Hướng dẫn lập trình PLC bằng phần mềm SYSWIN

17 1,633 3
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2013, 12:02

SYSWIN là 1 phần mềm lập trình cho PLC ORMON dưới dạng Ladder Diagram thực thụ chạy trong Windowns. Để cài đặt và chạy phần mềm này cần phải đảm bảo máy có cấu hình tối thiểu như sau :-Windowns 3.1, 3.11, Windowns 95,98-> 486 DX50CPU-> 8 M Byte RAM-> 10 MB đĩa cứng trốngMục lục:1/ Phần mềm SYSWIN2/Lập chương trình với SYSWIN3/Đặt tên ký hiệu mô tả (SYMBOY) cho các địa chỉ4/Nạp chương trình vào PLC5/Chạy chương trình6/Bổ sung các lệnh Timer và Counter vào chương trình7/Theo dõi hoạt động của chương trình8/Lưu chương trình9/Đọc chương trình từ PLC [ 30 ] Hớng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh Chơng 6: Lập trình bằng phần mềm SYSWIN trên máy tí nh ! !! ! 6.1 Phần mềm SYSWIN SYSWIN là 1 phần mềm lập trình cho PLC OMRON dới dạng Ladder Diagram thực thụ chạy trong Windows. Để cài đặt và chạy phần mềm này cần đảm bảo máy tí nh có cấu hình tối thiểu nh sau : ! !! ! 6.2 Lập chơng trình với SYSWIN 1) Chọn folder nơi lu SYSWIN và khởi động chơng trình 2) Từ menu File chọn New project để tạo chơng trình mới : PLC Type " CPM1 CPU " All Series " C Editor " Ladder Project Type " Program Interface " Serial Communications Bridge Option " Direct Windows 3.1, 3.11, Windows 95, Windows 98 > 486 DX50 CPU > 8 M Byte RAM > 10 MB đĩa cứng trống [ 31 ] Hớng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh Chơng 6: Lập trình bằng phần mềm SYSWIN trên máy tí nh F2 Modem Option " Local Coding Option " SYSMAC Way Chọn các mục trên ở hộp thoại New Project Setup xong rồi bấm OK 3) Màn hình sẽ hiện ra 1 khung làm việc cho chơng trình dạng Ladder Diagram Dùng chuột di đến thanh công cụ (Drawing Tool) và nhấn vào biểu tợng tiếp điểm (Contact) hoặc nhấn phí m trên bàn phí m để chọn lệnh này. Di chuột đến nơi cần đặt tiếp điểm trên sơ đồ và nhấn nút trái chuột. Đánh vào đị a chỉ 000.00 ở ô Address và nhấn OK trên hộp thoại trên. Màn hình sẽ hiện ra 1 network mới với tiếp điểm vừa nhập và ô chọn màu đen chuyền sang vị trí bên cạnh tiếp điểm này. [ 32 ] Hớng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh Chơng 6: Lập trình bằng phần mềm SYSWIN trên máy tí nh Làm tơng tự nh vậy với tiếp điểm tiếp theo Đánh vào ô Address điạ chỉ 000.01 rồi nhấn OK Tiếp theo từ thanh công cụ chọn lệnh Output rồi di chuột đến vị trí cần đặt lệnh và nhấn nút trái chuột Đánh vào ô Address đị a chỉ 010.00 rồi nhấn OK [ 33 ] Hớng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh Chơng 6: Lập trình bằng phần mềm SYSWIN trên máy tí nh F5 Nhập lệnh OR bằng cách tạo ra 1 tiếp điểm nối song song với tiếp điểm đầu tiên trên Network. Trên thanh công cụ chọn tiếp điểm Contact và đặt nó phí a dới tiếp điểm đầu tiên là 000.00 Gõ vào ô Address đị a chỉ 000.02 và nhấn OK Tiếp theo nối tiếp điểm vừa tạo với tiếp điểm nằm trên bằng cách chọn công cụ rồi nhấn chuột vào vị trí nằm giã 2 dòng hoặc nhấn [ 34 ] Hớng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh Chơng 6: Lập trình bằng phần mềm SYSWIN trên máy tí nh DEL Để xoá tiếp điểm CH000.01, nhấn con trỏ chuột ở tiếp điểm này (hoặc dùng bàn phí m di ô chọn đến tiếp điểm), nhấn (hoặc từ menu Edit chọn Delete). Nếu muốn phục hồi lại lệnh vừa bị xoá, chọn Undo từ menu này. [ 35 ] Hớng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh Chơng 6: Lập trình bằng phần mềm SYSWIN trên máy tí nh Hiện ta đã nhập xong 1 Network của chơng trình. Để thêm Network mới vào, bấm vào nút Insert Network Từ hộp thoại hiện ra, chọn vị trí nơi sẽ chèn Network mới. ở đây ta sẽ chèn Network mới vào phí a dới network hiện hành nên sẽ chọn BELOW Current Network và nhấn OK. Insert Network [ 36 ] Hớng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh Chơng 6: Lập trình bằng phần mềm SYSWIN trên máy tí nh Network mới này là lệnh END (01). Đặt con trỏ vào vị trí ô đầu tiên của network, sau đó bấm phí m F8 để chèn lệnh Function vào ô trống đó. Để chọn lệnh cần thiết, có thể đánh mã lệnh (ở đây là 01), đánh tên lệnh hoặc lựa Function từ 1 danh sách có sẵn bằng cách nhấp vào nút Select. Ngoài ra có thể tham khảo thêm về lệnh bằng cách nhấp vào nút Reference. Gõ END vào ô Function rồi nhấn OK để kết thúc Chơng trình hoàn chỉnh ta vừa nhập có dạng nh hình dới đây : ! !! ! 6.3 Đặt tên ký hiệu mô tả (SYMBOL) cho các đị a chỉ Để đặt tên ký hiệu mô tả cho các đị a chỉ, trớc tiên di ô chọn đến đị a chỉ cần đặt tên, ô Adr ở cuối màn hình sẽ hiển thị đị a chỉ hiện hành. sau đó bấm vào ô Sym và đánh vào 1 tên cho đị a chỉ này. Phần mô tả đị a chỉ có thể đánh vào ô Com. Lu tên vừa đặt bằng cách bấm nút STORE [ 37 ] Hớng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh Chơng 6: Lập trình bằng phần mềm SYSWIN trên máy tí nh ! !! ! 6.4 Nạp chơng trình vào PLC (Download program to PLC) Nối máy tí nh PC với PLC qua bộ chuyển đổi và cáp RS232C. Đầu cắm của bộ chuyển đổi sẽ nối vào cổng Peripheral Port của PLC. Address CH000.00 CH000.01 CH010.00 Symbol Switch0 Switch1 Motor RS-232C Adapter CPM1 CPU Unit Cáp RS-232C Máy tí nh có chạy SYSWIN [ 38 ] Hớng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh Chơng 6: Lập trình bằng phần mềm SYSWIN trên máy tí nh Từ menu Online, chọn Connect để kết nối với PLC Sau khi máy tí nh đã kết nối đợc với PLC, đèn COMM trên PLC sẽ nhấp nháy và các mục khác trên menu này trở thành màu đen (đợc phép lựa) Cũng từ menu Online chọn Download program. Một hộp thoại sau đây hiện ra hỏi ta có muốn xoá bộ nhớ chơng trình trong PLC không (Clear Program Memory) trớc khi nạp. Nên lựa tuỳ chọn này để tránh các vấn đề có thể xáy ra. Bấm OK để nạp chơng trình vào PLC. Khi việc nạp hoàn tất bấm nút OK ở hộp thoại sau để tiếp tục : Chú ý : Không thực hiện đợc việc Download vào PLC nếu PLC đang ở chế độ RUN Online Menu [ 39 ] Hớng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh Chơng 6: Lập trình bằng phần mềm SYSWIN trên máy tí nh ! !! ! 6.5 Chạy chơng trình (RUN) Chuyền PLC sang chế độ RUN hoặc MONITOR bằng nút PLC Mode Chuyển từ STOP/PRG Mode sang Monitor Mode rồi bấm OK PLC sẽ chuyển sang chế độ Monitor Mode PLC Mode . CPM1 qua hình ảnh Chơng 6: Lập trình bằng phần mềm SYSWIN trên máy tí nh ! !! ! 6.1 Phần mềm SYSWIN SYSWIN là 1 phần mềm lập trình cho PLC OMRON dới dạng. có cấu hình tối thiểu nh sau : ! !! ! 6.2 Lập chơng trình với SYSWIN 1) Chọn folder nơi lu SYSWIN và khởi động chơng trình 2) Từ menu File chọn New project
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn lập trình PLC bằng phần mềm SYSWIN, Hướng dẫn lập trình PLC bằng phần mềm SYSWIN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay