HC bệnh lý XQ Tim Phổi

164 8 0
  • Loading ...
1/164 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 11:28

... ngực, trung thất, bóng tim trớc Cuối đánh giá nhu mô Các héi chøng ë phæi HC phÕ nang  HC phÕ quản HC kẽ HC màng phổi HC mạch máu HC trung thất HC thành ngực HC nhu mô Hội chứng phế... bên tách hoàn toàn khỏi trờng phổi Thấy đợc mạch máu phổi tận hết cách thành ngực khoảng đến 1,5cm Bệnh nhân phải chụp hít vào Cách đọc phim phổi thẳng chuẩn Đánh giá xem phim chụp đủ tiêu chuẩn... giá phim phổi thẳng chuẩn Tiêu chuẩn kỹ thuật Phải thấy đợc lờ mờ đốt sống ngực (nếu phim phổi điện thấp) bờ cột sống ngực (nếu điện cao) Xơng bả vai hai bên tách hoàn toàn khỏi trờng phổi Thấy
- Xem thêm -

Xem thêm: HC bệnh lý XQ Tim Phổi, HC bệnh lý XQ Tim Phổi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay