giao an lop 3 phan 1

353 41 0
  • Loading ...
1/353 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 07:28

Giáo án lớp 3B Tuần Năm học 2016 - 2017 Thứ hai ngày 29 tháng năm 2016 TOÁN: Tiết 1: Đọc, viết, so sánh số có ba chữ số I Mục đích- yêu cầu: Kiến thức: Biết cách đọc, viết, so sánh số có ba chữ số HS làm Bài tập 1, 2, 3, Kỹ năng: Thực làm tốt phần thực hành Giáo dục: Nghiêm túc, sôi làm II Đồ dùng dạy- học: - SGK III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động thầy Hoạt động trò - Hát A ổn định tổ chức: - Kiểm tra chuẩn bị học sinh B Kiểm tra cũ: C Dạy- học mới: Giới thiệu: Trong học này, - Học sinh nghe giới thiệu, ghi em ôn đọc, viết, so sánh số có chữ số Ôn tập đọc, viết số: - Giáo viên đọc số: 456; 227; 134; - Học sinh viết bảng lớp - Lớp viết bảng 506; 609; 780 - Giáo viên ghi bảng: 178; 596; 683; - Học sinh nối tiếp đọc - Lớp nhận xét 277; 354; 946; 105; 215; 664; 355 - Học sinh đọc Bài 1: Làm phiếu học tập - Ghi kết vào - Đổi kiểm tra chéo, nhận xét Ôn tập thứ tự lớp: Bài 2: Làm phiếu: - Giáo viên treo - học sinh lên bảng làm - Lớp làm phiếu bảng phụ - Nhận xét bảng, sửa sai - Vì theo cách đếm 310; 311; 312 - Tại lại điền 312 vào sau 311? Hoặc: 310 + = 311 311 + = 312 312 + = 313 - Là dãy số tự nhiên liên tiếp từ 310 đến - Nhận xét dãy số? 319 - Tại phần b lại điền 398 vào - Vì 400 - = 399 399 - = 398 sau 399? Hoặc: 399 số liền trước 400 398 số liền trước 399 - Là dãy số tự nhiên liên tiếp xếp theo thứ - Nhận xét dãy số? tự giảm dần từ 400 đến 391 Ôn luyện so sánh số thứ tự số: - Đọc đề Bài 3:( làm ) Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần - Bài tập yêu cầu làm gì? * Hướng dẫn HS làm bài: - Tại điền 303 < 330? - Chấm, nhận xét * GV củng cố cách so sánh Bài 4: ( làm ) Năm học 2016 - 2017 - So sánh số - Vì số có hàng trăm 303 có chục, 330 có chục chục < chục nên 303 < 330 - Học sinh tự làm ô ly - Đọc đề - Lớp làm ô ly - Chấm, chữa - 735 - Số lớn dãy số số nào? - Vì có số hàng trăm lớn - Vì 735 số lớn dãy số trên? - 142 Vì có số hàng trăm bé - Số bé dãy số số nào? Vì sao? Củng cố- dặn dò: Ơn thêm đọc, viết số có chữ số ……………………………………………………………… TIẾNG ANH: (G.V chuyên trách ) TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN: Cậu bé thông minh (2 tiết) I Mục đích- yêu cầu: A Tập đọc: - Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ ; bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi thơng minh tài trí cậu bé ( Trả lời câu hỏi SGK ) B Kể chuyện: - Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ II Đồ dùng dạy- học: - Viết câu, đoạn văn cần hướng dẫn luyện đọc III Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Tập đọc Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Mở đầu: Giới thiệu khái quát nội dung chương trình phân mơn đọc I - Mởtập mục lụchọc đọckìthầm - Giáo viên yêu cầu Hoạt động : Giới thiệu bài: Một học sinh đọc tên c Cảnh cậu bé Giáo án lớp 3B Tuần - Treo tranh: Bức tranh vẽ cảnh gì? - Khi nói chuyện với nhà vua, vẻ mặt cậu bé nào? - Giáo viên: Muốn biết nhà vua cậu bé nói với học bài: “ Cậu bé thông minh” - Giáo viên ghi tên Hoạt động :Luyện đọc a Đọc mẫu: Giáo viên đọc mẫu toàn b Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: * Đọc câu: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc câu - Giáo viên hướng dẫn sửa phát âm sai - Giáo viên yêu cầu đọc câu lần Năm học 2016 - 2017 nhà vua, quần thần chứng kiến cảnh chuyện hai người - Trơng tự tin nói - Học sinh nghe giới thiệu, ghi - Học sinh theo dõi - Học sinh nối tiếp đọc câu - Học sinh luyện phát âm - Học sinh nối tiếp đọc câu đến hết * Hướng dẫn đọc đoạn giải - Đọc đoạn theo hướng nghĩa từ khó: + Đoạn 1: (từ đầu đến lên đường) : dẫn giáo viên - Tìm từ trái nghĩa với “bình tĩnh” - Cả lớp đọc thầm đoạn (từ đầu đến - Giáo viên: “ bình tĩnh” cậu chịu tội) bé làm chủ mình, khơng bối rối - Một học sinh đọc thành tiếng lúng túng trước mệnh lệnh kỳ quặc - Trái với bình tĩnh là: bối rối, lúng túng nhà vua - Nơi gọi “ kinh đơ”? - Nơi vua triều đình đóng + Đoạn 2: - Lớp đọc thầm đoạn - Yêu cầu học sinh đọc thành - Một học sinh đọc tiếng đoạn - “ Om sòm” có nghĩa gì? - Là ầm ĩ , gây náo động - Cả lớp đọc thầm + Đoạn 3: - Một HS đọc thành tiếng đoạn - Giáo viên sửa cách ngắt giọng - “ Sứ giả” người nào? - Là người vua phái giao thiệp với người khác , nước khác - Thế “ trọng thưởng”? - Là tặng cho phần thưởng lớn - Yêu cầu học sinh nối tiếp đọc đoạn - học sinh đọc * Đọc theo nhóm: - Mỗi nhóm đến học sinh tự đọc - Giáo viên theo dõi sửa sai sửa cho * Đọc đồng thanh: - Học sinh đọc đồng đoạn Hoạt động 4: Hướng dẫn tìm hiểu bài: - Đọc thầm đoạn - Nhà vua nghĩ kế để tìm người - Ra lệnh cho làng vùng phải tài? - Khi nhận lệnh, thái độ dân chúng nào? - Vì họ lại lo sợ? Dân chúng lo sợ, cậu bé lại muốn gặp vua Cuộc gặp gỡ cậu bé nhà vua nào? Chúng ta tìm hiểu đoạn - Cậu bé làm để gặp nhà vua? - Khi gặp nhà vua, cậu bé nói điều vơ lý gì? - Đức vua nói nghe điều vơ lý đó? - Cậu bé bình tĩnh đáp lại lời nhà vua nào? Vậy cậu bé buộc nhà vua thừa nhận gà trống đẻ trứng - Giáo viên yêu cầu - Trong thử tài lần sau, cậu bé u cầu điều gì? - Có thể rèn dao từ kim khâu khơng? - Vì cậu bé lại tâu với nhà vua việc làm được? - Cậu bé truyện có đáng khâm phục nộp gà trống biết đẻ trứng - Rất lo sợ - Vì gà trống khơng thể đẻ trứng - Đọc thầm đoạn - Đến trước cung vua kêu khóc om sòm - Bố cậu đẻ em bé - Đức vua quát cậu nói bố cậu đàn ơng khơng thể đẻ - Cậu bé hỏi lại đức vua lại lệnh cho dân làng nộp gà trống biết đẻ trứng? - Đọc thầm đoạn Thảo luận nhóm phát biểu - Rèn kim khâu thành dao thật sắc để xẻ thịt chim - Không thể rèn - Để cậu thực lệnh nhà vua làm mâm cỗ từ chim sẻ - Cậu bé truyện người thơng minh, tài trí - học sinh đọc lại 2.4 Luyện đọc lại : - Chia lớp thành nhóm - Thực hành luyện đọc nhóm theo vai: “người dẫn truyện, cậu bé, nhà vua - Tuyên dương nhóm đọc tốt - đến nhóm thi đọc - Cả lớp theo dõi, nhận xét Kể chuyện (0,5 tiết) Hoạt động dạy Hoạt độn Giới thiệu: Dựa vào nội dung tập đọc quan sát tranh minh hoạ để kể lại từng- Học đoạnsinh câ Hướng dẫn kể chuyện: * GV tranh 1: Qn lính làm gì? Lệnh Đức vua gì? Học sin Đang th Đức vu - Dân làng có thái độ nhận lệnh? gà trống biết đẻ trứng - Vô lo sợ - GV yêu cầu học sinh kể nội dung đoạn - Kể thành đoạn - học sinh kể - Lớp theo dõi, nhận xét + Có nội dung, trình tự khơng? + Nói thành câu chưa? + Từ ngữ dùng có phù hợp khơng? + Kể có tự nhiên khơng? * Kể đoạn 2, làm tương tự: - Yêu cầu học sinh nối tiếp kể lại câu chuyện - Giáo viên tuyên dương học sinh kể tốt, có sáng tạo * Câu hỏi gợi ý đoạn 2: - Khi gặp nhà vua, cậu bé nói gì, làm ? - Thái độ nhà vua nghe điều cậu bé nói? * Câu hỏi gợi ý đoạn 3: - Lần thử tài thứ 2, vua yêu cầu cậu bé làm gì? - Đức vua định sau lần thử tài thứ ? Củng cố : - Em có suy nghĩ Đức vua câu chuyện vừa học? Dặn dò: Về chuẩn bị sau - Chuẩn bị sau: Tập đọc Hai bàn tay em - lần, lần học sinh kể - Lớp theo dõi, nhận xét - Học sinh trả lời - Nhà vua giận dữ, qt láo nói: “Cha đàn ơng đẻ được” - Học sinh kể - Học sinh kể lại - Là người tốt, biết cách chọn trọng dụng người tài ……………………………………………………………………………………………… ………………………… Thứ ba ngày 30 tháng năm 2016 CHÍNH TẢ: I Mục tiêu: Tiết 1: Cậu bé thông minh Kiến thức: - Chép không mắc lỗi đoạn: “ Hôm sau để xẻ thịt chim” - Làm tập tả phân biệt l/n ; an/ ang - Điền học thuộc 10 chữ đầu bảng chữ Kỹ năng: Biết cách trình bày đoạn văn đúng, đẹp Giáo dục: Có ý thức rèn chữ giữ II Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: + Ghi sẵn nội dung đoạn chép tập tả - Học sinh: Vở tả, tập Tiếng Việt III Các hoạt động dạy- học chủ yếu: A ổn định tổ chức: B Mở đầu: - Học sinh để đồ dùng môn tả lên bàn: vở, bút chì, bảng, phấn, ghẻ lau, nháp, - Học sinh đổi chéo kiểm tra - Báo cáo kết C Dạy- học mới: Giới thiệu bài: - Treo tranh hỏi: + Bức tranh tập đọc nào? - Bài “Cậu bé thơng minh” + Nội dung tranh nói điều - Nói chi tiết cậu bé đưa cho sứ giả gì? kim khâu yêu cầu rèn thành dao - Giới thiệu mục tiêu học - Ghi bảng đầu - Học sinh nghe giới thiệu, ghi Hướng dẫn tập chép: a Trao đổi nội dung đoạn chép: - Giáo viên đọc đoạn chép lượt - Học sinh đọc lại - Đoạn văn cho ta biết chuyện gì? - Nhà vua thử tài cậu bé cách yêu cầu - Cậu bé nói nào? cậu làm mâm cỗ từ sẻ nhỏ - Cuối cùng, nhà vua xử lý sao? - Học sinh trả lời - Trọng thưởng gửi cậu bé vào trường học b Hướng dẫn trình bày: để luyện thành tài - Đoạn văn có câu? - Trong đoạn văn có lời nói ai? - Có câu - Của cậu bé - Lời nói nhân vật trình bày nào? - Viết sau dấu chấm, xuống dòng, gạch đầu - Trong bài, có từ cần viết hoa? dòng c Hướng dẫn viết từ khó: - Đức Vua, Hôm, Cậu, Xin - Giáo viên viết từ khó - Học sinh viết bảng con: chim sẻ, sứ giả, sắc, - Theo dõi chỉnh lỗi cho học sẻ thịt, luyện - Đọc từ bảng sinh d Chép bài: - Giáo viên yêu cầu - Giáo viên lại sửa chữa lỗi - Nhìn bảng chép học sinh e Soát lỗi: - Giáo viên đọc Khi có từ khó - Học sinh xem lại dừng lại phân tích g Chấm bài: - Chấm 7- 10 Hướng dẫn làm tập tả: Bài 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm 2a - Nhận xét Bài 3: - Giáo viên yêu cầu D Củng cố : - Trò chơi: “Tìm chữ có âm l/n” E Dặn dò: - Số lại, học sinh tự đối chiếu tự chấm - Học sinh đọc yêu cầu học sinh làm a l hay n? + hạ lệnh - nộp - hôm - Lớp làm tập - Nhận xét bảng - Học sinh đọc đề - học sinh làm bảng lớp - Lớp làm bảng - Học sinh truyền tiếp tìm Ai tìm thắng - Chuẩn bị sau TOÁN: Tiết 2:Cộng, trừ số có chữ số (khơng nhớ) I Mục đích- yêu cầu: Kiến thức: Biết cách tính cộng, trừ số có chữ số (khơng nhớ) Làm BT 1a, 1c, 2, 3, Kỹ năng: áp dụng phép tính cộng, trừ số có chữ số (khơng nhớ) để giải tốn có lời văn: nhiều hơn, Giáo dục: Cẩn thận, tự tin làm II Đồ dùng dạy- học: - Học sinh: Sách - Giáo viên: Phấn màu III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động thầy Hoạt động trò A ổn định tổ chức: - HS làm tập tiết B Kiểm tra cũ: - Giáo viên nhận xét, chữa C Dạy- học mới: Giới thiệu bài: Trong học này, chúng - Học sinh nghe giới thiệu, ghi ta ôn cộng, trừ số có chữ số (khơng nhớ) - Ghi tên lên bảng Ôn tập phép cộng phép trừ số Giáo án lớp 3B Tuần có chữ số (khơng nhớ): Bài 1: - Bài tập yêu cầu làm gì? Năm học 2016 - 2017 - Bài tập yêu cầu tính nhẩm - Học sinh nối tiếp nhẩm phép tính (9 học sinh) - học sinh đọc đề bài: Đặt tính tính - HS nêu - Lớp làm Bài 2: ( làm ) * Nêu lại cách đặt tính - Chấm, nhận xét Ơn tập giải tốn nhiều hơn, hơn: Bài 3: ( làm ) - Bài toán cho biết gì? - Bài tốn u cầu tìm gì? - Giáo viên chữa Bài 4: ( làm nháp ) - Bài tốn cho biết gì? - Bài tốn yêu cầu tìm gì? - Chữa Bài 5: ( HSG ) - Với số 315,40,355 dấu +, -, |= lập phép tính - Chữa Củng cố- dặn dò: - Về nhà làm lại BT - học sinh đọc đề - Khối có 245 học sinh Khối khối 32 em - Tính số học sinh khối lớp - Học sinh làm vào - HS trả lời - HS làm - HS suy nghĩ làm - HS lên bảng TẬP ĐỌC: Tiết 3: Hai bàn tay em I Mục tiêu: Kiến thức: + Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ sau khổ thơ, dòng thơ + Hiểu nghĩa: ấp cạnh lòng, siêng năng, ngời ánh mai, giăng giăng, thủ thỉ + Hiểu nội dung thơ: Hai bàn tay đẹp, có ích đáng yêu.( Trả lời câu hỏi SGK ) 2.Kỹ năng: Học thuộc lòng thơ Giáo dục: u q, gìn giữ đơi bàn tay II Đồ dùng dạy- học: - Giáo viên: + Viết sẵn nội dung cần luyện đọc - Học sinh: Sách giáo khoa, tập đọc III Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B A ổn định tổ chức: Tuần B Kiểm tra cũ: - Con thích nhân vật nào? Vì sao? C Dạy- học mới: Giới thiệu bài: - Giáo viên giới thiệu - ghi bảng Luyện đọc: a Đọc mẫu: - Giáo viên đọc mẫu b Hướng dẫn luyện đọc, giải nghĩa từ: * Đọc câu, luyện phát âm từ khó, dễ lẫn: - Giáo viên sửa lỗi cho học sinh * Đọc khổ thơ giải nghĩa từ khó: - Giải nghĩa: siêng năng, giăng giăng - Đặt câu với từ “thủ thỉ”? * Luyện đọc theo nhóm: * Đọc đồng Tìm hiểu bài: - Hai bàn tay bé so sánh với gì? - Em có cảm nhận hai bàn tay bé qua hình ảnh so sánh trên? Chuyển ý: bàn tay bé khơng đẹp mà đáng u, thân thiết với bé Chúng ta tìm hiểu tiếp - Hai bàn tay thân thiết với bé nào? Sau phần trả lời giáo viên cho lớp tìm hiểu để cảm nhận vẻ đẹp hình ảnh + Khổ 2: Hình ảnh hoa ấp cạnh lòng Năm học 2016 2017 - Hát - Báo cáo sĩ số - học sinh lên bảng kể lại câu chuyện: “Cậu bé thông minh” - Học sinh trả lời - Học sinh nghe giới thiệu, ghi - Học sinh đọc nối tiếp, học sinh dòng hết (đọc lần vậy) - học sinh nối tiếp đọc lượt thơ - Tiến hành đọc lần - Luyện ngắt giọng đúng: Hai bàn tay em/ Như hoa đầu cành// Hoa hồng hồng nụ/ Cánh tròn ngón xinh - Bé thủ thỉ trò chuyện với bà - Mỗi nhóm học sinh luyện đọc sửa cho - Lớp đọc đồng - Đọc thầm khổ thơ + Khổ 3: Khi bé đánh răng, - Hai bàn tay bé so sánh với nụ hoa hồng, ngón tay cánh hoa - Hai bàn tay đẹp, đáng yêu - Học sinh đọc thầm khổ lại - Học sinh thảo luận trả lời câu hỏi + Buổi tối: hai tay ngủ bé + Buổi sáng: tay giúp bé đánh răng, chải tóc + Khi học bài: tay siêng viết chữ đẹp hoa nở hàng giấy SGK + Mỗi bìa có số ? + bìa có tất ? - Cho HS lấy thêm xếp thêm vào nhóm + Tám nghìn, thêm nghìn nghìn - Cho HS thêm vào nhóm + nghìn thêm nghìn nghìn ? - Ghi số 10 000 lên bảng, giới thiệu: Số 10 000 đọc : "Mười nghìn" hay "Một vạn" - Gọi vài em vào số 10 000 đọc lại + Số 10 000 số có chữ số ? Gồm số ? *) Luyện tập: Bài 1: - Gọi học sinh nêu tập - Gọi HS đọc số - Giáo viên nhận xét đánh giá Bài 2: - Gọi học sinh nêu tập - Yêu cầu học sinh làm vào - Giáo viên nhận xét đánh giá Bài 3: - Gọi học sinh đọc - Yêu cầu nhắc lại số tròn chục - Yêu cầu lớp th c vào - Gọi hai HS lên bảng viết - Giáo viên nhận xét đánh giá Bài 4: - Gọi học sinh nêu tập - Yêu cầu học sinh làm vào - Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo - Giáo viên nhận xét đánh giá Bài 5: - Gọi học sinh đọc - Yêu cầu cho ví dụ số liền trước GV + Có nghìn + Có nghìn, viết 8000 + nghìn + 10 nghìn - Nhắc lại cách viết cách đọc số 10 000 + Số 10 000 số có chữ số , gồm chữ số bốn chữ số - Một em nêu đề - 2HS đọc số, lớp bổ sung - Một em đọc đề - Cả lớp th c viết số vào - Một học sinh đọc đề - Cả lớp làm vào -Một bạn lên viết bảng số tròn chục từ : 9940 , 9950, 9960, 9970 ,9980, 9990 - Học sinh khác nhận xét bạn - Một em đọc đề - Cả lớp th c viết số vào - Một học sinh lên bảng giải - Viết số liền trước liền số sau: sau liền sau - Yêu cầu lớp th c vào - Cả lớp th c viết số vào - Một học sinh lên bảng giải 3) Củng cố - Dặn dò: - Dặn nhà học làm tập - Học sinh theo dõi TNXH: VỆ SINH MÔI TRƢỜNG (TIẾT 1) TIẾNG ANH : (G.V chuyên trách ) Chiều thứ sáu: THỂ DỤC: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÕ CHƠI: THỎ NHẢY I MỤC TIÊU: - Th c tập hợp hành ngang nhanh, trật t , dòng hàng ngang thẳng, điểm số triển khai đội hình tập thể dục - Biết cách theo vạch kẻ thẳng, hai tay chơng hơng, khiểng gót, vượt chướng ngại vật thấp, chuyển hướng phải trái cách - GDHS rèn luyện thể l c II ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƢƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh - Phương tiện: Còi, vạch cho trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP: Định Đội hình Nội dung phƣơng pháp dạy học lƣợng luyện tập phút 1.Phần mở đầu : - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học - Yêu cầu lớp làm động tác khởi động - Giậm chân chỗ đếm theo nhịp - Chơi trò chơi : (có chúng em ) 2/ Phần : * Ôn tập tập đội hình đội ngũ: 14 phút        - Giáo viên điều khiển cho lớp ôn lại động tác: T ập  hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, theo 1-  hàng dọc  - HS luyện tập theo tổ (HS thay điều khiển)  - Giáo viên theo dõi nhắc nhớ động viên học sinh tập  - Cho tổ thi tập khoảng từ 15 – 20 m th c động tác lần - Giáo viên chọn tổ th c tốt lên biểu diễn lại động tác vừa ôn ( lần ) * Chơi trò chơi “ Thỏ nhảy “ 10 phút - Nêu tên trò chơi nhắc lại cách nhảy thỏ sau HS chơi * Học sinh bật thử hai chân theo cách nhảy thỏ - Cho học sinh chơi thử hàng -2 lần - Học sinh th c chơi trò chơi - Giáo viên giám sát chơi nhắc nhớ kịp thời em tránh vi phạm luật chơi - Nhắc nhớ đảm bảo an toàn luyện tập chơi phút 3) Phần kết thúc: - Cho học sinh làm thả lỏng - Nhận xét, dặn dò    GV Giáo án lớp 3B TUẦN 20: Tuần 20 Năm học 2016 Thứ hai ngày 16 tháng năm 20172017 TOÁN: ĐIỂM Ở GIỮA – TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG I/ MỤC TIÊU: - Giúp HS hiểu điểm hai điểm cho trước.Trung điểm đoạn thẳng - HS làm BT: 1,2 II/ CHUẨN BỊ : - Vẽ sẵn hình tập vào bảng phụ II/ LÊN LỚP : Hoạt động thầy 1.Bài cũ : - Yêu cầu 1HS lên bảng viết, lớp viết vào bảng số từ 9990 đến 10 000 - Giáo viên nhận xét đánh giá 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Khai thác : * Giới thiệu điểm : - Vẽ hình lên bảng SGK: - Giới thiệu: A, B, C điểm thẳng hàng, điểm O đoạn thẳng AB Ta gọi O điểm điểm A B - Cho HS nêu vài VD, lớp nhận xét bổ sung * Giới thiệu trung điểm đọan thẳng: - Vẽ hình lên bảng: A 3cm M 3cm B + Gọi M đoạn thẳng AB ? + Em có nhận xét độ dài hai đoạn thẳng MA MB ? - Giới thiệu: Độ dài đoạn thẳng MA độ dài đoạn thẳng MB viết là: MA = MB M gọi trung điểm đoạn thẳng AB - Cho HS lấy VD b) Luyện tập: Bài 1: - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - Yêu cầu HS tự làm vào - Yêu cầu lớp đổi chéo để KT - Gọi HS đọc kết Đàm Ngân Hoạt động trò - HS lên bảng viết, lớp viết vào bảng - Lớp theo dõi giới thiệu - Cả lớp quan sát, theo dõi GV giới thiệu điểm điểm - Tự lấy VD - Tiếp tục quan sát nêu nhận xét: + M điểm điểm A B + Độ dài đoạn thẳng 3cm - Nghe GV giới thiệu nhắc lại - Lấy VD - Một em nêu đề - Cả lớp thực làm vào - Đổi KT chéo - em nêu kết quả, lớp nhận xét bổ sung Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B - Giáo viên nhận xét đánh giá Tuần 20 Bài 2: - Gọi học sinh nêu tập - Yêu cầu lớp tự làm - Gọi HS nêu kết - Nhận xét chữa 3) Củng cố - Dặn dò: - Vẽ lên bảng đoạn thẳng MN, yêu cầu HS lấy trung điểm P MN - Dặn nhà học làm tập Năm học 2016 2017 - Một em đọc đề - Cả lớp làm - 3HS nêu kết quả, lớp bổ sung: Câu a, e ; câu b, c, d sai - 1HS lên bảng lấy trung điểm P MN ……………………………………………………………… TIẾNG ANH: (G.V chuyên trách ) TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN: (2 TIẾT) Ở LẠI VỚI CHIẾN KHU I MỤC TIÊU: - Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật ( giọng người huy, chiến sĩ nhỏ tuổi) - Hiểu nội dung câu chuyện: ca ngợi tinh thần u nước khơng quản ngại khó khăn, gian khổ chiến sĩ nhỏ tuổi kháng chiến chống thực dân Pháp trước ( trả lời câu hỏi SGK) - Luyện đọc từ: lƣợt, chiến khu, Việt gian, - Dựa vào câu hỏi gợi ý, HS kể lại câu chuyện kể tự nhiên, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung - HS khá, giỏi kể lại toàn câu chuyện II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh ảnh minh họa truyện SGK - Bảng phụ viết sẵn đoạn để hướng dẫn luyện đọc III LÊN LỚP : Hoạt động thầy Hoạt động trò Đàm Ngân Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Kiểm tra cũ: Tuần 20 - Gọi HS đọc “ Báo cáo …anh đội “ Yêu cầu nêu nội dung - Nhận xét 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Luyện đọc: * Đọc diễn cảm toàn * Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: - Yêu cầu HS nối tiếp đọc câu, giáo Đàm Ngân Năm học 2016 2017 - 3HS lên bảng đọc bài, nêu nội dung đọc - Nhận xét -Lắng nghe - Lớp lắng nghe GV đọc mẫu - Nối tiếp đọc câu Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B viên theo dõi sửa lỗi phát âm Tuần 20 Năm học 2016 2017 - Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn trước lớp + Treo bảng phụ, hướng dẫn cách đọc đoạn + Giúp HS hiểu nghĩa từ sau đọc - Yêu cầu đọc đoạn nhóm - Yêu cầu lớp đọc đồng c) Hướng dẫn HS tìm hiểu bài: - Trung đồn trưởng đến gặp chiến sĩ nhỏ tuổi để làm ? - Yêu cầu em đọc thành tiếng đoạn 2, lớp đọc thầm theo + Trước đề nghị đột ngột người huy cổ họng chiến sĩ nhỏ lại thấy nghẹn lại ? - Đọc tiếp nối đoạn trước lớp - Luyện đọc đoạn - Học sinh đọc đoạn nhóm - Lớp đọc đồng - Đến để thơng báo ý kiến trung đồn - Một em đọc đoạn 2, lớp đọc thầm theo + Vì chiến sĩ nhỏ xúc động, bất ngờ nghĩ …không tham gia chiến đấu + Lượm , Mừng + Lời nói Mừng có cảm động? tất bạn tha thiết xin lại .+ Mừng ngây thơ, chân thật xin trung đồn cho em ăn đi, miễn - Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn đừng bắt em phải trở - Học sinh đọc thầm đoạn + Thái độ trung đội trưởng nàokhi nghe lời van xin bạn ? + Trung đội trưởng cảm động rơi nước mắt … hứa báo lại với - Mời em đọc đoạn 4, lớp đọc thầm em theo - em đọc, lớp đọc thầm + Qua câu chuyện em hiểu điều chiến sĩ vệ quốc đoàn nhỏ tuổi? d)Luyện + Rất u nước, khơng ngại khó khăn đọc lại : gian khổ, sẵn sàng hi sinh Tổ quốc - Đọc lại đoạn câu chuyện - Hướng dẫn cách đọc (đọc với giọng xúc động) - Mời 2HS thi đọc đọc văn - Mời 1HS đọc - em thi đọc lại đoạn - em đọc - Nhận xét - Lớp theo dõi nhận xét bình chọn Kể chuyện: bạn đọc hay * Dựa theo câu hỏi gợi ý, kể lại câu -Lắng nghe giáo viên nêu nhiệm vụ chuyện Ở lại với chiến khu tiết học * Hướng dẫn HS kể chuyện: - Gọi em đọc câu hỏi gợi ý - Một em đọc câu hỏi gợi ý câu - Gọi em kể mẫu đoạn chuyện - Yêu cầu HS tập kể theo nhóm GV theo - em kể mẫu Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B dõi Tuần 20 - Gọi em đại diện nhóm tiếp nối thi kể đoạn câu chuyện - Mời em kể lại câu chuyện - Nhận xét, tuyên dương 3.Củng cố dặn dò : - Qua câu chuyện em hiểu điều chiến sĩ nhỏ tuổi ? - Dặn nhà tập kể lại chuyện Năm học 2016 2017nhóm - HS tập kể theo - Đại diện nhóm kể đoạn câu chuyện - Một em kể lại tồn câu chuyện - Lớp theo dõi bình chọn bạn kể hay - Nêu lên cảm nghĩ câu chuyện ……………………………………………………………………………………………… ………………………… Thứ ba ngày 17 tháng năm 2017 CHÍNH TẢ: (Nghe viết): Ở LẠI VỚI CHIẾN KHU I MỤC TIÊU: - HS nghe - viết lại xác đoạn cuối Ở lại với chiến khu; Trình bày hình thức văn xi - HS Làm tập tả phân biệt âm đầu s/x phân biệt vần uôt/uôc BT2a - Rèn kĩ viết đẹp II CHUẨN BỊ : - Bảng phụ viết lần nội dung BT 2a III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiểm tra cũ: - Gọi h/s lên bảng, g/v đọc cho h/s viết - h/s lên bảng viết, lớp viết nháp từ ngữ cần ý + Liên lạc, nhiều lần, nắm, ném lựu - Nhận xét đạn - H/s nhận xét Bài mới: a Giới thiệu bài: b Hƣớng dẫn viết tả: - H/s lắng nghe, nhắc lại tên * G/v đọc đoạn văn - Bài hát đoạn văn cho ta biết điều - 1h/s đọc, lớp theo dõi gì? - Lời hát cho thấy quan tâm chiến đấu, sãn sàng chịu gian khổ hy sinh để * Hướng dẫn trình bày bảo vệ tổ quốc - Đoạn viết lời hát trình bày nào? - Như cách trình bày đoạn thơ, chữ đầu dòng thơ viết thẳng * Hướng dẫn viết từ khó hàng với - Yêu cầu h/s tìm từ chứa tiếng có âm - Tìm nêu từ: đầu l/n + Một lần, nào, sông núi, lui, lớp lớp, Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp Tuần 20 Năm học 2016 3B 2017 lên - Yêu cầu h/s đọc viết lại từ ngữ lửa, lạnh tối, lòng người, vừa tìm - Nhận xét, chỉnh sửa lỗi cho h/s * Viết tả - G/v đọc chậm cụm từ đọc lần * Soát lỗi * Chấm 7-10 - Nhận xét chấm c Hƣớng dẫn làm tập: Bài 2a: - Tổ chức h/s thi làm nhanh tổ - H/s nhận xét - H/s nghe - viết - H/s đổi dùng bút chì sốt lỗi - H/s lại đối chiếu với SGK tự chấm - h/s đọc đề tập - H/s viết lời giải vào bảng Khi giáo viên có hiệu lệnh lớp giơ bảng con, tổ có nhiều bạn làm xong - Chữa tuyên dương tổ thắng nhanh tổ thắng giải thích câu thành ngữ -GV nhận xét,chữa Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học -HS ý -Dặn dò HS TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : - HS biết khái niệm xác định trung điểm đoạn thẳng cho trước - HS làm BT: 1,2 II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - Chuẩn bị cho 2: thực hành gấp giấy III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ : - Lớp theo dõi giới thiệu 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Hướng dẫn HS luyện tập - thực hành: - Một em nêu đề tập Bài 1: - Gọi học sinh nêu tập a) Hướng dẫn HS cách xác định trung điểm đoạn thẳng cho trước - Vẽ đoạn thẳng AB A 4cm B - Gọi 1HS lên đo độ dài đoạn thẳng nêu kết - Yêu cầu lớp xác định trung điểm M đoạn thẳng AB Đàm Ngân 2 - học sinh thực bảng đo nêu kết quả: AB = cm - Cả lớp xác định trung điểm M Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần 20 Năm học 2016 - 2017 - Mời 1HS lên bảng xác định - 1HS trình bày bảng lớp - Nhận xét chữa - Cả lớp nhận xét bổ sung + Muốn xác định trung điểm đoạn thẳng + Chia độ dài đoạn AB thành hai AB em làm ? phần ( phần 2cm ) + Em có nhận xét độ dài đoạn thẳng AM - Độ dài đoạn thẳng AM độ dài đoạn thẳng AB? độ dài đoạn thẳng AB - Giới thiệu: Độ dài đoạn thẳng AM độ dài đoạn thẳng AB viết AM = 2 AB (AM = 2cm) - Gọi HS nhắc lại - Yêu cầu HS vận dụng bước để làm câu b - Gọi HS chữa - GV nhận xét bổ sung Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu - Yêu cầu HS, em lấy tờ giấy HCN rối gấp tờ giấy hình vẽ SGK, đánh dấu trung điểm đường gấp - Chọn cho lớp xem, nhận xét 3) Củng cố - Dặn dò: - Về nhà xem lại BT làm - Cả lớp tự làm câu b - 2HS nêu bước cần thực hiện, lớp bổ sung - Thực gấp xác định trung điểm - Có thể gấp đoạn CD trùng với đoạn AB để đánh dấu trung điểm đoạn AD đoạn BC -Theo dõi TẬP ĐỌC: CHÚ Ở BÊN BÁC HỒ I MỤC TIÊU: - Biết nghỉ sau dòng thơ, khổ thơ - Hiểu ND bài: Em bé ngây thơ nhớ đội lâu không nên nhắc nhở Chú hy sinh, bên Bác Hồ Bài thơ thể tình cảm thương nhớ lòng biết ơn người gia đình em bé với liệt sĩ hy sinh Tổ quốc ( Trả lời CH SGK; thuộc thơ) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh minh hoạ, bảng phụ hướng dẫn HTL III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám 1.Bài cũ: HS tiếp nối kể lại đoạn câu chuyện “ Ở lại chiến khu trả lời câu hỏi ND đoạn Đàm Ngân - HS lắng nghe Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần 20 Bài mới: a Giơí thiệu, ghi bảng b Luyện đọc - GV đọc diễn cảm thơ, giọng đọc nghẹn ngào, - Hướng dẫn HS luyện đọc, kết hợp giảng nghĩa từ - Đọc khổ thơ trước lớp - HS tiếp nối đọc khổ thơ - Nhấn giọng từ ngữ biểu cảm thể tình cảm qua giọng đọc - GV giúp HS nắm từ giải cuối bài: Kom Tum, Đăk lăk c Hƣớng dẫn tìm hiểu - Một HS đọc thành tiếng khổ thơ 1, + Những câu cho thấy cháu Nga mong nhớ chú? - Cả lớp đọc thầm khổ thơ Trả lời: - Khi Nga nhắc đến thái độ Ba mẹ sao? Năm học 2016 - 2017 -1 HS đọc - Đọc dòng thơ, HS tiếp nối em đọc dòng thơ - HS tiếp nối đọc khổ thơ -Đọc khổ thơ nhóm - HS đọc - Chú Nga đội lâu lâu -HS đọc thầm - Mẹ thương khóc đỏ hoe mắt, bố nhớ ngước lên bàn thờ + Vì chiến sĩ hy sinh tổ quốc đựơc nhớ - Vì chiến sĩ hiến dâng đời cho HP - GV chốt lại: Vì chiến sĩ hiến dâng bình n nhân dân đời cho hạnh phúc bình yên -HS ý ND, cho độc lập dan tộc tổ quốc d HTL thơ - GV hướng dẫn cho HS HTL lớp - HS đọc thuộc lòng khổ, - GV xóa dần bảng che giấy dần thơ - HS thực theo lệnh GV - Cho 3, HS thi HTL - HS thi đọc thuộc lòng khổ, 3/ Củng cố: - GV nhận xét tiết học -HS lắng nghe - HS nhà tiếp tục học thuộc lòng thơ THỂ DỤC: ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ I/ Mục tiêu - Ơn động tác tập hợp hàng ngang, dóng hàng, theo – hàng dọc.Yêu cầu biết thực động tác tương đối xác - Chơi trò chơi “Thỏ nhảy “ Yêu cầu biết cách chơi chơi chủ động II/ Địa điểm phương tiện : Giáo án lớp 3B Tuần 20 Năm học 2016 - 2017 - Sân bãi chọn nơi thoáng mát , phẳng , vệ sinh - Chuẩn bị còi, kẻ sân cho trò chơi C/ Lên lớp Định Nội dung phƣơng pháp dạy học lƣợng 5phút Phần mở đầu : - GV nhận lớp phổ biến nội dung tiết học - Yêu cầu lớp làm động tác khởi động - Giậm chân chỗ đếm theo nhịp - Chơi trò chơi : (HS tự chọn) 2/ Phần : * Ôn tập tập đội hình đội ngũ: 14 phút - Giáo viên điều khiển cho lớp ôn lại động tác : Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, theo 1- hàng dọc - Chia lớp tổ để luyện tập - Giáo viên đến tổ nhắc nhớ động viên học sinh tập - Cho tổ thi tập khoảng từ 15 – 20 m thực động tác lần - Giáo viên chọn tổ thực tốt lên biểu diễn lại động tác vừa ôn ( lần ) * Chơi trò chơi “ Thỏ nhảy “: 10 phút - Nêu tên trò chơi nhắc lại cách nhảy thỏ sau học sinh chơi - cho HS ôn lại cách bật nhảy - Học sinh thực chơi trò chơi Các tổ thi đua với - Giáo viên giám sát chơi nhắc nhớ kịp thời em tránh vi phạm luật chơi - Nhắc nhớ học sinh đảm bảo an toàn luyện tập chơi 3/ Phần kết thúc: - Yêu cầu học sinh làm thả lỏng 5phút - Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay hát - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Dặn dò học sinh nhà thực lại Đội hình luyện tập       GV …………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ tư ngày 18 tháng năm 2017 CHÍNH TẢ: (Nghe viết) : TRÊN ĐƢỜNG MỊN HỒ CHÍ MINH I MỤC TIÊU: - Nghe viết xác đoạn từ Đường lên dốc khuôn mặt đỏ bừng Trên đường mòn Hồ Chí Minh Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám - Làm tập tả; phân biệt s/x, i/t đặt câu với từ ghi tiếng có âm đầu s/x vần uôt/uôi ... hàng trăm 30 3 có chục, 33 0 có chục chục < chục nên 30 3 < 33 0 - Học sinh tự làm ô ly - Đọc đề - Lớp làm ô ly - Chấm, chữa - 735 - Số lớn dãy số số nào? - Vì có số hàng trăm lớn - Vì 735 số lớn... chục, hàng trăm thẳng hàng trăm -Từ trái sang phải - học sinh làm bảng, lớp làm a x – 12 5 = 34 4 x = 34 4 + 12 5 x = 469 b x + 12 5 = 266 x = 266 – 12 5 X = 14 1 - Vì x số bị trừ ; Muốn tìm số bị trừ...Giáo án lớp 3B Tuần - Bài tập yêu cầu làm gì? * Hướng dẫn HS làm bài: - Tại điền 30 3 < 33 0? - Chấm, nhận xét * GV củng cố cách so sánh Bài 4: ( làm ) Năm học 2 016 - 2 017 - So sánh số -
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an lop 3 phan 1, giao an lop 3 phan 1

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay