GIAO AN THXH LOP 2 VNEN t 5,6

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 06:55

Ngày soạn: 21/09/2017 Ngày dạy: 27/09/2017 04/10/2017 TUẦN: 5, TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI BÀI 3: THỨC ĂN ĐƯỢC TIÊU HOÁ NHƯ THẾ NÀO? ( Tiết ) Mục tiêu: Sau bài học, em: - Chỉ đúng vị trí và nói được tên các bộ phận của quan tiêu hoá - Nêu được sơ lược sự biến đổi thức ăn tại các bộ phận của quan tiêu hoá - Có ý thức ăn chậm, nhai ki A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Liên hệ thực tế a) Kể tên những thức ăn em thường ăn hằng ngày b) Khi ăn, thức ăn vào thể qua những bộ phận nào? Quan sát hình a) Đọc tên các bộ phận của quan tiêu hoá các ô chữ ( Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn) b) Chỉ vị trí, nói tên các bộ phận của quan tiêu hoá c) Chỉ và nói đường của “miếng táo” trog ống tiêu hoá Đọc và Trả lời câu hỏi: a) Bạn Trí và bạn Thư nói gì về quan tiêu hoá? Cơ quan tiêu hoá gồm có: Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn Ngoài quan tiêu hoá còn có các tuyến tiêu hoá như: tuyến nước bọt, gan, tuỵ b) viết vào vở tên các bộ phận quan tiêu hoá c) Chỉ vị trí và đọc tên các tuyến tiêu hoá hình 4 Đọc bài và trao đổi a) Lần lượt đọc thông tin ô chữ: b) Nói với bạn về sự tiêu hoá thức ăn ở: - Miệng: Thức ăn vào miệng được nghiền nhõ, lưỡi nhào trộn, nước bọt tẩm ướt - Dạ dày: Thức ăn vào dạ dày tiếp tục được nhào trộn, một phần thức ăn biến thành chất bổ dưỡng - Ruột non: Thức ăn vào ruột non và phần lớn biến thành chất bổ dưỡng, thấm qua thành ruột non vào máu, nuôi thể - Ruột già: Chất cặn bã được đưa xuống ruột già, biến thành phân, rồi được đưa ngoài qua hậu môn B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Làm việc với phiếu bài tập a) Lấy phiếu bài tập: “Sơ đồ quan tiêu quá) b) Thực hiện theo yêu cầu của phiếu bài tập c) Hãy nối ác bộ phận của quan tiêu hoá với hình vẽ cho phù hợp Tuyến nước bọt Gan Túi mật Tuỵ Sơ đồ quan tiêu hoá Thảo luận và trả lời câu hỏi a) Trưởng nhóm đọc tình huống: Sinh ăn cơm thì Long gọi đá bóng Sinh vội vàng ăn thật nhanh Sinh nói: Tớ ăn xong sẽ chơi - Long nói: Tớ ăn xong lâu rồi mới đá bóng - Sinh nói: Không sao! Ớ ăn xong chơi được mà - Long: Cậu b) Trả lời câu hỏi: - Nếu sinh đá bóng ngay, điều gì có thể xảy với Sinh? (Nếu sinh đá bóng thì sẽ bị nặng bụng và sốc hông thức ăn chưa tiêu hoá kịp) - Nếu em là Long, em sẽ khuyên Sinh cần làm gì? (Nếu em là Long, em sẽ khuyên Sinh cần nghỉ ngơi sau ăn no.) - Tại cần nghỉ ngơi sau ăn? (Chúng ta cần nghỉ ngơi sau ăn để dành thời gian cho quan tiêu làm việc để hoá tiêu hoá thức ăn.) c) Phân vai và đóng vai nhân vật thình huống C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Viết vào vở điều cần chú ý ăn để dễ tiêu hoá thức ăn Em cùng gia đình đọc và giải thích câu tục ngữ sau: “ Nhai kĩ no lâu Cày sâu, tớt lúa” - DỤT CỦA TRƯỞNG KHỚI Hiếu Trung, ngày….tháng….năm… ... nước bo t Gan Túi mâ t Tuỵ Sơ đồ quan tiêu hoá Thảo luận và trả lời câu hỏi a) Trưởng nhóm đọc tình huống: Sinh ăn cơm thì Long gọi đá bóng Sinh vội vàng ăn thâ t nhanh Sinh... dày: Thức ăn vào dạ dày tiếp tục được nhào trộn, mô t phần thức ăn biến thành châ t bổ dưỡng - Ruô t non: Thức ăn vào ruô t non và phần lớn biến thành châ t bổ dưỡng, thấm... bài t ̣p a) Lấy phiếu bài t ̣p: “Sơ đồ quan tiêu quá) b) Thực hiện theo yêu cầu của phiếu bài t ̣p c) Hãy nối ác bộ phận của quan tiêu hoá với hình vẽ cho phù hợp Tuyến
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN THXH LOP 2 VNEN t 5,6, GIAO AN THXH LOP 2 VNEN t 5,6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay