HC bệnh lý XQ Tim Phổi

164 42 0
  • Loading ...
1/164 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 11:28

Cách đọc film XQ Tim Phổi ( phần 2) C¸ch đánh giá phim phổi thẳng chuẩn Bệnh nhân đợc chụp t sau trớc Phải lấy đợc hÕt trưêng phỉi: hai ®Ønh phỉi ®Õn hÕt hai gãc sờn hoành T bệnh nhân cân đối: Các đốt sống ngực phim Gai sau đốt sống ngực thẳng hàng phim Khớp ức đòn khớp đòn hai bên đối xứng qua đờng Cách đánh giá phim phổi thẳng chuẩn Tiêu chuẩn kỹ thuật Phải thấy đợc lờ mờ đốt sống ngực (nếu phim phổi điện thấp) bờ cột sống ngực (nếu điện cao) Xơng bả vai hai bên tách hoàn toàn khỏi trờng phổi Thấy đợc mạch máu phổi tận hết cách thành ngực khoảng đến 1,5cm Bệnh nhân phải chụp hít vào Cách đọc phim phổi thẳng chuẩn Đánh giá xem phim chụp đủ tiêu chuẩn cha Nên đánh giá hệ xơng, thành ngực, trung thất, bóng tim trớc Cuối đánh giá nhu mô Các hội chứng phổi HC phÕ nang  HC phÕ qu¶n  HC kÏ  HC màng phổi HC mạch máu HC trung thất HC thành ngực HC nhu mô Hội chứng phế nang Định nghĩa: Là thể có mặt chất bất thờng phế nang nh dịch, tế bào lành tính, ác tính  Bao gåm dÊu hiƯu: +H×nh mê cã bê viền mờ +Hình mờ có tính chất hợp lu +Hình mờ hệ thống +Hình ảnh phế quản phế nang chứa khí +Hình cánh bớm +Hình nốt mờ phế nang (chùm phế nang) +Tiến triển nhanh =>Chẩn đoán có >2 dấu hiệu Gặp số bệnh nh viêm phổi, phï phỉi, sái phÕ nang, viªm phỉi hÝt, ung thư tiĨu phÕ qu¶n phÕ nang  Mét sè bƯnh lý tim BƯnh lý tim bÈm sinh vµ mắc phải Trớc sử dụng X quang để ®¸nh gi¸  HiƯn nay: dïng X quang ®¸nh gi¸ phổi chủ yếu Để đánh giá: dùng siêu âm Doppler Hiện tại: dùng CT MRI Thông liên nhĩ Bệnh tim bẩm sinh tím muộn Còn tồn lỗ thông nhĩ phải nhĩ trái Cung động mạch phổi Giãn đoạn gần động mạch phổi Tim to, cung nhĩ phải lồi mỏm tim tiến sát đến thành ngực, hất lên Chiếu thấy động mạch phổi nảy Hẹp hai Là bệnh tim mắc phải (do thấp tim) Hẹp đơn hẹp phối hợp với hở Gây nhiều biến chứng Gây tăng áp lực tiểu tuần hoàn Hẹp hai Hình tim: bờ phải cung Bờ trái: Nhĩ trái to theo độ Phim chụp thực quản: thực quản bị đè đẩy sau đoạn 1/3 dới Vôi hóa valve Chạc ba khí phế quản bị đẩy lên cao, rộng Phổi: Hình ảnh tái phân bố tuần hoàn phổi Hình ảnh ứ huyết phổi: Đờng Kerley (B) Hình ảnh mờ phế nang Dịch màng phổi Siêu âm ®o diƯn tÝch valve, ®é dµy Tø chøng Fallot Lµ bƯnh tim bÈm sinh tÝm sím  HĐp động mạch phổi Động mạch chủ cỡi ngựa Thông liên thất Phì đại thất phải X quang: Hình ảnh cung động mạch phổi lõm/ Mỏm tim hất lên Tràn dịch màng tim Do nhiều nguyên nhân Gây hội chứng ép tim lâm sàng X quang: Tim to, hình bầu Các cung tim ngắn lại Chiếu: thấy tim h×nh hai bê  Té thơi người T.T ... ngực, trung thất, bóng tim trớc Cuối đánh giá nhu mô Các héi chøng ë phæi HC phÕ nang  HC phÕ quản HC kẽ HC màng phổi HC mạch máu HC trung thất HC thành ngực HC nhu mô Hội chứng phế... bên tách hoàn toàn khỏi trờng phổi Thấy đợc mạch máu phổi tận hết cách thành ngực khoảng đến 1,5cm Bệnh nhân phải chụp hít vào Cách đọc phim phổi thẳng chuẩn Đánh giá xem phim chụp đủ tiêu chuẩn... giá phim phổi thẳng chuẩn Tiêu chuẩn kỹ thuật Phải thấy đợc lờ mờ đốt sống ngực (nếu phim phổi điện thấp) bờ cột sống ngực (nếu điện cao) Xơng bả vai hai bên tách hoàn toàn khỏi trờng phổi Thấy
- Xem thêm -

Xem thêm: HC bệnh lý XQ Tim Phổi, HC bệnh lý XQ Tim Phổi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay