Phân dạng trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số (2019) – Trần Duy Thúc

20 65 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 23:06

ài liệu gồm 20 trang được biên soạn bởi thầy Trần Duy Thúc phân dạng và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.1. Bài toán 1. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số từ biểu thức của hàm số y = f(x) hay y = f(x).+ Vấn đề 1. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số từ biểu thức của hàm số y = f(x).+ Vấn đề 2. Cho biểu thức f(x), hỏi khoảng đơn điệu của hàm số y = f(u(x)) + v(x).2. Bài toán 2. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số từ bảng biến thiên.+ Vấn đề 1. Cho bảng biến thiên của hàm số y = f(x). Hỏi khoảng đơn điệu của hàm số y = f(x).+ Vấn đề 2. Cho bảng biến thiên của hàm số y = f(x). Hỏi khoảng đơn điệu của hàm số y = f(u(x)) + v(x). ... 10 Phân dạng Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần Tính đơn điệu hàm số - 2019 Bài tốn Tìm khoảng đơn điệu hàm số từ bảng biến thiên Vấn đề Cho bảng biến thiên hàm số y  f  x  Hỏi khoảng đơn điệu. .. Ths Trần Duy Thúc SĐT: 0979.60.70.89 Nơi có ý chí, nơi có đường ! Phân dạng Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần Tính đơn điệu hàm số - 2019 Câu 10 (Đề Thi THPTQG 2017–Mã Đề 103) Cho hàm số y... Trần Duy Thúc SĐT: 0979.60.70.89 Nơi có ý chí, nơi có đường ! Phân dạng Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần Tính đơn điệu hàm số - 2019 D Hàm số nghịch biến khoảng  ;1  3;   Câu 16 Hàm số
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân dạng trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số (2019) – Trần Duy Thúc, Phân dạng trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số (2019) – Trần Duy Thúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay