giao an lop 5 phan 3

306 17 0
  • Loading ...
1/306 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 07:53

Giáo án lớp 5A Tuần 21 Năm học 2015 - 2016 Thứ hai ngày 25 tháng năm 2016 MĨ THUẬT: (G.V chuyên trách) ……………………………………………………………… TẬP ĐỌC: TRÍ DŨNG SONG TOÀN I.Mục tiêu : -Biết đọc diễn cảm văn, đọc phân biệt giọng nhân vật -Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi Giang Văn Minh trí dũng song tồn, bảo vệ danh dự, quyền lợi đất nước (Trả lời câu hỏi SGK) * Giáo dục kỹ sống: Tư sáng tạo - GDHS kính phục Giang Văn Minh II.Chuẩn bị: - GV: SGK.Tranh ảnh minh hoạ học - HS: SGK III.Các hoạt động dạy học: T/ Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh G 1’ I Ổn định lớp: KT đồ dùng HS 3' II Kiểm tra :Gọi 2HS đọc trả lời -2HS đọc bài&trả lời câu hỏi -HS lớp nhận xét - Kể lại đóng góp to lớn liên tục ơng Thiện qua thời kì ( trước cách mạng , cách mạng thành công ,…) (HSY) -Việc làm ông Thiện thể -Ơng cơng dân u nước phẩm chất ? (HSTB) -GV nhận xét III Bài : 1' 1.Giới thiệu :GV nêu yêu cầu tiết học -HS lắng nghe 2.Hƣớng dẫn HS đọc tìm hiểu bài: 12' a/ Luyện đọc: -GV gọi HSK- G đọc -1HS đọc toàn -Cho HS đọc nối tiếp đoạn toàn & -4 HS đọc nối tiếp đoạn toàn & luyện đọc từ: lẽ, thám hoa, thoát … luyện đọc từ: lẽ, thám hoa, thoát … -Cho HS đọc nối tiếp đoạn lượt đọc -4 HS đọc nối tiếp đoạn lượt giải đọc giải -Cho HS đọc theo cặp -HS đọc theo cặp -Gọi 1HSK đọc toàn -1 HS đọc toàn -GV đọc mẫu toàn -HS lắng nghe 10' b/ Tìm hiểu bài: * Đoạn 1: Cho HS đọc thầm trả lời câu - HS đọc thầm trả lời câu hỏi hỏi Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 5A 10’ 3' Tuần 21 -Giang Văn Minh làm để vào gặp vua nhà Minh(HSTB) Giải nghĩa từ: khóc thảm thiết Ý 1:Sự khôn khéo Giang Văn Minh * Đoạn 2: HS đọc thầm trả lời câu hỏi - Sứ thần Giang Văn Minh làm cách để vua nhà Minh bãi bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng? Giải nghĩa từ: giỗ, tuyên bố Ý 2: Việc bỏ lệ cúng giỗ Liễu Thăng · Đoạn 3: HS đọc thầm trả lời câu hỏi - Nhắc lại nội dung đối đáp ông Giang Văn Minh với đại thần nhà Minh Giải nghĩa từ: (điển tích) Mã Viện, Bạch Đằng Ý 3: Cuộc đối đáp ông Giang Văn Minh với đại thần nhà Minh *Đoạn : HS đọc thầm trả lời câu hỏi -Vì nói ơng Giang Văn Minh người trí dũng song toàn ? Giải nghĩa từ: anh hùng thiên cổ, điếu văn … Ý : Sự thương tiếc ông Giang Văn Minh * Giáo dục kỹ sống: Tư sáng tạo c/ Đọc diễn cảm : -GV Hướng dẫn HS đọc diễn cảm -GV Hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn: "Chờ lâu …….lễ vật sang cúng giỗ" -Hướng dẫn HS thi đọc diễn cảm Năm học 2015 - 2016 -Khóc lóc thảm thiết - HS nêu HS đọc thầm trả lời câu hỏi -Vờ khóc than khơng có mặt để giỗ cụ tổ đời … - HS đọc thầm trả lời câu hỏi -HS nhắc lại SGK -HS lắng nghe - HS đọc thầm trả lời câu hỏi -HS thảo luận cặp trả lời theo ý -Cho HS đọc nối tiếp toàn -HS luyện đọc cá nhân, cặp, nhóm -HS thi đọc diễn cảm trước lớp -Cả lớp chọn bạn đọc tốt IV Củng cố , dặn dò : - GV hướng dẫn cho HS nêu nội dung -HS nêu: Ca ngợi sứ thần Giang - GV nhận xét tiết học Văn Minh trí dũng song tồn - u cầu HS nhà tiếp tục luyện đọc -HS lắng nghe kể thật nhiều ông Giang Văn Minh đời Lê - Chuẩn bị tiết sau: Tiếng rao đêm TOÁN: LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH I– Mục tiêu: Giúp HS : - Tính diện tích số hình cấu tạo từ hình học - Giáo dục HS tự tin,ham học toán Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 5A Tuần 21 II- Chuẩn bị: - GV : Bảng phụ SGK - HS : SGK III-Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động giáo viên 1- Ổn định lớp : KTDCHT 2- Kiểm tra cũ : Gọi HS(TB-K) - Viết cơng thức tính Dtích hình tam giác,hình thang, hình vng, hình chữ nhật - Gọi HS nhận xét - Nhận xét chung - Bài : a- Giới thiệu : Luyện tập tinh Dtích b–Hƣớng dẫn luyện tập: - Giới thiệu cách tính - Treo bảng phụ vẽ sẵn hình minh hoạ ví dụ SGK - Muốn tính Dtích mảnh đất ta làm ?(HSK) - u cầu HS thảo luận nhóm đơi tìm cách giải tốn - Gọi nhóm trình bày Kquả thảo luận nhóm - GV Kluận chung * Thực hành : Bài : - Gọi HS đọc đề bài, kết hợp quan sát hình vẽ - Yêu cầu HS làm vào vở, HSTB làm bảng phụ - Nhận xét,chữa Bài : - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm vào vở, HS làm bảng phụ - Nhận xét chữa 4- Củng cố-Dặn dò : - Nêu cơng thức tính Dtích hình học - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị sau: Luyện tập tính diện tích Năm học 2015 - 2016 Hoạt động học sinh - Bày DCHT lên bàn - HS lên bảng viết công thức - HS nêu - HS nghe - HS nghe - HS quan sát -Ta phải chia hình thành phần nhỏ hình có cơng thức tính Dtích - Từng cặp thảo luận - Các trình bày Kquả - HS nhận xét - HS đọc - HS làm ĐS : 66,5 m2 - HS nhận xét, chữa - HS đọc - HS làm ĐS: a) Chia mảnh đất hình vẽ b) 7230m2 - HS nêu - HS nghe ………………………………………… ………… Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 5A Tuần 21 Năm học 2015 - 2016 THỂ DỤC: TUNG VÀ BẮT BÓNG NHẢY DÂY, BẬT CAO I/Mục tiêu: - Thực động tác tung bắt bóng theo nhóm 2-3 người (có thể tung bóng tay, hai tay bắt bóng hai tay) - Thực nhảy dây kiểu chân trước, chân sau - Bước đầu biết cách thực động tác bật cao chỗ - Chơi trò chơi"Bóng chuyền sáu" YC biết cách chơi tham gia chơi trò chơi II/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sẽ, an tồn.GV chuẩn bi còi, bóng, em 1dây nhảy III/Tiến trình thực hiện:(Nội dung phương pháp tổ chức dạy học) Định PH/pháp hình NỘI DUNG lƣợng thức tổ chức I.Chuẩn bị: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học 1-2p XXXXXXXX - khởi động xoay khớp cổ chân, cổ tay, khớp gối 1-2p XXXXXXXX - Thực động tác chao dây bật nhảy chỗ nhẹ 1-2p nhàng  - Chơi trò chơi"Kết bạn" 2p II.Cơ bản: - Ơn tung bắt bóng theo nhóm 2-3 người 5-7p XXXXXXXX Các tổ tập luyện theo khu vực qui định, XXXXXXXX hướng dẫn tổ trưởng * Lần cuối tập cho tổ thi đua với lần GV  biểu dương tổ có nhiều đơi làm - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau 6-8p Phương pháp tổ chức tập luyện - Làm quen nhảy bật cao 5-7p X X GV làm mẫu gingr giải ngắn gọn, sau cho HS bật X X thử lần hai chân X O O X - Chơi trò chơi"Bóng chuyền sáu" 5-7p X X GV HS nhắc lại cách chơi, quy định chơi, sau X X cho HS chơi III.Kết thúc: - Đứng chỗ thả lỏng tích cực, sau cúi gập người, 2-3p XXXXXXXX rung hai vai hít thở sâu XXXXXXXX - GV HS hệ thống bài, nhận xét đánh giá kết 2p học  - Về nhà ôn động tác tung bắt bóng ……………………………………………………………………………………………… ………………………… Thứ ba ngày 26 tháng năm 2016 CHÍNH TẢ: (Nghe – Viết) Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 5A Tuần 21 Năm học 2015 - 2016 TRÍ DŨNG SONG TỒN I / Mục tiêu: - Viết Chính tả (Nghe – viết): trình bày hình thức văn xi -Làm BT (2) a/b, (3) a/b, BT chương trình phương ngữ GV soạn -Giáo dục HS tính cẩn thận, tự tin II / Chuẩn bị: -GV: SGK, 04 tờ giấy khổ to viết sẵn nội dung tập a; b -HS: SGK,vở tả III / Hoạt động dạy học : T/g Hoạt động GV Hoạt động HS 1’ I/ Ổn định lớp: KT sĩ số HS 3’ I/ Kiểm tra cũ : -Gọi2 HS lên bảng viết: dòng, giấu, HS lên bảng viết: dòng, tức giận, khản đặc giấu, tức giận, khản đặc (cả lớp -GV nhận xét, bổ sung viết nháp) II / Bài : 1’ / Giới thiệu : GV nêu yêu cầu tiết -HS lắng nghe 19’ học / Hƣớng dẫn HS nghe – viết : -GV đọc tả “Trí dũng song -HS theo dõi SGK lắng nghe tồn” -Hỏi : Bài tả cho em biết điều gì? -HS phát biểu : Giang Văn Minh khẳng khái khiến vua nhà Minh tức giận , sai người ám hại ơng Vua Lê Thần Tơng khóc thương trước linh cửu ca ngợi ông anh hùng thiên cổ -GV đọc tả lần trước viết -HS lắng nghe -Hướng dẫn HS viết từ mà HS dễ -HS viết từ khó giấy nháp viết sai: linh cửu, thiên cổ, Giang Văn Minh, Lê Thần Tông -GV đọc cho HS viết -HS viết tả -GV đọc tồn cho HS soát lỗi - HS soát lỗi -Chấm chữa bài: +GV chọn chấm 10 HS +Cho HS đổi chéo để chấm -2 HS ngồi gần đổi chéo -GV rút nhận xét nêu hướng khắc để chấm phục lỗi tả cho lớp -HS lắng nghe 13’ / Hƣớng dẫn HS làm tập : * Bài tập 2a : - HS nêu yêu cầu tập 2a -1 HS nêu yêu cầu , lớp theo dõi SGK - Cho HS trao đổi theo nhóm đơi -HS thảo luận theo nhóm - HS trình bày kết qua giấy khổ to -4 HS lên bảng trình bày kết Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 5A 3’ Tuần 21 Năm học 2015 - 2016 tờ giấy - GV nhận xét, sửa chữa, tuyên dương -HS lắng nghe HS viết tốt * Bài tập 3a: -1 HS nêu yêu cầu tập 3b -1 HS nêu yêu cầu tập -Cho HS làm vào -HS làm tập vào -GV cho HS trình bày kết lên bảng -Đại diện nhóm lên bảng trình bày phụ kết -GV chấm bài, chữa, nhận xét -Cho HS đọc toàn -1 HS đọc tồn III/ Củng cố ,dặn dò: -Nhận xét tiết học biểu dương HS học tốt -HS lắng nghe -Về nhà kể lại mẫu chuyện vui: “Sợ mèo không biết” cho người thân nghe -Về xem lại lỗi viết sai viết lại cho -Chuẩn bị sau: Nghe – viết : “Hà Nội” TOÁN: LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH (tt) I– Mục tiêu :Giúp HS tiếp tục: - Tính diện tích số hình cấu tạo từ hình học - Giáo dục HS tự tin,ham học toán II- Chuẩn bị: - GV: Bảng phụ ghi số liệu SGK (tr.104- 105) - HS: SGK, làm IIICác hoạt động dạy học chủ yếu : T Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh G 1’ 1- Ổn định lớp : KT dụng cụ học tập HS 3’ 2- Kiểm tra cũ : Gọi HS(TB-K) - Để tính diện ta thực bước: - Hãy nêu bước tính diện tích mảnh + Chia mảnh đất thành hình đất học trước có cơng thức tính diện tích + Xác định số đo hình vừa tạo thành - Nhận xét,sửa chữa + Tính DT hình, tính DT mảnh đất - Bài : 1’ a- Giới thiệu : Luyện tập tính diện tích - HS nghe 14’ b– Hƣớng dẫn luyện tập * Giới thiệu cách tính - Gắn bảng phụ có vẽ SGK - HS quan sát lên bảng Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 5A Tuần 21 - Giới thiệu: G/S mảnh đất ta phải tính DT thực tế; khác tiết trước, mảnh đất không ghi sẵn số đo - Bước cần làm gì? - Gọi HS nêu cách thực cách chia - Mảnh đất chia thành hình nào? - GV vẽ nối vào hình cho theo câu trả lời HS - Muốn tính diện tích hình đó, bước ta phải làm gì? - Ta cần đo đạc khoảng cách nào? - GV : Trên hình vẽ ta xác định sau: + Hạ đường cao BM hình thang ABCD đường cao EN tam giác ADE - Gỉa sử sau tiến hành đo đạc, ta có bảng số liệu kết đo sau; - GV gắn bảng số liệu lên bảng - H: Vậy bước ta phải làm gì? Hình thang ABCD Hình tam giác ADE Hình ABCDE - Gọi HS nhắc lại bước tiến hành tính DT ruộng đất thực tế * Thực hành 12’ Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS nêu bước giải toán - Cho HS tự làm vào vở, HSTB lên bảng làm - Gọi HS lớp nhận xét, chữa - GV nhận xét, đánh giá 6’ Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS nêu bước giải toán - Cho HS tự làm vào vở, HSG lên bảng làm - Gọi HS lớp nhận xét, chữa Đàm Ngân Năm học 2015 - 2016 - Lắng nghe - Chia mảnh đất thành hình bản, hình thang hình tam giác - HS nêu - Hình thang ABCD hình tam giác ADE - Phải tiến hành đo đạc - HS nêu - HS quan sát - HS nêu - HS đọc - HSK nêu bước giải - HS làm -Cả lớp nhận xét - HS đọc - HS nêu bước giải - HS làm - HS chữa Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 5A 3’ Tuần 21 Năm học 2015 - 2016 - GV nhận xét, đánh giá 4- Củng cố , dặn dò: - Gọi HS nêu bước tính diện tích -1 HS nêu ruộng đất thực tế.(TB) - Nhận xét tiết học - Nghe - Về nhà hoàn chỉnh tập - Chuẩn bị sau :Luyện tập LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÔNG DÂN I.Mục tiêu: -Làm BT1,2 -Viết đoạn văn nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc công dân theo yêu cầu BT3 - Giáo dục HS ý nghĩa vụ, quyền lợi, ý thức công dân II.Chuẩn bị: GV: -Bút + tờ giấy khổ to viết theo cột dọc từ BT + băng dính -Bảng phụ ghi nội dung tập HS: SGK III.Các hoạt động dạy học: T/G Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1’ I.Ổn định:KTDCHT -bày DCHT lên bàn 3' II.Kiểm tra : -Kiểm tra 2HS nêu kết tập 2&3 -HS làm miệng BT 2,3 tiết tiết trước trước -GV nhận xét, ghi điểm -Lớp nhận xét III.Bài : 1' 1.Giới thiệu :GV nêu yêu cầu tiết -HS lắng nghe học -HS đọc lướt &đọc câu hỏi Hƣớng dẫn HS làm tập: 11' Bài :GV Hướng dẫn HS Làm Bt -HS làm theo cặp -Phát phiếu tên giấy khổ to cho HS viết -Dán phiếu làm lên bảng + nêu lên kết -GV nhận xét, chốt lời giải đúng: -Nhận xét, chốt ý nghĩa vụ công dân quyền công dân ý thức công dân bổn phận công dân trách nhiệm công dân công dân gương mẫu công dân danh dự danh dự công dân 11’ Bài : -HS đọc yêu cầu Bt2 Lớp đọc Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 5A Tuần 21 -GV Hướng dẫn HS làm BT2 thầm -Làm theo nhóm -Nhóm lên bảng thi làm đúng, nhanh -Lớp nhận xét bổ sung -Theo dõi giúp HS thi -GV nhận xét, chốt lời giải 10’ Bài : -GV Hướng dẫn HS làm BT3 3' Năm học 2015 - 2016 -HS đọc yêu cầu Lớp đọc thầm -Làm theo nhóm, viết vào tập -Nối tiếp đọc trước lớp -Lớp nhận xét -GV nhận xét, ghi điểm cho HS -Chọn đoạn hay -HS nêu IV Củng cố , dặn dò : -GV hướng dẫn HS nêu nội dung bài, ghi bảng -GV nhận xét tiết học -HS lắng nghe -Yêu cầu HS nhà tiếp tục mở rộng vốn từ tập sử dụng -Chuẩn bị tiết sau: Nối vế câu ghép quan hệ từ THỂ DỤC: NHẢY DÂY- BẬT CAO, TRÕ CHƠI"TRỒNG NỤ TRỒNG HOA" 2/Mục tiêu: - Thực động tác tung bắt bóng theo nhóm 2-3 người (có thể tung bóng tay, hai tay bắt bóng hai tay) - Thực nhảy dây kiểu chân trước, chân sau - Bước đầu biết cách thực động tác bật cao chỗ - Làm quen trò chơi"Trồng nụ trồng hoa" YC biết cách chơi tham gia chơi 3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sẽ, an tồn.GV chuẩn bi còi, bóng, em 1dây nhảy 4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung phương pháp tổ chức dạy học) Định PH/pháp hình NỘI DUNG lƣợng thức tổ chức I.Chuẩn bị: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học 1-2p XXXXXXXX - Lớp chạy chậm thành vòng tròn xung quanh sân 100 m XXXXXXXX tập 1p - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối 1-2p  - Chơi trò chơi"Mèo đuổi chuột" Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 5A Tuần 21 II.Cơ bản: - Ôn tung bắt bóng theo nhóm 2-3 người Các tổ tập theo khu vực qui định, huy tổ trưởng GV lại quan sát sửa sai, giúp đỡ HS thực chưa * Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau Phương pháp tổ chức tập luyện tương tự - Tiếp tục làm quen nhảy bật cao chỗ GV làm mẫu cách nhún lấy đà bật nhảy, sau cho HS bật nhảy số lần hai chân, rơi xuống làm động tác hoãn xung - Làm quen trò chơi"Trồng nụ trồng hoa" GV nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi qui định chơi Chia lớp thành đội chơi cho nhảy thử vài lần chơi thức III.Kết thúc: - Chạy chậm thả lỏng hít thở sâu tích cực - GV HS hệ thống bài, nhận xét đánh giá kết học - Về nhà nhảy dây kiểu chân trước, chân sau Năm học 2015 - 2016 5-7p XXXXXXXX XXXXXXXX  5-7p 6-8p X X X O X X X X O X X X 5-7p  2-3p 2p XXXXXXXX XXXXXXXX  …………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ tƣ ngày 27 tháng năm 2016 TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG I– Mục tiêu: -Tìm số yếu tố chưa biết hình học -Vận dụng giải tốn có ND thực tế - Giáo dục HS tự tin,ham học toán II- Chuẩn bị: - GV: Bảng phụ, SGK - HS: SGK , làm III-Các hoạt động dạy học chủ yếu: T Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh G 1’ I- Ổn định lớp : KTDCHT - Bày DCHT lên bàn 3’ II- Kiểm tra cũ : - Gọi HS(K) nêu bước tính diện - 1HS nêu tích mảnh đất thực tế - Nhận xét,sửa chữa - Bài : Đàm Ngân 10 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 5A Tuần 34 Củng cố: - hai trò chơi Năm học 2015 - 2016 tổ thi đua với GV quan sát biểu dương đội làm tốt động tác C Kết thúc - Tập chung lớp thả lỏng - Nhận xét đánh giá buổi tập - Hướng dẫn học sinh tập luyện nhà 5-7 phút GV h /s hệ thống lại kiến thức * ********* ********* …………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ tư ngày tháng năm 2016 TỐN: ƠN TẬP BIỂU ĐỒ I Mục đích yêu cầu: - Giúp học sinh củng cố kĩ đọc số liệu biểu đo, bổ sung tư liệu bảng thống kê số liệu … - Rèn kĩ đọc biểu đồ, vẽ biểu đồ - Giáo dục học sinh tính xác, cẩn thận, khoa học II Chuẩn bị: + GV : Bảng phụ, hệ thống câu hỏi + HS : SGK, VBT, xem trước III Các hoạt động dạy-học: GV HS 1.KT cũ: Luyện tập -Gọi hs làm lại tiết trước 2.Bài mới: Ôn tập biểu đồ * Hƣớng dẫn hs làm tập Bài 1: Yêu cầu học sinh nêu số Bài bảng theo cột dọc biểu đồ + Chỉ số học sinh trồng gì? - Các tên hàng ngang gì? + Chỉ tên học sinh nhóm xanh - Học sinh làm - Gọi hs trả lời câu hỏi - Chữa - Nhận xét, chốt lại lời giải a học sinh (Lan, Hoà, Liên, Mai, Dũng) Lan : cây, Hoà: cây, Liên : cây, Mai : cây, Dũng : b Trồng Hoà: c Trồng nhiều Mai : d Những bạn trồng nhiều Đàm Ngân 13 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 5A Tuần 34 Năm học 2015 - 2016 bạn Dũng : Mai, Liên e Những bạn trồng bạn Liên Dũng, Hòa, Lan Bài Gọi hs nêu yêu cầu đề Bài Lưu ý : câu b học sinh phải chuyển - a) Điền tiếp vào ô trống sang vẽ biểu đồ cột cần lưu ý Loại Cách ghi số HS Số HS cách chia số lượng vẽ cho điều tra xác theo số liệu bảng nêu Cam câu a Táo - Gv vẽ lên bảng cho hs tự lên Nhãn Chuối 16 Xoài -Nhận xét, chốt lại lời giải b) Một HS lên bảng vẽ 18 16 14 12 10 Cam Táo Nhãn Chuối Xoài -Học sinh dựa vào số liệu để vẽ tiếp vào trống Bài : Gọi học sinh đọc yêu cầu Bài Khoanh vào chữ đặt trước câu trả đề lời đúng: - Cho học sinh tự làm sửa -Học sinh làm - Yêu cầu học sinh giải thích - Sửa khoanh câu C Khoanh C 25 học sinh - Giáo viên chốt Một nửa diện tích hình tròn biểu thị 20 học sinh, phần hình tròn số lượng học sinh thích đá bóng lớn nửa hình tròn nên khoanh C hợp lí Củng cố - Nhắc lại nội dung ôn - Thi đua vẽ nhanh biểu đồ theo số - Học sinh thi vẽ tiếp sức liệu cho sẵn Dặn dò: - Xem lại Chuẩn bị tiết : Luyện tập chung TẬP LÀM VĂN: Đàm Ngân 14 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 5A Tuần 34 Năm học 2015 - 2016 TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH I Mục đích-yêu cầu: - Nắm yêu cầu văn tả cảnh theo đề cho: bố cục, trình tự, cách diễn đạt - Nhận thức ưu, khuyết điểm bạn thầy (cô) rõ; biết tham gia sửa lỗi chung; biết tự sửa lỗi thầy (cô) yêu cầu; tự viết lại đoạn (hoặc bài) cho hay - Giáo dục học sinh yêu thích cảnh vật xung quanh say mê sáng tạo II Chuẩn bị: + GV: Bảng phụ ghi đề tiết Viết văn tả cảnh (tuần 32, tr.175) ; số lỗi điển hình tả, dùng từ, đặt câu, đoạn, ý … cần chữa chung trước lớp Phấn màu + HS: Vở tập III Các hoạt động dạy học: GV HS Giới thiệu bài: - Giáo viên nêu mục đích, yêu cầu cần đạt - HS lắng nghe tiết Trả văn tả cảnh Hoạt động : Giáo viên nhận xét chung kết viết lớp a) Giáo viên treo bảng phụ viết sẵn đề tiết Viết văn tả cảnh (tuần 32) ; số lỗi điển hình tả, dùng từ, đặt câu, ý … b) Nhận xét kết làm bài: - HS lắng nghe  Những ưu điểm chính: - Xác định đề: nội dung, yêu cầânTr ngày bắt đầu quê em; khu vui chơi, giải trí mà em thích; Tả đêm trăng đêm trăng đẹp; Tả trường em trước buổi học) - Bố cục (đầy đủ, hợp lí), ý (đủ, phong phú, mới, lạ), diễn đạt (mạch lạc, sáng) * Nêu số tiêu biểu  Những thiếu sót, hạn chế - Một số em dùng từ chưa xác, chữ viết sai nhiều lỗi tả, chữ viết cẩu thả… c) Số điểm đạt cụ thể : điểm giỏi; điểm khá; điểm trung bình; yếu…  Một số em làm chưa đạt nhà làm lại tiết sau chấm, kiểm tra Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh chữa * Giáo viên hướng dẫn cho học sinh a) Hướng dẫn học sinh tự đánh giá làm - học sinh đọc thành tiếng mục SGK - “Tự đánh giá làm - Mời học sinh đọc mục 1, tự đánh giá Đàm Ngân 15 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 5A Tuần 34 b) Hướng dẫn chữa lỗi chung - Giáo viên treo bảng phụ, lỗi cần chữa viết sẵn bảng phụ *Lỗi dùng từ *Lỗi tả - Giáo viên chữa lại cho phấn màu (nếu sai) YC học sinh chép chữa vào c) Hướng dẫn chữa lỗi - Giáo viên theo dõi, kiểm tra học sinh làm việc Hoạt động 3: Hướng dẫn học tập đoạn văn, văn hay - Mời HS đọc thành tiếng mục - Giáo viên đọc đoạn văn, văn hay có ý riêng, sáng tạo số học sinh - YC học sinh viết lại đoạn Củng cố - Giáo viên nhận tiết học, biểu dương học sinh viết đạt điểm cao học sinh tham gia chữa tốt Dặn dò - Yêu cầu học sinh viết chưa đạt nhà viết lại văn để nhận đánh giá tốt Nhắc học sinh nhà luyện đọc lại tập đọc; đọc lại Cấu tạo Tiếng (Tiếng Việt 4, tập một, tr.6, 7, 11, 12) để chuẩn bị học tốt tiết 1, tuần 35, Ôn tập kiểm tra cuối bậc Tiểu học Năm học 2015 - 2016 em” Cả lớp đọc thầm lại - Học sinh xem lại viết mình, tự đánh giá ưu, khuyết điểm dựa theo hướng dẫn - Một số học sinh lên bảng chữa lỗi Cả lớp tự chữa giấy nháp Học sinh lớp trao đổi chữa bảng *Sửa lỗi - Đọc lời nhận xét thầy (cô) giáo, đọc chỗ thầy (cô) lỗi bài, sửa lỗi vào lề viết - Đổi làm cho bạn bên cạnh để sốt lỗi sót, sốt lại việc sửa lỗi - học sinh đọc thành tiếng mục SGK (Học tập đoạn văn, văn hay) - Học sinh trao đổi, thảo luận hướng dẫn giáo viên để tìm hay, đáng học đoạn văn, văn, rút kinh nghiệm cho - Mỗi học sinh chọn đoạn viết lại theo cách hay Khi viết, tránh lỗi diễn đạt phạm phải KĨ THUẬT: LẮP GHÉP MƠ HÌNH TỰ CHỌN (tiết 2) I Mục đích yêu cầu : HS cần phải: Đàm Ngân 16 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 5A Tuần 34 Năm học 2015 - 2016 - Lắp mơ hình chọn - Tự hào mơ hình lắp II.CHUẨN BỊ: - Lắp sẵn một, hai mơ hình gợi ý sgk (máy bừa, băng chuyền) - Bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật III.Các hoạt động dạy-học: 1.KT cũ - GV kiểm tra đồ dùng HS Bi mới: GT bài: GV giới thiệu nêu mục đích học GV HS HĐ1: Hướng dẫn hs lắp ghép mơ hình chọn -Gọi hs nêu bước lắp ghép mơ hình -Hs nêu em chọn -HS chọn mơ hình lắp ghép -Cho nhóm tự chọn mơ hình lắp ghép - Các nhóm tự chọn mơ hình lắp theo gợi ý sgk tự sưu tầm ghép theo gợi ý sgk tự -Yêu cầu hs quan sát nghiên cứu kĩ mơ sưu tầm hình hình vẽ sgk hình vẽ tự -Hs quan sát nghiên cứu kĩ mơ sưu tầm hình hình vẽ sgk hình -Quan sát, hướng dẫn thêm vẽ tự sưu tầm -Ví dụ : Lắp máy bừa a) Lắp phận b) Lắp ráp mơ hình -Tấm lớn:1 ; -Tấm hai lỗ: -Thanh thẳng 11 lỗ :1 -Thanh thẳng lỗ : -Thanh thẳng lỗ : -Thanh thẳng lỗ : -Thanh chữ U dài : -Thanh chữ U ngắn : -Thanh chữ L dài : -Vành bánh xe : ; -Bánh xe : -Bánh đai : ; -Trục dài : -Trục ngắn : ; -Ốc vít : 21 -Ốc vít dài : ; - Tua- vít : - Vòng hãm : 16 ; - Cờ- lê : *Lắp bừa : - Lấy thẳng 11 lỗ lắp vào thẳng lỗ chữ L dài ta bừa *Lắp trục bánh xe -Chọn thẳng lỗ lắp vào trục dài gắn với hai bánh xe (như hình sgk) Đàm Ngân 17 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 5A Tuần 34 Năm học 2015 - 2016 *Lắp thùng (móc máy bừa) *Lắp hồn chỉnh máy bừa HĐ2 Cho hs trƣng bày sản phẩm -Gọi em nêu tiêu chuẩn đánh giá sgk -Trưng bày sản phẩm theo nhóm -Những nhóm đạt điểm A cần đạt -HS nêu u cầu sau: +Lắp mơ hình tự chọn thời gian quy định + Lắp quy trình kĩ thuật + Mơ hình lắp chắn, khơng xộc xệch -Những nhóm đạt yêu cầu xong thời gian sớm đạt A+ -Những nhóm làm chậm, lắp sai chi tiết cho hs tiết sau chấm tiếp 3.Củng cố -Gọi hs nêu bước lắp mơ hình tự chọn 4.Dặn dò -Nhắc hs chuẩn bị đồ dùng để tiết sau học tiếp -Nhận xét tiết học TIẾNG ANH: (G.V chuyên trách ) …………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ năm ngày tháng năm 2016 TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG I Mục đích yêu -cầu - Giúp học sinh tiếp tục củng cố kĩ thực hành tính cộng, trừ ; vận dụng để tính giá trị biểu thức số, tìm thành phần chưa biết phép tính giải tốn chuyển động chiều - Làm thành thạo dạng toán - Giáo dục học sinh tính xác, khoa học, cẩn thận II Chuẩn bị: + GV : Bảng phụ, hệ thống câu hỏi + HS : SGK, xem trước nhà III Các hoạt động dạy -học: GV HS KTbài cũ: Luyện tập - Gọi hs lên bảng làm lại tiết Đàm Ngân 18 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 5A Tuần 34 Năm học 2015 - 2016 trước Bài mới: “Luyện tập chung” Hướng dẫn hs làm tập Bài Giáo viên yêu cầu học sinh Bài Tính: đọc đề -Học sinh làm - Gọi hs làm vào bảng phụ a) 85793 - 36 841 + 3826 = 52 778 84 29 30 84  29  30 85 - Nhận xét b)     100 100 100 100 100 c) 325,97 + 86,54 + 103,46 = 515,97 Bài : Tìm x: Bài : Yêu cầu học sinh đọc đề - Học sinh nêu - Nêu dạng toán, cách làm - Học sinh làm - Nêu cơng thức tính a) x + 3,5 = 4,72 + 2,28 - Gọi hs làm vào bảng phụ x + 3,5 = 7,6 x =7,6 - 3,5 x = 4,1 b) x - 7,2 = 3,9 + 2,5 x - 7,2 = 6,4 x = 6,4 + 7,2 x = 13,6 - Nhận xét Bài : Học sinh đọc đề Bài : Yêu cầu học sinh đọc đề Mảnh đất hình thang có đáy bé : 150m - Đề cho biết ? Đáy lớn 5/3 đáy bé Chiều cao 2/5 đáy lớn - Đề hỏi gì? - Nêu cơng thức tính diện tích hình - S :… m … ? S = (a + b)  h : thang -Học sinh giải vào - Gọi hs làm vào bảng phụ Giải: - Nhận xét Độ dài đáy lớn mảnh đất hình thang là: 150  = 250 (m) Chiều cao mảnh đất hình thang là: 250  = 100 (m) Diện tích mảnh đất hình thang là: ( 150 + 250)  100 : = 20 000 (m2) 20 000 m2 = Đáp số : 20 000 m2; Bài Yêu cầu học sinh đọc đề - Đề cho biết ? -Đề hỏi gì? -Gọi hs làm vào bảng phụ -Nhận xét Đàm Ngân Bài - Lúc ô tô từ A với v : 40km/ Đến … v : 60km/ - Ơ tơ du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng lúc :… ? -Học sinh giải vào Giải: 19 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 5A Tuần 34 Bài Yêu cầu học sinh đọc đề - Đề cho biết ? -Nhận xét, chốt lại kết 3.Củng cố - Nhắc lại nội dung vừa ôn Dặn dò: - Làm tập toán - Chuẩn bị: Luyện tập chung Năm học 2015 - 2016 T gian ô tô chở hàng trước ô tô du lịch là: - 6= (giờ) Q đường ô tô chở hàng là: 45  2= 90 (km) Mỗi ô tô du lịch đến gần ô tô chở hàng là: 60 - 45 = 15 (km) Thời gian ô to du lich để đuổi kịp ô tô chở hàng là: 90 : 15 = (giờ) Ơ tơ du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng lúc: + = 14 (giờ) Đáp số: 14 hay chiều Bài Tìm số tự nhiên thích hợp với x Thảo luận nhóm đơi, nêu kết 4 1X 4 ; tức   ;  x x 5X x 20 TẬP ĐỌC: NẾU TRÁI ĐẤT THIẾU TRẺ CON I Mục đích-u cầu : - Đọc trơi chảy thơ thể tự - Biết đọc diễn cảm thơ với giọng vui, hồn nhiên, cảm hứng ca ngợi trẻ em; lời phi công vũ trụ Pô-pốp đọc với giọng ngạc nhiên, vui sướng; đọc trầm, nhịp chậm lại dòng cuối - Tình cảm u mến trân trọng người lớn giới tâm hồn ngộ nghĩnh trẻ em II Chuẩn bị: - Tranh minh hoạ đọc SGK - Bảng phụ viết câu văn cần hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm III Các hoạt động dạy-học: GV HS 1.KT cũ: - Giáo viên kiểm tra học sinh đọc Lớp - Học sinh trả lời học đường, trả lời câu hỏi - Lớp lắng nghe, đặt câu hỏi nội dung cho bạn Bài mới: -Giới thiệu bài: Hôm nay, em học thơ “Nếu trái đất thiếu trẻ em” Với thơ này, em hiểu trẻ em thông minh, - HS lắng nghe ngộ nghĩnh, đáng yêu nào, trẻ em quan trọng người lớn, Đàm Ngân 20 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 5A Tuần 34 tồn trái đất Hoạt động : Hướng dẫn hs luyện đọc - Gọi hs đọc thơ - Mời nhóm, nhóm học sinh tiếp nối đọc khổ thơ - Hướng dẫn hs luyện đọc đúng, giới thiệu Pô- pốp - Yêu cầu học sinh đọc phần giải từ - YC học sinh luyện đọc theo cặp - Mời học sinh đọc toàn - GV hướng dẫn đọc đọc diễn cảm thơ : giọng vui, hồn nhiên cảm hứng ca ngợi trẻ em; thể lời phi công vũ trụ Pô-pốp (ngạc nhiên, vui sướng lúc ngắm tranh em vẽ mình, trầm lắng câu kết- bình luận tầm quan trọng trẻ em) Chú ý đọc vắt dòng, liền mạch số dòng thơ : dòng 1; 2; 3, dòng 6; 7; 8, dòng 9; 10; 11; 12 Tôi anh vào Cung thiếu nhi Gặp em Và xem tranh vẽ// Thành phồ HCM nhiều gươn mặt trẻ Trẻ / em // Pơ-pốp bảo tơi: “- Anh nhìn xem: Có đâu đầu tơi to thế? // Anh nhìn xem! Và “ghê gớm” thật : Trong đôi mắt chiếm nửa già khuôn mặt Các em tô lên nửa số trời!” // Hoạt động : Tìm hiểu - Yêu cầu học sinh đọc thành tiếng khổ thơ 1, + Nhân vật “tôi” thơ ai? Nhân vật “Anh” ai? Vì viết hoa chữ “Anh” + Nhà thơ anh hùng Pô-pốp đâu? Đàm Ngân 21 Năm học 2015 - 2016 - HS lắng nghe - Hs đọc thơ - nhóm đọc - Luyện đọc đúng: Pô-pốp, sáng suốt, lặng người, vô nghĩa - Đọc giải - HS luyện đọc theo cặp - học sinh đọc - Cả lớp đọc thầm theo - học sinh đọc - Cả lớp đọc thầm theo -Nhân vật “tôi” tác giả – nhà thơ Đỗ Trung Lai “Anh” phi công vũ trụ Pơ-pốp Chữ “Anh” viết hoa để bày tỏ lòng kính trọng phi cơng vũ trụ Pơ-pốt hai lần phong tặng Anh hùng Liên Xô - Vào cung thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh để xem trẻ em vẽ tranh theo chủ đề người chinh phụ vũ trụ - Qua lời mời xem tranh nhiệt thành Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 5A Tuần 34 Năm học 2015 - 2016 + Cảm giác thích thú vị khách khách nhắc lại vội vàng, háo phòng tranh bộc lộ qua chi tiết hức: Anh nhìn xem, Anh nhìn nào? xem! - Qua từ ngữ biểu lộ thái độ ngạc nhiên, vui sướng: Có đâu đầu tơi to thế? Và “ghê gớm” thật : Trong đôi mắt chiếm nửa già khuôn mặt – Các em tô lên nửa số trời! - Qua vẻ mặt : vừa xem vừa sung sướng mỉm cười - Đọc thầm khổ thơ - Đầu phi công vũ trụ Pô-pốp to - YC học sinh đọc thầm khổ Đôi mắt to chiếm nửa già khuôn mặt, + Tranh vẽ bạn nhỏ có ngộ có nhiều Ngựa xanh nghĩnh? nằm cỏ, ngựa hồng phi lửa Mọi người quàng khăn đỏ Các anh hùng trông đứa trẻ lớn + Vẽ nhà du hành vũ trụ đầu to, bạn có ý nói trí tuệ anh lớn, anh + Nét vẽ ngộ nghĩnh bạn chứa thông minh đựng điều sâu sắc? (Mở rộng) +Vẽ đơi mắt to chiếm nửa già khuôn mặt, đôi mắt chứa nửa số trời, bạn muốn nói mơ ước anh lớn Đó mơ ước chinh phục +Vẽ giới quàng khăn đỏ, anh hùng đứa trẻ lớn hơn, bạn thể mong muốn người lớn gần gũi với trẻ em, người lớn hồn nhiên trẻ em; có tâm hồn trẻ trung trẻ em; hiểu trẻ em; vui chơi với trẻ em; người lớn giống trẻ em, lớn mà Ý 1: Trẻ em vẽ tranh ngây thơ đẹp -Ý khổ thơ nói lên điều gì? -HS đọc -Yêu cầu học sinh đọc thành tiếng khổ - Lời anh hùng Pơ-pốp nói với nhà thơ thơ cuối Đỗ Trung Lai + Ba dòng thơ cuối lời nói ai? - Nếu khơng có trẻ em, hoạt động giới vô nghĩa / Người lớn + Em hiểu ba dòng thơ nào? làm việc trẻ em / Trẻ em tương lai giới / Trẻ em tương lai loài người / Vì trẻ em, hoạt động người lớn trở nên Đàm Ngân 22 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 5A Tuần 34 Năm học 2015 - 2016 có ý nghĩa / Vì trẻ em, người lớn tiếp tục vươn lên, chinh phục đỉnh cao Ý2 : Người lớn làm việc trẻ em, chủ nhân tương lai mai sau đất nước *Nội dung : Bài thơ ca ngợi trẻ em ngộ nghĩnh, sáng suốt, tương lai đất nước, nhân loại Vì trẻ em, hoạt động người lớn trở nên có ý nghĩa Vì trẻ em, người lớn tiếp tục vươn lên, chinh phục đỉnh cao -Ý khổ thơ cuối nói lên điều ? - Bài thơ nói lên điều ? Hoạt động : Đọc diễn cảm + Học thuộc lòng thơ - YC học sinh đọc nối tiếp - GV nhận xét, hướng dẫn học sinh biết cách đọc diễn cảm thơ Lời Pô-pốp đọc với giọng nhanh, ngạc nhiên, hồn nhiên, vui sướng; lời nhận xét tác giả đọc chậm lại - Chú ý đọc nhấn giọng, ngắt giọng đoạn thơ sau: Pô-pốp bảo tôi: “- Anh nhìn xem: Có đâu đầu tơi to thế? // Anh nhìn xem! Và “ghê gớm” thật : Trong đơi mắt chiếm nửa già khuôn mặt Các em tô lên nửa số trời!” // - YC học sinh luyện đọc, thi đọc diễn cảm đoạn thơ - Yc học sinh thi đọc thuộc lòng đoạn, thơ Củng cố -Nội dung thơ muốn nói lên điều gì? Dặn dò: - u cầu học sinh nhà học thuộc lòng thơ -3 học sinh đọc nối tiếp, tìm giọng đọc - Học sinh luyện đọc, thi đọc diễn cảm - Học sinh thi đọc thuộc lòng đoạn, thơ ĐẠO ĐỨC: EM LÀM GÌ ĐỂ THỰC HIỆN AN TỒN GIAO THƠNG ? I Mục đích – yêu cầu: Đàm Ngân 23 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 5A Tuần 34 Năm học 2015 - 2016 - Giúp hs hiểu luật an tồn giao thơng - Biết tham gia giao thơng an tồn - Ln có ý thức giữ an tồn tham gia giao thơng II Các hoạt động dạy – học: GV HS Kiểm tra cũ: - Vì quan tâm giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ ? - HS trả lời - GV nhận xét đánh giá 2.Bài mới-Giới thiệu - ghi đầu * HS kể câu chuyện đọc * Một số HS kể chứng kiến tai nan giao * HS lớp lắng nghe để nhận xét thông * GV đặt câu hỏi giúp HS tìm hiểu nội * HS trả lời dung câu chuyện bạn kể * Liên hệ theo nội dung học: Liên hệ thân: + Em làm thể thực an toàn * HS liên hệ, nối tiếp trả lời tham gia giao thơng? Dặn dò: - Nhắc hs luon có ý thức chấp hành luật giao thơng KHOA HỌC: BÀI 35: CON NGƢỜI TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƢỜNG NHƢ THẾ NÀO (TIẾT 2) Thứ sáu ngày tháng năm 2016 TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG (tt) I Mục đích yêu -cầu - Giúp học sinh tiếp tục củng cố kĩ thực hành tính nhân, chia vận dụng để tìm thành phần chưa biết phép tính,giải tốn liên quan đến tỉ số phần trăm - Làm thành thạo dạng toán - Giáo dục học sinh tính chinh xác, khoa học, cẩn thận II Chuẩn bị: + GV : Bảng phụ, hệ thống câu hỏi + HS : SGK, xem trước nhà III Các hoạt động dạy -học: Đàm Ngân 24 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 5A Tuần 34 GV KTbài cũ: Luyện tập -Gọi hs lên bảng làm lại tiết trước -Nhận xét Bài mới: “Luyện tập chung” -Hướng dẫn hs làm tập Bài Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề - Gọi hs làm vào bảng phụ - Nhận xét - Cột cột cho nhà Bài 2: Yêu cầu học sinh đọc đề -Nêu dạng tốn, cách làm -Nêu cơng thức tính -Gọi hs làm vào bảng phụ Nhận xét, ghi điểm - Câu b d cho nhà Bài 3: Yêu cầu học sinh đọc đề - Hướng dẫn cách làm Bài Yêu cầu học sinh đọc đề - Hướng dẫn nhà làm 3.Củng cố Nhắc lại nội dung vừa ơn Dặn dò: -Làm tập toán -Chuẩn bị : Luyện tập chung Năm học 2015 - 2016 HS Bắt đầu soạn từ Bài Tính: - Học sinh làm a) 683 × 35 = 23905 b) 21 × = 315 35 c) 36,66 : 7,8 = 4,7 Bài 2: Tìm x: -Học sinh nêu Học sinh làm a) 0,12 × x = x = : 0,12 x = 50 c) 5,6 : x = x = 5,6 : x = 1,4 Bài 3: Học sinh đọc đề -Học sinh giải vào Giải: Tỉ số phần trăm số kg đường bán ngày thứ ba : 100% - 35% - 40% = 25% Ngày thứ ba cử hàng bán số kg đường là: 2400 × 25 : 100 = 600 (kg) Đáp số: 600 kg TIẾNG ANH : (G.V chuyên trách ) KHOA HỌC: BÀI 36: CHƯNG TA CẦN LÀM GÌ ĐỂ BẢO VỆ MƠI TRƢỜNG ? Đàm Ngân 25 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 5A Tuần 34 Năm học 2015 - 2016 SINH HOẠT TẬP THỂ: I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung iII CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Dãy trưởng lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung Ban PCT hội ý, xếp loại thi đua dãy Đề nghị tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : Đàm Ngân 26 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 5A Tuần 34 Năm học 2015 - 2016 Chiều thứ sáu ngày tháng năm 2016 ÂM NHẠC : (G.V chuyên trách) LỊCH SỬ: ÔN TẬP LỊCH SỬ NƢỚC TA TỪ THẾ KỈ 19 ĐẾN NAY ĐỊA LÍ: ƠN TẬP CUỐI NĂM Đàm Ngân 27 Tiểu học Hoàng Hoa Thám ... nào? Nêu thứ tự từ khối lớn đén bé m3 dm3 cm3 - GV viết : 1m3, dm3,, cm3 1m3=…dm3 1dm3=…cm3 1cm3=… dm3 Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 5A Tuần 23 - Gọi HS lên bảng viết vào chỗ chấm... 1000 dm3 cạnh 1dm? - Vậy m3 dm3? - GV ghi bảng: 1m3= 1000 dm3 (?)1m3= ? dm3 Vì sao? - Vì 1dm3= 1000 cm3 1m3= 1000 dm3 = 1000000 cm3 Nhận xét - GV treo bảng phụ - Hỏi: Chúng ta học đơn - Mét khối,... phương cạnh 1cm? phương - Vậy dm3 cm3? 1dm3 = 1000 cm3 * Thực hành : Bài 1: Gọi HS đọc đề - HS đọc Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 5A Tuần 23 Năm học 20 15 - 2016 - Cho HS làm vào Gọi
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an lop 5 phan 3, giao an lop 5 phan 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay