bai giang thuc hanh phay 1

198 47 0
  • Loading ...
1/198 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 09:25

BÀI PHAY MẶT PHẲNG SONG SONG VÀ VUÔNG GÓC PHAY MẶT PHẲNG SONG SONG – VUÔNG GÓC PHAY MẶT PHẲNG YÊU CẦU KỸ THUẬT KHI PHAY MẶT PHẲNG PHAY MẶT PHẲNG BẰNG DAO PHAY TRỤ PHAY MẶT PHẲNG BẰNG DAO PHAY MẶT ĐẦU GÁ ĐẶT CHI TIẾT KHI PHAY MẶT PHẲNG PHAY MẶT PHẲNG SONG SONG - VUÔNG GÓC YÊU CẦU KỸ THUẬT KHI PHAY MẶT PHẲNG SONG SONG VUÔNG GÓC GÁ ĐẶT CHI TIẾT GIA CÔNG TRÌNH TỰ PHAY MẶT PHẲNG SONG SONG VUÔNG GÓC SAI HỎNG KHI PHAY MẶT PHẲNG KIỂM TRA MẶT PHẲNG SONG SONG - VUÔNG GÓC BÀI TẬP THỰC HÀNH PHAY MẶT PHẲNG YÊU CẦU KỸ THUẬT KHI PHAY MẶT PHẲNG ĐỘ KHÔNG THẲNG ĐỘ KHÔNG PHẲNG ĐỘ NHÁM BỀ MẶT Phay mặt phẳng với dao phay trụ ĐẶC ĐIỂM- CẤU TẠO DAO PHAY TRỤ Các loại dao phay trụ Cấu tạo dao phay trụ PHƯƠNG PHÁP LẮP DAO PHAY TRỤ Lắp trục dao máy phay ngang Lắp dao phay trụ lên trục dao phay Lực dọc trục gá dao phay trụ PHƯƠNG PHÁP PHAY THUẬN VÀ PHAY NGHỊCH Đònh nghóa phay thuận phay nghòch Đặc điểm phay thuận phay nghòch loại dao phay trụ TỔ HP DAO PHAY TRỤ DAO TRỤ RĂNG THƯA VÀ RĂNG NHẶT DAO PHAY TRỤ RĂNG THẲNG DAO PHAY TRỤ RĂNG XOẮN CẤU TẠO DAO PHAY TRỤ CÁC BỀ MẶT CƠ BẢN CỦA DAO PHAY TRỤ a : mặt trước b : mặt sau c : mặt lưng CÁC GÓC ĐỘ CƠ BẢN CỦA DAO PHAY TRỤ a : góc sau b: góc sắc g: góc trước l : góc xoắn dao phay có xoắn * dao phay trụ góc phụ PHƯƠNG PHÁP LẮP DAO PHAY TRỤ LẮP TRỤC DAO LÊN MÁY PHAY NGANG đai ốcxiết trục dao đai ốc xiết giá đở trục dao dao phay trụ khâu đònh vò ốc cố đònh xà đở trục xiết rút dao bạc lót PHƯƠNG PHÁP LẮP DAO PHAY TRỤ LẮP DAO LÊN TRỤC DAO PHƯƠNG PHÁP LẮP DAO PHAY TRỤ LỰC DỌC TRỤC KHI LẮP DAO PHAY TRỤ Phụ thuộc vào chiều xoắn chiều quay dao, cho lực dọc trục hướng vào trục Hoặc lắp dao tổ hợp có chiều xoắn trái phải ngược tóm lại : dao có chiều xoắn phải, nên lắp dao cho có chiều quay ngược chiều kim đồng hồ dao có chiều xoắn trái , nên lắp dao có chiều quay chiều kim đồng hồ PHƯƠNG PHÁP PHAY THUẬN VÀ PHAY NGHỊCH PHƯƠNG PHÁP PHAY NGHỊCH Đònh Nghóa: Là trình phay chiều quay dao chiều tiến bàn máy ngược PHƯƠNG PHÁP PHAY THUẬN Đònh Nghóa: Là trình phay chiều quay dao chiều tiến bàn máy chiều 10 đo kiểm tra Dụng cụ đo: * Thước kẹp * Palme đo Dụng cụ kiểm tra * Tam-pông Phương pháp kiểm tra: Ngoài việc kiểm tra đường kính lỗ bề dày đầu phải kiểm tra khoảng cách tâm lỗ bản, độ không vuông góc mặt đầu đường tâm lỗ, độ không song song tâm lỗ Thước kẹp Palme đo Tam-pông Các bước chuẩn bò Đọc vẽ Chuẩn bò phôi Chuẩn bò máy Chuẩn bò dao Chuẩn bò đồ gá Chuẩn bò dụng đo kiểm tra Chuẩn bò dụng cụ phụ Trình tự gia công 10 11 Phay 06 mặt yêu cầu kỹ thuật Phay bậc 06mm x 78mm Lấy dấu tâm 02 lỗ 12mm Khoan lỗ tâm – khoan lỗ 11,7mm Doa lỗ 12mm Lắp dao phay ngón 16mm Gá chi tiết lên mâm quay Phay cung tròn R 12mm Thay đổi lỗ đònh vò Phay tròn 24mm Tháo chi tiết, lấy bavớ, kiểm tra Khoan – khoét - doa Lưỡi khoan Lưỡi khoét Phương pháp khoét – doa tay quay Bản vẽ chi tiết gia công Máy phay ngang Máy phay đứng Đồ gá gia công chi tiết Dụng cụ phụ búa Mỏû lết Chìa khóa chữ thập Các dạng sai hỏng Đường tâm lỗ không song song Đường tâm lỗ không thẳng góc với mặt đáy Khoảng cách tâm lỗ không xác Độ bóng độ xác lỗ không đạt yêu cầu kỹ thuật An toàn lao động Khi dònh vò chi tiết mâm quay để phay tròn 24mm cần lót chêm để tránh trường hợp dao cắt vào mâm quay Càng loại chi tiết cứng vững, để tránh biến dạng chi tiết kẹp chặt điểm đặt lực kẹp phải đặt vào điểm tì hay gần điểm tì Dao dùng để gia công chi tiết LƯỢI KHOAN DAO PHAY RĂNG XOẮN LƯỢI DOA DAO PHAY MẶT ĐẦU DAO PHAY NGÓN LƯỢI LÃ ... phay trụ PHƯƠNG PHÁP LẮP DAO PHAY TRỤ Lắp trục dao máy phay ngang Lắp dao phay trụ lên trục dao phay Lực dọc trục gá dao phay trụ PHƯƠNG PHÁP PHAY THUẬN VÀ PHAY NGHỊCH Đònh nghóa phay thuận phay. .. PHƯƠNG PHÁP PHAY NGHỊCH 11 PHAY MẶT PHẲNG BẰNG DAO PHAY MẶT ĐẦU ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TẠO DAO PHAY MẶT ĐẦU LẮP DAO PHAY MẶT ĐẦU LÊN MÁY PHAY PHƯƠNG PHÁP PHAY ĐỐI XỨNG VÀ KHÔNG ĐỐI XỨNG 12 ĐẶC ĐIỂM... điểm phay thuận phay nghòch loại dao phay trụ TỔ HP DAO PHAY TRỤ DAO TRỤ RĂNG THƯA VÀ RĂNG NHẶT DAO PHAY TRỤ RĂNG THẲNG DAO PHAY TRỤ RĂNG XOẮN CẤU TẠO DAO PHAY TRỤ CÁC BỀ MẶT CƠ BẢN CỦA DAO PHAY
- Xem thêm -

Xem thêm: bai giang thuc hanh phay 1, bai giang thuc hanh phay 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay