bai giang thuc hanh tien 2

190 44 0
  • Loading ...
1/190 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 10:15

BÀI : TIỆN CƠN NGỒI I SỬ DỤNG PANME II PHƢƠNG PHÁP TIỆN CƠN NGỒI III CÁC DẠNG SAI HỎNG KHI TIỆN CƠN IV TRÌNH TỰ GIA CƠNG CHI TIẾT CÔN I SỬ DỤNG PANME Các loại panme Cách sử dụng Panme đo kiểm I SỬ DỤNG PANME Các loại Panme Panme đo kích thước ngồi Panme đo kích thước Panme đo chiều sâu I SỬ DỤNG PANME Các loại Panme Panme đo kích thƣớc ngồi I SỬ DỤNG PANME Các loại Panme Panme đo kích thƣớc ngồi số điện tử I SỬ DỤNG PANME Các loại Panme Panme đo kích thƣớc I SỬ DỤNG PANME Các loại Panme Panme đo chiều sâu I SỬ DỤNG PANME Cách sử dụng Panme để đo kiểm Trƣớc sử dụng kiểm tra độ xác Panme Cách đọc kết đo Panme I SỬ DỤNG PANME Cách sử dụng Panme để đo kiểm Dùng mẫu kiểm tra độ xác Panme I SỬ DỤNG PANME Cách sử dụng Panme để đo kiểm Cách đo kích thƣớc ngồi IV PHƯƠNG PHÁP TIỆN CƠN TRONG Tiện dao rộng IV PHƯƠNG PHÁP TIỆN CƠN TRONG Tiện cách xoay bàn dao V CÁC DẠNG SAI HỎNG KHI TIỆN CƠN TRONG Góc đúng, kích thước khơng (hình a,b) Góc sai (hình c,d) Góc sai kích thước Đường sinh khơng thẳng V CÁC DẠNG SAI HỎNG KHI TIỆN CƠN TRONG V ĐO KIỂM CHI TIẾT CƠN TRONG VI TRÌNH TỰ GIA CƠNG CHI TIẾT CƠN TRONG Kích thước phơi : BÀI TẬP SỐ YÊU CẦU KỸ THUẬT : Dung sai kích thước lại δ = ± 0,1 mm VI TRÌNH TỰ GIA CƠNG CHI TIẾT CƠN TRONG VI TRÌNH TỰ GIA CƠNG CHI TIẾT CƠN TRONG Bước : Vạt mặt với lượng dư 2,5 mm Dao vạt mặt n = 160 vg/ph S = 0,10 mm/vg t = 2,5 mm VI TRÌNH TỰ GIA CƠNG CHI TIẾT CƠN TRONG Bước : Tiện trụ thơ tới kích thước Φ48 với chiều dài ≈ 17 mm Dao tiện vai n = 224 vg/ph S = 0,10 mm/vg t = mm VI TRÌNH TỰ GIA CƠNG CHI TIẾT CÔN TRONG Bước : Khoan lỗ suốt Φ 10 mm Mũi khoan Φ10 n = 450 vg/ph VI TRÌNH TỰ GIA CƠNG CHI TIẾT CƠN TRONG Bước : Đảo đầu vạt mặt đạt kích thước chiều dài 40 mm Dao vạt mặt n = 160 vg/ph S = 0,10 mm/vg VI TRÌNH TỰ GIA CƠNG CHI TIẾT CÔN TRONG Bước : Chống tâm tiện trụ thơ, tinh Φ50 tới kích thước Φ40 đảm bảo khoảng cách so với mặt đầu kẹp mâm cặp 15 mm Dao tiện vai n = 224 vg/ph S = 0,10 mm/vg t = mm VI TRÌNH TỰ GIA CÔNG CHI TIẾT CÔN TRONG Bước : Đảo đầu lăn nhám chéo toàn chiều dài Φ48 mm Dao lăn nhám n = 80 vg/ph S = 0,10 mm/vg VI TRÌNH TỰ GIA CƠNG CHI TIẾT CƠN TRONG Bước : Khoan lỗ suốt Φ 25 mm Mũi khoan Φ25 n = 450 vg/ph VI TRÌNH TỰ GIA CÔNG CHI TIẾT CÔN TRONG Bước : Xoay bàn dao trên, tiện lỗ côn k = 0,07 suốt chiều dài Dao tiện lỗ suốt n = 224 vg/ph S = 0,10 mm/vg ... mooc bao gồm số hiệu: 0, 1, 2, 3, 4, 6, nhỏ số lớn số Côn hệ mét gồm số hiệu: 4, 6, 80, 100, 120 , 140, 160 20 0, số hiệu kích thƣớc đƣờng kính lớn bề mặt cơn, độ k = 1: 20 khơng đổi II PHƢƠNG PHÁP... gốc ) 2 Góc dốc ( góc nghiêng ) mặt côn α D  d k tg   2l Đƣờng kính lớn mặt D Đƣờng kính nhỏ mặt d II PHƢƠNG PHÁP TIỆN CƠN NGỒI Các thơng số hình học chi tiết Chiều dài l: l  D d 2tg Chiều
- Xem thêm -

Xem thêm: bai giang thuc hanh tien 2 , bai giang thuc hanh tien 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay