Hoàn thiện hoạt động truyền thông qua kênh online cho thương hiệu merriman tại địa bàn thành phố đà nẵng

166 24 0
  • Loading ...
1/166 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 23:08

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ại Đ ĐỀ TÀI: ho HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THƠNG QUA KÊNH ONLINE CHO THƯƠNG HIỆU MERRIMAN ̣c k TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG h in ́H tê ́ uê HOÀNG XUÂN PHÚ Huế, 5/2017 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đ ĐỀ TÀI: ại HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THƠNG ho QUA KÊNH ONLINE CHO THƯƠNG HIỆU MERRIMAN TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG h in ̣c k ́H tê Sinh viên thực hiện: Th.S Phan Thị Thanh Thủy Hoàng Xuân Phú Lớp: K47 Marketing Niên khóa: 2013-2017 Huế, 5/2017 ́ uê Giảng viên hướng dẫn: Đại học Kinh tế Huế Lời Cảm Ơn Lời em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Phan Thị Thanh Thủy tận tình hướng dẫn, giải đáp thắc mắc tạo điều kiện để em hoàn thành tốt khóa luận tốt Đ nghiệp ại Tiếp theo, em xin cảm ơn quý Thầy Cô trường Đại học ho Kinh tế Huế, Đại học Huế nói chung thầy cô thuộc khoa ̣c k Quản trị kinh doanh mơn Marketing nói riêng tận tâm giảng dạy truyền đạt không kiến thức mà kinh nghiệm in sống cho chúng em suốt năm học vừa qua Đặc biệt, em h xin gửi lời tri ân đến cô Hồ Thị Hương Lan, thầy Lê Quang Trực, ́H chúng em ngành Marketing kinh doanh tê thầy Tống Viết Bảo Hoàng - người truyền lửa cho ́ uê Bên cạnh đó, em xin chân thành cảm ơn Tổng Cơng ty cổ phần dệt may Hòa Thọ nói chung anh chị thuộc Trung tâm kinh doanh hàng thời trang Hòa Thọ Cơng ty nói riêng quan tâm giúp đỡ tạo hội cho em tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn cha mẹ ông bà, Đại học Kinh tế Huế bậc sinh thành vĩ đại sát cánh bên ủng hộ bước đường học tập lẫn sống Cảm ơn anh chị, bạn bè động viên em suốt trình thực nghiên cứu Do lần tiếp xúc với thực tế, kinh nghiệm kĩ hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót, em xin chân thành cảm ơn góp ý vơ quý giá Đ chân thành Quý thầy cô ại ho Huế, ngày 30 tháng năm 2017 Sinh viên thực ̣c k Hoàng Xuân Phú h in ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy MỤC LỤC Trang Mục lục .i Danh mục chữ viết tắt kí hiệu v Danh mục hình ảnh vi Danh mục biểu đồ vii Danh mục bảng .ix PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Đ Tính cấp thiết đề tài .1 ại Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung ho 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 ̣c k 3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 3.2 Khách thể nghiên cứu .2 3.3 Phạm vi nghiên cứu in Phương pháp nghiên cứu: h 4.1 Phương pháp thu thập phân tích liệu thứ cấp 4.2 Phương pháp thu thập phân tích liệu sơ cấp tê 4.2.1 Phương pháp thu thập ́H 4.2.2 Phương pháp chọn mẫu 4.2.3 Phương pháp phân tích, xử lý số liệu: ́ uê PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA TRUYỀN THÔNG MARKETING VÀ ONLINE MARKETING 1.1 Lý luận quản trị truyền thông Marketing Online Marketing 1.1.1 Khái niệm mô hình truyền thơng Marketing 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Mơ hình truyền thông Marketing .7 1.1.2 Thiết kế chương trình truyền thơng marketing 10 1.1.2.1 Xác định đối tượng mục tiêu 11 SVTH: Hoàng Xuân Phú i Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy 1.1.2.2 Xác định mục tiêu truyền thông marketing 11 1.1.2.3 Thiết kế thông điệp truyền thông marketing 11 1.1.2.4 Lựa chọn kênh truyền thông marketing 12 1.1.2.5 Xác định ngân sách truyền thông marketing 12 1.1.2.6 Quyết định công cụ truyền thông marketing 13 1.1.2.7 Đo lường kết truyền thông marketing 14 1.1.3 Truyền thơng Marketing tích hợp 14 1.1.3.1 Khái niệm 14 1.1.3.2 Vai trò truyền thơng marketing tích hợp 14 Đ 1.1.4 Lý luận Online marketing .15 ại 1.1.4.1 Khái niệm 15 1.1.4.2 Phân biệt marketing truyền thống marketing trực tuyến .16 ho 1.1.4.3 Các đặc điểm công cụ Online Marketing phổ biến 17 1.1.4.4 Các công cụ Online marketing phổ biến 19 ̣c k 1.2 Cơ sở thực tiễn ngành công nghiệp thời trang Việt Nam 26 1.2.1 Toàn cảnh ngành thời trang công sở Việt Nam 26 in 1.2.2 Ứng dụng online marketing ngành thời trang .27 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ONLINE MARKETING CỦA h THƯƠNG HIỆU MERRIMAN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 29 tê 2.1 Tổng quan Tổng Công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ thương hiệu thời trang Merriman 29 ́H 2.1.1 Tổng Công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ 29 ́ uê 2.1.1.1 Khái quát công ty 29 2.1.1.2 Lịch sử phát triển 29 2.1.1.3 Cơ cấu tổ chức: 32 2.1.1.4 Tầm nhìn - sứ mệnh 33 2.1.1.5 Các nguồn lực kinh doanh 33 2.1.2 Thương hiệu thời trang Merriman 40 2.1.2.1 Giới thiệu thương hiệu thời trang Merriman .40 2.1.2.2 Chức Trung tâm kinh doanh thời trang Merriman 40 2.1.2.3 Cơ cấu tổ chức 41 2.1.2.4 Chức phận 42 SVTH: Hoàng Xuân Phú ii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy 2.1.2.5 Các sản phẩm thương hiệu Merriman 44 2.1.2.6 Nguồn lực doanh thu 45 2.2 Phân tích thực trạng truyền thông qua kênh Online thương hiệu Merriman 46 2.2.1 Chiến lược marketing mục tiêu thương hiệu Merriman .46 2.2.2 Sơ lược hoạt động truyền thông qua kênh Online Merriman 48 2.2.3 Thực trạng hoạt động truyền thông qua kênh Facebook .49 2.2.3.1 Cách thức tổ chức vận hành hoạt động truyền thông qua Facebook Merriman .49 2.2.3.2 Phân tích kết truyền thông qua kênh Facebook .51 Đ 2.2.4 Thực trạng hoạt động truyền thông qua Website: .56 ại 2.2.4.1 Cách thức tổ chức thực hoạt động truyền thông qua Website Merriman .56 ho 2.2.4.2 Phân tích kết truyền thơng Website qua công cụ Google Analytics 58 2.3 Đánh giá khách hàng mục tiêu Fanpage Website Merriman 64 ̣c k 2.3.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 64 2.3.2 Đánh giá khách hàng công cụ Fanpage .65 2.3.3 Đánh giá khách hàng công cụ Website 66 in 2.3.4 Cảm nhận thương hiệu Merriman 67 h 2.3.5 Ý định tương lai khách hàng sản phẩm Merriman 68 tê 2.4 Kết khảo sát đáp viên hành vi mua sắm thời trang công sở nam hành vi tiếp cận thông tin qua Facebook, Website 69 ́H 2.4.1 Đối tượng khảo sát nam giới 69 2.4.1.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 69 ́ uê 2.4.1.2 Tìm hiểu hành vi mua hàng thời trang công sở nam 70 2.4.1.3 Tìm hiểu hành vi tiếp cận thông tin qua Facebook 78 2.4.1.4 Tìm hiểu hành vi tiếp cận thơng tin qua Website 82 2.4.2 Đối tượng khảo sát nữ giới 84 2.4.2.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 84 2.4.2.2 Hành vi mua sắm thời trang công sở nam 85 2.4.2.3 Tìm hiểu hành vi tiếp cận thơng tin qua Facebook 93 2.4.2.4 Tìm hiểu hành vi tiếp cận thông tin qua Website 97 SVTH: Hoàng Xuân Phú iii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG QUA KÊNH ONLINE CHO THƯƠNG HIỆU MERRIMAN 100 3.1 Phân tích ma trận SWOT online marketing thương hiệu Merriman .100 3.2 Giải pháp hoàn thiện hoạt động truyền thông qua kênh Online cho thương hiệu Merriman .101 3.2.1 Định hướng chung cho hoạt động truyền thông qua kênh Online cho thương hiệu Merriman .101 3.2.2 Hoàn thiện hoạt động truyền thông qua Facebook 102 3.2.2.1 Marketing qua Facebook 102 Đ 3.2.2.2 Hoàn thiện hoạt động truyền thông qua Websites: .107 ại PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 109 Kết luận 109 ho Kiến nghị 109 2.1 Đối với Tổng Công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ: .109 ̣c k 2.2 Đối với Trung tâm kinh doanh hàng thời trang Hòa Thọ: 110 PHỤ LỤC 113 h in ́H tê ́ uê SVTH: Hoàng Xuân Phú iv Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU AIDMA - Attention (Chú ý), Interest (Thích thú), Desire (Mong muốn), Memory (Ghi nhớ), Action (Hành động) AISAS - Attention (Chú ý), Interest (Thích thú), Search (Tìm kiếm), Action (Hành động), Share (Chia sẻ) CTA - Call to Action - Kêu gọi hành động Đ CNTT - Công nghệ thông tin ại CPD - Cost per Duration - tính tiền theo thời gian đăng Banner CPM - Cost per Impression - tính tiền dựa 1000 lượt view ho CPC - Cost per Click - Tính tiền từ click PR - Public Relations - Quan hệ công chúng ̣c k CPA - Cost per Action - Tính tiền dựa số lần thực hành động CPI - Cost per Install - Tính tiền dựa số lần cài đặt ứng dụng in CNTT - Công nghệ thông tin IMC - Intergrated Marketing Communitions - Truyền thồn Marketing tích hợp h PPC - Pay per Click - Tính tiền từ click ́H tê PPP - Pay per Performance - Tính tiền dựa số lần thực hành động ́ uê SVTH: Hồng Xn Phú v Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Trang Hình Mơ hình vĩ mô truyền thông Marketing Hình Mơ hình vi mơ truyền thông Marketing Hình Sơ đồ hành vi khách hàng thời đại Internet Hình Các cơng cụ Online marketing phổ biến 19 Hình Sơ đồ tổ chức Tổng Cơng ty dệt may Hòa Thọ 32 Đ Hình Sơ đồ cấu tổ chức trung tâm kinh doanh thời trang Hòa Thọ 41 ại Hình Bài đăng có chạy quảng cáo Fanpage 50 Hình Bài đăng khơng chạy quảng cáo Fanpage 50 ho Hình Trang Fanpage Merriman .51 Hình 10: Khu vực địa lý fans .56 ̣c k Hình 11 Website Merriman giao diện máy tính 57 Hình 12 Giao diện Website Merrman giao diện di động 57 in Hình 13 Các yếu tố liên quan đến thời gian giai đoạn 20/3/2016-20/3/2017 62 Hình 14 Tổng quan hiệu Website giai đoạn 20/3/2016-20/3/2017 63 h ́H tê ́ uê SVTH: Hoàng Xuân Phú vi Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy Không biết chọn size phù hợp Không biết phối đồ cho hợp 31 32.3% 46.3% 32 33.3% 47.8% Khác Total 7.3% 10.4% 96 100.0% 143.3% a Dichotomy group tabulated at value $B13 Frequencies Responses N Ptiện cập nhật xu hướng Đ a Chưa thời trang Internet Báo/ tạp chí ại Tivi Bạn bè Đồng nghiệp 14.8% 29.0% 47 34.8% 68.1% 1.5% 2.9% 3.0% 5.8% 27 20.0% 39.1% 6.7% 13.0% 26 19.3% 37.7% 135 100.0% 195.7% ̣c k Total Cases 20 ho Người thân Percent of Percent a Dichotomy group tabulated at value $B14 Frequencies in Responses N Tăng tự tin công việc tạo công việc khác doanh nghiệp Total 18.9% 52 35.1% 35 23.6% 51.5% 148 100.0% 217.6% 48.5% 41.2% 76.5% ́ uê Xây dựng hình ảnh 28 22.3% ́H Tạo thiện cảm với người 33 tê Tạo cảm giác vui vẻ, sáng Cases h a Vai trò công việc Percent of Percent a Dichotomy group tabulated at value Anh có biết đến thương hiệu Merriman khơng Cumulative Frequency Valid Có Valid Percent Percent 64 92.8 92.8 92.8 7.2 7.2 100.0 69 100.0 100.0 Không Total Percent SVTH: Hoàng Xuân Phú 138 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy $B16 Frequencies Responses N Phương tiện biết đến Cửa hàng a Merriman Percent of Percent Cases 45 42.9% 70.3% 16 15.2% 25.0% Mạng xã hội 28 26.7% 43.8% Quảng cáo trực tuyến 11 10.5% 17.2% 4.8% 7.8% 105 100.0% 164.1% Bạn bè/ người thân giới thiệu Email Total Đ a Dichotomy group tabulated at value Anh mua sắm/ sử dụng thương hiệu Merriman chưa ại Frequency 56 Chưa Total 64 System Total 81.2 Percent 87.5 87.5 11.6 12.5 100.0 92.8 100.0 7.2 69 100.0 in ̣c k Missing Rồi Cumulative Valid Percent ho Valid Percent h Anh có hài lòng với thương hiệu Merriman không Cumulative Valid Valid Percent Percent 45 65.2 80.4 80.4 Không 11 15.9 19.6 100.0 Total 56 81.2 100.0 System 13 18.8 69 100.0 Total ́ uê Có ́H Missing Percent tê Frequency $C1 Frequencies Responses N Lý sử dụng Facebook a Giữ liên lạc với bạn bè/ Percent of Percent Cases 67 32.4% 97.1% Phục vụ công việc 20 9.7% 29.0% Tìm kiếm bạn bè 31 15.0% 44.9% Cập nhật thông tin từ xã hội 55 26.6% 79.7% người thân SVTH: Hoàng Xuân Phú 139 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy Cập nhật thông tin cá nhân 22 10.6% 31.9% Chơi game 4.3% 13.0% Mua sắm 1.4% 4.3% 207 100.0% 300.0% Total a Dichotomy group tabulated at value $C2 Frequencies Responses N Tìm kiếm t tin/ mua sắm FB a Chưa Thời trang (áo quần, phụ kiện, ) Đ Đồ điện tử, tiêu dùng, gia dụng ại Mỹ phẩm Thực phẩm ho Total a Dichotomy group tabulated at value Percent of Percent Cases 34 34.3% 49.3% 26 26.3% 37.7% 20 20.2% 29.0% 8.1% 11.6% 11 11.1% 15.9% 99 100.0% 143.5% ̣c k Đâu khoảng thời gian anh thường truy cập vào FB * Anh thường truy cập vào FB phương tiện Crosstabulation Count in Anh thường truy cập vào FB phương tiện 6h sáng- 11h trưa Máy tính minh bảng Total 2 10 10 thường truy cập vào FB 11h trưa - h chiều 2h chiều - 6h chiều 6h chiều - 11h tối 20 ́H tê Đâu khoảng thời gian anh Điện thoại thơng h Máy tính bàn/laptop 18 33 12 36 18 69 ́ uê Sau 11h tối Total Anh like/ follow Fanpage cửa hàng thời trang chưa Cumulative Frequency Valid Rồi 59 Chưa 10 Total 69 Percent 85.5 Valid Percent Percent 85.5 85.5 14.5 14.5 100.0 100.0 100.0 $C6 Frequencies SVTH: Hoàng Xuân Phú 140 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy Responses N Lý like/follow Fanpage a thời trang Cập nhật thơng tin hàng hóa doanh nghiệp Đọc thơng tin hữu ích, thú vị quan tâm Theo dõi chương trình khuyến Bạn bè gửi lời mời like/follow Facebook tự động like/follow Đ Total Percent of Percent Cases 30 27.3% 50.0% 42 38.2% 70.0% 26 23.6% 43.3% 10 9.1% 16.7% 1.8% 3.3% 110 100.0% 183.3% a Dichotomy group tabulated at value ại $C7 Frequencies Responses ho Điều quan tâm a Percent of Percent Cases Chương trình khuyến 31 29.0% 50.8% Các viết thời trang 45 42.1% 73.8% Thư giãn 28 26.2% 45.9% ̣c k Fanpage N Minigame 2.8% 4.9% 107 100.0% 175.4% in Total a Dichotomy group tabulated at value h Tình trang viếng thăm website chuyên thời trang Cumulative Valid Chưa Valid Percent 24.6 24.6 7.2 7.2 chương trình khuyến Percent 24.6 ́H 17 Chỉ ghé thăm có 31.9 38 55.1 55.1 1-2 lần/ tháng 7.2 7.2 94.2 3-4 lần / tháng 5.8 5.8 100.0 69 100.0 100.0 Total 87.0 ́ uê Chỉ ghé thăm cần mua Percent tê Frequency $D2 Frequencies Responses N a $D2 Mua cho thân/bạn bè/ người thân Xem viết thời trang SVTH: Hoàng Xuân Phú Percent Percent of Cases 33 24.3% 55.0% 32 23.5% 53.3% 141 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy Để xem chương trình khuyến Để xem sản phẩm/ sưu tập So sánh với sản phẩm thương hiệu khác Tham khảo giá/ mẫu mã Total 22 16.2% 36.7% 11 8.1% 18.3% 14 10.3% 23.3% 24 17.6% 40.0% 136 100.0% 226.7% a Dichotomy group tabulated at value $D5 Frequencies Responses Đ a Website hay vào N Cafebiz Thanh niên ại VnExpress Doanh nhân Sài Gòn Xem phim trực tuyến Thể thao 36 12.5% 52.2% 35 12.2% 50.7% 26 9.1% 37.7% 19 6.6% 27.5% 36 12.5% 52.2% 43 15.0% 62.3% 24 8.4% 34.8% 15 287 5.2% 21.7% 100.0% 415.9% h a Dichotomy group tabulated at value 76.8% in Khác Total 18.5% ̣c k Tinh tế Cases 53 ho Tuổi trẻ Percent of Percent ́H tê ́ uê SVTH: Hoàng Xuân Phú 142 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy Phụ lục 6: Kết SPSS hành vi mua thời trang công sở nam hành vi tiếp cận thông tin nữ giới Độ tuổi Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 23-29 25 46.3 46.3 46.3 30-39 19 35.2 35.2 81.5 40-50 16.7 16.7 98.1 Trên 50 1.9 1.9 100.0 54 100.0 100.0 Total Đ ại Tình trạng nhân Frequency 20 Đã kết hôn 34 Total 54 37.0 37.0 63.0 63.0 100.0 100.0 100.0 Lãnh đạo quan, tổ Doanh nhân sĩ, ) Buôn bán - dịch vụ Total Percent 11.1 11.1 11.1 14.8 14.8 7.4 7.4 26 48.1 48.1 13.0 13.0 94.4 100.0 5.6 5.6 54 100.0 100.0 25.9 33.3 81.5 ́ uê Nhân viên văn phòng Cumulative ́H Chuyên môn cao (kĩ sư, bác Valid Percent tê chức Percent h Frequency in Nghề nghiệp Valid Percent 37.0 ̣c k Độc thân Cumulative Valid Percent ho Valid Percent Thu nhập hộ gia đình Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent - 3.99 triệu đồng 7.4 7.4 7.4 - 7.499 triệu đồng 10 18.5 18.5 25.9 7.5 - 14.99 triệu đồng 29 53.7 53.7 79.6 SVTH: Hoàng Xuân Phú 143 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy Trên 15 triệu đồng 11 20.4 20.4 Total 54 100.0 100.0 100.0 $B2 Frequencies Responses N a Thương hiệu biết đến Percent of Percent Cases An Phước 39 16.7% 72.2% May 10 14 6.0% 25.9% Ninomax 42 17.9% 77.8% Merriman 16.2% 70.4% 10 4.3% 18.5% Owen 42 17.9% 77.8% 41 17.5% 75.9% 3.4% ại Đ 38 Belluni Việt Tiến Khác 234 a Dichotomy group tabulated at value 14.8% ho Total 100.0% 433.3% Frequency Dưới 400.000 Percent Valid Percent 1.9 1.9 1.9 29.6 44.4 74.1 27.8 601.000-800.000 24 44.4 801.000-1.000.000 12 22.2 22.2 3.7 3.7 54 100.0 100.0 h 15 96.3 tê Total Percent 27.8 401.000- 600.000 1.001.000-1.200.000 Cumulative in Valid ̣c k Chị thường chi cho lần mua đồ công sở nam 100.0 ́H Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Từ - 2.99 triệu 15 27.8 27.8 27.8 - 5.99 triệu 30 55.6 55.6 83.3 - 9.99 triệu 7.4 7.4 90.7 Từ 10 triệu trở lên 9.3 9.3 100.0 54 100.0 100.0 Total ́ uê Chi tiêu trung bình năm cho thời trang cơng sở nam $B7 Frequencies Responses SVTH: Hoàng Xuân Phú Percent of 144 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy N a $B7 Percent Bố Cases 8.7% 15.1% Chồng 34 37.0% 64.2% Người yêu 15 16.3% 28.3% Bạn bè 18 19.6% 34.0% Đồng nghiệp 6.5% 11.3% Đối tác 7.6% 13.2% Khác 4.3% 7.5% 92 100.0% 173.6% Total a Dichotomy group tabulated at value Ai người ảnh hưởng quan trọng đến định mua thời trang công sở nam chị Đ Cumulative Valid ại Frequency Tự định Chồng Percent Valid Percent 25 46.3 46.3 46.3 22 40.7 40.7 87.0 ho Bố/ mẹ Bạn bè 1.9 1.9 88.9 5.6 Tư vấn nhân viên bán hàng 54 94.4 1.9 96.3 3.7 3.7 100.0 100.0 in Total 5.6 1.9 ̣c k Người yêu Percent 100.0 h Mục đích chị mua đồ cơng sở nam tê Cumulative Frequency Quà tặng giao tiếp Valid Percent Percent ́H Valid Percent 14.8 14.8 24 44.4 44.4 59.3 Cả 22 40.7 40.7 100.0 Total 54 100.0 100.0 Mua cho người thân sử dụng 14.8 ́ uê cơng việc Vai trò chị mua đồ thời trang công sở Nam Cumulative Frequency Valid Là người định chịu trách nhiệm SVTH: Hoàng Xuân Phú 35 Percent 64.8 Valid Percent 64.8 Percent 64.8 145 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy Tư vấn cho bạn bè người 10 18.5 18.5 83.3 Cả 16.7 16.7 100.0 Total 54 100.0 100.0 thân $B11 Frequencies Responses N Tại nên mua đồ công sở Giúp tiết kiệm chi tiêu cho nam a người thân/ bạn bè Đ Thể quan tâm người thân/ bạn bè ại Vì vai trò tất yếu tơi ho Total a Dichotomy group tabulated at value Percent of Percent Cases 22 27.5% 40.7% 42 52.5% 77.8% 16 20.0% 29.6% 80 100.0% 148.1% One-Sample Statistics Mean ̣c k N Std Deviation Std Error Mean 54 4.41 630 086 Giá 54 4.19 675 092 Chất liệu vải 54 4.24 725 099 Thương hiệu 54 3.91 759 103 Vừa vặn/ phù hợp với thể 54 4.28 564 077 Màu sắc 54 4.19 552 075 54 3.81 754 tê 54 3.98 598 081 54 3.94 656 089 Dễ phối với trang phục khác phụ kiện ́ uê Độ bền 103 ́H giảm giá h Chương trình khuyến mãi, in Kiểu dáng, thiết kế One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference t Kiểu dáng, thiết kế df Sig (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 4.752 53 000 407 24 58 Giá 2.016 53 049 185 00 37 Chất liệu vải 2.440 53 018 241 04 44 SVTH: Hoàng Xuân Phú 146 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp Thương hiệu Vừa vặn/ phù hợp với thể Màu sắc Chương trình khuyến mãi, giảm giá GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy -.896 53 374 -.093 -.30 11 3.622 53 001 278 12 43 2.465 53 017 185 03 34 -1.804 53 077 -.185 -.39 02 -.227 53 821 -.019 -.18 14 -.622 53 537 -.056 -.23 12 Dễ phối với trang phục khác phụ kiện Độ bền Đ $B15 Frequencies Điều khơng hài lòng ại a Responses N Các yếu tố chất lượng sản ho phẩm Xu hướng thời trang không cập nhật 23 27.4% 45.1% 31 36.9% 60.8% ̣c k 18 21.4% Dịch vụ bán hàng 12 14.3% 23.5% 84 100.0% 164.7% $B16 Frequencies h Responses Chưa Cases 0.8% 48 36.4% Báo/ tạp chí 1.9% 88.9% ́H Internet Percent of Percent tê N a 35.3% in a Dichotomy group tabulated at value hướng Cases Khó tìm nơi mua hàng Total Phương tiện cập nhật xu Percent of Percent 6.8% 16.7% 11 8.3% 20.4% Bạn bè 28 21.2% 51.9% Người thân 14 10.6% 25.9% Đồng nghiệp 21 15.9% 38.9% 132 100.0% 244.4% Total ́ uê Tivi a Dichotomy group tabulated at value $B17 Frequencies Responses N a $B17 Mua cho người thân/ bạn bè Tư vấn cho người thân/ bạn bè SVTH: Hoàng Xuân Phú Percent Percent of Cases 36 48.0% 67.9% 31 41.3% 58.5% 147 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy Khác Total 10.7% 15.1% 75 100.0% 141.5% a Dichotomy group tabulated at value Chị có biết đến thương hiệu Merriman khơng Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Có 42 77.8 77.8 77.8 Không 12 22.2 22.2 100.0 Total 54 100.0 100.0 a Responses ại Đ Biết đến Merriman qua đâu $B19 Frequencies N Cửa hàng thiệu Mạng xã hội Quảng cáo trực tuyến Total a Dichotomy group tabulated at value Cases 28 36.4% 66.7% 15 19.5% 35.7% 22 28.6% 52.4% ̣c k ho Bạn bè/ người thân giới Percent of Percent 12 15.6% 28.6% 77 100.0% 183.3% in Chị mua sắm/ sử dụng thương hiệu Merriman chưa Percent 34 63.0 81.0 81.0 Chưa 14.8 19.0 100.0 Total 42 77.8 100.0 System 12 22.2 54 100.0 ́ uê Total ́H Missing Rồi Valid Percent tê Valid Percent h Cumulative Frequency Chị có hài lòng với thương hiệu Merriman khơng Cumulative Frequency Valid Có Valid Percent Percent 27 50.0 79.4 79.4 13.0 20.6 100.0 Total 34 63.0 100.0 System 20 37.0 54 100.0 Không Missing Percent Total SVTH: Hoàng Xuân Phú 148 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy $C1 Frequencies Responses N Lý sử dụng FB a Giữ liên lạc với bạn bè/ 51 người thân Cases 26.3% 94.4% Phục vụ công việc 13 6.7% 24.1% Tìm kiếm bạn bè 24 12.4% 44.4% Cập nhật thơng tin từ xã hội 47 24.2% 87.0% Cập nhật thông tin cá nhân 28 14.4% 51.9% 2.6% 9.3% Chơi game Mua sắm Đ Total Percent of Percent 26 13.4% 48.1% 194 100.0% 359.3% ại a Dichotomy group tabulated at value $C2 Frequencies Responses a Thời trang (áo quần, phụ kiện) Đồ điện tử, tiêu dùng, gia dụng 14.8% 31 32.6% 57.4% 14 14.7% 25.9% 27.8% 15 15.8% Trang sức Thực phẩm 22 h Mỹ phẩm Cases 8.4% ̣c k FB Percent of Percent in ho Tìm kiếm t tin/ mua sắm Chưa N 9.3% 23.2% 40.7% tê Total 5.3% 95 100.0% a Dichotomy group tabulated at value ́H Đâu khoảng thời gian chị thường truy cập vào FB 175.9% Cumulative Valid Percent Valid Percent Percent 6h sáng- 11h trưa 9.3 9.3 9.3 11h trưa - h chiều 14.8 14.8 24.1 2h chiều - 6h chiều 15 27.8 27.8 51.9 6h chiều - 11h tối 22 40.7 40.7 92.6 7.4 7.4 100.0 54 100.0 100.0 Sau 11h tối Total ́ uê Frequency Chị thường truy cập vào FB phương tiện SVTH: Hoàng Xuân Phú 149 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Máy tính bàn/laptop 14 25.9 25.9 25.9 Điện thoại thông minh 34 63.0 63.0 88.9 11.1 11.1 100.0 54 100.0 100.0 Máy tính bảng Total Chị like/ follow Fanpage cửa hàng thời trang chưa Cumulative Frequency Chưa Total Valid Percent Percent 49 90.7 90.7 90.7 9.3 9.3 100.0 54 ại Rồi Đ Valid Percent 100.0 100.0 $C6 Frequencies ho Cập nhật thông tin hàng hóa doanh nghiệp Đọc thơng tin hữu ích, thú vị Theo dõi chương trình 16 17.4% 32.7% 32 34.8% 65.3% 26 28.3% Bạn bè gửi lời mời Facebook tự động like/follow 6.5% 92 100.0% a Dichotomy group tabulated at value Responses a Fanpage 12.2% 187.8% ́ uê $C7 Frequencies N 24.5% ́H Total 13.0% tê 12 like/follow Nội dung quan tâm 53.1% h khuyến Cases in quan tâm Percent of Percent ̣c k Lý like/follow Fanpage a Responses N Percent of Percent Cases Chương trình khuyến 21 23.1% 43.8% Các viết thời trang 37 40.7% 77.1% Thư giãn 19 20.9% 39.6% Minigame 9.9% 18.8% Khác Total 5.5% 10.4% 91 100.0% 189.6% a Dichotomy group tabulated at value SVTH: Hoàng Xuân Phú 150 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy Tình trang viếng thăm website chuyên thời trang Cumulative Frequency Valid Chưa Chỉ ghé thăm có chương trình khuyến Chỉ ghé thăm cần mua Percent Valid Percent Percent 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 29.6 31 57.4 57.4 87.0 1-2 lần/ tháng 5.6 5.6 92.6 3-4 lần / tháng 5.6 5.6 98.1 Nhiều lần/ tháng 1.9 1.9 100.0 54 100.0 100.0 Total ại Đ $D2 Frequencies Responses a Lý truy cập Website Percent of Percent ho N Cases Mua cho người thân/ bạn bè 15 14.0% 30.6% Xem viết thời trang 24 22.4% 49.0% ̣c k Để xem chương trình 23 khuyến 46.9% in Để xem sản phẩm/ sưu 21.5% tập 20 thương hiệu khác 18.7% 40.8% 21 19.6% 42.9% 107 100.0% 218.4% tê Tham khảo giá/ mẫu mã Total 8.2% h So sánh với sản phẩm 3.7% ́H a Dichotomy group tabulated at value Tình trạng mua hàng trung bình Website chuyên thời trang công sở nam Valid Percent Valid Percent Percent Chưa mua lần 24 44.4 44.4 44.4 Từ 1-3 lần/ năm 22 40.7 40.7 85.2 Từ 4-6 lần/ năm 11.1 11.1 96.3 Từ 1-2 làn/ tháng 3.7 3.7 100.0 54 100.0 100.0 Total ́ uê Cumulative Frequency $D5 Frequencies Responses N SVTH: Hoàng Xuân Phú Percent Percent of Cases 151 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp a Website hay vào GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy Eva 20 11.4% 38.5% VnExpress 23 13.1% 44.2% Thanh niên 22 12.5% 42.3% Tuổi trẻ 17 9.7% 32.7% Tạp chí làm đẹp 40 22.7% 76.9% Tạp chí thời trang 37 21.0% 71.2% Khác Total 17 9.7% 32.7% 176 100.0% 338.5% a Dichotomy group tabulated at value ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Hoàng Xuân Phú 152 ... PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG QUA KÊNH ONLINE CHO THƯƠNG HIỆU MERRIMAN 100 3.1 Phân tích ma trận SWOT online marketing thương hiệu Merriman .100 3.2 Giải pháp hồn thiện hoạt động truyền. .. thơng qua kênh Online cho thương hiệu Merriman .101 3.2.1 Định hướng chung cho hoạt động truyền thông qua kênh Online cho thương hiệu Merriman .101 3.2.2 Hồn thiện hoạt. .. TÀI: ại HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG ho QUA KÊNH ONLINE CHO THƯƠNG HIỆU MERRIMAN TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG h in ̣c k ́H tê Sinh viên thực hiện: Th.S Phan Thị Thanh Thủy Hoàng Xuân Phú
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động truyền thông qua kênh online cho thương hiệu merriman tại địa bàn thành phố đà nẵng , Hoàn thiện hoạt động truyền thông qua kênh online cho thương hiệu merriman tại địa bàn thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay