Phát triển kinh tế trang trại ở huyện can lộc, tỉnh hà tĩnh

87 38 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 23:24

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ ́H U Ế - - TÊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP H PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở HUYỆN NGUYỄN THỊ BÔNG Đ A ̣I H O ̣C K IN CAN LỘC, TỈNH HÀ TĨNH NIÊN KHÓA: 2014 – 2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ ́H U Ế - - TÊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP H PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở HUYỆN CAN LỘC, K IN TỈNH HÀ TĨNH Sinh viên thực hiện: TS Hà Thị Hằng Nguyễn Thị Bông Đ A ̣I H O ̣C Giáo viên hướng dẫn: Lớp: K48 Kinh tế trị MSV: 14K4011035 Niên khóa: 2014-2018 Huế, tháng năm 2018 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hà Thị Hằng LỜI CẢM ƠN Được phân cơng Khoa Kinh tế Chính Trị Trường Đại Học Kinh Tế Huế, đồng ý Cô giáo hướng dẫn TS Hà Thị Hằng em đac thực đề tài “ Phát triển kinh tế trang trại Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh “ Để hoàn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo tận tình hướng dẫn, giảng dạy suốt trình học tập, nghiên cứu rèn Ế luyện trường Đại Học Kinh Tế - Đại học Huế U Xin chân thành cảm ơn Cô giáo hướng dẫn TS Hà Thị Hằng tận tình , ́H chu đáo hướng dẫn em thực khóa luận Nếu khơng có lời hướng TÊ dẫn, dạy bảo em nghĩ thu hoạch em khó để hồn thiện H Chúng em xin chân thành cảm ơn đến thầy, giáo khoa Kinh Tế IN Chính Trị, trường Đại Học Kinh Tế- Đại học Huế truyền đạt trang bị cho chúng em kiến thức quý báu trình xây dựng đề tài nghiên cứu K khoa học ̣C Em xin chân thành cảm ơn đến anh ( chị ) phòng nơng nghiệp O anh ( chị ) huyện ủy huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh giúp đỡ em hồn ̣I H thành tốt khóa luận Mặc dù có nhiều cố gắng để thực đề tài cách hoàn thiện Đ A Song buổi đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, tiếp cận với kiến thức thực tế hạn chế mặt kiến thức kinh nghiệm nên tránh khỏi thiếu sot địnhmà thân chưa thấy Em mong đóng góp ý kiến úy Thầy, Cơ giáo bạn để khóa luận hồn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn ! Huế, ngày 27 tháng năm 2018 Sinh viên thực đề tài Nguyễn Thị Bơng SVTH: Nguyễn Thị Bơng i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hà Thị Hằng MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tình hình nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ế Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 U 4.1 Đối tượng nghiên cứu .3 ́H 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 TÊ Ý nghĩa đề tài Kết cấu H CHƯƠNG :CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KINH TẾ TRANG TRẠI.6 IN 1.1 Cơ sở lý luận kinh tế trang trại K 1.1.1.Khái niệm chất kinh tế trang trại .6 1.1.1.1 Khái niệm kinh tế trang trại O ̣C 1.1.1.2 Bản chất kinh tế trang trại .8 ̣I H 1.1.2.Tiêu chí nhận dạng kinh tế trang trại 1.1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế trang trại .9 Đ A 1.1.3.1 Thị trường tiêu thụ sản phẩm .9 1.1.3.2 Khả kinh doanh chủ trang trại 10 1.1.3.3 Hệ thống sở hạ tầng 11 1.1.3.4 Môi trường pháp lý 12 1.1.3.5 Lực lượng lao động 12 1.1.3.6 Trình độ quản lý Nhà nước 13 1.1.4 Vị trí, vai trò đặc trưng kinh tế trang trại 14 1.1.4.1 Về vị trí tính chất kinh tế trang trại 14 1.1.4.2 Về vai trò kinh tế trang trại 15 1.1.4.3 Đặc trưng kinh tế trang trại 18 SVTH: Nguyễn Thị Bơng ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hà Thị Hằng 1.2 Cơ sở thực tiễn việc phát triển kinh tế trang trại 19 1.2.1 Kinh nghiệm phát triển số nước giới 19 1.2.1.1 Nước Mỹ 19 1.2.1.2 Thái Lan 20 1.2.2 Kinh nghiệm phát triển trang trại số địa phương nước 21 1.2.2.1 Kinh nghiệm huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An .22 1.2.2.2 Kinh nghiệm huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 23 1.2.3 Một số học rút việc phát triển kinh tế trang trại huyện Can Lộc, Ế tỉnh Hà Tĩnh .24 U CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾ TRANG TRẠI Ở ́H HUYỆN CAN LỘC, TỈNH HÀ TĨNH .26 TÊ 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh .26 H 2.1.1 Vị trí địa lý .26 IN 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội .28 2.1.2.1 Tình hình dân số lao động 28 K 2.1.2.2 Cơ sở hạ tầng số vấn đề kinh tế - xã hội khác .30 ̣C 2.1.2.3 Tình hình sản xuất kinh doanh 31 O 2.1.3 Ảnh hưởng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến việc phát triển kinh tế ̣I H trang trại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 33 2.2 Thực trạng phát triển kinh tế trang trại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 35 Đ A 2.2.1 Số lượng loại hình trang trại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 35 2.2.2.Số lượng lao động làm việc trang trại huyện Can Lộc 38 2.2.3 Tình hình vốn nguồn vốn trang trại 39 2.2.4 Tình hình sử dụng đất đai trang trại huyện Can Lộc .42 2.2.5.Hệ thống sở vật chất, tình hình trang bị sử dụng máy móc thiết bị trang trại .45 2.2.6 Kết sản xuất, kinh doanh trang trại huyện Can Lộc 46 2.2.7 Về thị trường tiêu thụ 50 SVTH: Nguyễn Thị Bơng iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hà Thị Hằng 2.3 Đánh giá tình hình phát triển kinh tế trang trại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 50 2.3.1 Kết đạt 50 2.3.2 Một số hạn chế, nguyên nhân trang trại huyện Can Lộc 52 CHƯƠNG 3:MỘT SÔ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI HUYỆN CAN LỘC, TỈNH HÀ TĨNH TRONG THỜI GIAN TỚI .55 3.1 Phương hướng mục tiêu phát triển kinh tế trang trại 55 3.1.1 Phương hướng 55 Ế 3.1.2 Mục tiêu 56 U 3.1.2.1 Mục tiêu chung 56 ́H 3.1.2.2 Mục tiêu cụ thể 56 TÊ 3.2 Các giải pháp 57 3.2.1 Nâng cao hiệu quản lý sử dụng đất dai .57 H 3.2.2 Giải bản, hỗ trợ nâng cao hiệu sử dụng vốn 58 IN 3.2.3 Tăng cường công tác khuyến nông áp dụng tiến khoa học – kỹ thuật vào sản xuất .59 K 3.2.6 Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm .60 ̣C 3.2.7 Nâng cao hiệu quản lý Nhà nước qua trình sản xuất kinh O doanh trang trại 60 ̣I H KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 Đ A TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 SVTH: Nguyễn Thị Bơng iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hà Thị Hằng DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Dân số huyện Can Lộc giai đoạn 2012-2016 29 Bảng 2.2: Lao động xã hội huyện Can Lộc giai đoan 2012 - 2016 .30 Bảng 2.3: Tình hình sở hạ tầng nơng thơn huyện Can Lộc năm 2017 31 Ế Bảng 2.4 : Số lượng trang trại huyện Can Lộc giai đoạn 2014 -2016 36 U Bảng 2.5: Số lượng trang trại chia theo loại hình sản xuất kinh doanh huyện Can ́H Lộc năm 2014 năm 2016 37 TÊ Bảng 2.6 : Tình hình sử dụng lao động bình quân trang trại huyện 38 Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh năm 2016 38 IN H Bảng 2.7 : Quy mô vốn trang trại huyện Can Lộc giai đoạn 2014 – 2016 40 Bảng 2.8: Thống kê diện tích đất sản xuất nông nghiệp năm 2017 43 K Bảng 2.9: Tình hình sử dụng đất trang trại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 44 O ̣C Bảng 2.10: Một số tiêu chí sở hạ tầng huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh năm 201645 ̣I H Bảng 2.11: Các tiêu đánh giá hiệu kinh doanh theo loại hình trang trại năm 2016 .47 Đ A Bảng 2.12: Kết sản xuất cam huyện Can Lộc năm 2017 48 Bảng 2.13: Kết sản xuất kinh doanh trang trại năm 2017 49 SVTH: Nguyễn Thị Bông v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hà Thị Hằng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Kinh tế trang trại KH – KT Khoa học – Kỹ thuật CN – TTCN Công ngiệp – tiểu thủ công nghiệp GDP Tổng sản phẩm quốc nội PTNT Phát triển nông thôn Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế KTTT SVTH: Nguyễn Thị Bông vi GVHD: TS Hà Thị Hằng Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Bơng vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hà Thị Hằng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Hoạt động sản xuất nông nghiệp nước ta,có nhiều hình thức tổ chức sản xuất khác nhau, “Kinh tế trang trại (KTTT) hình thức tổ chức sản xuất nơng nghiệp hàng hóa dựa sở lao động, đất đai, tư liệu sản xuất hộ gia đình, hồn tồn tự chủ sản xuất kinh doanh, bình đẳng với tổ chức kinh tế khác, sản phẩm làm có tỷ suất hàng hóa cao nguồn thu nhập cho gia đình Do Ế đó, kinh tế trang trại hình thức tổ chức sản xuất có tính tất yếu, quan trọng U nông nghiệp giới Trang trại gia đình có vai trò to lớn định sản xuất ́H nông nghiệp nước phát triển, cung cấp tuyệt đại phận nông sản cho xã hội” TÊ [7;32] Trong năm gần mơ hình kinh tế trang trại phát triển mạnh mẽ nước H nói chung Hà Tĩnh nói riêng Nhất thực thị 100 Ban bí thư TW Đảng IN (Khóa 4), nghị 10- NQ/TW trị (tháng 4/1988), luật đất đai năm 1993 Nghị 03/2000/NĐ - CP Chính Phủ phát triển KTTT, nơng nghiệp nước ta K có bước phát triển vượt bậc, nhiều hộ nơng dân trở nên giàu có ̣C Từ có chủ trương đổi chế quản lý kinh tế Đảng, kinh tế hộ nông O dân phát huy tác dụng to lớn tạo sức mạnh nghiệp phát triển ̣I H nông nghiệp nông thôn Trên tảng kinh tế tự chủ hộ nơng dân hình thành trang trại đầu tư vốn, lao động với trình độ chun mơn cao đóng góp Đ A ngày nhiều cải vật chất cho xã hội Tuy kinh tế trang trại hình thành phát triển đóng vai trò quan trọng, khơi dậy tiềm đất đai, lao động, vốn dân cư để đầu tư phát triển sản xuất, cải thiện mặt nơng thơn, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp Can Lộc huyện đồng trung du tỉnh Hà Tĩnh, cấu kinh tế chủ yếu nông, lâm nghiệp Những năm gần đây, sản xuất nông lâm nghiệp huyện có bước chuyển dịch tích cực, sản lượng nơng sản hàng hố sản xuất tăng qua năm, mơ hình kinh tế trang trại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh trở thành hướng ưu tiên định hướng phát triển kinh tế xã hội huyện SVTH: Nguyễn Thị Bông  Về nguồn nhân lực Câu 1: Trang trại ông ( bà) sử dụng lao động ? ………………………………………………………………………… Trong đó: Lao động gia đình: Lao động thuê mướn : Câu 2: Ông ( bà) trả lương cho lao động tháng ? U Câu 3: Trình độ lao động mà ơng ( bà ) sử dụng ? Ế ………………………………………………………………………… ́H Đại học Cao đẳng TÊ Trung cấp THPT CS H  Về thị trường IN Câu 1: Ông ( bà ) mua vật tư đâu ? K Việc mua khơng ? …………………………………… ̣C Câu 2: Giống ông ( bà ) mua đâu ? ………………………………… ̣I H O Ai thường cung cấp giống cho ông ( bà ) ? …………………… ………………………………………………………………… Đ A Câu 3: Các cơng ty có cung ứng vật tư, giống tận nơi cho ông ( bà ) không ? ……………………………………………………………………… Câu 4: Giá cao hay thấp thị trường ? ……………………… Câu 5: Khách hàng ông ( bà ) Trong xã ông ( bà ) Trong nước Các xã huyện Các nhà máy, tổ chức khác Trong tỉnh Về liên doanh sản xuất tiêu thụ sản phẩm Câu 1: Ông ( bà ) tham gia tổ chức liên doanh sản xuất ? Tổ hợp tác Hợp tác xã Câu lạc Cụm sản xuất Câu 2: Các khâu hợp tác ? U Câu 3: Những khó khăn, thuận lợi tham gia hợp tác ? Ế ……………………………………………………………………… ́H ……………………………………………………………………… Câu 4: Ơng ( bà ) có ứng dụng tiến sản xuất mức độ ? TÊ Giống trồng Giống vật nuôi H Kỹ thuật nuôi trồng IN Kỹ thuật chế biến K Kỹ thuật canh tác  Khả phát triển trang trại O ̣C Câu 1: Ông ( bà ) gặp phải khó khăn sau phát triển trang trại ̣I H ? a Lao động Đ A Khó khăn thiếu lao động Khó khăn thiếu lao động chun mơn, kỹ thuật b Đất đai Khó khăn sách Khó khăn việc vay vốn c Vốn Vay vốn khó Khơng vay vốn Khơng có vốn để đầu tư d Thị trường Khơng nắm bắt nhu cầu thị trường Thị trường tiêu thụ khó khăn Câu 2: Ơng ( bà ) cần hỗ trợ để phát triển kinh tế trang trại Đào tạo kỹ thuật chuyên môn Cho vay vốn Đào tạo quản lý, điều hành trang trại Thị trường tiêu thụ sản phẩm U Ế Chế biến sản phẩm ́H Về khoa học – cơng nghệ Câu 3: Ơng ( bà ) có đề xuất với quyền để kinh tế trang trại ngày TÊ phát triển không ? …………………………………………………………………………… H …………………………………………………………………………… K IN …………………………………………………………………………… Đ A ̣I H O ̣C XIN CHÂN HÀNH CẢM ƠN! ... trang trại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 33 2.2 Thực trạng phát triển kinh tế trang trại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 35 Đ A 2.2.1 Số lượng loại hình trang trại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. .. thực tiễn kinh tế trang trại Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế trang trại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Chương 3: Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Đ A ̣I... phát triển kinh tế trang trạinhằm phát yếu tố trở U ngại tiềm để phát triển kinh tế trang trại Huyện Can Lộc, tỉnh Hà ́H Tĩnh - Đề xuất sô giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế trang trại ở huyện can lộc, tỉnh hà tĩnh , Phát triển kinh tế trang trại ở huyện can lộc, tỉnh hà tĩnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay