giao an lop 5 phan 2

172 35 0
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 07:49

Giáo án lớp 5A Tuần 11 Thứ hai ngày tháng 11 năm 2015 Năm học 2015 2016 MĨ THUẬT: (G.V chuyên trách) ……………………………………………………………… TẬP ĐỌC: CHUYỆN MỘT KHU VƢỜN NHỎ I/ Mục tiêu: - Đọc diễn cảm văn với giọng hồn nhiên (bé Thu); giọng hiền từ (người ơng) - Hiểu nội dung: tình cảm u q thiên nhiên cùa ông cháu (TL câu hỏi sgk) - Giáo dục BVMT: giáo dục hs có ý thức làm đẹp mơi trường sống gia đình, có ý thức trồng chăm sóc xanh II/ Chuẩn bị: - Gv : Tranh minh họa, bảng phụ ghi câu văn cần luyện đọc - Hs : đọc kĩ III/ Hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động Gv Hoạt động Hs - Hát Ổn định: Kiểm tra cũ: -Gv nx rút kinh nghiệm thi HK - Hs nghe Bài mới: a Giới thiệu bài: - Hs nêu b Hướng dẫn hs luyện đọc tìm hiểu bài: -Hs nghe, nhắc tựa • Luyện đọc: -1 Hs – Lớp đọc thầm theo - Hs giỏi đọc -Hs nghe - Gv nx, hướng dẫn cách đọc - Hs chia đoạn – đọc nối tiếp - Yêu cầu hs chia đoạn Yêu cầu hs đọc nối đoạn theo đoạn – Gv sửa sai – Hs rút từ khó đọc -Yêu cầu hs rút từ khó đọc -HD đọc từ khó: khối, ngọ nguậy, quẩn, săm soi, líu ríu, … -Hs nêu phận khó đọc - Hs -Yêu cầu hs nêu phận khó đọc đọc lại từ đọc lại tồn từ khó ngữ khó - Hs đọc nối tiếp đoạn - Đọc nối tiếp đoạn lần kết hợp giải nghĩa số từ ngữ có phần giải thêm: - Hs giải nghĩa từ - lớp nxbs săm soi - Hs đọc đoạn nêu giọng - Hs đọc đoạn rút giọng đọc đoạn đọc đoạn Yêu cầu hs đọc lại đoạn -Hs luyện đọc theo cặp – 1,2 cặp -Luyện đọc theo cặp – gọi 1,2 cặp đọc lại đọc lại - Gv đọc mẫu • Hướng dẫn tìm hiểu : -Hs đọc đoạn -Đoạn 1: - Hs trả lời – lớp nxbs - Câu 1: Bé Thu thích ban cơng để làm gì? - Câu 2: Mỗi lồi ban cơng nhà bé Thu Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo Giáo án lớpán lớp TuầnTuần 11 11 5A 5A có đặc điểm bật? Năm Năm học 2015 học 2015 2016 2016 -Nêu nội dung đoạn 1? *Đoạn : -Câu 3: Vì thấy chim đậu ban công Thu muốn báo cho Hằng biết? -Vì Thu muốn Hằng cơng nhận ban cơng nhà vườn ? * Giáo dục BVMT: Đó bé Thu u thiên nhiên giống ông nội Hai ông cháu thường ngắm nghe chim hót Nhờ có khu vườn nhỏ mà sống hai ông cháu đẹp hơn, đáng u Hai ơng cháu có chỗ để thư giãn, giải trí Chúng ta cần học tập bé Thu: yêu thiên nhiên việc làm thực tế như: chăm sóc xanh, trồng thêm xanh -Em hiểu “ Đất lành chim đậu” –Yêu cầu TLN2 -Nêu nội dung đoạn 2? c Hướng dẫn đọc diễn cảm : - Đọc diễn cảm nối đoạn -Yêu cầu hs phát giọng đọc nhân vật? -Luyện đọc đoạn văn bảng phụ - Hs luyện đọc diễn cảm theo cặp - Hs thi đọc diễn cảm theo cặp theo dãy -Yêu cầu hs bình chọn bạn đọc hay - Gv nx nhóm, cá nhân đọc hay Củng cố - dặn dò : - Nêu ý nghĩa cảu học? - Gv kết hợp giáo dục hs - Chuẩn bị : Tiếng vọng - Nhận xét tiết học -Hs nêu – nxbs -Hs đọc thầm đoạn - Hs TL – nxbs -Hs nêu -Hs nghe -Hs TLN2 – đại diện báo cáo nxbs -Hs nêu -Hs đọc nối tiếp -Hs phát giọng đọc nhân vật – đọc lại -Hs luyện đọc đoạn văn diễn cảm -Hs luyện đọc theo cặp -Hs thi đọc diễn cảm -Lớp nx bình chọn giọng đọc hay - Hs trả lời – nxbs - Hs lắng nghe TỐN: LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu: Giúp Hs: -Tính tổng nhiều STP, tính cách thuận tiện -So sánh STP, giải toán với STP II/Chuẩn bị: -Giáo viên: bảng phụ, PHT 4a -Học sinh: làm nhà III/Các hoạt động dạy học : Đàm Đàm NgânNgân 2 – Tiểu học TiểuHoàng học Hoàng Hoa Thám Hoa Thám Giáo án lớp Tuần 11 5A Hoạt động giáo viên A.Bài cũ: -Gọi HS chữa tập nhà -Nhận xét B.Bài 1.Giới thiệu 2.Hướng dẫn luyện tập Bài 1:Gọi HS đọc đề -Cho HS làm -Nhận xét sửa chữa Nêu lại cách làm Bài 2:(a,b) (Phần c, d dành cho hs giỏi) -Gọi HS đọc nêu yêu cầu đề -Yêu cầu HS tìm cách làm -Cho HS làm Nêu cách làm giải giải thích cách làm Nhận xét – ghi điểm Bài 3:(cột 1) Phần lại dành cho hs giỏi -Gọi HS đọc nêu yêu cầu đề -Muốn điền dấu ta cần phải làm gì? -Yêu cầu HS làm -Gọi HS nhận xét giải thích cách làm phép tính Nhận xét –ghi điểm Bài 4: -Gọi HS đọc phân tích đề -u cầu HS tóm tắt giải -Chữa bài, nhận xét, ghi điểm 3.Củng cố –dặn dò: -Để tính nhanh tổng nhiều STP ta cần vận dụng tính chất nào? -Nhận xét học Năm học 2015 2016 Hoạt động học sinh -1 em đọc đề -2 em lên bảng, lớp làm bảng HS nhận xét, đối chiếu -1 em đọc Nhóm đôi thảo luận -2 em lên bảng, lớp làm a,b Hs giỏi làm thêm phần c,d -1 em đọc -HS nêu - em lên bảng, lớp làm phiếu cột Phần lại hs giỏi làm thêm -1 em đọc, phân tích đề -1 em lên bảng, lớp làm vào PHT -Lớp nhận xét -HS nêu ………………………………………… ………… THỂ DỤC: ĐỘNG TÁC TỒN THÂN - TRỊ CHƠI "CHẠY NHANH THEO SỐ" I/Mục tiêu: - Biết cách thực đơng tác vươn thở, tay, chân, vặn đơng tác tồn thân bai TD phát triển chung - Chơi trò chơi" Chạy nhanh theo số" YC biết cách chơi tham gia chơi II/Sân tập,dụng cụ: Trên sân trường, vệ sinh GV chuẩn bị còi, cờ III/Tiến trình thực hiện:(Nội dung phương pháp tổ chức dạy học) NỘI DUNG Định PH/pháp hình Đàm Ngân Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo Giáo án lớpán lớp 5A 5A TuầnTuần 11 11 Năm Năm học 2015 học 2015 2016 2016 lƣợng thức tổ chức I.Chuẩn bị: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học - Chạy chậm địa hình tự nhiên - Khởi động khớp: Tay, chân, hơng, gối - Trò chơi" Chạy ngược chiều theo tín hiệu" II.Cơ bản: - Ơn động tác vươn thở, tay, chân, vặn Lần GV nêu tên động tác, sau vừa làm mẫu vừa hô nhịp cho HS thực theo động tác Lần 2-3, GV hô nhịp không làm mẫu Xen kẽ lần tập, GV nhận xét sửa động tác sai cho HS - Học động tác toàn thân Lần 1: GV nêu tên làm mẫu giải thích động tác đồng thời hơ nhịp cho HS tập theo Lần 2: GV hô nhịp cán làm mẫu cho lớp tập theo Xen kẽ lần tập GV uốn nắn sửa chữa động tác sai cho HS Lần 3: Lớp trưởng hô nhịp cho lớp luyện tập - Ôn động tác thể dục học Chia tổ để HS tự ôn tập GV quan sát, sửa động tác sai, giúp cán tổ điều hành tập luyện - Chơi trò chơi"Chạy nhanh theo số" GV nhắc HS tham gia trò chơi luật đảm bảo an toàn chơi III.Kết thúc: - Vỗ tay theo nhịp hát - GV HS hệ thống - Nhận xét tiết học, nhà ôn động tác TD học 1-2p 100 m 1-2p 1p XXXXXXXX XXXXXXXX - lần XXXXXXXX XXXXXXXX   3-4 lần X X X O  X X X X O X X X 5-6p X X  5-6p X X   2p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX  ……………………………………………………………………………………………… ………………………… Thứ ba ngày 10 tháng 10 năm 2015 CHÍNH TẢ: (Nghe – viết) LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG I/ Mục tiêu: -Viết tả; trình bày hình thức văn luật -Làm BT2 a/b BT3 a/b, BTCT phương ngữ Gv chọn -Giáo dục BVMT: Giúp hs nâng cao nhận thức, trách nhiệm BVMT Đàm Đàm NgânNgân 4 Tiểu học TiểuHoàng học Hoàng Hoa Thám Hoa Thám Giáo án lớp 5A II/ Chuẩn bị : Đàm Ngân Tuần 11 Năm học 2015 2016 Tiểu học Hoàng Hoa Thám - Gv : bảng phụ, phiếu học tập , số luật BVMT - Hs : Đọc kĩ nhà, chuẩn bị vở, bút III/ Hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động Gv - Chấm 3-5 hs Hoạt động Hs - NXỔn chung định : - Hát Kiểm tra bàilàm tập: c Hướng dẫn cũ : 2b : * Bài - Hs nghe -Nx bàihs viết, kênêu điểm giỏi – – trung bình -Hs đọc nêu yêu cầu - Gọi đọcthống đề bài, yêu cầu –-Tổ yếu chức cho hs làm theo hình thức thi viết -Hs viết thi đua đội, đội -Hs bảng nhanhhs viết bảng từ hay sai kiểm cử đại diện lên thi đua Lớp -Cho -Cách tra giữachơi: HKI.4 hs lên bốc thăm có lệnh hs viết nháp -Nxbc viết nhanh lên bảng từ ngữ tìm : nháp HsBài cònmới lại viết bs nghe- nhắc tựa Hs HSnx lắng a Giớicầu thiệu -Yêu hs bài: nx xem bạn tìm nhiều từ b Hướng hs nghe – viết: nhấtdẫn chiến thắng - Nx chốt kết • vàĐọc mẫu: -1 Hs đọc * Bài a : -Yêu cầu hs dựa vào cách làm -Hs nêu tự làm vào phiếu học tập - Đọc diễn cảm toàn tả -Hs để tựnội làm vàochính PHT đoạn văn? -1,2 TL Hs nối nêutiếp miệng – nxbs -2 Nêu dung -Hs -Yêu cầu nêu miệng Gv nx ghi điểm * Giáo dục hs BVMT: - Bảobàivệlàm môi– trường trách Củngcủa cố -những dặn dò:ai? Hãy giải thích ý kiến -Hs nghe nhiệm - Chuẩn em?bị tuần 12 -Hs nghe - Nhận xét tiết học +Chốt: BVMT trách nhiệm toàn dân, trách nhiệm tất người -Hs nghe -Gv đọc cho hs nghe số điều luật BVMT TOÁN: +Chốt : Chúng ta vừa nghe số điều luật TRỪthực HAIhiện SỐ THẬP BVMT Vậy phải PHÂN I/ Mục điều tiêu:luật Giúpđã ban hành Đó trách Hs: nghĩa vụ người công dân nhiệm -Giúp HS trừ 2khó: STP, vận dụng giải tốn nội • Luyện viết biết từ tiếng -Hscórút từdung khó thực tế II/Chuẩn -Yêu cầu hs bị: trao đổi N2 tìm từ tiếng khó viết -Giáongừa, viên:ứng bảng phụsuy ghithối, sẵn ghi nhớ bài: phòng phó, khắc phục -Họchssinh: bàibộở nhà -u cầu phátlàm phận khó viết – Tìm -Nêu phận khó viết – phân III/Các hoạt dạycần phân học : biệt – phân tích – tích – so sánh, giải nghĩa tiếng từ có động âm vần Hoạt động giáo viên Hoạt độngxét học sinh -Nhận xét cách làm HS giải nghĩa số từ: suy thoái -HS nhận A.Bài-Giới cũ: thiệu -Yêu cầu 1kĩ ,2thuật hs đọc lại từ khó tính -Nghe -1,2 hs đọc -Gọi -Yêu HS chữa BT vềviết nhà HS -Hs viết bảng từ tiếng dễ lớptìm Gvcũng xóa tương bảng-2rồi Gợi ý cầu HS:để kếtbảng từ trừkhó: STP -Nhậnđọc cho cộng hs luyện viết bảng tựxét phép 2STP viết sai B.Bài-Yêu cầu HS thực phép tính • Đọc cho Hs viết tả: 1.Giới thiệu -Nghe-1-số -Yêu cầutưHS cách thực trình bày -Nhắc lại thếtrình ngồibày viết, cách viết chữ đầu đoạn Hsem nhắc 2.Hướng dẫn thực phép trừ STP -So sánh kết cách làm văn, cách viết hoa, … VD1:Hình thành trừ STP -Sođọc sánh đặtcụm tính2từ cách phép -HS sánh -Gv câucách phép đọc để hs tính viết -Hssoviết vào -GV nêu đề tốn, hỏi “Để tính độ dài đoạn -HS phát biểu tính• Chấm – chữa bài: BC-Đọc, ta làmhsthế dònào?” lần bút mực -Hs dò bút mực -u cầu HS đặt tính nhận xét -Đọc, hs dò lần 2: Hs kiểm tra chéo, thống kê -Hs tráo dò bút chì, GV nêu: 4,29 – 1,84 phép trừ STP thống kê báo cáo số lỗi số lỗi -Hãy tìm kết -Nhóm đơi thảo luận nêu -Yêu cầu HS nêu cách tính kết Gợi ý HS: chuyển đổi đơn vị đo chuyển thành PSTP 429 với 4,29 -184 -1,84 245 2,45 -Em có nhận xét dấu phẩy SBT số trừ hiệu? VD2: Nêu VD -Em có nhận xét SBT, ST phép tính? Các chữ số phần TP nào? -Làm để số có số chữ số phần TP nhau? -Coi 45,8 45,80, em thực phép tính? -Gọi HS vừa phép tính vừa nêu cách làm -GV chốt 3.Ghi nhớ:Qua VD, em nêu cách thực phép trừ STP? -GV nhận xét –Yêu cầu nhắc lại -Đọc ghi nhớ sgk 4.Luyện tập –thực hành Bài 1:(a,b) ( Phần c dành cho hs giỏi ) -Hướng dẫn HS làm -Nhận xét sửa chữa *Chốt lại cách làm Bài 2:(a,b) ( Phần c dành cho hs giỏi ) -Yêu cầu HS tự làm -HS nhận xét -1 số HS nhận xét -1 em lên bảng, lớp làm bảng -Nhóm đơi thảo luận -Nhiều em nhắc lại -HS thi đua đọc -HS làm bảng a, b Phần lại hs giỏi làm vào -Lớp nhận xét –đối chiếu kết -2 HS lên bảng, lớp làm a, b Phần c hs , giỏi làm thêm -HS nhận xét –đối chiếu kết -2 HS -1 em lên bảng, lớp làm -HS nêu -Nhận xét làm bạn Bài 3: -Cho HS đọc phân tích đề -Yêu cầu HS tự giải -Bài giải cách -Chữa bài, nhận xét, ghi điểm 5.Củng cố- dặn dò: -Nêu cách trừ STP -Chuẩn bị sau luyện tập -1 em nêu -2 em so sánh ĐẠO ĐỨC: THỰC HÀNH GIỮA I-Mục tiêu: HKI - Củng cố lại kiến thức học hành vi ý thức quan hệ gia đình, bạn bè; ý thức vươn lên học tập rèn luyện - Tạo thói quen, hành vi tốt ứng xử, giao tiếp II/ Chuẩn bị: - Gv : hệ thống câu hỏi tổng hợp; bảng nhóm - Hs: ơn tập chương trình học, xây dựng tiểu phẩm theo chủ đề học; số câu ca dao tục ngữ, hát nói chủ đề học III/ Hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1.Ổn định: hát -Hs hát tập thể Kiểm tra cũ : -Là bạn bè tốt cần đối xử với ntn? -3 Hs trả lời -Nx bc Bài mới: a Giới thiệu bài: trực tiếp -Hs nghe b Tìm hiểu bài: * Hoạt động 1: Ôn lại kiến thức học - Gv gọi hs trả lời câu hỏi - Là hs lớp em cần đối xử với em lớp -Hs trả lời câu hỏi ntn? Em cần làm học tập để làm -Hs nx bs gương cho em lớp dưới? - Khi mắc lỗi em cần phải làm gì? Hãy kể lại việc làm nói ý thức trách nhiệm mình? - Nêu khó khăn học tập, sống mà em gặp phải? Em cần làm để khắc phục khó khăn đó? - Để tỏ lòng biết ơn tổ tiên em cần làm gì? - Em làm để có tình bạn đẹp? - Gv gọi nx – Gv chốt ý hay Hoạt động : Tổ chức thi đua theo nhóm tổ -Hs nghe (Chia lớp làm đội chơi phần) -Hs chia đội chơi -Cử BGK gồm 3-5 hs, BGK có nhiệm vụ đánh -Bầu BGK Hs dẫn chương trình giá ghi điểm cho đội Cử hs dẫn chương trình * Phần : Nêu câu ca dao, tục ngữ, - Các đội thi phần 1: Nêu hát theo chủ đề học ? câu ca dao, tục ngữ, hát theo - Các đội chơi theo hình thức đối đáp vòng chủ đề học – Các đội nêu đối tròn ( khoảng lần Mỗi lần nêu đáp theo hình thức vòng tròn – Đội 10 điểm – sai điểm ) đếm đế khơng TL coi lượt khơng điểm * Phần : Diễn kịch theo chủ đề: - Các đội thi phần 2: Diễn tiểu -Đội : Có chí nên phẩm theo chủ đề chuẩn bị -Đội : Tình bạn trước nhà -Đội : Nhớ ơn tổ tiên -Yêu cầu đội lên diễn tiểu phẩm chuẩn bị trước nhà -Sau đội diễn xong hs bên -Hs đặt câu hỏi chất vấn nội đặt câu hỏi chất vấn nội dung, ý nghĩa tiểu phẩm – Gv nx thêm -Yêu cầu BGK nx theo tiêu chí : +Tiểu phẩm có nội dung sát với chủ đề chưa? +Thái độ, tình cảm, cử diễn xuất? +Ý nghĩa câu chuyện? -Yêu cầu BGK tổng kết công bố số điểm đội sau vòng thi – Tuyên bố đội chiến thắng - Gv nx tuyên dương Củng cố: -Tên bài? -Qua tiểu phẩm đội trình diễn em thích tiểu phẩm nào? Vì sao? -Giáo dục : Nhận xét, dặn dò: -Về chuẩn bị - Nxth dung ý nghĩa tiểu phẩm -BGK nx theo tiêu chí -BGK cơng bố số điểm -Hs nghe nx -Hs nêu -Hs nêu ý kiến -Hs nghe THỂ DỤC: ƠN ĐỘNG TÁC THỂ DỤC -TRỊ CHƠI I/Mục tiêu: - Biết cách thực cac động tác: Vươn thở, tay, chân, vặn mình, tồn thân thể dục phát triển chung - Ơn trò chơi"Chạy nhanh theo số" YC biết cách chơi tham gia chơi II/Sân tập,dụng cụ: Trên sân trường, vệ sinh GV chuẩn bị còi, cờ III/Tiến trình thực hiện:(Nội dung phương pháp tổ chức dạy học) Định PH/pháp hình NỘI DUNG lƣợng thức tổ chức I.Chuẩn bị: XXXXXXXX - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học 1-2p XXXXXXXX - Chạy chậm theo hàng dọc quanh sân trường 100 m - Chơi trò chơi"Nhóm nhóm 7" 2-3p  II.Cơ bản: - Ôn động tác thể dục học GV cho HS tập chung lớp - Chia tổ tập luyện hướng dẫn tổ trưởng - Thi đua tổ ôn động tác thể dục Cho tổ lên biểu diễn động tác, sau cho 10 - 12p XXXXXXXX XXXXXXXX 5-6p 2l x 8nh  X X lớp nhận xét đánh giá xếp loại -Chơi trò chơi"Chạy nhanh theo số" GV điều khiển trò chơi, Yêu cầu em chơi nhiệt tình vui vẽ đồn kết III.Kết thúc: - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu - GV HS hệ thống - GV nhận xét, đánh giá kết học - Về nhà ôn động tác thể dục học 6-7p 2-3p 1-2p 1-2p X X O  O X X X X  X X   X X X X XXXXXXXX XXXXXXXX  …………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2015 TOÁN: LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu: Giúp Hs biết: -Trừ STP -Tìm thành phần chưa biết phép cộng , phép trừ STP -Cách trừ số cho tổng II/Chuẩn bị: -Giáo viên: Bảng số 4a viết sẵn vào bảng phụ -Học sinh: Làm nhà, xem trước III/Các hoạt động dạy học : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A.Bài cũ: -Gọi HS chữa BT nhà -2 em -Nhận xét làm HS B.Bài 1.Giới thiệu -Nghe 2.Hướng dẫn luyện tập Bài 1: -Yêu cầu HS đặt tính tính -4 em lên bảng, lớp làm bảng 2.1 Giới thiệu cơng thức tính diện tích hình tròn -GV giới thiệu cơng thức tính diện tích hình tròn : Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính nhân với số 3,14 S = r x r x 3,14 (S diện tích hình tròn, r bán kính đường tròn) VD : Tính diện tích hình tròn có bán kính dm -Yêu cầu hS tính diện tích hình tròn, GV ghi bảng : Diện tích hình tròn : 2 x x 3,14 =12,56 (dm ) 2.2 Luyện tập Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề làm vào , HS lên bảng giải HS nhắc lại cách tính diện tích hình tròn HS đọc to đề Lớp theo dõi SGK -HS làm vào vở, 3HS lên bảng giải HS nhận xét ,sửa - HS đọc to đề Lớp theo dõi SGK - HS làm vào vở, 3HS lên bảng giải HS nhận xét, sửa Gv nhận xét Bài : Yêu cầu Hs đọc đề làm vào vở, Hs giải bảng - Hs đọc đề làm vào vở, Hs giải bảng HS nhận xét, sửa GV nhận xét sửa sai Bài :Yêu cầu Hs đọc đề làm vào vở,1 Hs giải bảng GV nhận xét sửa sai C Củng cố-Dặn dò: - Nhắc lại cách tính diện tích hình tròn LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÔNG DÂN I/ Mục tiêu - HS hiểu nghĩa từ công dân (BT1); xếp số từ chứa tiếng công vào nhóm thích hợp theo u cầu BT2; nắm số từ đồng nghĩa với từ công dân sử dụng phù hợp với văn cảnh (BT3, BT4) Đàm Ngân 15 Tiểu học Hoàng Hoa Thám - HS khá, giỏi làm tập giải thích lí khơng thay từ khác II/ Đồ dùng dạy học - Từ điển học sinh vài trang phơ tơ phục vụ học - Bảng nhóm, bút dạ… III/ Các hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1- Kiểm tra cũ: - Nhận xét, cho điểm 2- Dạy mới: 2.1- Giới thiệu 2.2- Hướng dẫn HS làm tập *Bài tập 1: - Cả lớp GV nhận xét, chốt lời giải *Bài tập 2: - Cả lớp GV nhận xét, kết luận - HS đọc lại đoạn văn viết hoàn chỉnh nhà (BT2, phần luyện tập tiết LTVC trước) - HS nêu yêu cầu - HS làm việc cá nhân (Có thể tra từ điển) - Một số học sinh trình bày - HS nêu yêu cầu - HS làm theo nhóm 4, ghi kết thảo luận vào bảng nhóm - Một số nhóm trình bày *Bài tập 3: - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS cách làm - HS làm vào - GV nhận xét - Một số HS trình bày kết - HS khác nhận xét, bổ sung *Bài tập 4: - HS nêu yêu cầu - GV treo bảng viết lời nhân - HS trao đổi, thảo luận bạn bên cạnh vật Thành, nhắc HS: Để trả lời - HS phát biểu ý kiến câu hỏi, cần thử thay từ công dân câu nói nhân vật Thành từ đồng nghĩa với (BT 3), đọc lại câu văn xem có phù hợp khơng - GV chốt lại lời giải 3- Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét học - Dặn HS nhà học xem lại BT Chuẩn bị : Nối vế câu ghép quan hệ từ THỂ DỤC: TUNG VÀ BẮT BÓNG - NHẢY DÂY I/Mục tiêu: - Thực tung bắt bóng hai tay, tung bóng tay bắt bóng hai tay - Thực nhảy dây kiểu chụm hai chân - Chơi với trò chơi"Bóng chuyền sáu" YC biết cách chơi tham gia chơi II/Sân tập,dụng cụ: Trên sân trường, vệ sinh GV chuẩn bị còi, bóng III/Tiến trình thực hiện:(Nội dung phương pháp tổ chức dạy học) Định PH/pháp hình NỘI DUNG lƣợng thức tổ chức I.Chuẩn bị: 1-2p - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học XXXXXXXX - Chạy chậm theo hàng dọc xung quanh sân tập 100m XXXXXXXX - Xoay khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai 1-2p - Trò chơi"Chuyền bóng" 1-2p  II.Cơ bản: - Ơn tung bắt bóng hai tay, tung bóng 8-10p XXXXXXXX tay bắt bóng hai tay XXXXXXXX + Các tổ tập luyện theo khu vực qui định, tổ 4-5p trưởng điều khiển  X X + GV lại quan sát sửa sai cho HS * Thi đua tổ với lần.GV biểu dương 3p X X tổ tập X O O X - Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân 5-7p X X * Chọn số em nhảy tốt lên biểu diễn X X  - Chơi trò chơi "Bóng chuyền sáu" 7-9p X X GV nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi qui X X định khu vực chơi.Chơi thử 1-2 lần, chơi X O O X thức X X X X III.Kết thúc: - Đi chậm thả lỏng toàn thân, kết hợp hít thở sâu 1-2p XXXXXXXX - GV HS hệ thống bài, nhận xét đánh giá kết 1-2p XXXXXXXX học - Về nhà ôn động tác tung bắt bóng 1p  …………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ tư ngày 20 tháng năm 2016 TOÁN: LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu - HS biết tính diện tích hình tròn biết: + Bán kính hình tròn + Chu vi hình tròn - Làm tập: 1; 2; HS khá, giỏi làm tất tập II/ Đồ dùng dạy học - Bảng nhóm, bút III/ Các hoạt động dạy- học Hoạt động GV Hoạt động HS 1- Kiểm tra cũ: - Yêu cầu HS nêu quy tắc công - Hs thực yêu cầu thức tính chu vi, diện tích hình tròn? 2- Bài mới: 2.1- Giới thiệu bài: 2.2- Hướng dẫn HS làm tập - Hs nêu yêu cầu *Bài tập 1: - Yêu cầu Hs nêu cách làm - HS làm bảng con, bảng lớp - GV nhận xét - HS nêu yêu cầu *Bài tập 2: - Hs nêu cách làm: - Yêu cầu HS nêu cách làm + Tính bán kính hình tròn r = C : : 3,14 + Tính diện tích hình tròn - HS làm vào vở, hai HS làm vào bảng nhóm - Cho HS làm vào vở, hai HS làm - Cả lớp nhận xét vào bảng nhóm - GV nhận xét *Bài tập 3: - Cho HS thảo luận nhóm tìm cách làm - HS nêu yêu cầu + Lấy diện tích hình tròn lớn trừ diện tích miệng giếng - Hs lên bảng, lớp giải vào nháp - Cả lớp nhận xét - GV nhận xét 3- Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét học, nhắc HS ôn kiến thức vừa luyện tập Chuẩn bị bài: Luyện tập chung TẬP LÀM VĂN: Tả ngƣời (Kiểm tra viết) I.Mục tiêu - Viết văn tả người có bố cục rõ ràng; đủ ba phần (mở bài, thân bài, kết bài); ý; dùng từ, đặt câu - ND điều chỉnh: Cần đề phù hợp với địa phương - Bảng chép s n đề để HS lựa chọn II Đồ dung Tranh minh họa sgk; Bảng phụ III.Các hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Ổn định Hs 2.Dạy a.Giới thiệu b.Kiểm tra *Đề : Hãy tả thầy (cô) giáo dạy em năm học trước *Lưu ý: Người em định tả ai? Tên gì? Em gặp gỡ, quen biết trường hợp nào? Ở đâu? Em kính trọng, yêu mến, ngưỡng mộ người nào? *Nhắc Hs cách trình bày tập làm văn Gv thu bài, nhận xét Củng cố, dặn dò Gv nhận xét tiết học Chuẩn bị tiết sau Hs nghe Hs đọc đề Suy nghĩ tìm ý,sắp xếp thành dàn ý,dựa vào dàn ý xây dựng được, viết văn hoàn chỉnh Hs làm Hs nhắc lại học KĨ THUẬT: I/ Mục tiêu : HS cần phải : CHĂM SÓC GÀ -Nêu mục đích, tác dụng việc chăm sóc gà -Biết cách chăm sóc gà -Biết liên hệ thực tế để nêu cách chăm sóc gà gia đình địa phương II/ Đồ dùng dạy học : -Một số tranh ảnh chăm sóc gà III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu : 2/ HĐ 1: Tìm hiểu mục đích, tác dụng việc chăm sóc gà -Khi ni gà, ngồi việc cho gà ăn, uống, làm số việc sưởi ấm cho gà nở, che nắng, che gió, Tất cơng việc gọi chăm sóc gà -Y/c : -HS đọc nd mục SGK, TLCH Nêu mục đích, tác dụng việc chăm sóc -Chăm sóc gà nhằm tạo điều kiện sống gà ? thuận lợi, thích hợp cho gà Gà chăm sóc tốt khỏe mạnh, mau lớn có sức chống bệnh tốt, nâng cao suất gà 3/ HĐ : Tìm hiểu cách chăm sóc gà -Đọc nd mục (SGK) -Y/c : Giáo án lớp 5A Tuần 20 -Chia nhóm, y/c : Năm học 2015 - 2016 -Các nhóm thảo luận nêu cách chăm sóc gà +Sưởi ấm cho gà +Chống nóng, chống rét, phòng ẩm cho gà +Phòng ngộ độc thức ăn cho gà -Đại diện nhóm trình bày, lớp nhận xét, bổ sung +KL : Gà khơng chịu nóng q, rét q, ẩm q dễ bị ngộ độc thức ăn Khi nuôi gà cần chăm sóc gà nhiều cách sưởi ấm, chống nóng, chống rét, 4/ HĐ : Đánh giá kquả học tập Tại phải sưởi ấm chống nóng, chống rét cho gà ? -Y/c : 5/ Củng cố, dặn dò : -Nhận xét tiết học -HS trả lời -Vài HS đọc nd ghi nhớ SGK TIẾNG ANH: (G.V chuyên trách ) …………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ năm ngày 21 tháng năm 2016 TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG I/ Mục tiêu: - HS biết tính chu vi, diện tích hình tròn vận dụng để giải tốn liên quan đến chu vi, diện tích hình tròn - Làm tập: 1; 2; HS khá, giỏi làm tất tập II/ Đồ dùng dạy học : Bảng nhóm, bút III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS 1- Kiểm tra cũ: - Yêu cầu HS nêu quy tắc công - HS thực yêu cầu thức tính chu vi, diện tích hình tròn 2- Bài mới: 2.1- Giới thiệu bài: 2.2- Luyện - HS nêu yêu cầu tập: *Bài tập 1: - HS làm vào nháp - GV hướng dẫn HS cách làm: Tính - HS lên bảng làm tổng chu vi hình tròn - Cả lớp nhận xét - GV nhận xét Đàm Ngân 16 Tiểu học Hoàng Hoa Thám *Bài tập 2: - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS làm bài: - HS làm vào vở, hai HS làm vào bảng + Tính bán kính hình tròn lớn nhóm + Tính chu vi hình tròn lớn, hình tròn bé… - GV nhận xét - Cả lớp nhận xét *Bài tập 3: - Cho HS thảo luận nhóm tìm - HS đọc tập cách làm - Một số HS nêu cách làm - Cả lớp làm vào vở, HS lên bảng - Cả lớp GV nhận xét - Cả lớp nhận xét *Bài tập 4: - Gọi HS nêu cách làm - HS nêu yêu cầu - Cho HS khoanh bút chì vào SGK - Trình bày kết miệng - GV nhận xét - Cả lớp nhận xét 3- Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét học, nhắc HS ôn kiến thức vừa luyện tập TẬP ĐỌC: NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG I/ Mục tiêu - HS biết đọc diễn cảm văn, nhấn giọng đọc số nói đóng góp tiền của ơng Đỗ Đình Thiện cho Cách mạng - Hiểu nội dung: Biểu dương nhà tư sản yêu nước Đỗ Đình Thiện ủng hộ tài trợ tiền cho Cách mạng (Trả lời câu hỏi 1, 2) - HS khá, giỏi phát biểu suy nghĩ trách nhiệm công dân với đất nước (câu hỏi 3) II/ Đồ dùng dạy học - Tranh chân dung nhà tư sản Đỗ Đình Thiện in SGK III/ Hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS A Kiểm tra cũ: Bài : “Thái sư Trần Thủ Độ ” trả lời câu HS đọc trả lời câu hỏi hỏi 1, 2của Nêu ý nghĩa Nhận xét B.Bài Giới thiệu – Ghi đầu HS đọc đề bảng Đàm Ngân 16 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 5A Tuần 20 2.Hƣớng dẫn HS luyện đọc tìm hiểu a.Luyện đọc Yêu cầu 1HS khá, giỏi đọc Yêu cầu đọc nối tiếp văn (chia thành đoạn coi lần xuống dòng đoạn) GV sửa lỗi phát âm, giọng đọc cho HS Cho hs luyện đọc số từ : tư sản, tiếng, trợ giúp, sửng sốt Cho HS đọc nối tiếp lần GV kết hợp giải nghĩa từ : tài trợ, đồn điền, tổ chức, Đồng Đơng Dương, tay hòm chìa khố, tuần lễ vàng, quỹ độc lập GV đọc diễn cảm văn b Tìm hiểu H: Kể lại đóng góp to lớn liên ơng Thiện qua thời kì : a Trước cách mạng : Năm học 2015 - 2016 HS ,giỏi đọc HS đọc nối tiếp lần Luyện đọc từ khó HS đọc nối tiếp lần Đọc mục giải sgk HS lắng nghe theo dõi SGK HS đọc thầm SGK trả lời tục + Trước CM, năm1943 ông ủng hộ … vạn đồng Đông Dương b Khi cách mạng thành công + Khi CM thành công … 10 vạn đồng Đông Dương c Trong kháng chiến +.Trong kháng chiến gia đình ông ủng hộ …hàng trăm thóc d Sau hồ bình lập lại + Sau hồ bình lập lại ơng hiến tồn đồn điền Chi Nê màu mỡ cho Nhà nước ?Việc làm ông Thiện thể …cho thấy ông công dân u phẩm chất gì? nước, có lòng vĩ đại ….vào Từ câu chuyện trên, em suy nghĩ ntn trách nghiệp chung nhiệm công dân với đất nước? … Người cơng dân phải biết góp cơng, góp vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc - Yêu cầu Hs nêu ý nghĩa + Bài Biểu dương nhà tư sản yêu nước Đỗ Đình Thiện ủng hộ tài trợ tiền cho Cách mạng 3.Đọc diễn cảm - Yêu cầu HS đọc nối tiếp văn -5hs đọc nối tiếp thơ * Cho HS thi đọc diễn cảm đoạn 2,3 GV đọc mẫu -HS theo dõi Hướng dẫn Hs tìm giọng đọc phù hợp - HS nêu - HS luyện đọc theo cặp - Yêu cầu HS thi đọc diễn cảm trước lớp -1 vài HS thi đọc diễn cảm trước lớp - HS bình chọn bạn có giọng đọc đúng, đọc hay - GV nhận xét ,tuyên dương Giáo án lớp 5A cố, dặn dò C/ Củng Tuần 20 Năm học 2015 2016 -Gọi Hs nêu lại ý nghĩa GD học sinh học phải biét kính trọng người khơng lơi ích cá nhân, suốt đời đóng góp cho - Chuẩn bị sau Trí dũng song tồn ĐẠO ĐỨC: EM YÊU QUÊ HƢƠNG (tiết 2) I/ Mục tiêu: - HS biết làm việc phù hợp với khả để góp phần tham gia xây dựng quê hương - Yêu mến, tự hào q hương mình, mong muốn góp phần xây dựng quê hương - Hs khá, giỏi biết phải yêu quê hương tham gia góp phần xây đựng quê hương - KNS: Kĩ xác định giá trị, tư phê phán.tìm kiềm trình bày hiểu biết quê hương II/ Đồ dùng dạy học: - Bảng nhóm III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1- Kiểm tra cũ: - Cho HS nêu phần ghi nhớ Em yêu quê - HS trình bày hương 2- Bài mới: 2.1- Giới thiệu bài: - GV nêu mục tiêu tiết học 2.2- Hoạt động 1: Triển lãm nhỏ (bài tập 4, SGK) *Mục tiêu: HS biết thể tình cảm quê hương *Cách tiến hành: - GV chia lớp thành nhóm, hướng dẫn nhóm trưng bày giới thiệu tranh nhóm sưu tầm - Các nhóm trưng bày giới thiệu tranh - Các nhóm trưng bày sản phẩm nhóm theo tổ - Cả lớp xem tranh trao đổi, bình luận - HS xem tranh trao đổi, bình - GV nhận xét tranh, ảnh HS bày luận tỏ niềm tin em làm công việc thiết thực để tỏ lòng yêu quê hương Đàm Ngân 16 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp Tuần 20 5A 2.3- Hoạt động 2: Bày tỏ thái độ (bài tập 2, SGK) *Cách tiến hành: - GV nêu yêu cầu tập hướng dẫn HS bày tỏ thái độ cách giơ thẻ - GV nêu ý kiến - Mời số HS giải thích lí - GV kết luận: + Tán thành với ý kiến: a, d + Không tán thành với ý kiến: b, c 2.4- Hoạt động 3: Xử lí tình (bài tập 3, SGk *Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm để xử lí tình tập - Mời đại diện nhóm HS trình bày Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV kết luận: + Tình a: Bạn Tuấn góp sách báo mình; vận động bạn tham gia đóng góp; nhắc nhở bạn giữ gìn sách, + Tình b: Bạn Hằng cần tham gia Đàm Ngân 16 Năm học 2015 2016 - HS bày tỏ thái độ cách giơ thẻ - HS giải thích lí - 1- HS đọc phần ghi nhớ - HS thảo luận trình bày cách xử lí tình nhóm Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp Tuần 20 Năm học 2015 - 5Asinh với bạn đội, 2016 làm vệ việc làm góp phần làm sạch, đẹp làng xóm 2.5- Hoạt động 4: Trình bày kết sưu tầm *Mục tiêu: Củng cố - HS trình bày thơ, *Cách tiến hành: - Cả lớp trao đổi ý nghĩa thơ, sưu tầm hát,… - GV nhắc nhở HS thể tình yêu quê hương việc làm cụ thể, phù hợp với khả Liên hệ : Em làm để thể tình yêu quê hương ? GD hoc sinh phải biết yêu quê hương cần phải giữ gìn phát huy truyền thống quê hương Chuẩn bị : Ủy ban nhân dân xã (phường) em hát SINH HOẠT TẬP THỂ: Đàm Ngân 16 Tiểu học Hoàng Hoa Thám MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung iII CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Dãy trưởng lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung Ban PCT hội ý, xếp loại thi đua dãy Đề nghị tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: I + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : Thứ sáu ngày 22 tháng năm 2016 TỐN: GIới thiệu bIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT I/ Mục tiêu - Bước đầu HS biết đọc, phân tích xử lí số liệu mức độ đơn giản biểu đồ hình quạt - Làm tập: HS khá, giỏi làm tất tập II/Đồ dùng: bảng phụ III/Cac hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS 1- Kiểm tra cũ: -Yêu cầu HS nhắc lại cách tính chu vi, diện - HS thực yêu cầu tích hình tròn -Nhận xét 2- Bài mới: 2.1- Giới thiệu bài: 2.2- Giới thiệu biểu đồ hình quạt: a)Ví dụ 1: GV yêu cầu HS quan sát kĩ biểu đồ hình quạt VD SGK + Biểu đồ có dạng hình gì? chia làm + Biểu đồ hình quạt, chia làm phần phần? + Trên phần hình tròn ghi + Trên phần hình tròn ghi gì? tỉ số phần trăm tương ứng - GV hướng dẫn HS tập “đọc” biểu đồ: + Tỉ số phần trăm số sách thư + Biểu đồ nói điều gì? viện + Sách thư viện trường + Các loại sách thư viện phân làm loại? chia làm loại + Tỉ số phần trăm loại bao - HS nêu tỉ số phần trăm loại nhiêu? sách b)Ví dụ 2: + Tỉ số % HS tham gia môn TT… + Biểu đồ nói điều gì? + Có 12,5% HS tham gia mơn Bơi + Có phần trăm HS tham gia môn Bơi? + Tổng số HS lớp bao nhiêu? + 32 Hs + Số HS tham gia mơn Bơi là: + Tính số HS tham gia mơn Bơi? 32 × 12,5 : 100 = (HS) 2.3- Thực hành đọc, phân tích xử lí số liệu biểu đồ hình quạt: *Bài tập 1: - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS cách làm - HS làm vào vở, em lên bảng - Cả lớp GV nhận xét *Bài tập 2: - HS nêu yêu cầu - Yêu cầu HS nêu cách làm Cho HS làm vào nháp Sau cho HS đổi chấm chéo GV nhận xét, đánh giá làm HS - Lắng nghe, ghi nhớ 3- Củng cố, dặn dò: GV nhận xét học, nhắc HS ôn lại kiến thức vừa học Chuẩn bị sau Luyện tập tính diện tích TiếNG ANH : (G.v chuyên trách ) KHOA HỌC: BIẾN ĐỔI HÓA HỌC (TIẾT 1) KHOA HỌC: BIẾN ĐỔI HÓA HỌC (TIẾT 2) Chiều thứ sáu ngày 22 tháng năm 2016 ÂM NHẠC : (G.v chuyên trách ) LỊCh SỬ: Bài KIỂM TRA SỐ : NĂM TRƢỜNG KÌ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ĐỊA LÍ: CHÂU Á (TIẾT 2) ... 1p 25 0 m 10-12p  XXXXXXXX XXXXXXXX 4-5p  2- 3p 5- 6p 2p 2p 1-2p X X X X X O  X X O X X X X X X X X  X X X X X …………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ tư ngày 18 tháng 11 năm 20 15. .. 11 11 5A 5A có đặc điểm bật? Năm Năm học 20 15 học 20 15 20 16 20 16 -Nêu nội dung đoạn 1? *Đoạn : -Câu 3: Vì thấy chim đậu ban công Thu muốn báo cho Hằng biết? -Vì Thu muốn Hằng cơng nhận ban cơng... 429 với 4 ,29 -184 -1,84 2 45 2, 45 -Em có nhận xét dấu phẩy SBT số trừ hiệu? VD2: Nêu VD -Em có nhận xét SBT, ST phép tính? Các chữ số phần TP nào? -Làm để số có số chữ số phần TP nhau? -Coi 45, 8
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an lop 5 phan 2 , giao an lop 5 phan 2 , Lớp múa hát tập thể., - Giáo dục BVMT: giáo dục hs qua phần hiểu bài giúp hs thấy được hành động thông minh dũng cảm của bạn nhỏ trong việc bảo vệ rừng. Từ đó nâng cao ý thức BVMT., III. Các hoạt động dạy và học:, Lớp báo cáo hoạt động trong tuần:, II. Đồ dùng dạy học:, II. Các hoạt động dạy - học:, II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:, III. Các hoạt động dạy học, - KNS: Kĩ năng xác định giá trị, tư duy phê phán.tìm kiềm trình bày những hiểu biết về quê hương.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay