiện thời tiết khí hậu Đất trước tưới có dự trữ độ ẩm thấp tiêu chuẩn tưới lớn ngược lại, dự trữ độ ẩm cao tiêu chuẩn tưới bé Giới hạn tối đa tiêu chuẩn tưới tính theo cơng thức: m = 100 d h (βmax- β0), (m3/ha) Trong đó: βmax: độ chứa ẩm tối đa đất tính theo % khối lượng đất khô kiệt β0: độ ẩm đất trước tưới tính theo % khối lượng đất khơ kiệt d: dung khối đất , tấn/m3 h: độ sâu lớp đất tưới, m Tiêu chuẩn tưới phụ thuộc vào phương pháp tưới: tưới mưa nhân tạo tiêu chuẩn tưới tưới rãnh tưới dải Tiêu chuẩn tưới sử dụng trường hợp tưới để cải thiện điều kiện tiểu khí hâụ đồng ruộng, làm giảm nhiệt độ nâng cao độ ẩm khơng khí Ý nghĩa tưới tiêu cho trồng Nước yếu tố quan trọng, ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng phát triển trồng Trong sản xuất nông nghiệp, nước đồng ruộng thay đổi Sự thay đổi làm cho đất phát triển theo hai hướng trái ngược - đất ngày tốt lên hay ngày xấu Nếu nắm vững quy luật biến đổi chế độ nước sử dụng hợp lý nguồn nước vùng độ phì đất ngày tăng lên hạn chế đến mức thấp phát triển xấu đất đai Ngược lại, không nắm vững quy luật biến đổi chế độ nước đất sử dụng khơng hợp lý nguồn nước độ phì đất giảm dần, đất bạc màu, số nơi đất bị hố mặn, chí khơng sử dụng đất để trồng trọt Rõ ràng, nước yếu tố quan trọng trình hình thành đất Đocurtraiep nói: Để đặt nơng nghiệp lên đơi chân vững đảm bảo cho đường phát triển bình thường, cần tiên đốn thơng thạo q trình hình thành đất, điều khiển chế độ nước đất vùng Ngày nay, với tiến khoa học kỹ thuật đại, người ta biến hàng triệu hecta đất khô cằn, đất lầy, đất mặn thành đất trồng trọt phì nhiêu Một đối tượng sản xuất nông nghiệp trồng Muốn suất trồng ngày cao ổn định cần thỏa mãn điều kiện sống Các điều kiện là: nước, chất dinh dưỡng, ánh sáng, nhiệt độ, khơng khí Các điều kiện sống trồng có liên quan mật thiết với tuân theo quy luật không thay Tuy nhiên, chế độ nước có ảnh hưởng rõ rệt đến chế độ nhiệt, khơng khí dinh dưỡng đất Trong tự nhiên, nước phân bố không không gian thời gian, không phù hợp với nhu cầu nước trồng Lượng nước đến (mưa, nước ngầm) nhiều hay so với lượng nước tiêu hao trồng bị úng bị hạn Vì vậy, điều tiết chế độ nước đất phù hợp với nhu cầu nước trồng biện pháp kỹ thuật quan trọng tăng vụ, tăng suất trồng nâng cao độ phì nhiêu đất Thực tiển sản xuất nhiều vùng khô hạn giới thấy sản phẩm thu diện tích tưới tăng từ đến lần sản phẩm thu đất không tưới ... Thường xuyên đảm bảo độ ẩm đất phù hợp cho hạt mầm trồng Nếu đất khơng đủ độ ẩm phải tưới vùng đất có gieo hạt trồng K hi sinh trưởng, ẩm độ đất cần thiết cho rễ phát triển, rễ không phát triển... đoán cân nước với đánh giá đồng ruộng Chú ý sử dụng bảng biểu sử dụng nước cho trồng, tuần sau cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp với giai đoạn sinh trưởng, phát triển trồng Nếu nguyên nhân gây... cầu quan trọng để trồng sinh trưởng bình thường cho suất cao Lượng nước bốc mặt xác định theo cơng thức thực nghiệm U.Bitski: 1,5 ( ) Y F f K Trong đó: E1: lượng bốc mặt (mm) YK: khối lượng chất
- Xem thêm -

Xem thêm: cam nang tuoi nuoc cho cay trong, cam nang tuoi nuoc cho cay trong, SỔ TAY TƯỚI NƯỚC CHO NGƯỜI TRỒNG TRỌT, CHƯƠNG 1. ĐẤT - KHO DỰ TRỮ NƯỚC VÀ DINH DƯỠNG, CHƯƠNG 2. NƯỚC VÀ ĐẤT, CHƯƠNG 6. PHƯƠNG PHÁP TƯỚI, 8 PHƯƠNG PHÁP TƯỚI NGẦM THỦ CÔNG CHO NHỮNG NƠI THIẾU NƯỚC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay