Hiệu quả hoạt động online marketing tại công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và dịch vụ du lịch đại bàng

85 26 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 23:07

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - H U Ế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TẾ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ONLINE MARKETING TẠI CÔNG N H TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI DU LỊCH ĐẠI BÀNG Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Châu Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt Lớp K48C Marketing Huế, tháng 01 năm 2018 LỜI CẢM ƠN Khơng có thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ, hay nhiều, trực tiếp hay gián tiếp Trong Ế suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường đại học đến H U nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý Thầy TẾ Cô, gia đình bạn bè N H Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy Cô khoa Quản Trị Kinh Doanh - Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Ọ C KI Học Huế với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập ẠI H trường Và đặc biệt, đợt thực tập cuối khóa lần này, em xin Đ chân thành cảm ơn Th.s Nguyễn Thị Thúy Đạt tận tâm hướng dẫn G giúp đỡ em nhiều thông qua buổi học lớp Ờ N buổi nói chuyện, thảo luận cơ, để em hồn thành Ư khóa luận tốt nghiệp TR Tuy nhiên, hạn chế mặt thời gian nghiên cứu kiến thức chun mơn, nên q trình thực khóa luận khó tránh phải sai sót Vì em mong nhận ý kiến đóng góp từ q Thầy Cơ để đề tài hoàn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn! Huế, ngày 10 tháng 01 năm 2018 DANH MỤC VIẾT TẮT SEM – Search Engine marketing – Quảng cáo cơng cụ tìm kiếm SEO – Search Engine Optimization – Tối ưu hóa cơng cụ tìm kiếm CTR – Click Through Rate – Tỷ lệ nhấp chuột liên kết website CPC – Cost per click – Giá cho chuột PPC – Pay per click – Cách tính phí việc trả tiền cho nhấp chuột CPI – Cost per impression – Giá cho lượt hiển thị CPM – Cost per 1000 impressions – Giá 1000 lần hiển thị TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế CP TTQC & DVDL – Cổ phần truyền thông quảng cáo dịch dụ du lịch i DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Hình ảnh thể cầu tổ chức công ty Du Lịch Đại Bàng 30 Hình 2: Hình ảnh trang chủ website http://dulichdaibang.com 33 Hình 3: Hình ảnh trang chủ website https://khamphadisan.com 34 Hình 4: Hình ảnh tour du lịch cơng ty Đại Bàng lên top kết tìm kiếm 35 Hình 5: Hình ảnh cơng ty quảng cáo google adwords tour du lịch Đà Nẵng 35 Hình 6: Hình ảnh minh họa cho Panpage cơng ty 37 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Hình 7: Thống lê số đánh giá website: khamphadisan.com công ty 45 ii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Những lợi online marketing so với marketing truyền thống Bảng 2.1: Thống kê kết kinh doanh năm 2014- 2016 32 Bảng 2.2: Thống kê số email marketing chiến dịch tour du lịch Hà Giang mùa hoa tam giác mạch 40 Bảng 2.3: Thống kê chiến dịch chạy quảng cáo facebook tour du lịch Hà Giang mùa tam giác mạch 41 Ế Bảng 2.4: Thống kê số chạy google adwords tour du lịch Hà Giang mùa tam giác mạch .42 H U Bảng 2.5: Thống kê số email marketing tour lễ hội mùa đông Sapa 2017.43 N H TẾ Bảng 6: Thống kê số chạy google adwords tour Lễ hội mùa đông Sapa 2017 .44 KI Bảng 2.7: Đặc điểm mẫu nghiên cứu 47 H Ọ C Bảng 2.8: Nguồn thông tin khách hàng biết công ty CP TTQC & DVDL Đại Bàng .49 Đ ẠI Bảng 2.9: Những kênh trực tuyến khách hàng sử dụng .51 G Bảng 2.10: Thói quen sử dung kênh tìm kiếm khách hàng 51 Ờ N Bảng 2.11: Mức độ quan tâm du khách loại thông tin trực tuyến 54 TR Ư Bảng 2.12: Đánh giá du khách website công ty 55 Bảng 2.13: Đánh giá du khách fanpage công ty 56 Bảng 2.14: Đánh giá du khách email marketing công ty 58 iii MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT i DANH MỤC HÌNH ẢNH ii DANH MỤC BẢNG iii PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Ế Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 H U Phương pháp nghiên cứu .3 TẾ Cấu trúc đề tài N H PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .5 Ọ C KI CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ONLINE MARKETING TRONG NGÀNH DỊCH VỤ DU LỊCH ẠI H CƠ SỞ LÝ LUẬN .5 Đ 1.1 Các định nghĩa N G 1.1.1 Định nghĩa Marketing .5 Ư Ờ 1.1.2 Định nghĩa Online marketing TR 1.2 Bản chất online marketing 1.3 Những lợi online marketing so với marketing truyền thống 1.4 Các lợi ích online marketing 1.4.1 Đối với doanh nghiệp tổ chức 1.4.2 Đối với khách hàng 10 1.4.3 Đối với xã hội 10 1.5 Các hình thức online marketing .10 1.5.1 Quảng cáo trực tuyến 10 iv 1.5.2 Email marketing 12 1.5.3 Marketing thơng qua cơng cụ tìm kiếm - SEM 14 1.5.4 Mạng xã hội 15 1.5.5 Trang thông tin điện tử (Website doanh nghiệp) 18 1.6 Những điều kiện để thực online marketing 19 1.6.1 Hệ thống hành lang pháp lý 19 1.6.2 Điều kiện nhân 20 Ế 1.6.3 Điều kiện sở vật chất 21 H U CƠ SỞ THỰC TIỄN 21 TẾ 2.1 Vai trò xu hướng online marketing toàn cầu .21 KI N H 2.1 Tình hình ứng dụng Online Marketing ngành du lịch dịch vụ Việt Nam 23 Ọ C TÓM TẮT CHƯƠNG 25 G Đ ẠI H CHƯƠNG 2: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ONLINE MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠI BÀNG .26 Ư Ờ N Tổng quan công ty cổ phần truyền thông quảng cáo dịch vụ du lịch Đại Bàng .26 TR 2.1 Giới thiệu công ty cổ phần truyền thông quảng cáo dịch vụ du lịch Đại Bàng .26 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 26 2.1.2 Tầm nhìn sứ mệnh 28 2.1.3 Sản phẩm dịch vụ kinh doanh .29 2.1.4 Cơ cấu tổ chức .30 2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh công ty cổ phần truyền thông quảng cáo dịch vụ du lịch Đại Bàng .32 v 2.2 Hiệu hoạt động online marketing công ty cổ phần truyền thông quảng cáo dịch vụ du lịch Đại Bàng 32 2.2.1 Thực trạng hoạt động online marketing triển khai 32 2.2.1.1 Mục tiêu hoạt động online marketing 32 2.2.1.2 Các công cụ online marketing áp dụng 33 2.2.1.3 Ngân sách cho hoạt động online marketing .37 2.2.1.4 Nguồn nhân lực hỗ trợ cho hoạt động online marketing 39 U Ế 2.2.2 Hiệu hoạt động online marketingcông ty cổ phần truyền thông quảng cáo dịch vụ du lịch Đại Bàng áp dụng 39 TẾ H 2.2.2.1 Tour du lịch Hà Giang mùa hoa tam giác mạch .39 N H 2.2.2.2 Lễ hội mùa đông Sapa 2017 .43 Ọ C KI 2.2.2.3 Hiệu truyền thông trực tuyến tour du lịch Hà Giang mùa hoa tam giác mạch tour Lễ hội Sapa mùa đông 2017 mang lại .45 ẠI H 2.2.3 Kết điều tra khách hàng hoạt động online marketing công ty cổ phần truyền thông quảng cáo dịch vụ du lịch Đại Bàng 46 Đ 2.2.3.1 Mô tả mẫu điều tra 46 N G 2.2.3.2 Kênh truyền thông biết đến công ty CP TTQC & DVDL Đại Bàng .48 Ư Ờ 2.2.3.3 Thói quen hành vi sử dụng công cụ online marketing du khách .50 TR 2.2.3.4 Mức độ quan tâm du khách đến loại thông tin trực tuyến công ty CP TTQC & DVDL Đại Bàng 53 2.2.3.5 Đánh giá du khách website công ty CP TTQC & DVDL Đại Bàng .55 2.2.3.6 Đánh giá du khách Fanpage “Du Lịch Đại Bàng” công ty CP TTQC & DVDL Đại Bàng 56 2.2.3.7 Đánh giá du khách email marketing công ty CP TTQC & DVDL Đại Bàng 57 2.2.3.8 Đánh giá chung hài lòng du khách ứng dụng trực tuyến công ty CP TTQC & DVDL Đại Bàng 58 vi 2.2.4 Đánh giá chung hoạt động online marketing công ty cổ phần truyền thông quảng cáo dịch vụ du lịch Đại Bàng 59 TÓM TẮT CHƯƠNG 61 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ONLINE MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠI BÀNG 62 3.1 Cơ sở đề giải pháp 62 3.1.1 Định hướng phát triển công ty 62 H U Ế 3.2 Giải pháp nhằm hồn thiện hoạt động online marketing cơng ty cổ phần truyền thông quảng cáo dịch vụ du lịch Đại Bàng .63 TẾ TÓM TẮT CHƯƠNG 68 N H PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 KI KẾT LUẬN .69 Ọ C KIẾN NGHỊ .70 ẠI H 2.1 Đối với công ty cổ phần truyền thông quảng cáo dịch vụ du lịch Đại Bàng 70 TR Ư Ờ N G Đ 2.2 Đối với quyền tỉnh thừa thiên Huế .70 vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Ngày nay, với xu hướng tồn cầu hóa trình cạnh tranh doanh nghiệp diễn ngày khốc liệt Trong giới ngày phẳng, lượng thông tin ngày lớn, doanh nghiệp phải không ngừng nỗ lực để người tiêu dùng biết đến sản phẩm cơng ty hình ảnh thương hiệu chiếm trọn tâm trí khách hàng Cùng với phát triển vũ bảo công nghệ mở cửa thị trường mới, đặc biệt phát triển Internet tạo sức mạnh vô lớn kéo theo nhiều Ế hoạt động doanh nghiệp, khơng thể khơng kể đến hoạt động online U marketing với nhiều hình thức ngày đa dạng Khi kênh marketing truyền TẾ H thống dần trở nên tải với khả tương tác cao với người sử dụng, tính linh hoạt triển khai phong phú hình thức, online marketing N H dần trở nên phổ biến nhiều nước giới Cũng xu online KI marketing Việt Nam bắt đầu trở thành lựa chọn nhiều doanh nghiệp coi Ọ C cơng cụ cạnh tranh H Cùng với phát triển kinh tế, mức sống người dẫn ngày cải Đ ẠI thiện, nâng cao du lịch dần trở thành nhu cầu thiếu nhiều G người Khai thác mạnh nguồn tài nguyên du lịch để phát triển kinh tế Ờ N đảng nhà nước ta xác định nhiệm vụ trọng yếu phát Ư triển kinh tế Thừa thiên Huế nói riêng Việt Nam nói chung nơi có nguồn tài TR nguyên du lịch phong phú với nhiều điểm danh lam, thắng cảnh tiếng UNESCO cơng nhận Di sản văn hóa nhân loại Để khai thác mạnh đó, năm qua có nhiều cơng ty du lịch hình thành phát triển với mục đích chung đưa ngành du lịch nước nhà ngày lên Công ty Cổ Phần truyền thông quảng cáo dịch vu du lịch Đại Bàng số cơng ty đó, hình thành vào ngày 25 tháng 10 năm 2012, có trụ sở số 115 Phạm Văn Đồng, thành phố Huế Ngồi ra, cơng ty có vài chi nhánh tỉnh khác Quảng Bình, Quảng Trị Đà Nẵng Tự hào cơng ty du lịch có nhiều đóng góp cho nghành du lịch nước nhà năm qua, nhiên nói cơng ty vần non trẻ SVTH: Nguyễn Văn Châu – Lớp K48C Marketing Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ONLINE MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠI BÀNG 3.1 Cơ sở đề giải pháp 3.1.1 Định hướng phát triển công ty Bắt nhịp nghiệp đổi đất nước 20 năm qua, ngành Du lịch có nhiều tiến đạt thành tựu đáng ghi nhận Những tiêu lượng U Ế khách, thu nhập, tỷ trọng GDP việc làm khẳng định vai trò ngành Du lịch H kinh tế quốc dân TẾ Khơng thể phủ nhận, ngành Du lịch góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, N H xoá đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa, bảo KI vệ mơi trường giữ vững an ninh, quốc phòng Bên cạnh thành tựu đạt được, Ọ C ngành Du lịch bộc lộ nhiều hạn chế bất cập; nhiều khó khăn, trở ngại chưa H giải thoả đáng; chưa có bước phát triển đột phá để khẳng định thực ẠI ngành kinh tế mũi nhọn; hiệu phát triển chưa tương xứng với tiềm lợi Đ đất nước, phát triển ẩn chứa nhiều yếu tố thiếu bền vững Xu hướng hội N G nhập, hợp tác, cạnh tranh toàn cầu, giao lưu mở rộng tăng cường ứng dụng khoa Ờ học công nghệ kinh tế tri thức giới tạo hội to lớn TR Ư đồng thời thách thức phát triển Du lịch Việt Nam Trước bối cảnh chung đó, để ngày khẳng định vik trí cơng ty CP TTQC & DVDL Đại Bàng có định hướng phát triển vào năm tới sau: Tăng cường quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu cơng ty, chuyên cung cấp dịch vụ du lịch chất lượng, uy tín, hướng đến đáp ứng cao đến người tiêu dùng, trở thành công ty du lịch hàng đầu Việt Nam Đối với phát triển sản phẩm định hướng công ty tập trung xây dựng hệ thống sản phẩm, loại hình du lịch đặc trưng chất lượng cao sở phát huy giá trị tài nguyên du lịch độc đáo, đặc sắc, mạnh trội Ưu tiên phát triển du lịch biển SVTH: Nguyễn Văn Châu – Lớp K48C Marketing Trang 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt mạnh trội quốc gia; phát triển du lịch văn hóa làm tảng, phát triển du lịch sinh thái, du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm; liên kết phát triển sản phẩm khu vực gắn với hành lang kinh tế Xác định thị trường mục tiêu với phân đoạn thị trường theo mục đích du lịch khả tốn; ưu tiên thu hút khách du lịch có khả chi trả cao, có mục đích du lịch tuý, lưu trú dài ngày Phát triển mạnh thị trường nội địa, trọng khách nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, nghỉ cuối tuần, cơng vụ, mua sắm Đối với thị trường quốc tế tập trung thu hút phát triển mạnh thị trường khách quốc tế gần: Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), Đông Nam Á Thái Bình Dương (Singapore, U Ế Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Australia); Tăng cường khai thác thị trường khách cao H cấp đến từ Tây Âu (Pháp, Đức, Anh, Hà Lan, Ý, Tây Ban Nha, Scandinavia), Bắc Mỹ TẾ (Mỹ, Canada) Đông Âu (Nga, Ucraina); mở rộng thị trường từ Trung Đông N H Đối với phát triển nguồn nhân lực xây dựng lực lượng lao động du lịch đáp ứng yêu KI cầu chất lượng, hợp lý cấu ngành nghề trình độ đào tạo để đảm bảo tính Ọ C chuyên nghiệp, đủ sức cạnh tranh hội nhập khu vực, góp phần nâng cao chất lượng H dịch vụ du lịch, đáp ứng nhu cầu xã hội; tập trung đào tạo nhân lực bậc cao, đội ngũ ẠI quản lý, hình thành lực lượng “máy cái” để thúc đẩy chuyển giao, đào tạo chỗ G Đ đào tạo, huấn luyện theo yêu cầu công việc N 3.2 Giải pháp nhằm hồn thiện hoạt động online marketing cơng ty cổ Ư Ờ phần truyền thông quảng cáo dịch vụ du lịch Đại Bàng TR Online marketing xu hướng phát triển nhanh làm thay đổi không hoạt động marketing doanh nghiệp, mà làm thay đổi triết lý kinh doanh nhiều tổ chức, doanh nghiệp Với lợi ích vượt trội tính hữu dụng, độ bao phủ, tính hiệu chi phí, khả tương tác cá nhân hóa hoạt động quảng bá phân phối sản phẩm, online marketing dần khẳng định vị trí quan trọng việc tạo dựng thương hiệu xây dựng lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu khác khách hàng Tuy nhiên môi trường Internet không ngừng thay đổi qua ngày, người sử dụng ngày tinh vi kỹ tính việc tham gia chương trình có chiến dịch hay đơn cung cấp thơng tin cá nhân Với việc phân tích SVTH: Nguyễn Văn Châu – Lớp K48C Marketing Trang 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt đánh giá, nghiên cứu online marketing công ty CP TTQC & DVDL Đại Bàng định hướng trên, số giải pháp cụ thể đề xuất nhằm nâng cao hiệu chất lượng online marketing công ty sau: 3.2.1 Xây dựng nâng cao trình độ đội ngũ làm cơng tác online marketing Trong kinh doanh dịch du lịch, việc ứng dụng cơng cụ online marketing ln đòi hỏi đội ngũ quản lý, nhân viên khơng phải có trình độ chun mơn ngành du lịch, mà phải có khả làm việc, hiểu biết tốt công nghệ thông tin, ngoại ngữ Việc cập nhật thông tin, thiết kế nội dung, xây dựng tin Ế điện tử hay hỗ trợ khách hàng quản lý tương tác trực tuyến phải nhân viên U có chuyên môn, kỹ đảm nhận cách thường xuyên chun nghiệp TẾ H hồn thành tốt công việc đáp ứng nhu cầu khách hàng Do đó, để giải vấn đề này, công ty phải thực coi trọng việc đào tạo chuyên môn kỹ N H nghiệp vụ cho nhân viên đặc biệt mảng online marketing Ọ C KI 3.2.2 Thực online marketing cách có chiến lược Cách thức hoạt động mảng online marketing CP TTQC & DVDL Đại Bàng ẠI H thực như phần phụ nhằm truyền thơng cho chương trình, Đ kiện, tour du lịch cơng ty chưa thực đóng vai trò chủ chốt G chiến dịch Bộ phận marketing đưa lên chương trình, kiện, cách thức thực Ờ N chiến dịch phân bổ ngân sách sau thực chạy cơng cụ online TR Ư marketing nhằm truyền thông tin , kiện đến với khách hàng Rõ ràng chưa có chiến lược hay mục tiêu đặt cụ thể Vì trước thực chiến dịch online marketing, công ty cần đặt mục tiêu cụ thể, đánh giá hiệu đạt sau chiến dịch, điều quan trọng mục tiêu đặt phải theo sát, dựa nguồn lực sẵn có cơng ty, điều kiện mơi trường cạnh tranh, phải hiểu rõ tâm lý đặc điểm khách hàng, phân lịch thực cho khoảng thời gian cụ thể cho công cụ khác Sau lần thực chiến dịch cần nắm bắt ghi lại điểm mạnh, đúc kết kinh nghiệm, đồng thời tránh thất bại cho chiến dịch sau v.v SVTH: Nguyễn Văn Châu – Lớp K48C Marketing Trang 64 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt 3.2.3 Tăng cường mức độ tương tác khách hàng công cụ online marketing công ty Để đảm bảo khả ứng dụng cơng cụ online marketing ngày cao, công ty cần nâng cao nhận thức hiểu biết online marketing Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, thực cách có chiến lược mà phải trọng đến cách thức, phương thức thiết kế cách thức đăng tải ứng dụng cho thơng tin xuất cách hiệu Đặc biệt cần tạo thêm nhiều hội để khách hàng tương tác cách trực tiếp công cụ online marketingcông ty triển khai, điều quan trọng, khơng U Ế giúp tìm kiếm, tạo dựng độ tin cậy cho khách hàng mà sở quan trọng H để trì mối quan hệ bền lâu, tạo khách hàng trung thành cho công ty TẾ Cụ thể cần trọng giải đáp thắc mắc khách hàng ứng dụng N H trực tuyến Việc vừa đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin cho khách hàng KI vừa thể tôn trọng với khách hàng Trong kết khảo sát nghiên cứu Ọ C rõ, website mạng xã hội hai công cụ online marketing công ty mà H khách hàng sử dụng thường xuyên nhất, thắc mắc, giải đáp khách ẠI hàng chưa quan tâm, phản hồi giải đáp cách kịp thời tiếp đến G Đ xây dựng quản lý tốt liệu khách hàng, yếu tố quan Ờ N trọng định thành công hoạt động online marketing, liệu khách hàng Ư tài sản quý giá doanh nghiệp, có dựa liệu khách hàng TR nhà làm marketingthơng tin cần thiết để thiết kế nội dung hình thức thể phù hợp với nhu cầu khách hàng sử dụng công cụ online marketing doanh nghiệp 3.2.4 Cải tiến nội dung, hình thức cách thức sử dụng công cụ online marketing công ty Đối với công cụ website Cần xây dựng thiết kế website chuyên nghiệp, phải đảm bảo hình thức thu hút, đẹp, thân thiện với người dùng, bố trí thơng tin cách hợp lý, dễ dàng tìm kiếm thơng tin cho với người tiêu dùng Cần liên kết với nhiều website có uy tín, SVTH: Nguyễn Văn Châu – Lớp K48C Marketing Trang 65 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt nhiều người sử dụng, trang thơng tin du lịch có số người truy cập lớn để đặt quảng cáo công ty, banner, pop up v.v Nội dung giao diện website cần thiết kế riêng cho loại thiết bị truy cập máy tính, điện thoại Cần cập nhật thơng tin sản phẩm, dịch vụ công ty cách thường xuyên làm hình ảnh hay video hấp dẫn, đặc biệt cần kiểm soát chặt chẽ tính đồng thơng tin website với công cụ khác v.v Đối với công cụ mạng xã hội Thông qua khảo sát thực mạng xã hội hay cụ thể U Ế facebook kênh quan trọng, xu hướng cập nhật thông tin H nhiều người, đặc biệt giới trẻ, độ tuổi có nhu cầu du lịch lớn, TẾ cơng cụ cần có số giải pháp sau: N H Cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm dịch vụ, tour du lịch công ty, KI thường xuyên cập nhật thông tin fanpage, tránh tình trạng bỏ khơng q lâu, Ọ C khơng có đăng lên gây nên tình trạng qn lãng từ phía khách hàng H Những thơng tin đăng lên thể dạng hình ảnh hay video để ẠI kích thích người xem G Đ Tích cực chia nhiều clip hài hướng, có tính tương tác mạnh từ youtube có liên Ờ N quan đến sản phẩm, ngành nghề du lịch lên fanpage, khuyến khích người đăng tải Ư câu hỏi, viết, trải nghiệm sau tham gia sử dụng dịch vụ công ty lên TR tường để tăng mức độ tương tác Giải đáp, phản hồi thắc mắc, bình luận khách hàng fanpage cách kịp thời, xác, tránh để khách hàng đợi chờ lâu, gây cảm giác khó chịu hay có thêm phản hồi tiêu cực ngược lại Tăng cường lượt thích theo dõi fanpage cách xây dựng, tạo nhiều chương trình có ý nghĩa khách hàng mini game, tặng qùa với nhiều phần thưởng hấp dẫn để thu hút người chơi v.v Đối với công cụ email marketing Cơ sở để tạo nên chiến dịch email marketing đạt hiệu cao chất lượng danh sách email khách hàng mà cơng ty có Vì trước thực SVTH: Nguyễn Văn Châu – Lớp K48C Marketing Trang 66 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt chiến dịch gửi email cần rà sốt lại tất email có đồng thời phân loại email đối tượng khách hàng tiềm năng, phù hợp với chiến dịch Gửi email kèm theo lợi chúc hay khuyến đặc biệt vào dịp lễ đặc biệt tết, sinh nhật khách hàng sử dụng dịch vụ công ty, cách giúp cơng ty chăm sóc trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng Email gửi cần có tiêu đề thu hút, gợi mở gây cảm giác tò mò cho người nhận, nội dung email cần có thơng điệp rõ ràng, cung cấp thơng tin cần thiết, hửu ích cho người nhận, đồng thời kèm theo liên kết trở website công ty Email cần gửi thời điểm, tần suất gửi email cần tính tốn U Ế cách hợp lý để không gây nên cảm giác bị làm phiền từ phía khách hàng hay thông báo Công cụ chạy quảng cáo google adwords TẾ H spam v.v N H Để đạt hiệu cao chiến dịch chạy quảng cáo Google KI AdWords cơng ty cần trọng yếu tố sau: Ọ C Đảm bảo quán chạy quảng cáo Google AdWords: Những yếu tố cấu H thành quảng cáo từ khóa, ngơn ngữ, văn phong, hình ảnh, trang đích v.v cần ẠI thiết lập quán toàn chiến dịch quảng cáo từ vào G Đ Xác định rõ mục tiêu chạy quảng cáo Google Adwords từ bắt đầu: mục N tiêu thu hút nhiều khách hàng truy cập website, nâng cao tỷ lệ người truy cập số Ư Ờ lượt quảng cáo xuất hay Gia tăng doanh thu nâng cao hiệu quảng cáo v.v TR Việc xác định mục tiêu rõ ràng từ đầu chạy quảng cáo google adwords giúp công ty điều chỉnh chiến dịch quảng cáo phù hợp bám sát theo định hướng kinh doanh Lập danh sách từ khóa chạy quảng cáo: Khi bạn bắt đầu khởi tạo chiến dịch google adwords việc tổng hợp từ khóa vơ cần thiết Tổng hợp từ khóa với từ khóa ngắn, từ khóa dài, cụm từ khóa, hay từ khóa thuật ngữ viết tắt v.v trình chạy thêm từ khóa chất lượng, hay loại bỏ từ khóa hiệu lúc để tối ưu mẫu mẫu quảng cáo SVTH: Nguyễn Văn Châu – Lớp K48C Marketing Trang 67 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt TÓM TẮT CHƯƠNG Trên sở định hướng phát triển công ty CP TTQC & DVDL Đại Bàng, nhận định xu hướng cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động online marketing điều kiện thị trường cạnh tranh ngày gia tăng, chương phân tích làm rõ giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện tăng cường hiệu sử dụng online marketing Bao gồm giải pháp nuôi dưỡng, xây dựng nguồn nhân lực, Thực online marketing cách có chiến lược, tăng cường mức độ tương tác khách hàng, Cải tiến nội dung, hình thức cách thức sử dụng công cụ online TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế marketing công ty SVTH: Nguyễn Văn Châu – Lớp K48C Marketing Trang 68 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Một lần ta khẳng định lại Internet ngày phát triển đóng vai trò khơng thể thiếu doanh nghiệp tồn thị trường, lớn hay nhỏ Mang nhiều ưu vượt trội so với phương thức truyền thông khác, đặc biệt với hỗ trợ đắc lực kỹ thuật, công nghệ, thiết bị tiến việc nghiên cứu ứng dụng công cụ online marketing cách hợp lý tạo cho doanh nghiệp có lợi cạnh tranh vượt trội so với đối thủ Ế thị trường Internet với ứng dụng thay dần U phương thức kinh doanh tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ truyền thống Nó khơng TẾ H kênh truyền thơng kênh phân phối hiệu nhờ độ bao phủ, tính hiệu chi phí, khả tương tác từ làm sở mở rộng thị trường Do xây dựng N H thực hiệu chiến lược online marketing công ty trở nên cần thiết KI hết Ọ C Đối với công ty CP TTQC & DVDL Đại Bàng, để xâm nhập vào thị trường, H từ đầu cơng ty xác định online marketing đóng vai trò quan trọng để thu hút Đ ẠI khách hàng đồng thời khẳng định thương hiệu thị trường Việt Nam nói G chung tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng Tuy nhiều chiến dịch thực Ờ N tồn nhiều hạn chế nguồn nhân lực chưa đảm bảo, sở hạ tầng cơng nghệ Ư thấp, cách thức thực email marketing chưa thực hiệu quả, facabook TR marketing chưa đầu tư nhiều, tương tác với khách hàng fanpage thấp v.v phủ nhận nỗ lực không ngừng công ty việc áp dụng, đổi phát triển hình thức marketing mẻ Để nổ lực có kết quả, khơng thân doanh nghiệp phải tìm cho hướng áp dụng online marketing hiệu mà quan quản lý nhà nước với vai trò điều tiết kinh tế cần có sách, biện pháp áp dụng, khuyến khích thích hợp nhằm tạo nhiều điều kiện, tảng vững thức đẩy phát triển online marketing cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung thân cơng ty CP TTQC & DVDL Đại Bàng nói riêng SVTH: Nguyễn Văn Châu – Lớp K48C Marketing Trang 69 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt Hy vọng rằng, vấn đề phân tích nghiên cứu phần đem lại góc nhìn mẻ online marketing, có thêm thơng tin cần thiết, sở cơng ty áp dụng giải pháp thích hợp cho riêng mình, thúc đẩy trình ứng dụng online marketing hoạt động kinh doanh, góp phần làm cho cơng ty cho thương hiệu Du lịch Đại Bàng ngày vương xa thị trường Việt Nam quốc tế KIẾN NGHỊ 2.1 Đối với công ty cổ phần truyền thông quảng cáo dịch vụ du lịch Đại Bàng U Ế Nâng cao nhận thức toàn cán nhân viên ban lãnh đạo công ty TẾ H tầm quan trọng online marketing hoạt động kinh doanh từ đầu tư thêm nguồn lực cho mảng online marketing công ty, kinh ngân sách lẫn nhân sự, N H nâng cấp sở vật chất, máy móc liên quan đến công nghệ thông tin v.v KI Tạo thêm nhiều điều kiện cho nhân viện marketing công ty có hội tham gia Ọ C vào nhiều chương trình đào tạo, rèn luyện kỹ truyền thông trực tuyến, sử dụng H thành thạo công cụ online marketing để tăng cường hiệu hoạt động ẠI Cần phải có khoản tiền trích năm hay quy định cho G Đ hoạt động khen thưởng, phúc lợi cho nhân viên giỏi xuất sắc, có đóng góp N lớn cho cơng ty Ngồi cần phải có khoản chi phí để tìm hiểu chiến Ư Ờ lược, hoạt động online marketing đối thủ khác ngành, nghiên cứu cập TR nhật xu hướng sử dụng Internet khách hàng tiềm 2.2 Đối với quyền tỉnh thừa thiên Huế Cần đẩy mạnh chương trình xúc tiến, tăng cường mở rộng khai thác loại hình du lịch có địa bàn du lịch sinh thái, du lịch biển, du lịch nhà vườn v.v nhằm tăng tính đa dạng sản phẩm du lịch, tạo cho khách hàng có nhiều địa điểm loại hình tham quan Chú trọng công tác quảng bá Internet tài nguyên du lịch, thu hút khách đến với Huế nhiều cách: tăng cường hoạt động lễ hội có quy mơ lớn , tạo điều kiện khách du lịch quốc tế đơn giản hóa SVTH: Nguyễn Văn Châu – Lớp K48C Marketing Trang 70 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thị Thúy Đạt thủ tục quản lý khách lưu trú, xóa bỏ sách phân biệt giá, mở thêm nhiều tuyến bay đến với Huế để hành trình khách thực thuận lợi Tổ chức phối hợp quan quản lý với đơn vị kinh doanh, đặc biệt đơn vị kinh doanh, hoạt động nhiều mơi trường Internet, để tập hợp cập nhật thơng tin cách có hệ thống, nhanh chóng quy chế, thơng tin điểm đến, nguồn tài nguyên du lịch địa phương nhằm hỗ trợ thông tin cho khách du lịch quan tâm đến Huế Tích cực tổ chức nhiều thi sáng tạo, xây dựng sản phẩm du lịch Hoạt U TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H quảng bá ngành du lịch nước nhà ngày xa Ế động khơng góp phần nâng cao phong phú sản phẩm du lịch mà SVTH: Nguyễn Văn Châu – Lớp K48C Marketing Trang 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Philip Kotler (2007), marketing bản, nhà xuất Lao Động – Xã Hội Zeke Camusio, cẩm nang marketing trực tuyến, nhà xuất Bách khoa Hà Nội, năm xuất 2015 Philip Kotler (2009), Quản trị marketing, nhà xuất Lao Động – Xã Hội Claude c Hopkins, đời quảng cáo, nhà xuất kinh tế TP Hồ Chí Minh Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc 2005 , Phân tích liệu với SPSS, nhà xuất Thống kê U Ế Nguyễn cửu long (2006), Giáo trình thương mại điện tử, nhà xuất Hà Nội H Trần Thị Thúy Lan – Nguyễn Đình Quang (2006), Giáo trình tổng quan du TẾ lịch, nhà xuất Hà Nội N H Trần Minh Đạo (2009), Giáo trình marketing bản, Nhà Xuất Bản Trường KI Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Ọ C Tiếng Anh H Barry silverstein, Business to business Internet marketing Đ ẠI Philip Kotler, marketing management G Doug McKenzie – Mohr, Community Based social Marketing Ờ N Tài liệu truy cập mạng Internet TR online-677 Ư http://marketing.edu.vn/marketing-online/tim-hieu-ban-chat-cua-marketing- http://baocongthuong.com.vn/nam-2016-du-lich-viet-nam-can-moc-10-trieu-luotkhach-quoc-te.html https://www.khamphadisan.com/cong-ty-cp-truyen-thong-quang-cao-va-dich-vudu-lich-dai-bang/ http://www.brandsvietnam.com/9977-Bao-cao-Hanh-vi-Nguoi-tieu-dung-OnlineViet-Nam-2016 http://marketing.edu.vn/Internet-marketing/5-cong-cu-Internet-marketing-hieuqua-40 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT ĐIỀU TRA Ý KIẾN KHÁCH HÀNG PHIẾU KHẢO SÁT Số phiếu…… Kính chào quý Anh (Chị)! Tôi sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, tiến hành thu thập số liệu phục vụ cho khóa luận tốt nghiệp.Kính mong q Anh (Chị) bớt chút thời gian giúp hoàn thiện câu hỏi bên Tơi xin cam đoan thơng tin có phục vụ cho nghiên cứu không sử dụng cho mục đích khác U Ế Xin chân thành cảm ơn! H PHẦN I NỘI DUNG KHẢO SÁT TẾ Câu 1: Anh(Chị) có tìm kiếm thơng tin du lịchthông qua kênh trực tuyến không?  Không (kết thức phiếu khảo sát) N H  Có (tiếp tục phiếu khảo sát) KI Câu 2: Anh (Chị) thường xuyên tìm kiếm thơng tin du lịch trực tuyến qua kênh nào? (có thể chọn nhiều đáp án) Ọ C  Cơng cụ tìm kiếm (google, yahoo)  Blog, diễn đàn  Website, tin tức H  Báo, tạp chí  Mạng xã hội  Truyền hình, radio Đ ẠI  Kênh khác (vui lòng ghi rõ)………………………………………………  11 – 12  17– 18 N  – G Câu 3: Anh (Chị) thường xun tìm kiếm thơng tin trực tuyến vào khung nào?  20 – 21 Ư Ờ  Khung khác (vui lòng ghi rõ):……………… TR Câu 4: Anh (Chị) biết đến công ty du lịch Đại Bàng thông qua nguồn nguồn thơng tin đây? (có thể chọn nhiều đáp án)  Các cơng cụ tìm kiếm (google,yahoo)  Quảng cáo ngồi trời  Truyền hình, radio  Báo, tạp chí  Mạng xã hội  Bạn bè, người thân  Website, tin tức  Chương trình, kiện, hoạt động cộng đồng  Nguồn khác (vui lòng ghi rõ):…………………………………………………………………………… Câu 5: Để định tham gia dịch vụ du lịch Anh (Chị) thường tìm kiếm thông tin bao lâu?  Dưới 1tuần  Từ - tuần  Từ – tuần  Trên tuần Câu 6: Những hoạt động thường làm Anh (Chị) tìm kiếm thơng tin du lịch trực tuyến? (có thể chọn nhiều đáp án)  Đọc thơng tin cơng ty chương trình  Xem bình luận thành viên khác  Chia sẻ nội dung đăng  Tham gia bình luận  Hoạt động khác (vui lòng ghi rõ):………………………………………………………………… Câu 7: Xin cho biết mức độ quan tâm Anh (Chị) đến loại thông tin du lịch trực tuyến sau? Đánh dấu  vào ô phù hợp với ý kiến anh chị theo thang đo quy ước: 1: Rất không quan tâm, 2: Không quan tâm, 3: Bình thường, 4: Quan tâm, 5: Rất quan tâm Đánh giá Loại thông tin Thông tin chung sản phẩm, dịch dụ công ty      Giá tour dịch vụ cơng ty      Các hình ảnh, video quảng cáo công ty                                        U H Các hình ảnh, video trải nghiệm khách hàng khác TẾ  N H Các chương trình khuyến cơng ty tổ chức KI Các kiện bật công ty H Ọ C Các thông tin chung điểm đến du lịch Đ ẠI Những thông tin ẩm thực điểm du lịch N G Các bình luận khách hàng khác liên quan đến du lịch TR Ư Ờ Khác (nếu có):……………………………………………… Ế Câu 8: Anh (Chị) truy cập vào hai website chính: dulichdaibang.com khamphadisan.com cơng ty du lịch Đại Bàng chưa?  Rồi (vui lòng chuyển tiếp sang câu 9)  Chưa (vui lòng bỏ qua câu 9) Câu 9: Xin vui lòng cho biết mức độ đồng ý Anh (Chị) qua phát biểu website công ty sau? Đánh dấu  vào ô phù hợp với ý kiến anh chị theo thang quy ước: 1: Rất không đồng ý, 2: Không đồng ý, 3: Trung lập, 4: Đồng ý, 5: Rất đồng ý Đánh giá           Giao diện website thiết kế thân thiện với người sử dụng      Các thông tin tour du lịch phân loại rõ ràng, dễ      tìm kiếm Các thơng tin ln cập nhật nhanh chóng website      công ty Website cung cấp đầy thông tin sản phẩm công ty  U Các phát biểu     Các thơng tin chương trình q tặng, khuyến cung           Website có tên miền dễ nhớ Giao diện website thiết kế đẹp mắt, thân thiện với người TẾ H Ế sử dụng KI N H cấp thường xuyên website Khác (nếu Ọ C có)…………………………………………………… ẠI H Câu 10: Anh (Chị) truy cập vào trang Fanpage “Du Lịch Đại Bàng” công ty du lịch Đại Đ Bàng chưa? G  Rồi (vui lòng chuyển tiếp sang câu 11)  Chưa (vui lòng bỏ qua câu 11) Ờ N Câu 11: Xin vui lòng cho biết mức độ đồng ý Anh (Chị) qua phát biểu Fanpage Ư công ty sau? Đánh dấu  vào ô phù hợp với ý kiến anh chị theo thang quy ước: TR 1: Rất không đồng ý, 2: Không đồng ý, 3: Trung lập, 4: Đồng ý, 5: Rất đồng ý Đánh giá Các phát biểu      Fanpage cập nhật thông tin cách thường xuyên      Các hình ảnh, video đăng lên đẹp mắt thu hút      Các bình luận fanpage ln phản hồi kịp thời      Fanpage cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm, dịch vụ công ty Các thơng tin chương trình q tặng, khuyến mãi, minigame cung cấp thực thường xuyên fanpage Khác (nếu có)………………………………………………………           Câu 12: Anh (Chị) nhận xem email công ty du lịch Đại Bàng gửi chưa?  Chưa (vui lòng bỏ qua câu 13)  Rồi (vui lòng chuyển tiếp sang câu 13) Câu 13: Xin vui lòng cho biết mức độ đồng ý Anh (Chị) qua phát biểu email marketing công ty sau? Đánh dấu  vào ô phù hợp với ý kiến anh chị theo thang quy ước: H U Ế 1: Rất không đồng ý, 2: Không đồng ý, 3: Trung lập, 4: Đồng ý, 5: Rất đồng ý TẾ Các phát biểu Đánh giá                gia tour du lịch Các thơng tin chương trình q tặng, khuyến thường      thơng báo thơng qua email Khác (nếu có)………………………………………………      N H Ọ C Email thiết kế, trình bày đẹp bắt mắt KI Email có tiêu đề kích thích, khơi gợi mở hộp thư TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Email cung cấp nhiều thông tin cần thiết cho định tham Câu 14: Xin vui lòng cho biết mức độ hài lòng chung Anh (Chị) ứng dụng trực tuyến công ty du lịch Đại Bàng?  Rất khơng hài lòng  Khơng hài lòng  Trung lập  Hài lòng  Rất hài lòng  >55 PHẦN II THƠNG TIN CHUNG Giới tính:  Nam  Nữ Độ tuổi:  18 – 25  26 – 34  35 – 55 Nghề Nghiệp:  Sinh viên  Thương nhân  Lao động phổ thông  CBCNV  Đã nghỉ hưu  Khác (vui lòng ghi rõ):…………  Miền Bắc  Miền Trung  Miền Nam Đến từ vùng miền: “Xin chân thành cảm ơn quý Anh (Chị) tham gia cung cấp thông tin!” ... dụng công cụ online marketing du khách .50 TR 2.2.3.4 Mức độ quan tâm du khách đến loại thông tin trực tuyến công ty CP TTQC & DVDL Đại Bàng 53 2.2.3.5 Đánh giá du khách website công ty. .. marketing công ty Cổ H phần truyền thông quảng cáo dịch vụ du lịch Đại Bàng ẠI Thứ ba đánh giá hiệu công cụ online marketing sử G Đ dụng công ty Cổ phần truyền thông quảng cáo dịch vụ du lịch Đại... động kinh doanh công ty cổ phần truyền thông quảng cáo dịch vụ du lịch Đại Bàng .32 v 2.2 Hiệu hoạt động online marketing công ty cổ phần truyền thông quảng cáo dịch vụ du lịch Đại Bàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả hoạt động online marketing tại công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và dịch vụ du lịch đại bàng , Hiệu quả hoạt động online marketing tại công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và dịch vụ du lịch đại bàng , PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ONLINE MARKETING TRONG NGÀNH DỊCH VỤ DU LỊCH, CƠ SỞ LÝ LUẬN, CƠ SỞ THỰC TIỄN, CHƯƠNG 2: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ONLINE MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠI BÀNG, Tổng quan về công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và dịch vụ du lịch Đại Bàng, CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ONLINE MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠI BÀNG, PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay