Nhu cầu sử dụng các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh của doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn thành phố huế

83 27 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 23:09

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TẾ H U Ế - - Ọ C KI N H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC H NHU CẦU SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ KINH Đ ẠI DOANH CỦA DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TR Ư Ờ N G TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ HUỲNH THỊ NHI Khóa học: 2014-2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TẾ H U Ế - - Ọ C KI N H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC H NHU CẦU SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ KINH Đ ẠI DOANH CỦA DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TR Ư Ờ N G TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ Sinh viên thực tập Giảng viên hướng dẫn Huỳnh Thị Nhi TS Hồ Thị Hương Lan Lớp: K48 Marketing Niên khóa: 2014 – 2018 Huế, tháng năm 2018 Lời Cảm Ơn! Trong trình thực đề tài “Nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh doanh nghiệp khởi nghiệp địa bàn thành phố Huế”, em nhận nhiều hướng dẫn, hỗ trợ nhiều người Em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành với hỗ trợ H U Ế Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo trường Đại học Kinh tế Huế - người suốt khoảng thời gian em học Đại học trực tiếp giảng dạy truyền đạt cho em kỹ kiến thức cần thiết KI N H TẾ Em xin chân thành cám ơn tới anh chị Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Cộng Hưởng (CoPLUS) nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn cho em nhiều kinh nghiệm thực tế suốt trình thực tập Ọ C Đặc biệt, em xin gửi lời cám ơn chân thành đến TS Hồ Thị Hương Lan tận tình hướng dẫn giúp đỡ em nhiều suốt trình thực đề tài Đ ẠI H Và cuối cùng, em xin gửi lời cám ơn đến gia đình, bạn bè ln tạo điều kiện, giúp đỡ, động viên em suốt q trình thực đề tài khóa luận TR Ư Ờ N G Do hạn chế kiến thức, kinh nghiệm thời gian nên đề tài nhiều điều thiếu sót em mong nhận lời nhận xét, đánh giá góp ý Qúy thầy cô giáo quan tâm đến khóa luận để đề tài hồn chỉnh Một lần em xin chân thành cám ơn Huế, tháng năm 2018 Sinh viên Huỳnh Thị Nhi GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC MỤC LỤC .i DANH MỤC VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vi PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu H U Ế 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1.1 Mục tiêu chung TẾ 2.1.2 Mục tiêu cụ thể H 2.2 Câu hỏi nghiên cứu KI N Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Ọ C 3.1 Đối tượng nghiên cứu .3 H 3.2 Phạm vi nghiên cứu ẠI Quy trình nghiên cứu Đ Phương pháp nghiên cứu .5 N G 5.1 Phương pháp thu thập liệu Ờ 5.1.1 Dữ liệu thứ cấp TR Ư 5.1.2 Dữ liệu sơ cấp 5.2 Phương pháp điều tra 5.2.1 Nghiên cứu định tính .7 5.2.2 Nghiên cứu định lượng 5.3 Phương pháp phân tích xử lý số liệu Kết cấu đề tài nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .9 CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN LIÊN QUAN ĐẾN NHU CẦU SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP .9 SVTH: Huỳnh Thị Nhi i GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa luận tốt nghiệp 1.1 Một số vấn đề lý luận liên quan đến nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh doanh nghiệp khởi nghiệp 1.1.1 Khởi nghiệp số vấn đề liên quan .9 1.1.1.1 Khái niệm khởi nghệp 1.1.1.2 Khái niệm doanh nghiệp khởi nghệp 10 1.1.1.3 Đặc điểm khởi nghiệp .11 1.1.1.4 Vai trò doanh nghiệp khởi nghiệp .11 1.1.2 Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 11 1.1.2.1 Khái quát dịch vụ 11 H U Ế 1.1.2.2 Khái quát dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 14 TẾ 1.1.3 Khái quát nhu cầu 17 1.1.3.1 Khái niệm nhu cầu 17 KI N H 1.1.3.2 Phân loại nhu cầu 18 1.1.4 Tổng quan nghiên cứu trước 20 Ọ C 1.2 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp khởi H nghiệp giới Việt Nam 22 Đ ẠI 1.2.1 Trên giới 22 G 1.2.1.1 Trung Quốc .22 Ờ N 1.2.1.2 Nhật Bản 24 Ư 1.2.1.3 Thái Lan 25 TR 1.2.2 Tại Việt Nam .26 1.2.2.1 Thủ đô Hà Nội 26 1.2.2.2 Thành phố Hồ Chí Minh 27 1.2.2.3 Thành phố Hải Phòng .28 CHƯƠNG PHÂN TÍCH NHU CẦU SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP KHỞI NGHỆP TẠI COPLUS 29 2.1 Tổng quan công ty cổ phần tư vấn đầu tư cộng hưởng CoPLUS 29 2.1.1 Giới thiệu công ty 29 2.1.2 Hoạt động chương trình đào tạo cơng ty 30 2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty 31 SVTH: Huỳnh Thị Nhi ii GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa luận tốt nghiệp 2.1.4 Tình hình nhân CoPLUS 32 2.1.5 Tình hình vốn kinh doanh 33 2.1.6 Tình hình kết kinh doanh CoPLUS 34 2.2 Tình hình sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh doanh nghiệp khởi nghiệp CoPLUS 35 2.2.1 Sơ lược vài chủ dự án/doanh nghiệp CoPLUS hỗ trợ sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 35 2.2.2 Gói dịch vụ sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh CoPLUS 37 2.2.3 Tình hình sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh CoPLUS 37 Ế 2.3 Phân tích nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp khởi H U nghiệp 38 TẾ 2.3.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 38 2.3.2 Đặc điểm sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh doanh nghiệp khởi nghiệp 41 KI N H 2.3.2.1 Những khó khăn mà doanh nghiệp khởi nghiệp gặp phải 41 2.3.2.2 Nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh doanh nghiệp khởi nghiệp 42 Ọ C 2.3.2.3 Mức độ nhận biết dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 42 H 2.3.2.4 Tình hình sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh doanh nghiệp khởi nghiệp 43 ẠI 2.3.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh Đ doanh doanh nghiệp khởi nghiệp 47 N G 2.3.2.6 Một số đánh giá từ phía doanh nghiệp khởi nghiệp sử dụng dịch vụ hỗ trợ Ờ kinh doanh .47 TR Ư CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HỖ TRỢ KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TẠI COPLUS 52 3.1 Định hướng 52 3.2 Giải pháp nhằm phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp khởi nghiệp CoPLUS 55 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 Kết luận 57 Hạn chế đề tài 58 Kiến nghị 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 SVTH: Huỳnh Thị Nhi iii GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC VIẾT TẮT : Hội đồng quản trị TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế HĐQT SVTH: Huỳnh Thị Nhi iv GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình nhân năm 2016 – 2017 32 Bảng 2.2 Tình hình tài sản nguồn vốn kinh doanh năm 2016-2017 .33 Bảng 2.3 Tình hình doanh thu năm 2016 – 2017 34 Bảng 2.4 Thông tin chung mẫu điều tra 39 Bảng 2.5 Những khó khăn doanh nghiệp khởi nghiệp Huế .41 Bảng 2.6 Nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh doanh nghiệp khởi nghiệp.42 Bảng 2.7 Mức độ nhận biết dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 43 H U Ế Bảng 2.8 Kênh thông tin biết đến dịch vụ hỗ trợ kinh doanh .43 Bảng 2.9 Thông tin chung doanh nghiệp khởi nghiệp sử dụng chưa sử dụng dịch TẾ vụ hỗ trợ kinh doanh 44 KI N H Bảng 2.10 Lý chưa sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 44 Bảng 2.11 Ý định sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh tương lai 45 Ọ C doanh nghiệp khởi nghiệp chưa sử dụng 45 H Bảng 2.12 Đánh giá doanh nghiệp khởi nghiệp tính cần thiết dịch vụ hỗ trợ ẠI kinh doanh 46 G Đ Bảng 2.13 Nhu cầu dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 46 N Bảng 2.14 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh Ư Ờ doanh .47 TR Bảng 2.15 Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh sử dụng .48 Bảng 2.16 Thời gian sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 48 Bảng 2.17 Đánh giá doanh nghiệp khởi nghiệp công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 50 Bảng 2.18 Lý lựa chọn nhà cung cấp 51 Bảng 2.19 Mức độ trung thành doanh nghiệp khởi nghiệp 51 nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 51 SVTH: Huỳnh Thị Nhi v GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ Quy trình nghiên cứu .4 Sơ đồ Tháp nhu cầu Maslow .20 Sơ đồ Cơ cấu tổ chức công ty 31 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Biểu đồ Giới tính lao động năm 2016 – 2017 33 SVTH: Huỳnh Thị Nhi vi GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa luận tốt nghiệp PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Làn sóng khởi nghiệp Việt Nam diễn sôi động hết Đa số công ty khởi nghiệp thành lập vận hành người trẻ, chia sẻ niềm đam mê kinh doanh, làm giàu hay từ điển hình khởi nghiệp thành cơng giới Alibaba, Uber, Air bnb, Spotify, Đặc biệt, số công ty khởi nghiệp ứng dụng công nghệ tiên phong giải pháp, sản phẩm Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data), Thực tế ảo Thực tế tăng Ế cường (AR/VR) Chưa khởi nghiệp nhận quan tâm Chính phủ H U Khởi nghiệp nhiều kinh tế động, chất lượng TẾ nguồn nhân lực rèn luyện, nâng cao Qua khảo sát trung tâm Hỗ trợ niên khởi nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (BSSC) 500 nhà khởi nghiệp Việt Nam KI N H (tháng 8/2016), xu hướng khởi nghiệp có tập trung rõ nét, với khoảng 50% lĩnh vực công nghệ có ứng dụng cơng nghệ, 20% khởi nghiệp lĩnh vực thương mại Ọ C hay dịch vụ, lĩnh vực nơng nghiệp khoảng 16%, lại giáo dục, dược H phẩm, chăm sóc sức khỏe lĩnh vực khác Tuy hoạt động đa dạng nhiều Đ ẠI ngành nghề đa phần doanh nghiệp khởi nghiệp xây dựng triển khai G dựa tảng công nghệ Tại diễn đàn doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng Ờ N cao khởi nghiệp, bà Nguyễn Phi Vân dự đoán xu hướng khởi nghiệp dự Ư báo bùng nổ thời gian tới, bao gồm dịch vụ dành cho người cao tuổi trẻ em, TR cung cấp dịch vụ tức thì, cá nhân hóa sản phẩm, khai thác nghệ thuật khiếm khuyết Theo Tạp chí Wall Street Journal tổ chức theo dõi thị trường Dow Jones Venture Source vừa đưa danh sách doanh nghiệp khởi nghiệp đình đám giới Có thể kể đến Uber, hãng chuyên cung cấp dịch vụ xe taxi, thức mắt ứng dụng smartphone tháng 6/2009, đến Uber trị giá tới 51 tỷ USD; Xiaomi - hãng điện tử Trung Quốc định giá 46 tỷ USD, cơng ty có thị phần lớn thị trường đông dân hành tinh Trung Quốc Ấn Độ, nhiều nước khác Malaysia, Singapore, Brazil… Còn Việt Nam, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo hình thành ngày phát triển, số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp thành công dần tăng lên khẳng định vị SVTH: Huỳnh Thị Nhi GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa luận tốt nghiệp - Về phía Cơng ty cổ phần tư vấn đầu tư Cộng Hưởng (CoPLUS): Trước hết, công ty nên nắm đặc trưng doanh nghiệp khởi nghiệp địa bàn thành phố Huế để từ đề phương án, chiến lược kinh doanh thích hợp Đồng thời, cơng ty nên có chế độ ưu đãi cho khách hàng thân thiết khách hàng tiếp cận, từ tạo mối liên hệ mật thiết công ty khách hàng Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp có nhu cầu chưa có đủ điều kiện tài để sử dụng dịch vụ, cơng ty nên có sách riêng cho khách hàng nợ phí, giảm giá phí dịch vụ qua tranh thủ lượng khách hàng tiềm tương lai Bên cạnh đó, cơng ty nên khơng ngừng H U Ế nâng cao chất lượng cho dịch vụ Để thực điều này, cơng ty ln trau dồi, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ chuyên gia tư vấn , có bồi TẾ thường thích đáng khơng hồn thành u cầu nhằm tạo niềm tin cho khách hàng TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H cho khách hàng thấy tinh thần trách nhiệm công ty SVTH: Huỳnh Thị Nhi 60 GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO A Shapero, “The social dimension of entrepreneurship,” The Encyclopedia of Entrepreneurship, Englewood Cliffs: NJ: Prentice-Hall Bộ Khoa học Công Nghệ (2016), Quyết định Về việc phê duyêt đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo quốc gia đến năm 2025, ban hành ngày 18 tháng năm 2016 Bộ tư pháp (2014), Luật Doanh nghiệp, ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 Ế Chưa nhiều người hiểu startup (2016), truy cập ngày H U tháng 10 năm 2017, từ < http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/chua-chac-nhieu- TẾ nguoi-da-hieu-dung-startup-la-gi-324298.html> Cục Phát triển thị trường doanh nghiệp KH&CN (2017), Tiềm phát KI N H triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo Việt Nam bối cảnh hội nhập Ọ C quốc tế, Hà Nội Danh sách công ty thành phố Huế (2017): H http://www.thongtincongty.com/tinh-thua-thien-hue/ Đ ẠI Diệu Thùy (2017), Thứ trưởng Đặng Huy Đơng: Khởi nghiệp khơng phải nói G cho đẹp, cho vui, truy cập ngày tháng 10 năm 2017, từ < http://baodautu.vn/thu- Ờ N truong-dang-huy-dong-khoi-nghiep-khong-phai-noi-cho-dep-cho-vui-d61330.html> Ư Dự thảo: Đừng gọi "Khởi nghiệp" "Startup" (2016), truy cập ngày tháng TR 10 năm 2017, từ < https://danluat.thuvienphapluat.vn/du-thao-dung-goi-khoi-nghiepla-startup-145908.aspx> Đinh Văn Tuyên (2014), ‘Phát triển thị trƣờng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp địa bàn số tỉnh miền trung Việt Nam’, Luận án tiến sĩ, Đại học Thương mại Hà Nội 10 Hồ Thị Thúy Nga Hồ Quốc Dũng (2010), ‘Nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán bên doanh nghiệp địa bàn thừa thiên huế’, Tạp chí khoa học, 60 11 Hồng Thị Tư (2016), ‘Cơ chế, sách hỗ trợ đặc biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp’, Tài chính, truy cập lần cuối ngày tháng 10 năm 2017, từ SVTH: Huỳnh Thị Nhi 61 GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa luận tốt nghiệp http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/co-che-chinh-sach-hotro-dac-biet-cho-doanh-nghiep-khoi-nghiep-93603.html 12 Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008, Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất Hồng Đức 13 Hoàng Văn Hải, Lê Quân Mai Thanh Lan, Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh nhằm nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp theo cách tiếp cận chuỗi giá trị 14 ‘Khởi nghiệp’ (2016), Wikipedia, truy cập ngày tháng 10 năm 2017, H U Ế 15 Lê Quang Trực, Trần Văn Hòa Nguyễn Việt Anh (2010), ‘Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh - định hướng phát triển TẾ thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa Thừa Thiên KI N H Huế’, Tạp chí khoa học, 62 16 Lê Quang Trực Dương Bá Vũ Thi (2012), ‘Nghiên cứu tình hình sử dụng Ọ C dịch vụ quảng cáo doanh nghiệp vừa nhỏ Thừa Thiên Huế’, Tạp chí khoa H học, tập 72B, số ẠI 17 Lê Thị Hương (2012), ‘Nhu cầu tiêu dùng thịt lợn mức độ sẵn sàng chi trả N Đại học Kinh tế Huế G Đ cho thịt lợn an toàncủa người dân địa bàn thành phố Huế’, Khóa luận tốt nghiệp, Ư Ờ 18 Mai Văn Nam Hoàng Phương Đài (2012), ‘Giải pháp phát triển dịch vụ 242-253 TR hỗ trợ cho doanh nghiệp nông nghiệp thành phố Cần Thơ’, Tạp chí khoa học, 22, 19 Ngơ Mỹ Trân, Đinh Bảo Trân Huỳnh Trường Huy (2016), ‘Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch nội địa nhân viên văn phòng thành phố Cần Thơ’, Tạp chı́ Khoa học Trường Đai học Cần Thơ, 46d: 51-59 20 Nguyễn Thị Luyên (2014), ‘Nghiên cứu nhu cầu sử dụng dịch vụ ủy thác tốn hóa đơn định kỳ khách hàng cá nhân có tài khoản ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Huế’, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Kinh tế Huế 21 Nguyễn Thu Thủy (2015), Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới tiềm SVTH: Huỳnh Thị Nhi 62 GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa luận tốt nghiệp khởi sinh viên đại học, Luận án tiến sĩ, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 22 Nguyễn Văn Phát (2009), ‘Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Thừa Thiên Huế’, Tạp chí khoa học, 51 23 Nhìn lại tồn cảnh startup Việt năm 2016 (2017), truy cập ngày tháng 10 năm 2017, từ 24 Phạm Thị Trâm (biên soạn, 2016), Kỷ yếu ngày nhân Việt Nam 2016 quản trị nhân giai đoạn khởi nghiệp, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội H U Ế 25 Philip Kotler định nghĩa dịch vụ dịch vụ (2014), truy cập ngày tháng 10 TẾ năm 2017, từ < https://www.coursehero.com/file/p51dmlf/Philip-Kotler-định-nghĩadịch-vụ/#/!> KI N H 26 Phương Hiền (2017), Khởi nghiệp – ‘start’ ‘up', truy cập ngày tháng 10 năm 2017, từ < http://bssc.vn/khoi-nghiep-start-va/> Ọ C 27 ‘Startup Company’ (2016), Wikipedia, truy cập ngày tháng 10 năm 2017, H TR Ư Ờ N G Kinh tế quốc dân, Hà Nội Đ ẠI 28 Trần Minh Đạo (2012), Giáo trình Marketing bản, nhà xuất Đại học SVTH: Huỳnh Thị Nhi 63 GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC PHỤ LỤC A – PHIẾU ĐIỀU TRA Mã số phiếu: , ngày điều tra: … /… /2017 PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT Xin chào Qúy Anh/Chị, Trong khn khổ chương trình thực tập, nghiên cứu nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh doanh nghiệp khởi nghiệp địa bàn thành phố Huế Ế Để hồn thành đề tài này, tơi mong nhận quan tâm giúp đỡ Quý H U Anh/Chị việc tham gia trả lời bảng câu hỏi sau Tôi xin cam kết thông TẾ tin mà Quý Anh/Chị cung cấp phục vụ cho mục đích nghiên cứu KI N H Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Quý Anh/Chị PHẦN I THÔNG TIN CHUNG Ọ C Với câu hỏi, xin anh/chị vui lòng cho biết ý kiến cách đánh H dấu vào ô trống () Đ ẠI Câu 1: Doanh nghiệp anh/chị hoạt động lĩnh vực nào? G  Tài N  Bán lẻ Ư Ờ  Thực phẩm  Ứng dụng công nghệ thông tin  Giáo dục  Khác (vui lòng nêu rõ): ……………………… TR  Vận chuyển  Du lịch Câu 2: Hiện doanh nghiệp anh/chị gặp phải khó khăn mảng nào? (có thể chọn nhiều đáp án)  Quản lý doanh nghiệp  Vốn  Phát triển công nghệ sản phẩm  Cơ sở hạ tầng  Tiếp cận thị trường  Khơng có  Khác (vui lòng nêu rõ): Câu 3: Anh/chị có nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh bên ngồi để giải vấn đề khó khăn gặp phải hay khơng?  Có  Khơng (chuyển đến trả lời phần THÔNG TIN CÁ NHÂN) SVTH: Huỳnh Thị Nhi GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa luận tốt nghiệp Câu 4: Anh/chị có biết đến dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp khởi nghiệp hay không?  Có  Khơng (chuyển sang câu 8) Câu 5: Anh/chị biết đến dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp khởi nghiệp qua kênh thơng tin nào? (có thể chọn nhiều đáp án)  Sự giới thiệu người quen  Các phương tiện thông tin đại chúng  Các buổi tọa đàm khởi nghiệp  Khác (vui lòng nêu rõ): ………………………………………………………… Ế Câu 6: Anh/chị sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp khởi nghiệp H U chưa?  Chưa TẾ  Có (chuyển sang câu 7) Câu 6.1: Lý mà anh/chị chưa sử dụng dịch vụ này? (có thể chọn nhiều đáp án) KI N H  Do chưa thấy cần thiết dịch vụ  Do chất lượng công ty cung cấp chưa thật đảm bảo Ọ C  Do giá phí khơng phù hợp H  Khác (vui lòng nêu rõ): …………………………………………………………… ẠI Câu 6.2: Anh/chị có ý định sử dụng dịch vụ tương lai hay không?  Không Đ  Chắc chắn khơng  Chưa rõ  Có  Chắc chắn có N G Câu 7: Đánh giá anh/chị tính cần thiết dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho Ờ doanh nghiệp khởi nghiệp? TR Ư  Rất không cần thiết  Không cần thiết  Cần thiết có nhu cầu  Cần thiết  Rất cần thiết Câu 8: Các dịch vụ mà anh/chị có nhu cầu gì? (có thể chọn nhiêu đáp án)  Dịch vụ tư vấn quản lý  Dịch vụ phát triển công nghệ sản phẩm  Dịch vụ cung cấp thông tin  Dịch vụ tiếp cận thị trường  Dịch vụ sở hạ tầng  Dịch vụ tư vấn pháp lý  Khác (vui lòng nêu rõ): ………………………………………………… Câu 9: Anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh SVTH: Huỳnh Thị Nhi GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa luận tốt nghiệp Rất khơng Khơng Bình thường Quan quan trọng quan trọng trọng Rất quan trọng Chất lượng dịch vụ nhà cung cấp Nhà cung cấp đảm bảo thời gian Giá dịch vụ hợp lý Nhà cung cấp dịch vụ có uy tín cao H U Ế Thái độ phục vụ nhà cung cấp KI N H TẾ TỪ CÂU 10 ĐẾN CÂU 17 CHỈ DÀNH CHO NHỮNG DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP ĐANG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ KINH DOANH Anh/chị vui lòng cho biết đánh giá nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh mà anh/chị sử dụng Ọ C Câu 10: Anh/chị sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh nào? (có thể chọn nhiều đáp TR Ư Ờ N G Đ ẠI H án)  Dịch vụ phát triển công nghệ sản phẩm  Dịch vụ tư vấn quản lý  Dịch vụ cung cấp thông tin  Dịch vụ tiếp cận thị trường  Dịch vụ sở hạ tầng  Dịch vụ tư vấn pháp lý  Khác (vui lòng nêu rõ): ………………………………………………… Câu 11: Anh/chị sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh đơn vị cung cấp? ………………………………………………………………………………………… Câu 12: Anh/chị sử dụng dịch vụ khoảng thời gian bao lâu?  Dưới tháng  Từ tháng đến tháng  Từ tháng đến tháng  Trên tháng Câu 13: Chất lượng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh nào?  Rất  Kém  Bình thường  Tốt Câu 14: Giá phí dịch vụ bên cung cấp?  Rất tốt  Rất thấp  Thấp  Bình thường  Cao  Qúa cao Câu 15: Tính kịp thời việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh? SVTH: Huỳnh Thị Nhi GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa luận tốt nghiệp  Rất khơng kịp thời  Không kịp thời  Kịp thời  Bình thường  Rất kịp thời Câu 16: Lý anh/chị lựa chọn nhà cung cấp tại? (có thể chọn nhiều đáp án)  Có uy tín tiếng tăm  Bạn bè đồng nghiệp khuyên chọn  Đó nhà cung ứng  Khơng tiền  Rẻ  Nhà cung ứng có liên quan ảnh hưởng đến việc kinh doanh  Khác (vui lòng nêu rõ): …………………………………………… H U Ế Câu 17: Anh/chị có ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh công ty cung cấp hay khơng? Có (chuyển sang phần II)  Khơng Câu 17.1: Tại anh/chị lại thay đổi KI N H TẾ  Khơng thỏa mãn  Có nhiều lựa chọn  Khác (vui lòng nêu rõ): …………………………………………… H Ọ C PHẦN II THÔNG TIN CÁ NHÂN Vui lòng khoanh tròn vào lựa chọn anh/chị TR Ư Ờ N G Đ ẠI Câu 1: Xin vui lòng cho biết giới tính anh/chị: Nam Nữ Câu 2: Xin vui lòng cho biết anh/chị thuộc nhóm tuổi đây: Từ 18 – 22 tuổi Từ 23 – 29 tuổi Từ 30 – 39 tuổi Trên 40 tuổi Câu 3: Xin vui lòng cho biết trình độ học vấn anh/chị: Dưới trung học phổ thông Cao đẳng Đại học Sau đại học Câu 4: Xin vui lòng cho biết thu nhập hàng tháng anh/chị: Dưới triệu Từ đến triệu Từ đến 10 triệu Từ 10 đến 20 triệu Trên 20 triệu Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ anh/chị! SVTH: Huỳnh Thị Nhi GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC B – KẾT QUẢ XỬ LÝ SPSS 20.0 B1 Khái quát mẫu điều tra Giới tính Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Nam 96 70.6 70.6 70.6 Nữ 40 29.4 29.4 100.0 136 100.0 100.0 Total Độ tuổi Percent Valid Percent Cumulative 52.2 Từ 23 – 29 tuổi 46 33.8 33.8 Từ 30 – 39 tuổi 15 11.0 11.0 2.9 136 100.0 Trên 40 tuổi 86.0 2.9 97.1 100.0 100.0 Ọ C Total 52.2 TẾ 52.2 H 71 KI N Valid Từ 18 – 22 tuổi H U Percent Ế Frequency H Trình độ học vấn Frequency Total ẠI Percent 7.4 7.4 16 11.8 11.8 19.1 88 64.7 64.7 83.8 22 16.2 16.2 100.0 136 100.0 100.0 N TR Sau đại học Cumulative 7.4 Ờ Đại học Ư Valid Valid Percent 10 G Cao đẳng Đ Dưới trung học phổ thông Percent Thu nhập Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Dướii triệu 65 47.8 47.8 47.8 Từ đến triệu 28 20.6 20.6 68.4 Từ đến 10 triệu 29 21.3 21.3 89.7 Từ 10 đến 20 triệu 10 7.4 7.4 97.1 2.9 2.9 100.0 136 100.0 100.0 Trên 20 triệu Total SVTH: Huỳnh Thị Nhi GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa luận tốt nghiệp Lĩnh vực hoạt động Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 4.4 4.4 4.4 Bán lẻ 19 14.0 14.0 18.4 Thực phẩm 25 18.4 18.4 36.8 Vận chuyển 4.4 4.4 41.2 Du lịch 13 9.6 9.6 50.7 Ứng dụng công nghệ thông tin 22 16.2 16.2 66.9 Giáo dục 23 16.9 16.9 83.8 Khác 22 16.2 16.2 100.0 Total 136 100.0 100.0 H U Valid Ế Tài TẾ B2 Những khó khăn mà doanh nghiệp khởi nghiệp gặp phải KI N H $khó khăn Frequencies Responses Quan ly doanh nghiep 35 G N TR Total Ư Khac Ờ Co so tang 19.7% 42.1% 70 24.6% 52.6% 88 31.0% 66.2% 28 9.9% 21.1% 2.5% 5.3% 284 100.0% 213.5% 56 Đ Tiep can thi truong Von 26.3% ẠI pham 12.3% H Phat trien cong nghe va san $linhvuca Percent Ọ C N Percent of Cases a Dichotomy group tabulated at value B3 Nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh doanh nghiệp khởi nghiệp Nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Có Valid Khơng Total 111 81.6 81.6 81.6 25 18.4 18.4 100.0 136 100.0 100.0 SVTH: Huỳnh Thị Nhi GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa luận tốt nghiệp B4 Mức độ nhận biết dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Mức độ nhận biết dịch vụ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Có 73 65.8 65.8 65.8 Khơng 38 34.2 34.2 100.0 111 100.0 100.0 Total $kênh thông tin biết đến dịch vụ Frequencies Responses Cac buoi toa dam ve khoi nghiep Total Ế 50.7% 29 23.2% 39.7% 59 47.2% 125 100.0% 80.8% 171.2% H Ọ C a Dichotomy group tabulated at value TẾ chung 29.6% H Phuong tien thong tin dai $kenha 37 KI N Su gioi thieu cua nguoi quen Percent H U N Percent of Cases ẠI B5 Tình hình sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh G Đ Mức độ sử dụng Percent Valid Percent Missing Percent 22.5 34.2 34.2 48 43.2 65.8 100.0 Total 73 65.8 100.0 System 38 34.2 111 100.0 Chưa TR Valid Cumulative 25 Ư Có Ờ N Frequency Total $lý chưa sử dụng Frequencies Responses N Chua thay su can thiet $lydoa Chat luong cac cong ty cung cap chua dam bao Gia phi khong phu hop Total SVTH: Huỳnh Thị Nhi Percent of Percent Cases 29 52.7% 60.4% 16 29.1% 33.3% 10 18.2% 20.8% 55 100.0% 114.6% GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa luận tốt nghiệp a Dichotomy group tabulated at value Ý định sử dụng tương lai Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Không 4.5 10.4 10.4 Chưa rõ 23 20.7 47.9 58.3 Có 20 18.0 41.7 100.0 Total 48 43.2 100.0 System 63 56.8 111 100.0 Valid Missing Total H U Ế Nhận thức doanh nghiệp khởi nghiệp tính cần thiết dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 25 tro Chưa KI N Có Mean 48 Ọ C Tinh can thiet cua dich vu ho N Std Deviation Std Error Mean 3.92 862 172 3.83 753 109 H Muc su dung TẾ Group Statistics Paired Samples Correlations Sig Tinh can thiet cua dich vu ẠI 73 ho tro & Muc su dung -.053 659 G Đ Pair Correlation H N N Group Statistics N TR Ư Ờ Y dinh su dung tuong Std Error Mean Có 3.20 447 200 20 4.10 718 161 Paired Samples Correlations N Correlation Sig Tinh can thiet cua dich vu Pair Std Deviation lai Tinh can thiet cua dich vu ho Không tro Mean ho tro & Y dinh su dung 48 365 011 tuong lai Nhu cầu dịch vụ hỗ trợ kinh doanh $nhu cau ve dich vu Frequencies Responses SVTH: Huỳnh Thị Nhi Percent of GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa luận tốt nghiệp N Cases Tu van quan ly 34 13.8% 30.6% Cung cap thong tin 23 9.3% 20.7% Co so tang 23 9.3% 20.7% 44 17.9% 39.6% Tiep can thi truong 63 25.6% 56.8% Tu van phap ly 31 12.6% 27.9% Khac 28 11.4% 25.2% 246 100.0% 221.6% Phat trien cong nghe va san $nhua Percent pham Total Ế a Dichotomy group tabulated at value Statistics Dam bao thoi vu gian 111 111 25 25 111 25 25 25 3.97 4.20 4.33 3.97 873 667 784 730 653 2 2 Maximum 5 5 N G Đ Minimum Ọ C Std Deviation H 4.23 Thai phuc vu 111 ẠI Mean Uy tin 111 N Missing KI N Valid Gia ca hop ly H Chat luong dich TẾ H U B6 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh doanh nghiệp khởi nghiệp TR Ư Ờ B7 Một số đánh giá từ phía doanh nghiệp khởi nghiệp sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh sử dụng $dich vu dang su dung Frequencies Responses N $da Percent of Percent Cases Tu van quan ly 14.3% 29.4% Cung cap thong tin 8.6% 17.6% Co so tang 8.6% 17.6% 22.9% 47.1% Tiep can thi truong 20.0% 41.2% Tu van phap ly 17.1% 35.3% Khac 8.6% 17.6% Phat trien cong nghe va san pham SVTH: Huỳnh Thị Nhi GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa luận tốt nghiệp Total 35 100.0% 205.9% a Dichotomy group tabulated at value Thời gian sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Thoi gian su dung dich vu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 7.2 47.1 47.1 Từ tháng đến tháng 6.3 41.2 88.2 Từ tháng đến tháng 1.8 11.8 100.0 Total 17 15.3 100.0 System 94 84.7 111 100.0 Total Ế Missing H U Valid Dưới tháng H TẾ Một số đánh giá từ doanh nghiệp khởi nghiệp sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh đơn vị cung cấp Std Deviation 17 3.71 Gia phi dich vu 17 3.29 Tinh kip thoi 17 3.41 588 143 470 114 507 123 ẠI Chat luong dich vu Std Error Mean Ọ C Mean H N KI N One-Sample Statistics Đ One-Sample Test N G Test Value = df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Ờ t TR Ư Difference Lower Upper Chat luong dich vu -2.063 16 056 -.294 -.60 01 Gia phi dich vu -6.197 16 000 -.706 -.95 -.46 Tinh kip thoi -4.781 16 000 -.588 -.85 -.33 Lý lựa chọn nhà cung cấp $ly lua chon nha cung cap hien tai Frequencies Responses N co uy tin va tieng tam a $ly Percent of Percent Cases 11 29.7% 68.8% la nha cung ung nhat 8.1% 18.8% khong mat tien 10.8% 25.0% SVTH: Huỳnh Thị Nhi GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa luận tốt nghiệp nha cung ung co lien quan va anh huong den viec kinh 10 27.0% 62.5% 18.9% 43.8% 5.4% 12.5% 37 100.0% 231.2% doanh ban be va dong nghiep khuyen chon khac Total a Dichotomy group tabulated at value Mức độ trung thành muc trung Percent Valid Percent Cumulative Ế Frequency 76.5 3.6 23.5 100.0 Total 17 15.3 100.0 System 94 84.7 111 100.0 Không Total Lý thay đổi nhà cung cấp TẾ 76.5 H Missing 11.7 KI N Valid 13 Ọ C Có H U Percent H ly thay doi Percent Valid Percent N Total Total System TR Missing Ờ Có nhiều lựa chọn Ư Valid G Khơng thỏa mãn SVTH: Huỳnh Thị Nhi Cumulative Percent Đ ẠI Frequency 2.7 75.0 75.0 25.0 100.0 3.6 100.0 107 96.4 111 100.0 ... trợ kinh doanh Mục đích phân loại nhằm phân biệt dịch vụ hỗ trợ kinh doanh với dịch vụ kinh doanh thông thường khác Thứ nhất: Theo chức dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, hệ thống dịch vụ hỗ trợ kinh doanh. .. trợ kinh doanh  Khái niệm dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hình thức biểu dịch vụ hình thành phát triển trình hỗ trợ/thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh H U Ế doanh. .. nghiệp kinh tế Tùy thuộc vào điều kiện sản xuất kinh doanh đặc điểm doanh nghiệp tham gia vào trình sản xuất kinh doanh kinh TẾ tế địa phương, vùng quốc gia mà diện dịch vụ hỗ trợ kinh KI N H doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhu cầu sử dụng các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh của doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn thành phố huế , Nhu cầu sử dụng các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh của doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn thành phố huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay