Phát triển làng nghề ở huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế

75 50 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 23:24

Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Sơn ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ HUYỆN QUẢNG ĐIỀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Giáo viên hướng dẫn: Th.S Lê Văn Sơn Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hoàng Anh Lớp K48-KTCT Huế, tháng 01 năm 2018 SVTH: Lê Thị Hồng Anh I Khố luận tốt nghiệp SVTH: Lê Thị Hoàng Anh GVHD: Th.S Lê Văn Sơn II Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Sơn Lời cảm ơn Trong tháng vừa qua để hoàn thành tốt khoá luận tốt nghiệp này, em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu Trường Đại học kinh tế, Đại học Huế, quý thầy cô khoa Kinh tế trị tận tình hướng dẫn giảng dạy, cung cấp kiến thức, động viên, giúp đỡ cho em phương pháp để có nhìn tổng quát đề tài mà em nghiên cứu để viết khố luận Đặc biệt em xin tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến Thạc sĩ Lê Văn Sơn thầy giáo hướng dẫn em, người dành nhiều thời gian, công sức theo sát quan tâm giúp đỡ trực tiếp bảo em trình làm khố luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, cán quan, đơn vị huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt phòng Kinh tế hạ tầng huyện Quảng Điền quý cô anh chị tạo điều kiện cung cấp số liệu, kinh nghiệm giúp em nhiều trình khảo sát thực tế thu thập số liệu Cuối em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, người thân yêu sát cánh, kề vai ủng hộ em hồn thành khố luận cách trọn vẹn Một lần em xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2018 Sinh viên thực Lê Thị Hoàng Anh SVTH: Lê Thị Hoàng Anh III Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Sơn MỤC LỤC Trang phụ bìa i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng .vi Danh mục hình vii Danh mục biểu đồ viii MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu đề tài Đóng góp đề tài Kết cấu đề tài NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ 1.1 Một số vấn đề chung phát triển làng nghề .4 1.1.1 Quan niệm tiêu chí làng nghề 1.1.2 Phân loại làng nghề 1.1.3 Sự hình thành phát triển làng nghề 1.1.4 Đặc điểm làng nghề .10 1.1.5 Vai trò làng nghề q trình phát triển kinh tế-xã hội .11 1.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển làng nghề 14 1.2.1 Nhân tố truyền thống 14 1.2.2 Nhân tố thị trường 14 2.2.3 Nhân tố vốn 15 2.2.4 Nhân tố kết cấu hạ tầng 15 2.2.5 Nhân tố khoa học công nghệ .16 SVTH: Lê Thị Hoàng Anh IV Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Sơn 2.2.6 Nhân tố môi trường 16 2.2.7 Nhân tố thể chế sách nhà nước .17 1.3 Kinh nghiệm phát triển làng nghề số tỉnh 17 1.3.1 Kinh nghiệm Tỉnh Nghệ An .17 1.3.2 Kinh nghiệm tỉnh Quảng Bình 19 1.3.3 Kinh nghiệm thành phố Huế 19 1.3.4 Một số học rút từ phát triển làng nghề số Tỉnh .20 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ HUYỆN QUẢNG ĐIỀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 22 2.1 Đặc điểm kinh tế- xã hội huyện Quảng Điền ảnh hưởng đến phát triển làng nghề 22 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 22 2.1.2 Đặc điểm kinh tế- xã hội 24 2.1.3 Đánh giá ảnh hưởng điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội đến phát triển làng nghề huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế 27 2.2 Phân tích thực trạng phát triển làng nghề huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế 28 2.2.1 Số lượng sản phẩm làng nghề huyện Quảng Điền 28 2.2.2 Thị trường tiêu thụ sản phẩm .31 2.2.3 Mặt kỹ thuật công nghệ đơn vị sản xuất làng nghề 31 2.2.4 Hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh làng nghề 32 2.2.5 Kết sản xuất kinh doanh làng nghề .34 2.2.6 Thu nhập lao động làng nghề .35 2.2.7 Về sử dụng tài nguyên bảo vệ môi trường 36 2.2.8 Thành tựu, hạn chế, nguyên nhân làng nghề 37 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ HUYỆN QUẢNG ĐIỀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 42 3.1 Định hướng phát triển làng nghề huyện Quảng Điền 42 3.2 Giải pháp phát triển làng nghề huyện Quảng Điền 43 3.2.1 Về huy động vốn mở rộng thị trường sản phẩm .43 3.2.2 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghệ nhân, công nhân lành nghề 45 SVTH: Lê Thị Hồng Anh V Khố luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Sơn 3.2.3 Về mặt hỗ trợ ứng dụng khoa học, công nghệ sản xuất cho sở sản xuất làng nghề 46 3.2.4 Phát triển kết cấu hạ tầng nông thơn góp phần phục vụ làng nghề 47 3.2.5 Phát triển nghề làng nghề gắn với phát triển loại hình du lịch 49 3.2.6 Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi việc hình thành Hiệp hội nghề Hiệp hội làng nghề địa phương .49 3.2.7 Tăng cường quản lý nhà nước làng nghề .50 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 52 KẾT LUẬN 52 KIẾN NGHỊ 53 SVTH: Lê Thị Hồng Anh VI Khố luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Sơn DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ huyện qua năm (2011-2016) theo giá so sánh 2010 .24 Bảng 2.2 Cơ cấu dân số khu vực thành thị nông thôn huyện Quảng Điền .26 Bảng 2.3 Số sở y tế, giường bệnh cán y tế 27 Bảng 2.4 Những nghề, làng nghề huyện Quảng Điền 30 Bảng 2.5 Các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm làng nghề 33 chủ yếu huyện Quảng Điền 33 Bảng 2.6 Doanh thu làng nghề năm 2016 34 Bảng 2.7 Sản lượng nghề làng nghề huyện 34 Bảng 2.8.Thu nhập bình quân lao động làng nghề .35 Bảng 2.9 Số lao động làng nghề 36 SVTH: Lê Thị Hồng Anh VII Khố luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Sơn DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Bản đồ hành huyện Quảng Điền 22 Hình 2.2: Mơ hình nhà trưng bày sản phẩm làng nghề Bao La 39 SVTH: Lê Thị Hồng Anh VIII Khố luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Sơn DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Phân loại làng nghề Việt Nam theo loại hình sản xuất Biểu đồ 2.2: Cơ cấu kinh tế huyện Quảng Điền (2010 – 2017) 25 SVTH: Lê Thị Hồng Anh IX Khố luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Sơn MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam nước phát triển, kinh tế chủ yếu sản xuất nông nghiệp Hằng năm, số lao động khu vực ngày tăng lên việc làm khơng đủ để cung ứng, thời gian nhàn rỗi nhiều mà nhiều nghề phụ đời, giúp cho đời sống người lao động ngày tốt Những nghề phụ ban đầu thể vai trò to lớn nó, mang lại lợi ích thiết thân cho cư dân Như việc làm đồ dùng mây, tre, lụa phục vụ sinh hoạt hay đồ sắt, đồ đồng phục vụ sản xuất Nghề phụ từ chỗ phục vụ nhu cầu riêng trở thành hàng hóa để trao đổi, mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho người dân vốn trước trông chờ vào vụ lúa Từ chỗ vài nhà làng làm, nhiều gia đình khác học làm theo, nghề từ mà lan rộng phát triển làng, hay nhiều làng gần Những nghề lưu truyền từ đời sang đời khác tồn đến ngày hôm nay, ngành nghề gọi chung nghề thủ cơng mỹ nghệ Q trình hình thành phát triển ngành nghề thủ cơng mỹ nghệ Việt Nam nói chung tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng, ngồi nét chung bao vùng miền khác đất nước có nét đặc thù riêng có vùng đất Theo thống kê, tỉnh Thừa Thiên Huế địa phương lưu giữ nhiều làng nghề truyền thống với 88 làng nghề, có 69 làng nghề thủ công Những sản phẩm thủ công truyền thống gắn với làng nghề nét văn hóa Huế, góp phần sáng tạo nên di sản Huế phương diện vật thể phi vật thể Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề tỉnh Thừa Thiên Huế có bề dày lịch sử lâu đời với lớp nghệ nhân có tay nghề điêu luyện, đóng góp nhiều đến q trình bảo tồn phát huy giá trị nghề thủ cơng truyền thống Trong đó, ngành nghề mây tre đan ngành thủ công chiếm tỷ trọng xấp xỉ 40% tổng số 12 ngành nghề thủ công mỹ ngệ truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế, mức độ hoạt động chiếm gần 50% tổng số làng nghề thủ công mỹ nghệ hoạt động địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Tiêu biểu cho làng nghề SVTH: Lê Thị Hồng Anh Khố luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Sơn KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Làng nghề huyện Quảng Điền tồn phát triển góp phần khơng nhỏ vào đời sống kinh tế – xã hội huyện Trong năm qua, với điều kiện thuận lợi như: điều kiện tự nhiên, đặc điểm, vị trí địa lí, tình hình phát triển sở hạ tầng đặc biệt quan tâm sâu sắc, đạo kịp thời cấp quyền địa phương, làng nghề huyện Quảng Điền bước đầu có bước phát triển nhanh đạt kết định Đặc biệt góp phần làm tăng thu nhập cho hộ gia đình người lao động, doanh nghiệp có địa bàn, giải việc làm cho hàng ngàn lao động, biến tiềm huyện thành hàng hố, góp phần vào tăng trưởng kinh tế huyện Các sản phẩm làng nghề đa dạng, phong phú hợp với thị hiếu người tiêu dùng nước xuất khẩu, sản phẩm gắn liền với truyền thống văn hóa, lịch sử chúng Các làng nghề huyện tự vận động linh hoạt để thích ứng với chế thị trường Tuy vậy, làng nghề huyện Quảng Điền nhiều hạn chế như: số lượng làng nghề ít, quy mơ nhỏ, sản phẩm chưa phong phú, hầu hết sản phẩm thông dụng, thị phần hẹp sức cạnh tranh thấp, nhiều làng nghề gặp khó khăn thị trường tiêu thụ, thiết bị công nghệ lạc hậu, thiếu vốn sản xuất…Chính thế, để giúp làng nghề phát triển bền vững mở rộng thị trường giới quan, ban, ngành tỉnh, huyện cần đẩy mạnh việc cung cấp nhiều hơn, cụ thể thông tin hội nhập cho doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp làng nghề nói riêng Hồn thiện sách đất đai, hỗ trợ tín dụng, thuế, khoa học cơng nghệ, khuyến khích đầu tư phát triển nguồn nhân lực, thị trường tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho doanh nghiệp Phát huy hiệu liên kết: nhà nước-nhà sản xuất-nhà doanh nghiệp-nhà khoa họcnghệ nhân-nhà mỹ thuật Hơn nữa, cần phải có nhiều sách ưu đãi, đề án để khơi phục làng nghề bị mai mọt phát triển làng nghề hoạt động SVTH: Lê Thị Hồng Anh 52 Khố luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Sơn KIẾN NGHỊ Kiến nghị với nhà nước Nhà nước cần hỗ trợ nguồn vốn nhiều cho làng nghề, quan tâm đến thành phần kinh tế tư nhân nhỏ làng nghề giải pháp cụ thể sách hỗ trợ ngồn vốn cho vay với lãi xuất thấp, hỗ trợ đào tạo nghề, giúp đỡ giải ô nhiễm môi trường Nhà nước cần có sách cụ thể cải tiến mẫu mã sản phẩm làng nghề thay đổi để bắt kịp với xu đại không làm giá trị sắc sản phẩm Tìm hiểu, mở rộng thị trường xuất sản phẩm làng nghề nước ta Nhà nước cần có sách tun truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm người dân việc bảo tồn giá trị truyền thống làng nghề Kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho làng nghề, sở sản xuất làng nghề tiếp cận, tìm kiếm, khai thác mở rộng thị trường nước, tạo hội giao lưu thương mại Hướng dẫn làng nghề, ngành nghề lập hiệp hội ngành nghề để tăng sức cạnh tranh, hỗ trợ sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm Huyện phải biết sử dụng có hiệu kinh nghiệm, tri thức, học hỏi tay nghề nghệ nhân có tay nghề cao Cần sách, biện pháp để thu hút lao động trẻ tuổi (vì đa số lao động trung niên già) để giúp cho họ hiểu giá trị nghề truyền thống họ người giữ vai trò định việc bảo tồn phát triển nghề tương lai Quảng bá thương hiệu làng nghề thông qua việc tích cực tham gia hội chợ làng nghề, nghề thủ công, kỳ Festival làng nghề truyền thống, triển lãm, hội chợ thương mại, phương tiện thông tin đại chúng qua vừa bán hàng vừa quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, ký kết hợp đồng tiêu thụ với doanh nghiệp, đặc biệt xây dựng khu công nghiệp làng nghề thành địa điểm du lịch hấp dẫn SVTH: Lê Thị Hoàng Anh 53 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Sơn Kiến nghị với sở sản xuất làng nghề Thiết kế mẫu mã cho sản phẩm vừa mang phong cách truyền thống, vừa mang phong cách đại, nhằm tạo sản phẩm có giá trị nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu thị trường nước Tổ chức tiếp thị thông qua thị trường du lịch Đây thị trường có tiềm lớn tỉnh Tích cực tìm kiếm thị trường mới, khách hàng Sản phẩm mây tre đan xuất thị trường lớn Tổ chức điểm trưng bày giới thiệu bán hàng hóa nơi sản xuất, hình thành khu vực bán hàng riêng cho loại sản phẩm làng nghề SVTH: Lê Thị Hồng Anh 54 Khố luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Sơn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tài HTX mây tre đan Bao La Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2011-2017 Huyện Quảng Điền Bộ Lao động, Thương binh Xã hội, Tổng cục Thống kê (2016), Điều tra Lao động-Việc làm giai đoạn 2011-2016 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2006), Thông tư số 116/2006/TTBNN thực số nội dung Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng năm 2006 Chính phủ “Về phát triển ngành nghề nơng thơn (4) Chính Phủ (2006), nghị định số 66/2006/NĐ-CP phát triển ngành nghề nơng thơn Chính phủ (2009), Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” Chuyên đề thực tập giáo trình đề tài” phát triển làng nghề truyền thống huyện hương trà” Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế (2012), Kế hoạch khôi phục làng nghề sản xuất sản phẩm xuất năm 2013 Http://baothuathienhue.vn/khoi-phuc-phat-trien-lang-nghe-a47130.html 10 Https://text.123doc.org/document/1341954-danh-gia-thuc-trang-va-cac-giaiphap-phat-trien-san-xuat-tai-hop-tac-xa-dich-vu-may-tre-dan-bao-la-xaquang-phu-huyen-quang-dien-tinh-thua-thien-hue.htm 11 Https://text.123doc.org/document/1921277-bao-cao-nghien-cuu-khoa-hocthuc-trang-va-dinh-huong-phat-trien-lang-nghe-thu-cong-o-tinh-thua-thienhue-hien-nay-pps.htm 12 Https://text.123doc.org/document/4196987-nghe-may-tre-dan-lang-bao-laxa-quang-phu-huyen-quang-dien-tinh-thua-thien-hue.htm 13 https://www.researchgate.net/publication/299724794_LANG_NGHE_TRUY EN_THONG_QUANG_TRI_KHOI_NGUON_VA_PHAT_TRIEN 14 Https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Thong-tin-du-dia-chi/tid/Dan-latBao-La/newsid/FD4DD123-EABB-4CA4-B10CB0E5D85A9434/cid/AC3542CA-9024-450E-86B0-DF472EC3DEBB 15 Khóa luận “Phát triển làng nghề Quảng Bình” 16 Luận văn “Phát triển làng nghề địa bàn tỉnh Nghệ An” 17 Luận văn thạc sĩ “Đánh giá trạng môi trường làng nghề truyền thống Thừa Thiên Huế" SVTH: Lê Thị Hoàng Anh 55 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Sơn 18 Ngành nghề nông thôn Việt Nam (1998), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 19 Nghị hội nghị lần thứ tám ban chấp hành đảng Huyện khoá đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làng nghề đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 20 Nghiên cứu làng nghề Việt Nam 21 Nguyễn Điền (1997), Cơng nghiệp hố nơng nghiệp, nông thôn nước Châu Á Việt Nam 22 Nguyễn Lê Thu Hiền (2014), Làng nghề truyền thống phục vụ du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, Luận án tiến sĩ, Học viện trị Quốc gia Hồ Chí Minh 23 Nguyễn Thị Duyên (2014) “Đánh giá trạng đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề” 24 Tạp chí khoa học cơng nghệ, tập 18, số X2-2015 “Chính sách sơ làng nghề số quốc gia Châu Á” 25 Th.S: Vũ Thành Huy (2010), Thực trạng định hướng phát triển làng nghề thủ công tỉnh Thừa Thiên Huế nay, Tạp chí Khoa Học, Đại Học Huế, Số 62A 26 Tổng cục Thống kê (2015), Niên giám Thống kê 2016, Nxb Thống kê, Quảng Điền 27 Tổng cục Thống kê (2016), Niên giám thống kê 2017, Nxb Thống kê, Quảng Điền 28 Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (2000), Làng nghề phố nghề Thăng Long - Hà Nội, Hà Nội 29 TS Nguyễn Vĩnh Thanh, TS Hoàng Văn Hoan, đề tài “Xây dựng thương hiệu sản phẩm làng nghề truyền thống đồng sông hồng nay” 30 TS Mai Thế Hởn, GS.TS Võ Văn Phúc, Phát triển LN truyền thống q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2003, tr.68 31 UBND TỈNH QUẢNG NGÃI (2011), Báo cáo tổng kết đề tài khoa học nghiên cứu phát triển làng nghề tỉnh Quảng Ngãi 32 Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền (2017) “Quy hoạch chi tiết điểm làng nghề truyền thống Thừa Thiên Huế” 33 Uỷ ban nhân dân huyện Quảng điền “Đề án phát triển làng nghề huyện” 34 Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế “Quyết định việc công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống” 35 www.nhandan.org.vn/tinbai: Phát triển làng nghề truyền thống SVTH: Lê Thị Hoàng Anh 56 Khố luận tốt nghiệp SVTH: Lê Thị Hồng Anh GVHD: Th.S Lê Văn Sơn 57 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Sơn Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ/ (CƠ SỞ) SẢN XUẤT KINH DOANH Kính thưa Ơng (Bà), tơi sinh viên khoa Kinh Tế Chính Trị thuộc trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế Hiện nay, tơi q trình điều tra lấy thông tin số liệu để phục vụ cho khóa luận tốt nghiêp:” Phát triển làng nghề huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế”, mong nhận hợp tác q ơng (bà) Xin Ơng (bà) vui lòng điền đầy đủ thơng tin vào chỗ trống bên đánh dấu X vào ô trống mà ông (bà) thấy phù hợp với sở I II - THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ HỘ/ CƠ SỞ ĐIỀU TRA Họ tên người điều tra: ……………………………………………… Tên sở sản xuất (nếu có): ………………………………………………… Ngành nghề kinh doanh: …………………………………………………… TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH Về lao động Gia đình hộ/ sở có người: ………………………………… Tổng số lao động tham gia sản xuất: ………………………………………… Trừ người gia đình hộ/(cơ sở) tham gia sản xuất, có th lao động bên ngồi khơng có khơng Nếu có số lượng th bao nhiêu: ……………………………………… Trình độ chun mơn hộ/ sở việc sản xuất Mây tre đan Đã tham gia khố đào tạo Chưa tham gia khóa đào tạo Số năm kinh nghiệm làm mây tre đan năm 10 năm 15 năm Trên 15 năm Về quy mô vốn - Vốn để sản xuất kinh doanh: Tự có - Cả hai Nếu vay vay đâu: Vay ngân hàng - Đi vay Vay địa phương Vay người thân, bạn bè Số vốn bỏ để sản xuất, kinh doanh khoảng: ……………… (triệu đồng) SVTH: Lê Thị Hồng Anh P1 Khố luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Sơn Trong đó: Vốn tự có là: …………… (triệu đồng), Vốn vay: …… (triệu đồng) Về nguyên liệu - Hộ sử dụng nguyên liệu gì: ………………………………………………… - Lấy nguyên liệu đâu: ……………………………………………………… - Giá nguyên liệu khoảng bao nhiêu: ………………………………………… Thị trường tiêu thụ hộ/ (cơ sở) - Thị trường tiêu thụ chủ yếu nay: ……………………………………… - Hộ / (cơ sở) bán sản phẩm theo hình thức Bán bn - Theo đơn đặt hàng Ai người định giá Người bán - Bán lẻ Người mua Cả người bán người mua Sản phẩm bán đâu Trong xã Trong huyện Trong tỉnh Ngoài tỉnh - Sản phẩm bán cho Người mua Người thu mua lẻ Công ty Thương lái Khác………………………………………………………………… III - KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH Số sản phẩm tạo ………………………………………………cái/năm Doanh thu: …………………………………………………triệu đồng/năm Thu nhập bình quân lao động: ……………………triệu đồng/năm Tiền lời: …………………………………………………triệu đồng/năm Sản xuất mây tre đan có phải cơng việc mang lại nguồn thu nhập cho ơng(bà) Phải - Khơng Hộ/ (cơ sở) xử lý chất thải trình sản xuất nào? …………………………………………………………………… SVTH: Lê Thị Hoàng Anh P2 Khoá luận tốt nghiệp - GVHD: Th.S Lê Văn Sơn Hiện hộ / (cơ sở) ông Bà gặp khó khăn gì? Khó khăn đất đai, vị trí địa lý Nguyên liệu Phát triển sản phẩm Về vốn Trình độ, tay nghề Tiếp cận cơng nghệ Mở rộng thị trường Khó khăn xử lý mơi trường Khác: …………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn Ơng (Bà) dành thời gian trả lời câu hỏi trên! SVTH: Lê Thị Hồng Anh P3 Khố luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Sơn Phụ lục DANH SÁCH CÁC HỘ XÃ VIÊN ĐIỀU TRA STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 HỌ VÀ TÊN Nguyễn Thị Huệ Võ Thị Hằng Hà Thị Kéo Thái Thị Thanh Tuyến Nguyễn Thị Thuý Võ Thị Suối Nguyễn thị Ngọc Mai Thái Ngọc Thư Nguyễn Thị Mừng Võ Thị Ni Ngô Thị Thanh Nhã Nguyễn Minh Luận Võ Thị Thương Nguyễn Thị Nhung Nguyễn Thị Hà Thái Thị Hương Nguyễn Khơi Văn Cư Phạm Trí Nguyễn Thao Phạm Luận Phạm Hồ Hồng Thị Lân Nguyễn Qt Văn Rơng Phạm Thị Gái Hà Dự Hà Dương Phạm Lộc Phạm Quang Việt Hà Cư Phạm Trí Phạm Thị Can Hà Thị Ái Phạm Duy Phạm Phúc Nguyễn Bình Nguyễn Nam Hà Thị Xoa SVTH: Lê Thị Hoàng Anh ĐỊA CHỈ Xã Quảng Phú Xã Quảng Phú Xã Quảng Phú Xã Quảng Phú Xã Quảng Phú Xã Quảng Phú Xã Quảng Phú Xã Quảng Phú Xã Quảng Phú Xã Quảng Phú Xã Quảng Phú Xã Quảng Phú Xã Quảng Phú Xã Quảng Phú Xã Quảng Phú Xã Quảng Phú Xã Quảng Phú Thôn Thuỷ Lập Thôn Thuỷ Lập Thôn Thuỷ Lập Thôn Thuỷ Lập Thôn Thuỷ Lập Thôn Thuỷ Lập Thôn Thuỷ Lập Thôn Thuỷ Lập Thôn Thuỷ Lập Thôn Thuỷ Lập Thôn Thuỷ Lập Thôn Thuỷ Lập Thôn Thuỷ Lập Thôn Thuỷ Lập Thôn Thuỷ Lập Thôn Thuỷ Lập Thôn Thuỷ Lập Thôn Thuỷ Lập Thôn Thuỷ Lập Thôn Thuỷ Lập Thơn Thuỷ Lập Thơn Thuỷ Lập P4 Khố luận tốt nghiệp 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Nguyễn Khánh Hồ Thắng Thái Dinh Ngô Thị Nỵ Nguyễn Thị Ba Thái Cơng Chính Thái Thị Khoa Hoàng Trường Nguyên Nguyễn Thị Thuỷ Hồ Ước Nguyễn Thị Diu SVTH: Lê Thị Hoàng Anh GVHD: Th.S Lê Văn Sơn Thôn Thuỷ Lập Thôn Thuỷ Lập Xã Quảng Phú Xã Quảng Phú Xã Quảng Phú Xã Quảng Phú Xã Quảng Phú Xã Quảng Phú Xã Quảng Phú Xã Quảng Lợi Xã Quảng Lợi P5 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Sơn Phụ lục HÌNH ẢNH CỦA CÁC LÀNG NGHỀ SVTH: Lê Thị Hoàng Anh P6 Khố luận tốt nghiệp SVTH: Lê Thị Hồng Anh GVHD: Th.S Lê Văn Sơn P7 Khoá luận tốt nghiệp SVTH: Lê Thị Hoàng Anh GVHD: Th.S Lê Văn Sơn P8 Khố luận tốt nghiệp SVTH: Lê Thị Hồng Anh GVHD: Th.S Lê Văn Sơn P9 ... từ phát triển làng nghề số Tỉnh .20 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ Ở HUYỆN QUẢNG ĐIỀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 22 2.1 Đặc điểm kinh tế- xã hội huyện Quảng Điền ảnh hưởng đến phát triển. .. nghề huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế 27 2.2 Phân tích thực trạng phát triển làng nghề huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế 28 2.2.1 Số lượng sản phẩm làng nghề huyện Quảng Điền. .. sở lý luận thực tiễn phát triển làng nghề - Chương 2: Thực trạng phát triển làng nghề huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế - Chương 3: Định hướng giải pháp phát triển làng nghề huyện Quảng Điền
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển làng nghề ở huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế , Phát triển làng nghề ở huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế , CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ, 2 Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển làng nghề, 3 Kinh nghiệm phát triển làng nghề ở một số tỉnh, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, 1 Đặc điểm kinh tế- xã hội huyện Quảng Điền ảnh hưởng đến phát triển làng nghề, 2 Phân tích thực trạng phát triển làng nghề ở huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế, Ở HUYỆN QUẢNG ĐIỀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, 2 Giải pháp phát triển làng nghề ở huyện Quảng Điền, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay